Heves Megyei Népújság, 1989. február (40. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-14 / 38. szám

APRÓHIRDETÉS ÁLLÁST KERES hetséges. Érdeklődni: Kalló­malom u 74. II/6. 17 óra után. Telefon: 06-36/11-150 *16800/2 Megbízható nő heti 1-2 alka­lommal esti órákban takarí­tást vállal. „Tisztaság” jeligé­re az egri hirdetőbe. * 16040/ 1 ÁLLÁST KÍNÁL Automatára, másoló eszter­gára, csúcsesztergára eszter­gályost felveszek. Jelentke­zés: Szabó László Novaj, Ko- vács, Mátyás u. 5.* 16690/lf Fafeldolgozáshoz teljes, vagy részmunkaidőre felvé­tel. Gyöngyös, Vörösmarty u. 17.*16130/ 2 KÖZÜLETI APRÓ Munkaerőt keresünk: — bér- számfejtői, — bérellenőri munkakörbe Szentendre te­lephellyel. Bérezés megegye­zés szerint. A munkavállalók részére szállást biztosítunk. Érdeklődni lehet: Budapest vidéki Postaigazgatóság Sze­mélyzeti ' Osztály Budapest, Pf. 5. 1360. (V. kér. Váci u. 34.) Telefon: 183-095. *16548/5f INGATLAN Hajdúhegyen iker családi ház fele 2 szoba + hall + pince + garázs + 250 négyszögöl gyű mölcsöskerttel. eladó vagy el­cserélhető I. emeleti 70 m2-es garázsos, telefonos társasházi vagy szövetkezeti lakásra. Részletes ajánlatot „Kölcsö­nös előny” jeligére az egri hir­detőbe. *16470/ 1 A Tisza tó legszebb részén Sarudon háromszobás, kom­fortos, alápincézett családi ház megossztható 1000 négy­szögöl saroktelekkel azonnali beköltözhetőséggel eladó. Vállalati, szövetkezeti üdülő­nek is alkalmas. Érdeklődni: Eger 10-102 telefonon. *16630/ 1 f Belvárosi 96 m2-es, összkom fortos, telefonos, kertes lakás garázzsal eladó. Érdeklődni: Eger, Rózsa K. u. 24. Chikán, minden nap 17 órától. *16669/ 1 f Salgótarjánban erdő mellett, városközponthoz közel tele fonos, gáz padlófűtéses sor­ház (140 m2-es lakóterület + 90 m2 pince, garázs, erkély) 3 millió forintért igényesnek el­adó. Telek 150 négyszögöl, ipari áram van. Telefon: 06- 32-14-983. *167917 A U Egri 2 szobás 65 m2-es II. emeleti tehermentes, össz­komfortos öröklakás 1990-es kiköltözéssel eladó, méltá­nyos áron, részletfizetés le­Egerben Bartakovics utcában eladó 64 m2-es 2.5 szobás la­kás 21.000 Ft/m2+OTP át­vállalással, 1990. évvégi ki költözéssel. Érdeklődni: 15 óra után a 19-880 telefonon. *16817/ 1 f ______________ T isza mellett Poroszlón 3 szo­bás OTP lakás eladó. OTP át­váltással. Poroszló, Kétútközi út 18. *16845/ 1 f_________ Mezőkövesden, Mihály u. 22. sz. alatt 470 négyszögöl telek eladó. Érdeklődni: Tóth Mezőköved, Szomolyai u. 14. sz. Telefon: 11-701. *15917/ 6 ________________ E ladó családi ház készpén­zért a piacnál, üzletnek is al­kalmas. Érdeklődni: Gyön­gyös, Széchenyi u. 8. *15981/ 3________________ E ladó kiemelt üdülőövezet­ben, Szilvásváradon vállalati üdülőnek, panziónak alkal­mas két szintes, tetőtérbeépí­tésű 212 m2-es új lakóépület kedvező áron. Érdeklődni: „Siófok 05 16000” jeligére a kiadóba Eger, Pf. 23. *16000/ 1 ________________ Ü jhatvan Bajcsy Zs. út 38. összkomfortos családi ház sörgősen eladó. *16034/ 1 Heves, Katona József út 12. sz. alatti 3 szobás összkom­fortos lakás 300 négyszögöl telekkel, melléképülettel, ga­rázzsal eladó. Érdeklődni: a helyszínen. *16036/ 1 Nagyréde központjában a Kertalja u. 1. sz. alatt 1352 m2 beépíthető telek eladó. Ér­deklődni helyben a 3. szám alatt, vagy a 37/12-821 tele­fonon. *16124/ 2 Eladó 2 szobás, kertes családi ház Nagyfüged, Gyóni Géza u. 5. szám alatt. Érdeklődni lehet: Kalmár Gábor Kará- csond, Vasút u. 58. sz. alatt. *16127/ 2 ________________ S ürgősen eladó kettő + fél­szobás OTP öröklakás áron alul év végi kiköltözéssel. Ér­deklődni: minden nap 16 után Gyöngyös, Warga L. u. 7. III/L *16133/ 1 Eladó Ludas, Fő u. 95. alatt 2,5 szobás, összkomfortos családi ház, 1200 négyszögöl telekkel, csemegeszőlővel, málnával, gyümölcsfákkal te­lepítve. Azonnal beköltözhe­tő. *16135/ 1 _____________ E gyszoba, konyhás családi ház olcsón eladó. Irányár: 60.000. Domoszló, Dankó u. 5. Érdeklődni: Detk, Rákóc­ziu. 46. *16138/ 1________ 1 200 négyszögöl szántóföld Bánomi dűlőben eladó. Ér­deklődni: Fehér István He­ves, Kilián Gy. 23. Telefon: 11-476. *16140/ 1 Halmajugrán 3 szobás, mel­lékhelyiségekkel családi ház 747 négyszögöl kerttel azon­nal beköltözhetően eladó 350.000 forint irányár. Ér­deklődni: Abasár, Vörös­marty u. 44. Szabó Lászlóné. *16179/ 3________________ E ladom 66 m2-es lakásomat kp + OTP átvállalással, vagy elcserélném I. emeleti 40-45 m2-re értékegyeztetéssel. Ér­deklődni a helyszínen Gyön­gyös, Kossuth u. 51.1/4. este 18 óra után, szombaton, va­sárnap egész nap. *16180/ 1 Vámosgyörkön két és félszo­bás családi ház 280 négyszö­göl telekkel azonnal beköl­tözhetően eladó. Érdeklőd­ni: Vámosgyörk, Táncsics u. 46.*16181/ 3_____________ Nagyréde központjában 4 szobás családi ház eladó. Ér­deklődni: Nagyréde, Petőfi út 9. *16252/ 2 ___________ G yöngyös központjában 150 m2-es családi ház, üzlethelyi­séggel 2,2 millió forintért el adó, esetleg 2 lakásra cserél­hető. 1-2 szobás lakást bérel­nék 1 évre. „Központ 442” jeligére Takarékszövetkezet, Gyöngyös Magyar u. *16254/ 1 ________________ G yöngyös Warga L. út 5. fsz. 4. alatt 2 és félszobás, ebéd- lős, gázfűtéses OTP örökla­kás eladó, vagy Gyöngyös környékére cserélhető. Ér­deklődni: egész nap. *16256/ 1 Gyöngyöspata, Dózsa Gy. u. 7. sz. alatti 2 szoba, konyha, fürdőszobás családi házamat gyöngyösi 2 szobás tanácsira cserélném árkülönbözettel. Érdeklődni a helyszínen. *16185/ 1 ________________ G yöngyös, Esze T. u. 2/1. számú 2 szobás, étekző- konyhás, gázfűtéses, telefo­nos családi ház eladó. Érdek­lődni a 14-203 telefonon. *16186/ 2________________ N agyrédén közművesített 400 négyszögöles építési te­lek eladó. Érdeklődni: Nagy­réde, Arrany J. u. 47. *16188/ 2 ________________ B udán (XXII. kér.) 150 négyszögöl telken 2 szobás ház eladó. Eger telefon: 12- 717 Patkó József. *16202/ 1 58 m2-es, kétszobás, első emeleti öröklakás a Kallóma­lom utcában eladó. Érdek­lődni: Felnémet, Felszabadu­lás u. 42. Telefon: 10-195. *16203/ 1 ________________ F elsőtárkányban 2 csatád ré­szére is alkalmas, összkom­fortos ház eladó Kisfaludy u. 8. *16204/ 2____________­2 szobás félkész családi ház eladó. Felsőtárkány, Rákóczi u. 34. sz. *16208/ 2_______ E ladó Eger, Lenin út 113. II/ 6. 2 szobás 53 m2-es OTP la­kás kp -I- OTP átvállalással. Érdeklődni: 17 órától. *16210/ 2________________ M ásfélszobás 4. emeleti, te­lefonos, belvárosi lakás el­adó. Érdeklődni az esti órák­ban Eger, Beloiannisz u. 11. IV/14. vagy a 12-628 telefo­non.*16211/ 2 ___________ G arázs kiadó a Hadnagy ut­cában. „Garázs” jeligére az egri hirdetőbe. *16215/ 1 Eladnám 360 négyszögöl te- reletű vegyes gyümölcsös te­lepítésű földbérleményemet Egertől 5 km-re, jól megkö­zelíthető helyen. Érdeklőd­ni : 19 órától a 16- 104-es tele­fonon lehet. *16217/ 1 Bükkszéken üdülőkörzetben beépíthető telek eladó. Ér­deklődni: Eger, Karaszek tér 11. IX/68. vagy 36-25-457 17 óra után. *16218/ 1 Heves, Pusztacsász Csepje u. 3. összkomfortos három szo­bás csatái ház OTP átvállalás- sal-f-kp eladó. Érdeklődni: a fenti címen. * 16264/ 1 Heves, Széchenyi út 10/B. 1/3. kettő és fél szobás lakás eladó. Nagy Sándor. *16265/ 1 Tehermentes 1+2 1/2 szobás lakás eladó. Garázzsal együtt vagy külön is. Érdeklődni: Hatvan, Tolbuchin út 7. III/ 26. Telefon: 38/12-866. *16269/ 1 ________________ G yöngyös, Vöröshadsereg út 1. sz. 9. em. 27.53 m2 lakás eladó. KP+OTP. Érdeklőd­ni: az esti órákban. *16296/ 2 Domoszlón két és fél szobás, __________ k onyhás, fürdőszobás kertes_________________________ h áz mellékhelyi- ségekkel+ Eger Karaszek téren másfél boros pincével eladó. Érdek­lődni: Domoszló, Lenin út 42. Szlovák. *16298/ 1 melléképület+garázs kerttel eladó vagy cserélhető. Csere esetén egri 1 vagy 2 kisebb te­rületű lakás illetve Zsóri üdü­lő érdekel, értékegyeztetés­sel. „Eger zöldövezet” jeligé­re az egri hirdetőbe. *16334/ 1 Balatontól 13 km-ré Marcali­ban 2,5 szobás, 64 m2-es, gá­zos, erkélyes, földszinti lakás tehermentesen eladó. Ár: 1.200.000 Ft. Érdeklődni: Marcali, Berzsenyi u. 96. fsz. 9. Kovácsné. *16354/ 1 Karácsondi zártkörűen 4000 m2 csemegeszőlő eladó. Ér­deklődni: Abasár, Fő út 157. *16359/ 2 • Eladó Gyöngyös, Városkert u. 1. alatt lévő 55 m2-es lakás kp + OTP átvállalással. Ér­deklődni: Domoszlai Galya­tető, SZOT Üdülő. *16362/ 2 Eger, Olasz u. 19. sz. I. emele­ti, háromszobás, 1988. évben felújított lakás, garázzsal, vagy anélkül tehermentesen, igényesnek eladó. Érdeklőd­ni: munkanapokon 12-16 óra között Bükkszék 17-es tele­fonon, szombaton a helyszí­nen 14 és 16 óra között. *16446/ 3 f emeleti tanácsi bérlakásom elcserélném. Egri vagy gyön­gyösi hasonlóra vagy kisebb­re. Érdeklődni: Aldebrő, Ró­zsa F. út 14. *16322/ 1 JÁRMŰ IF fisz. 1300-as P 125-ös kis karosszéria hibával eladó. Eger, Aradi út 4. 17.30 után telefon: 12-616. *16214/ 2 Lada 1200-as érvényes mű­szakival eladó. Érdeklődni: Eger, Puky M. u. 18. 16 órá­tól. *16569/ 1 f ajtó eladó. Eger telefon: 20- 260. *16331/ 1 KH 19-34 Trabant Limüsin friss műszakival, extrákkal . felszerelve eladó. Nagyréde, ■ Arany J. u. 6. *16356/ 2 KF-es 1300 S Lada eladó. Te- I lefon: 37/12-047. *16366/2 Lada Samara 1 éves 10.000 km-rel eladó. Telefon: 37/ 12-047.*16367/ 2 6 éves Skoda 120 L gépkocsi friss műszakival eldó. Érdek­lődni lehet: 38/31-196 szá­mon délután 5-7 között. *16368/2 Skoda S 100-as teljesen fel­újítva eladó. Érdeklődni: 17 óra után Kiss Gábor Eger, Dr. Nagy J. u. 12.1/1. *16762/ 2 f ________________________ 3 mázsás utánfutó eladó. Ér­deklődni: 17-954-es egri te­lefonon, egész nap. *16773/ 2 f 3 hónapos Trabant Special el­adó. Érdeklődni: Kápolna, Rákóczi út 40. *16033/ 1 LADY utánfutó 3.5 éves el­adó. Érdeklődni: egész nap Füzesabony, Dózsa u. 51. *16372/ 1----------------------•---­P E forgalmi rendszámú Tra­bant Combi eladó. Érdeklőd­ni: Kompolt, Kompolti út 18. *16375/ 1 VEGYES ALBÉRLETET KÍNÁL Gyöngyös központjában be­építhető területen építési tel­ket vennék, esetleg kisebb le­bontásra váró házzal is. „Bel­város 89” jeligére a gyöngyösi takarékszövetkezetbe *16311/ 1 ________________ E ladó belvárosi egyszobás összkomfortos lakás beköl­tözhetően. Érdeklődni: Eger, Szalóki út 18. 15-16-ig. *16314/ 1 Eladó 54 m2-es lakás. Eger, Zalka M. út 10. V/39. *16324/ 1________________ F elsőtárkányban 600 négy­szögöl hagyományos telepi tésű szőlő eladó. Érdeklődni: Felsőtárkány, Rákóczi út 34. vagy Ostoros, Kossuth út 3. *16325/ 1 Felsőtárkány, Rákóczi út 34. alatt házhely eladó. *16326/ \________________________ E gerszólát, Árpád út 15. alat­ti tetőteres összkomfortos te­lefonos családi ház eladó, vagy Csebokszári 1 1/2 — 2 szobás lakásra+Kp-re cserél­hető. Érdeklődni: 36-60- 142. *16327/ 1 Egri 3 szobás központi fűtésű 96 m2-es lakás+40 m2-es szobás lakás eladó, vagy ki­adó. Érdeklődni: EgerUMK, Telefon: 10-444/25. *16398/ 2 f ALBÉRLETET KERES 1,5, vagy 2 szobás, bútorozott lakást bérelnék sürgősen. Ajánlatokat ármegjelöléssel „Főbérlő nélküli” jeligére az egri hirdetőbe. *16207/ 1 LAKÁSCSERE Elcserélném 55 m2-es köz­ponti fűtéses lakásom kertes családi házra. Érdeklődni: Eger, Rákóczi u. 18. IV/14. *16064/ 1 Debreceni másfélszobás ta­nácsi lakásomat gyöngyösire cserélem. Érdeklődni: Gyön- gyöshaláSz, Gyöngyösi u. 38. sz. *16128/ 2 _____________ E lcserélném füzesabonyi kertes, családi házamat egri egyszobás tanácsira. Érdek­lődni: Füzesabony, Szihalmi u. 4. *16205/ 1___________ E ger, Rövid úti 40 m2-es saját lakást 2 — 2 1/2 szobás taná­csira cserélnék értékegyezte­téssel. „Lakáscsere” jeligére az egri hirdetőbe. *16219/ 1 Tatabányai 11/2 szobás II. Skoda 120 L kiutalás eladó. Sorszáma: 19400 „1989-90- es érkezés” jeligére az egri hirdetőbe. *16038/ 1 Eladó 1 db MTZ 80-as há­romszögre vizsgáztatva, 1 db kombinátor és 1 db RKE-4/ 32 dobos fűkasza, kitűnő ál­lapotban. Érdeklődni: Nagy­füged, Orgona u. 1. *16119/ 1 _________________ N yitott ARO-t keresek meg­vételre 4x4-es dízelt. Ajánla­tokat „Sürgős 441” jeligére a gyöngyösi takarékszövetke­zetbe kérek. *16123/ 2 Elcserélném ZT forgalmi rendszámú garázsban tartott 1500 Lada gépkocsimat pla­tós UAZ kis teherautóra. Ér­deklődni: Gyöngyös, Élmun­kás u. 36. IV/3. Kerülő 17 óra után. *16126/ 1 Dacia 1310-es eladó. Érdek­lődni mindennap 17 óra után Gyöngyöshalász, Kossuth u. 37. *16132/ 2 K 25-ös Zetor eladó, most műszaki viszgázott, sok alkat­résszel, fődarabok is. Hamos Ferenc Jászkisér, Apáti u. 25. *16139/ 1 ________________ 7 ,5 éves 1200 Lada jó álla­potban eladó. Gyöngyös, Ságvári u. 5. sz.,* 16183/ 2 Multicar 2 személyes, 2 t. te­herbírású, billenős kisteher­autó eladó. Cím: Szaniszló Csaba Szilvásvárad, Szabad­ság u. 11. *16201/ 1 Wartburg de Luxe műszaki vizsga nélkül eladó. Bontásra is. Füzesbony, Tárkányi út 55.*16220/ 1 Diesel Tudor platós 7 éves tgk. érvényes műszaki vizsgá­val eladó. Érdeklődni: Mát­raháza Mini-cuki. *16297/ 2---------------,------­F iat 850 Limusinhoz balelső sárvédő (új műanyag) és bal Miniredőny-reluxa vásár, ár­engedmény, rövid határidő. 36/25-528. *15968/ 2 f Redőny-reluxa díjtalan fel­méréssel, több színben, ga­ranciával. Eger 15-964. *16596/ 4 f______________ S zezonvégi kiárusítás a Baby-Lady GMK üzletében (Eger, Almagyar 7, vár alatt). Gyermek dzsekik, farmer ka­bátok, női kabátok igen olcsó áron amíg a készlet tart. *16648/ 1f ______________ M egnyílt használt bútor adás-vétel üzlet. Hatvan, Ke­rekharaszti autópálya feljáró­nál. *16674/ 2f Belvárosi vitrin eladó. Ér­deklődni: Eger, Egri csilla­gok u. 17. telefon: 19-822. *16701/ 2f Vállalkozók adóbevallását, önellenőrzését vállalom. „Határidő 16816” jeligére a kiadóba Eger, Pf. 23. *16816/ 1f ______________ S zász Endre olajfestmények eladók 60.000 Ft-ért. Tele­fon: 46/88-986. *15987/ 2 letti KOLIBRI divatárú üzle­tembe. Pamutárú, kötöttárú, selyemárú, nadrágok, zakók, blézerek, gyermek ruházati cikkekkel. Az árúkínálattal hetenként csütörtökön, pén­teken és szombaton keresse- nek. *16045/ 2 ___________ E ladó 9 m2 belvilágú lakóko­csi berendezéssel (franciaágy, zuhanyzó stb). Villanyra, víz­re beköthető. Büfének, vagy hétvégi telekre is megfelelő. Érdeklődni: Kisnána, Sport u. 36. *16047/ 2 __________ T EHER TAXI! EGER TE­LEFON: 12-855. *16085/ 1 Kőműves munkát és burko­lást vállalok Stempel László 3273 Halmajugra, Dózsa Gy. u. 14/1. *16137/ 1________ S árga és görögdinnye palánta nevelést vállalok. Molnárné Heves, Április 4. u. 72. *16141/ 1 ' Irodahelyiség kiadó Vörös­I marty u. 49. sz. alatt, 43 m2 2 szoba, telefon használattal, I Ferenczy Józsefnél. 17-422 egri telefonon. * 16161/ 1 Gyógynövény üzletem febru­ár 1-jétől újra nyitva! Várom kedves vásárlóimat Sziksza- iné Gyöngyös, Ságvári u. 5. sz. *16184/ 2_____________ F ülbevaló fájdalommentes belövéssel, Egerben a kert­mozi mellett. *16196/ 1 Német nyelvtanárt keresek 13-15 éves gyerekek tanításá­hoz sürgősen. „Németül” je­ligére az egri hirdetőbe. *16199/ 1________________ " ESZ” alto Saxofonos, lako­dalmas zenekarhoz társulna. „Profi” jeligére az egri hirde­tőbe. *16212/ 1 Gyöngyösön a Mátrai út mel­lett 60 m2 üzlethelyiség az Iparossoron külön fürdőszo­bával, igényesnek hosszabb időre kiadó. Cím: Szalai Hort, Verseny út 6. *16261/ 1 Széllovasok kompletten és fém vízibiciklik eladók. Ka- kuk Heves, Dobó út 11. Tele­fon: 06-39-11-943. *16323/ 1 ADÁS-VÉTEL Eladó egy 4 tégelyes fagylalt­gép tégelyekkel, olcsó áron. Érdeklődni: Mokka presszó Tenk, Gárdonyi u. *16722/ 3 f_____________________■__ 2 db másféléves üsző eladó. Tárnáméra, Margit u. 5. *16725/ 2 f______________ E AN 1000 esztergapad el­adó. Érdeklődni: Szilvásvá­rad, Egri u. 23/1. Telefon: 55-248.*16833/ 1 f öt hónapos Dobermann szu­ka kitünű szülőktől eladó. Ér­deklődni: Heves, Katona Jó­Overlock 4000 originál el­adó. 16-128 egri telefon. *16015/ 2 800 db nagyméretű barna, osztrák pala eladó. Érdeklőd­ni: Nagytálya, Petőfi u. 2. *16016/ 2________________ F agylaltgép 6 tégelyes, hűtő­láda, grill főző, gázzsámoly, tűzhely, gázboyler, asztalok, székek eladók. Baloghné Me- zőtárkány, Ady 1. *16071/ 2 Commodore 64 számítógép floppyval, nyomtatóval, programokkal és kétkazettás stereo rádió-magnó jutányos áron eladó. Érdeklődni a 20- 662 egri telefonszámon. *16090/ 2 Betegség miatt sürgősen el­adó 5 db fejőstehén, valamint vemhes. Érdeklődni: Nagy­füged, Orgona u. 1. *16117/ 1 _________________ D og kölykök eladók Halma­jugra, Kossuth u. 204. Április 4. u. 2. *16120/ 1 kuvasz kiskutyák azonnal megvásárolhatók. Torba László Jászszentandrás, Fel­szabadulás út 40. 5136. *16263/ 1 ________________ 5 1 cm-es ITT sztereó távirá­nyítású 1,5 éves színes tv 40.000,- Ft-ért eladó. Érdek­lődni: Hatvan, Hámán K. út 3/2/5.*16266/ 1 _________ N égysoros ostyasütőgép komplett eladó. Cím: Gódor Lászlóné Hatvan, Gagarin u. 19. *16294/ 1 Naposcsibe F 1 kapható, elő- nevelőknek árkedvezmény. Tóth Ferenc Poroszló. *16330/ 1________________ J apán 3 szálas interlock el­adó. Egerszalók, Dolgozó út 44. sz. *16335/ 1 Eladó 6 hónapos törzsköny­vezett fekete óriás Schnauzer. Mezőtárkány, Rákóczi 12. (Temető előtt) hétköznap délután 3 órától. Szombat va­sárnap egész nap. *16373/ 1 210 literes hűtőláda eladó. Érdeklődni: bármikor Füze­sabony Szabadság u. 1. *16374/ 1 ________________ H olsteinfriz F 1-es tehén és 200 kg-os bikaboijúk eladók. Szepesi 5335 Tiszabura, Dó­zsa u. 106. *16393/ 1 HÁZASSÁG 58 éves, 156 cm magas, nyug­díjas nő, akinek rossz a ma­gány keresi korban hozzáillő józanéletű férfi ismerettségét házasság céljából 60 éves ko­rig. „Együtt könnyebb 440” jeligére a gyöngyösi takarék- szövetkezetbe. *16122/ 1 Gyári új kétrészes műanyag­csónak eladó, esetleg könnyű utánfutó csere érdekel. Gyöngyös, Honvéd u. 17. *16125/ 1 ____________ B etonkeverő eladó Gyön­gyös, Gólya u. 78. Érdeklőd­ni: mindennap 16 órától. *16129/ 2 30 éves, barna, 160 magas, 59 kg, káros szenvedélytől men­tes, érettségizett szakmunkás nőtlen fiatalember társaság hiányában megismerkedne korban hozzáillő nővel házas­ság céljából. „Remény 614” jeligére az egri hirdetőbe. *16206/ 2 Esküvői ruhák, kellékek köl­csönzése. Bihariné Eger, Fa­iskola u. 6. Telefon: 16-128. *16014/ 2 ________________ N ői szabó műhelyembe vá­rom kedves megrendelőimet. Mindenfajta felsőruházati termékek előállítását válla­lom. Kiss Istvánné női szabó Eger, Mindszenty u. 6. sz. *16030/ 1 38 éves intelligens nő, eltartá­si szerződést kötne Egerben lakásért. „Megbízható 13” je­ligére az egri hirdetőbe. *16333/ 1 Vállalkozók figyelem! 1989. évre naprakész számítógépes könyvelést vállalok. Fekete Eger, Malom út 5. *16336/ 1 Építkezési felvonó vadonatúj 50 éves férfi keresi korban eladó. Irányár: 15.000. Ér- hozzáillő nő ismeretségét há- deklődni: 55-154, esti órák- zasság céljából. „Találkozunk ban. Cím: Tóbiás Sándor 606” jeligére az egri hirdető- Szilvásvárad, Patak u. 6. be. *16216/ 1 *16198/ 1 --------------------------------------­E gyéni vállalkozók egész évi könyvvezetését vállalom, va­lamint mindeki éves adóel­számolását elkészítem. Tele­fon : este Hatvan 12-956. *16035/ 1 Szállítók jelentkezését vá­rom Gyöngyösön a GYÖNGYSZÖV áruház me­Nagyrédén, Haladás u. 20. sz. alatt betonkeverőgép vil­lanymotorral eladó. Éreklőd- ni lehet egész nap. *16358/ 2 HPJ-s kuvasz kanommal fe­deztetést vállalok. Schvarcz Henrik Nagytálya, Hámán K. u. 1. *16070/ 1 Eladó Bosch sarokköszörű, automagnós rádió, Jáva mo­ped. Eger, Rákóczi út 129. *16242/ 1 220 literes NSZK mélyhűtő- láda eladó. Érdeklődni: Fü­zesabony, Temető jít 55. egész nap. *16248/ 1 Egy 4 hónapos Újfoundlandi szuka eladó. Érdeklődni: dr. Bárányi Gyula Pásztó, Mály­va u. 8. Telefon: 328. *16250/ 1 ________________ K uvasz kölykök tenyésztésre és házőrzésre eladók. Banka Lajos Jászszentandrás, Felső­tanyai u. 8. *16262/ 2 35 éves 165 cm magas, 80 kg- os elvált nő megismerkedne házasság céljából komoly in­telligens férfival, „őszinteség 622” jeligére az egri hirdető­be. *16321/ 1 Káros szennvedélytől men­tes 38 éves 3 gyermekes férfi házasság céljából korban hozzáillő hölgy levelét váija. Kertes lakás és kocsi van. „Várunk 631” jeligére az égrj hirdetőbe. *16332/ 1 ÁDÁM ÉVA Kapcsolatte­remtő Szolgálat. Válaszborí­tékért tájékoztatjuk. 6701 Tenyésztésre és házőrzésre Szeged, Pf. 696. * 16594/ 1 szakképzett varrónőt, vezetői gyakorlattal, részlegvezetőnek. Középiskolai végzettség szükséges. Fizetés gyakorlattól függ. Önéletrajzot kérünk. „Kölcsönös bizalom 16758” jeligére a kiadóba Eger, Pf. 23. A f \ Füzesabony és Vidéke ÁFÉSZ pályázatot hirdet közgazdasági osztályvezetői és pénzügyi osztályvezetői állás betöltésére. Feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezés: írásban, önéletrajzzal 1989. február 28-ig. Cím: Füzesabony, Rákóczi u. 69-71. J Kápolna és Vidéke ÁFÉSZ fiatal szakképzett féifi eladót felvesz az egri Villamosipari szakboltjába. Fizetés: Kollektív Szerződés szerint. Szakirányú képzettséggel rendelkezők előnyben! Érdeklődni lehet: Áfész központ (kereskedelmi osztály) Kápolna, Kossuth u. 23.­( MAI MŰSOROK ) ( mozi ) Egri Vörös Csillag: fantasztikus (Telefon: 11-888) kalandfilm du. 3 és 5 órakor Video mozi: Eldorado Sholokó Színes magyar film Gyöngyösi este 7 és 9 órakor Szabadság: Ördögűző Nagyzür Színes amerikai Kis-Kínában horrorfilm Hatvani Vörös Video mozi: Csillag: Gyújtogató Tokyo pop Egri Bródy mozi: Színes amerikai (Telefon: 11-773) zenés film Nászéjszaka este fél 8 órakor kísértetekkel Érzékek Gyöngyösi Puskin: birodalma du. 3, 5, 7 és 9 Színes francia-japán órakor film Hegylakó Video mozi: Színes angol Legenda ( rádió ) KOSSUTH 8.20: Társalgó — Másfél óra iroda­lomkedvelőknek 9.44: Sanzonok 9.53: Közvetítés a TV-lottó sorso­lásáról! 10.05: Kapcsoljuk a szegedi körzeti stúdiót... Különleges orvosi műszerek 10.25: Rólunk van szó! 10.30: Új Supraphon lemezeink­ből. Janácek: Idill 11.00: Népdal­körök énekelnek 11.36: Egy címíró emlékiratai. Barabás Tibor regénye folytatásokban 2. rész 12.45: Világ- hírlap — Nemzetközi sajtószemle 13.00: Klasszikusok délidőben — Magyar szerzők kamaramuzsikájá­ból 14.10: Magyarán szólva 14.25: Orvosi tanácsok 14.30: Dzesszme- lódiák 15.00: A Zsebrádiószínház bemutatója. Egy kiállítás megnyitó­ja. Moldova György hangjátéka 15.15: Nótacsokor 16.05: Madáre­tető. Muzsika gyerekeknek 16.20: A Nyitnikék postája. Zempléni ké­peslap 17.00: Jung örökösei. Láto­gatás a zürichi pszichológiai intézet­ben 17.30: Beszélni nehéz 17.45: A Szabó család 19.15: Betűtenger. A Bibliákról 19.30: Jégbor. Radnóti László összeállítása 20.15: Újdon­ságainkból. Polgár László énekel 20.40: Négy keréken, télen. Visy László riportja 21.10: Díjnyertes ze­neszerzőink VI/1. rész 22.00: Hír­világ 22.30: Lovro von Matacic ve­zényli a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát 23.34: Ba­rangolás régi hanglemezek között. Vera Schwarz énekel PETŐFI 8.05: Künneke operettjeiből 8.50: Külpolitikai figyelő 9.05- 12.00: Napközben (élő) 12.10: Indulók, polkák fúvószenekarra 12.25: Kör­nyezetünk védelmében 12.30: Nó­ták 13.05: Popzene sztereóban 14.00: Egy órában egy élet. Sammy Davies junior 15.05: Kapcsoljuk a 8-as stúdiót (élő) Lukácsházi István nagybőgőn játszik, zongorán közre­működik Achim Erzsébet 15.20: Könyvről — könyvért (élő) Irodal­mi rejtvényműsor tíz percben 15- 30- 17.29: Csúcsforgalom (élő) 17.30: Kamasz-panasz 18.30: Tal­palávaló. Táncházról, muzsikáról fiataloknak 19.08: Fiataloknak! Komjáthy György kívánságműsora 20.30: Az indiai klasszikus zene. Kozma András sorozata 21.05: Heptameron. Jelenetek Navarrai Margit elbeszélésgyűjteményéből 21.28: Zenélő filmkockák. A Gigi című film zenéje 22.00: Az emléke­zet álhatatlansága (ism.) 22.42: Mi­ke Stern dzsesszegyüttesének új fel­vételeiből 23.00: „Álom szárnyán” — könnyűzene BARTÓK 9.08: André Chénier. Részletek Giordano operájából 9.57: Kom­pakt lemezeinkből 10.30- 11.00: Diákfélóra 11.00: Versenyművek 12.07: Britten: Peter Grimes. Há- romfelvonásos opera prológussal II. felvonás 13.05: Találkozás a világ­hírrel. Jorgosz Szeferisz — Képes Géza vallomása — ism. 13.45: Fél­óra népzene — ism. 14.15: Zenekari muzsika 15.05: Zenei Tükör 15.40: B. Nagy János operafelvételeiből 16.08: Zenetörténeti értéktár 17.00: MIKRO-fon - Mikroelekt­ronika — számítógépek — informa­tika 17.30: X. Europa Cantat — Pécs 1988 - XXX/7. rész 18.04: Kamrazene fuvolával 18.30: Ma maternjem jeziku. A Magyar Rádió szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsora Pécsről 19.05: In der Mut­tersprache. A Magyar Rádió német nyelvű nemzetiségi műsora Pécsről 19.35: A Stuttgarti Rádió suzimfó- nikus zenekarának hangversenye — közben: 20:.24-20.44: Kísérletező iskola kb.21.25: Operaegyüttesek 22.00: Romániai zeneszerzők mű* veiből 22.30: Kritikus füllel MISKOLC 17.30: Műsorismertetés, hírek, idő­járás 17.35: Fiatalok zenés találko­zója. Válaszolunk hallgatóink leve­leire 18.00-18.15: Észak-magyar­országi krónika — Reklám 18.25- 18.30: Lap- és műsorelőzetes ( televízió ) 1. MŰSOR 8.45: Képújság 8.50: Tévétoma nyugdíjasoknak 8.55: Színház az egész világ. Személyes színháztörté­net. Ronald Harwood műsora. 9.50: Telelottó 10.00: Panoráma (Ism.) 10.45: Grammy Fesztivál (Amerikai zenés film) 11.05: Moz­gató 11.15: Képújság 16.45: Hírek 16.50: Pannon krónika 17.00: A Pécsi Körzeti Stúdió műsora 17.05: Szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsor 17.35: Szám-adás. Gazdasá­gi negyedóra 17.50: Műsorajánlat 18.05: RTV Közönségszolgálat 18.10: Az amatőr természetbúvár (Angol ismeretteijesztő filmsoro­zat) 18.35: A klinika (NSZK tévé­filmsorozat) 19.20: Reklám 19.25: Közlemények, műsorajánlat 19.30: Híradó 20.00: Reklám 20.05: Ör­vény (Angol tévéfilm-sorozat, VI/ 1. rész) 20.55: Reklám 21.00: Stú- dió'89. A Televízió kulturális heti­lapja 21.45: Sergio Failoni. Emlé­kek, dokumentumok egy olasz kar­mesterről aki húsz évig élt Magyar- országon 22.35: Híradó 3. TV 2 Radványi Dorottyával és Rózsa Péterrel 17.00: Képújság 17.15: TV2. Ben­ne: Riportok — Időjárás — Tévé­torna — Reklám — Zene. Teledok- tor. Orvosi tanácsok tíz percben. A terhességmegszakítás módszereiről 17.45: Mozaik. Telefonos játék 18.00: Telesport 18.25: TV2 18.30: Gyerekeknek! Pumukli ka­landjai (Magyar-NSZK rövidjáték­film) 18.56: TV2 19.00: Gracs fivé­rek (Szovjet film). Az autó hirtelen letér a sztrádáról, hogy néhány perc múlva, eggyel kevesebb utassal visz- szakanyarodjon. A negyedik utas a csomagtartóban fekszik, holtan. Minél hamarabb meg kell szabadul­ni a tetemtől — a kocsi ámokfutó módjára szágult. Rendőrök veszik üldözőbe: a gyilkosok őket sem kí­mélik... 20.23: TV2. Benne: Van öt perce? Rossini: A sevillai borbély 21.00: Híradó 2.21.20: TV2 21.30: Ha holnap fúj a szél (Svéd tévéjá­ték). 22.45: TV2. Napzárta CSEHSZLOVÁK TV 1. műsor 9.20: Tévéjáték — ism. 10.30: Sport­visszhangok. 11.35: Tévébörze. 16.40: Objektív. 17.10: A nap percei. 17.20: Ipari tanulóknak. 17.50: Katonákról. 18.20: Esti mese. 18.30: A természet­védelemről. 19.30: Híradó. 20.00: Ati- tánok párbaja — angol film. 2. műsor 16.30: Misko, kicsi és mások — szovjet tétéfilm. 17.15: Az aranykapu. 18.05: Keletszlovákiai magazin. 18.25: Fiata­lok magazinja. 19.00:Torna. 19.10:Es- timese. 19.30: Híradó. 20.00: Fiatalok tévéklubja. 21.30: Híradó. ( színház ) Gárdonyi Géza Színház Stúdióelőadás a Megyei Művelődési Központban 19 órai kezdettel MÁJUS A ZONGORA Két egyfelvonásos színdarab Bérleten kívüli előadás, bemutató

Next

/
Oldalképek
Tartalom