Heves Megyei Népújság, 1989. június (40. évfolyam, 127-152. szám)

1989-06-29 / 151. szám

APRÓHIRDETÉS MAI MŰSOROK ( mozi ) Egri Vörös Csillag: (Telefon: 11-888) du. 3 és 5 órakor Willow Színes amerikai fantasztikus kalandfilm este 7 és 9 órakor A kém, aki szeretett engem Színes angol krimi Főszereplő: Roger Moore Videómozi: Los Angeles-i gyilkosságok Egri Bródy: (Telefon: 11-773) du. 4 és 6 órakor Rendőrsztori este 8 órakor A kockázat ára Egri Kertmozi: este 9 órakor Csillagember Gyöngyösi Puskin du. 4, és 6 órakor A sárga folyó harcosa Színes hong-kongi kalandfilm este 8 órakor Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája Színes francia-olasz film Videómozi: A legyőzhetetlen Mr. Láthatatlan Gyöngyösi Szabadság du. fél 4 órakor Életben maradni du. fél 6 és este fél 8 órakor Kilencfarkú macska Gyöngyösi Kertmozi: Istenek fegyverzete Hatvani Vörös Csillag fél 4 és fél 6-kor Három férfi és egy bébi Színes szinkronizált amerikai vígjáték fél 8-kor A szakasz Videómozi: Kamaszszerelem Hatvani Kossuth Viharos hétfő Heves: Robinzonáda avagy az én angol nagyapám Füzesabony: Mózes Ml. Pétervására: Rain man ( rádió ) Kossuth 8.20: A Szabó család — ism. 8.50: Külpolitikai figyelő 9.00: Az URH adókon: Egésznapos közvetítés az Országgyűlés üléséről 9.00-11.00: Napközben (Élő) 11.00: Peres, po­ros iratok Savanyú Jóska a tör­vényszék előtt 11.10: „Muzsikának szép a hangja” XXIV/9. rész Né­met dallamok szájharmonikán 11.23: A magyarságkutatás jövője a Kárpát-alján 11.36: Hét szűk év­tized Epizódok Tatay Sándor öné­letrajzi regényéből 12.45: Válaszo­lunk hallgatóinknak 13.00: Klasz- szikusok délidében Évszázadok mesterművei 14.05: Új írók — új írások Marxista esztétikai viták 14.25: Zenei Tükör 15.00: Szóról szóra Zenés irodalmi magazin 16.00: Tizennhat óra — Hírmaga­zin 16.10: Szívesen hallgattuk De- tektívjátszma Gyárfás Miklós rá­diókomédiája (1968) 16.57: Ró­lunk van szó! 17.00: Sose felejtem el 17.25: Ipargazdák 17.35: Be­szélgessünk zenéről 17.55: Radio­ton korongokról 19.15: Robert Stolz művei 19.25: Kézfogások 20.00: Az Egerlandi Muzsikusok Robert Stolz műveiből játszanak Weinkopf átiratában 20.15: Tudó­sok a közéletben 20.45: Nótaked­velőknek Múzeális felvételek 21.45: „Hajszálgyökerek” „Meg kell a búzának érni.” Az aratóha­gyományokról Balassa Iván nép­rajztudóssal Kispista István beszél­get 22.00: Hírvilág 22.30: Haydn: Esz-dúr szimfónia (A filozófus) No. 22. 22.50: Mindennapi dog­máink 23.00: Operaest Martina Arroyo felvételeiből Petőfi 8.05: Kölyökrádió — szünidőben 8.50: Olgeborge kapitány — IV/3. Szerb György és Urbán Gyula me­sejátéka Csodálatos utazás 9.05: Operettkedvelőknek A koldusdiák Részletek Millöcker daljátékából 10.00- 11.00: Rivaldafényben: Filmslágerek 11.30: Balatonrádió 12.10-12.58: Népzenei hangarchí­vum 13.05: ÁRESZ-5 jelentkezik Donászy Kálmán fantasztikus rá­diójátéka (1976) 13.38: Csillagjá­ró fehér Ráró Magyar költők gyer­mekversei Elmondja: Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán 14.00: Lelátó Sportmagazin 14.30: Nagy nevet- tetők Salamon Béla 15.05: Nosz- talgiahullám Hank Ballard és a Midnighters 15.45: Törvénykönyv Új fogalmak, új hatáskörök — ism. 16.00: Játék — tízezer forintért (Élő) 17.05- 21.00: Nyáridő ben­ne: 17.30: Gordiusz — Magazin töprengőknek 18.30: Pop-regisz­ter 19.05: Jut eszembe Fiala János és Friderikusz Sándor műsora köz­ben : Lottószámok ismertetése 19.30: A Poptarisznya dalaiból 20.20- 20.50: Egy hajóban 21.05: Húsz év múlva Alexandre Dumas Három testőr című regényének folytatása rádióra alkalmazva 21.30: Gramofonsztárok Loe Loss zenekarának lemezeiből 22.00: A Magyar Rádió Karinthy Színpada Nincs takargatnivalónk 1. rész 23.15- 0.14: Tom Waits nagyleme­zei — XIV/13. rész Bartók 9.08: Zenekari muzsika 10.35: Operkettősök 11.10: Magyarán szólva — ism. 11.25: Szekszárd felé Illyés Gyula mondja el verseit — ism. 11.30: A Linos együttes hang­versenye a Hamburgi Rádió hang­versenytermében 12.06: Mahler: IV. szimfónia 13.05: Pophullám 14.00: Évszázadok francia muzsi­kájából 15.00: Nabucco Részletek Verdi operájából 16.00: Zenekari muzsika 17.00: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót (Élő) Tréfás György éne­kel, Hegyi Ildikó hegedül, Kancsár Vera és Meskó Sándor zongorázik kb. 18.00: Szimfonikus táncok 18.30: In limba matema A Magyar Rádió román nyelvű nemzetiségi műsora Szegedről 19.05: Rádió­hangversenyekről Várnai Péter műsora 19.35: Olga Bargyina ope­raáriákat énekel 20.05: Kapcsol­juk a Pesti Vigadót (Élő) A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus ze­nekarának nyáresti hangversenye kb.21.15: Régi angol kórusmuzsi­ka 21.30: Hazafiság és honvéde­lem 21.50: Manuel Barrueco gitá­rozik 22.26: Napjaink zenéje Fia­tal Zeneszerzők Csoportjának hangversenye a Pesti Vigadóban ( televízió ) TV 1 7.55: Tévétoma nyugdíjasoknak 8.00: A bábu. Lengyel filmsorozat IX/7. rész: Rzecki folytatja emlé­kiratait — ism. 8.55: Az Ország­házból jelentjük... Tudósítás az Or­szággyűlés ülésszakáról 17.00: Hí­rek 17.05: Pannon Krónika. A Pé­csi Körzeti Stúdió híradó műso- ra.Dél-dunántúli hírek, esemé­nyek, információk 17.15: Vijesti — Hírek szerbhorvát nyelven. A Pé­csi Körzeti Stúdió műsora 17.20: A rövidfilmstúdiók műhelyeiből. 1. Kecskemét, 2. Pásztó város régi krónikája, 3. Óda Szabolcs-Szat- márhoz 18.10: Négy nap tévémű­sora 18.20: Reklám 18.25: Műsor- ajánlat 18.30: Egyszer volt egy fal. Amerikai dokumentumfilm. A freskó aranykora 18.55: Reklám 19.00: Esti mese. így jó — Finn animációs filmsorozat. Irigység 19.10: Műsorajánlat 19.15: Lottó­sorsolás 19.20: Reklám 19.25: Közlemények. Műsorajánlat 19.30: Híradó 20.00: Reklám 20.05: Szomszédok — Teleregény — 57. fejezet 20.35: Reklám 20.40: Az Országházból jelent­jük... Összefoglaló az Országgyű­lés mai napjáról 21.20: Új Nyitott Könyv. Pünkösti Árpád: Kiválasz­tottak. Az író szociográfiájának té­véfeldolgozásában téeszelnökök szólalnak meg, beszélnek a téesze- sítés társadalmat átalakító idejéről, a 60-as évek végének sikereiről, a 70-es évek változásairól 22.15: Képes nóták. Összeállítás a Du- nan-Duran együttes videoklipjei- ből 22.35: Híradó 3. TV 2 Berkes Zsuzsával és Rózsa Péterrel 17.00: Képújság 17.15: TV 2 Ben­ne : Reklám — Riportok — Időjárás — Zene — Tévétorna 17.45: Tor­pedó — Telefonos játék 18.00: Te­lesport 18.25: Gyerekeknek! A hetedik út titka XIII/4. rész: Az összeesküvés. Holland filmsorozat — ism. 18.50: TV 2 19.00: Ha egy­szer elmegyek... Csehszlovák tévé­komédia. 20.33: TV 2 21.00: Hí­radó 2. 21.20: TV 2 Benne: Nézze meg az ember! 21.30: „Gyuszi ül a fűben” Bodrogi Gyula új vidám műsorsorozata 22.10: Nézőpont. A Művészeti Főszerkesztőség mű­sora kb.22.55: TV 2 Napzárta SKY CHANNEL 11.00: Sullivanék. Filmsorozat 13.00: Egy másik világ 14.50: Vál­tozóvilág. Filmsorozat 15.45: Sze­retni. Filmsorozat 16.15: The Lucy Show. Vígjátéksorozat 17.00: Visz- szaszámlálás. Rockshow 18.00: Eurosport SUPER CHANNEL 15.30: Tracking. Könnyűzenei koncertek, filmajánlatok, interjúk 16.30: Forró drót. Élő telefonos kívánságműsor 19.30: Richard Diamond. Bűnügyi sorozat 20.00: Repülő tengerészek. Kalandfilm 21.45: Világhíradó 22.00: Mozi­klub. Válás, amerikai módra TV5 16.10: Holttestek ráadásként. Tv- filmsorozat 18.00: Filmklub. Égő csipkebokor — Film 22.00: Tv-hí- radó 23.45: Megrázkódtatás. Nagy események véletlen tanúi mesélnek ( színház ) AGRIA JÁTÉKOK Az egri vár Romkertjében 18 órakor Aiszkhülosz: A leláncolt Prométheusz Arisztophanész: A nők ünnepe (Két egyfelvonásos színmű) ÁLLÁST KERES Most* végzett elsőéves DOTE-s f felvételre, pótvizsgára való fel­I esi 2 szoba összkomfortos, tele­fonos III. emeleti belvárosit. | „Megegyezünk 23232” jeligére a kiadóba Eger, Pf. 23. *23232/ 3 készítést Vállal biológiából. Ér- A Ujosvárosi keleti területen HolrinHni- Fo.r ^niárrsik .'.t 4 sajáteros építési lehetőséggel 1 deklődni: Eger Szolárcsik út 4. sz. alatt vagy 20-479-es telefon- db 98 m2-es lakás, foghijbeépíté- számon *23493/ 1 f si lehetőséget biztosítunk, elvi . építési engedély alapján. Igény­bejelentés, tájékoztatás Lakás I Szövetkezet 11-721 egri telefo­non. *23259/ 1f ÁLLÁST KÍNÁL __________________________Régi kis családi ház eladó. 1 szó­Kö/.pontifűlés - csőhálózat sze- ba, konyha, mellékhelyiségek. relőket keresek, kedvező kerese- Irányár: 400.000 Ft. Érdeklőd- ti lehetőség. Eger, Jankovics D. ni: este 5-8 óráig Gyöngyös, Pe­rn 3. Telefon: 14-806. *22479/ tőfi u. 39/6. *23321/ 1 f 4 f --------------------------------------­--------------------------------------- Eladó nagyméretű lakás + ga­T akarítónőt felveszek napi 4 rfc. Irányár: 1.800.000. Érdek- órára. Eger, Almagyar 13. Büfé |ődm: 20-163-as egri telefonon *23476/ 1 f________________este 20 óráig. »23337/ 2 f INGATLAN Eladó az Eger, Rákóczi űt 46. 9/70. sz. 1+2 fél szobás lakás. Érdeklődni: az esti órákban. *23048/ 1 f________________ Kettőszobás, parkettás, gázfű­téses szövetkezeti lakás igényes­nek eladó. Érdeklődni: 17 óra után Eger, Kolozsvári u. 45. II/ 8.*23084/ 3 f Eladó 196 négyszögöl (két utcá­ra nyíló) 2 szoba + mellékhelyi­ség, pincézett, gázfűtéses családi ház. Megtekinthető: Hatvan, Batthyány u. 4. egésznap. *23089/ 4 f Egerben 74 m2-es magasföld­szinti összkomfortos, öröklakás, alatta garázzsal beköltözhetően eladó. Veres, Rákóczi u. 67. fsz. 2. *23165/ 1 f Kétszoba összkomfortos 96 m2 étkezős kertes, társas családi ház áron alul, azonnal beköltözhető­en eladó. Eger, Szoyjethadsereg űt 39. *23347/ 3 f __________ G yöngyösön vagy környékén 400.000 Ft kp + OTP átvállalás­sal lakásmegoldást keresek sür­gősen. (Kertes ház vagy tanácsi lakás is érdekel.) Leveleket „Szeptemberi költözés 90” jeli­gére a gyöngyösi takarék- szö­vetkezetbe kérem. *23353/ 1 f Háromszobás, összkomfortos, társasház igényesnek eladó. He­ves, Széchenyi 6. II/1. Sárándi. *23426/ 2 f Két család együttélésére, vagy panziónak is alkalmas családi ház a lengyel piactól 400 m-re el­adó. A gáz bevezetés alatt, csere­lakást beszámítok. Eger, Makiári u. 136. *23441/ 1 f Egerszóláton, felújítás alatt álló 240 m2-es kúria eladó. Érdek­lődni: Bata Bemát Eger, Pápay 3. vagy a 17-212-es telefonon. *23447/ 1 f Egerben kettő szoba, összkom­fortos, nagy erkélyes lakás eladó, 1990. nyári kiköltözéssel, eset­leg fizetési könnyítéssel, reális áron. Érdeklődni: munkaidőben 36/12-399/28 telefonon Tóth- né. Esti órákban Olasz u. 31. 4/11. *23449/ 1 f nett eladó. Érdeklődni: 25-099 vagy 11-933 egri telefonon. *23383/ 2 f________________ 1,5 éves Trabant Limusin eladó. Érdeklődni lehet: Felsőtárkány, Dózsa űt 82. *23385/ 1 f Eladó jó állapotú 7 éves 1500-as Polski. Tiszanána, Bem út 13/4. *23388/ 1 f________________ Féléves Moszkvics eladó. Eger, Pacsirta u. 30. *23390/ 1 1989 évi 4 űtemű Wartburg ki­utalás eladó. Ostoros, Kqssuth út 4. *23403/ 2 f „Nagy rutin 22855” jeligére a ki- adóba Eger, Pf. 23. *22855/ 3 f Humuszgiliszta eladó. Vállala­tok és magánvállalkozók figye­lem! Vegyes törzsállomány, azonnal szállítható, kis és nagy tételben. (Egymillió db). Ár megegyezés szerint. Százezer fo­rint feletti vásárlás esetén a fu­varköltséget elengedem. Érdek­lődni: szombaton és vasárnap 8-12 óráig. Szaktanácsadás a helyszínen. Varga László 7025 Bölcske, Kun B. u. 6. *22929/ 1 f KR frsz. Volga Combi szgk. első kézből eladó. Eger, Makiári u. 137. Telefon: 14-458. *23422/ 2f _______________________ 3 éves Wartburg friss műszaki­val, 10000 km-rel eladó. Mező- tárkány, Kossuth u. 37. *23451/ 1 f 2 szobás komfortos ház sürgősen eladó. Egercsehi, bt. Patak sor 7/3. *23463/ 1 f Garázsban tartott GF-es Wart­burg eladó. Feldebrő, Kossuth 99. *23459/ 1 f Augusztus 1-jétől fűthető, ipari árammal rendelkező helyiséget bérelnék legalább 30 m2-t. „Tiszta munka 23085” jeligére a kiadóba Eger, pf. 23. *23085/ 3 f _________________________ Ú szásoktatás! Felnőtteknek, gyermekeknek az egri strandon. Jelentkezés a helyszínen július 3-tól, reggel 6-7, 7-8-ig. Okta­tók: Hosszúné, Harmath K. *23248/ 2 f Juh trágyát vennék nagyobb mennyiségben, 100 mázsa körül. Telefon: 36/18-825. *23460/ 1 f_________________________ M atematikából pótvizsgára fel­készítést vállalok. Telefon: 14­026 Eger. *23469/ 1 f_______ A Balatonnál üdülési lehetősé­get keresek. Telefon: (36) 18- 239. *23482/ 1 f Eladó Eger, Széchenyi u. 64. sz. alatt, melegházi ablakok és gu­mikerekű kézikocsi. *23487/ 1 3 m2-es elárusító pavilon olcsón eladó. Érdeklődni: Szilvásvárad 55-320 telefonon. *23497/ 1 f Életbevágóan fontos! Sürgősen keresünk COLOPLAST irigáló készüléket megvételre. Andor- naktálya, Rákóczi u. 10. *23499/ 1 f ADAS-VETEL 2 szobás központi fűtéses ház sürgősen eladó. Egercsehi, bt. Április 4. u. 13. *23464/ 1 f Andornak Jálván fő útvonal mel­lett pince eladó. Irányár: 250.000 Ft. Érdeklődni: Andor- naktálya, Rákóczi út 269. *23485/ 1 f Eladó 55 m2-es kétszobás teher­mentes öröklakás. Eger, Kara- szek M. tér 7. III/11. Érdeklőd­ni: egész nap. *23358/ 2 f Egri belvárosi társasházban két és félszobás lakás átadó. Érdek­lődni lehet: reggel 8-10-ig, este 6-8-ig Telefon: 10-819. *23375/ 2 f Egerben Lenin úton 48 m2-es - OTP örök lakás eladó. Telefon: 18-234. *23489/ 1 2,5 éves 1500-as Polski Fiat, ki­fogástalan állapotban, extrákkal eladó. Érdeklődni: 16 után Eger, Kisvölgy u. 24. *23494/ 1 Eladó ZD-s rendszámú 1200-as Lada, 10 hónap vizsgával. Irá­nyár: 56.000 Ft. Érdeklődni: Eger, Nagyrét u. 10. egész nap. *23502/ 1 f VEGYES ALBÉRLETET KÍNÁL Egerben jól megközelíthető, for­galmas helyen, 200 m2 kertes, Egerben 95 m2-es összkomfor­tos családi ház eladó. Kapás u. 1. Telefon: Eger 12-443 Balogh Ferenc. *23387/ 1 f Eger belvárosában eladó egy 53 Gyöngy ösön kétlakásos üj csa- m -es, tehermentes öröklakás, ház összeköltözőknek eladó. I Érdeklődni: 10-444/25 Dr. No- grd Bajza utca 26. *23391/ 2 vák ügyvédnél. *23169/ 2 f __________________________ alápincézett családi ház vállalat részére üzlethelyiségnek, raktár­nak kiadó. „1989. augusztustól 23467” jeligére a kiadóba Eger, Pf. 23. *23467/ 1 f c ügyvédnél. Társasházban 3 szobás lakás el­adó. Kert, garázs. Telefon van. Érdeklődni: Eger, Kazinczy u. 2/a. Telefon: 17-207. *23189/ 2 f Keresek: tanácsi 2 szobás össz­komfortos, telefonos + garázsos lakást I. emeletig Hadnagy út környéki előnyben. Adok: taná­JÁRMŰ Egerben a Hatvanasezred u. 22- ben 16 m2-es garázs eladó. Ér­deklődni: a 18-957-es egri tele­fonszámon. *23411/2 Fiat 850 Sport Cupé eladó. Ér­deklődni: Márkáz, Fő út 163. 15 óra után. Telefon: 63-645. *23357/ 1 f Miniredőny, reluxa díjtalan fel- I mérés, színválaszték, grancia. 36/25-528. *21488/12f ANTENNASZERELÉS, JA­VÍTÁS! Telefon: 25-528 Eger, 8-16 óráig. *21815/13 f 2.500 — 12.500 Ft-ig veszek régi porcelánfejű babát, külön fejet is. Telefon: Eger 16-225 *22137/11 f _______________ V ásárolok 1.000-6.000 Ft-ig ré- gi nyakbavaló Márai tűzzománc medálokat. Telefon: Eger 16- 225. *22138/10f Magas áron vásárolok használt és új ágytollat. (Házhoz megyek) Eger 20-660 telefon. *23254/ 2 f _________________________ Bio giliszta ivar érett állomány­ból eladó. Érdeklődni: Verpelét, Dimitrov út 9. vagy 14. *23336/ lf________________________ ■ 5 m-es csónak utánfutó sürgősen I és olcsón eladó. Érdeklődni: Eger 25-191 telefonon, 17 után. I *23363/ 2 f Használtbútor adás-vétel. Eger, Pacsirta u. 45. Telefon: 13-054. *23382/ 2 f________________ R endelési időmet 1989. július 3-tól megváltoztatom: hétfő, csütörtök 15 órától 18 óráig ren­delek. Eger, Jókai u. 4. sz. alatt, tel.: 15-414 dr. Görbedi László reumatológus főorvos. *23399/ 1 f Építkezők figyelem! Használt 8 m-es alumínium kontiner hernyó olcsón eladó. Érdeklődni: Eger, Makiári út 54. Telefon: 12-663. *23409/ 2 f Egerben a Hatvanasezred u. 22 sz. társasházban 86 m2-es lakás sürgősen eladó. Érdeklődni: a 18-957-es telefon számon vagy személyesen lehet. *23412/ 2 4 éves Renault-4 F6-os Furgo­MZ 250/1 8.000 Ft-ért eladó. Eger, Tizeshonvéd 25. Tetőtér. *23381/ 2f 5.000 - 15.000 Ft-ig vásárolok herendi Dérynét, vagy „Toldit a Bikával”-t Telefon: Eger 16- 225. *22184/11 f Matematika, fizika, kémia pót­vizsgára felkészítést vállalok. Vágnivaló tyúk 40 Ft/kg eladó. Érdeklődni: Egerbakta, Szabad­ság u. 20. *23446/ 1 f SKIF sátras utánfutó eladó. Ára: 26.000 Ft. Bartók József Boco- nád, Kossuth u. 41. *23455/ 1 f Kaliforniai biogiliszta eladó. Már 50.000 Ft-tól. Korlátlan el­adási lehetőség. Ingyenes ház­hozszállítás és szaktanácsadás. OTP hitel igénybe vehető. Ér­deklődni naponta 17-20-ig Koncz János Kálló, Bercsényi u. 10. *23167/ 2 f_____________ Század eleji neobarokk ebédlő- garnitúra ovális asztallal, intarzi­ás tálalókkal 100 ezer forintért eladó. Telefon: 06 (40) 11-419 *23328/ 2 f________________ Eladó egy darab betonkeverő 200 literes. Noszvaj, Gárdonyi út 28. Káló Csaba. *23458/ 1 f KF-04 új rotációs kapa, 2 db 90X120 cm új Sofa ablak eladó. Eger, Zalka u. 35. *23466/ 1 f Hangszer: ROLAND-PIANO (5 oktávos + leválasztható basz- szus + orgona átkapcsoló + fénypedál), YAMAHA PSS- 270 mini sztereó szindetizátor, 100 hangszínnel, 16 ütemmel, effektekkel, tokkal és tartozé­kokkal eladók. Érdeklődni 17 óra után 10-291 Eger. *23496/ 1 ___________________ Bioh umusz termeléséhez gilisz­ta eladó készpénzért, vagy OTP hitelre. Szerződéskötés esetén humuszvisszavásár- lás biztosí­tott, melléktermékként a giliszta is értékesíthető. A betelepítés­hez trágyát biztosítok. Cím: Frecska Józsefné Balassagyar­mat, Jószív u. 43. *23285/ 1 A Cement- és Mészművek Bélapátfalvai Gyára felvételt hirdet MŰSZERÉSZ VEZETÓ-i munkakör betöltésére, felsőfokú villamos végzettségű szakember részére. Bérezés megegyezés szerint, lakás ellátás biztosított. Jelentkezéseket kérjük — hirdetés megjelenését követő 15 napon belül — a gyár személyzeti- és oktatási osztályára megküldeni. Bélapátfalva, Pf. 13. 3346. V J MHSZ Gépjárművezető-képző Iskola felvételt hirdet könyvelői munkakör betöltésére. Alkalmazás feltételei: közgazdasági szakközépiskolai végzettség. Fizetés: megyegyezés szerint. Jelentkezni lehet: MHSZ Gépjárműiskola Eger, Vöröstüzér út 36. sz. Telefon: 12-537. Anyagbeszerzők, építkezők figyelem! Szerelvények, gumiáruk, szerszámok, villamossági cikkek, autóalkatrészek a kerecsenfii TEMPÓ-DEPÓ áruházban nagy választékban szerezhetők he. Minden ÍO.OOO,- Ft-ot meghaladó vásárlás esetén ÍO.OOO,- Ft-onként ÍOO- Ft-os ajándékutalványt adunk. Kerecsenden is ráírjuk kedves vásárlóinkat. KEPZOMÜVESZETI NYÁRI TÁBORBA várjuk — július 10-21. között szaktanár vezetésével — a téma iránt érdeklődő 9-15 éves fiatalokat. Jelentkezés telefonon: 10-089 Eger. A Heves Megyei ZÖLDÉRT karbantartási munkák miatt a lakossági bérfőzést 1989. július 1-től október 1 -ig szünetelteti. V J J Az ostorosi „Egyetértés” Mg. Tsz. 7-774 rakodógépére szakképzett gépkezelőt azonnali belépéssel felvesz. Jelentkezés: a tsz novaji géptelepén a műszaki k főágazatvezetőnél. AHoSi Minh Tanárképző Főiskola pályázatot hirdet az Idegennyelvi Lektorátushoz nyelvtanári állásra. Két nyugati nyelv szakos diplomával rendelkezők jelentkezését várjuk. Érdeklődni és a pályázatot benyújtani az intézmény személyügyi hivatalában lehet. (Eger, Szabadság tér 2.1. emelet.) HALÁLOZÁS Fájdalommal tudatjuk, hogy férjem, édesapánk, nagyapánk TOTHPAL BERNÁT a Cipő KTSZ volt dolgozója 76 éves korában elhunyt. Temetése 1989. június 29-én csütörtökön 15 órakor lesz az egri Kisasszony temetőben. A gy ászoló család. A MÁTRA VOLÁN Egri Üzemegysége és a gyászoló család megrendüléssel tudatja, hogy KOLOZSVÁRI MIHÁLY autóbusz-gépkocsivezető rövid szenvedés, után életének 38. évében elhunyt. Temetése 1989. június 29-én 13,30 órakor lesz a kiskörei temetőben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom