Népújság, 1988. november (39. évfolyam, 261-285. szám)

1988-11-09 / 267. szám

6. SPORT NÉPÚJSÁG, 1988. november 9., szerda Röplabda NB I. Felvillanásokkal Eger SE-Hungalu ATSC 3-0 (7, 7,2) NB I-es női röplabdamérkő­zés Eger, 500 néző. V.: Újhelyi, Fodor. ESE: FÉSŰS, BERNÁTH, Torma, Dérczi, GYŐRINÉ, Bu­kina. Edző: dr. Phan Hong Minh. Úgy látszik ahhoz, hogy az Eger parázsló mérkőzést vívjon, megfelelő partner kell, gondo­lunk itt elsősorban az eddigi el­lenfelekre, akikkel szinte kivétel nélkül izgalmas, nem ritkán pat­tanásig feszülő légkörben dőlt el a találkozók sorsa. Igaz, általá­ban mindig az ESE húzta a rövi- debbet. De ennek a szériának egyelőre vége, hiszen most olyan csapatok következnek, amelye­ket kötelező a piros-kékeknek legyőzni. A sort még a múlt hét végén az Almásfüzitő nyitotta meg. Az egri lányok idegenben is nyerni tudtak a Hungalu ellen, így a körcsarnokban tegnap helyet foglalt nézősereg a biztos siker tudatában választhatta program­jának a visszavágót. Mint arra már utaltunk, a mindössze 40 percig tartó mér­kőzés nem hozta tűzbe a szurko­lókat. Az első akcióknál látszott, hogy csupán a hazaiakon múlik, hány pontot engedélyeznek a vendégeknek. S bár az ATSC az első két játszmában hét-hét poé­nig eljutott, ezt elsősorban annak köszönhette, hogy az ESE rövi­dzárlatai kicsit hosszabbra nyúl­tak. A játékosok egy-egy felvilla­nását azonban érdemes megem­líteni. Fésűs bombaként becsa­pódó ütéseinél szinte hallani le­hetett a körcsarnok padlózatá­nak „feljajdulását”. Bernáthkez­detben csak higgadt nyitásaival és sáncaival hívta fel magára a fi­gyelmet, majd néhány ütéssel is jelezte, kezdi visszanyerni régi formáját. Torma már kevesebb szervát rontott, s a tőle megszo­kott pontot érő ütésekkel béní­totta meg a háló túloldalán álló­kat. Dérczi és Győriné mezőny­munkája dicsérhető, s védeke­zésben is jó teljesítményt nyúj­tottak a hálónál. Bukinánakv olt három káprázatos ejtése, s moz­gásán látszik, hogy mind jobban összecsiszolódik a társakkal. A csapat legközelebb vasár­nap délután 3 órakor a Dunavar- sány együttesét látja vendégül. Két legyet egy csapásra Európai idő szerint keddre virradóra a Las Vegasi Caesars Palace-ban 15 ezer néző előtt több hivatásos ökölvívó világbaj­noki mérkőzést vívtak. A legna­gyobb érdeklődés az amerikai Sugar Ray Leonard és a kanadai Donny Lalonde összecsapását kísérte. Ennek a mérkőzésnek kettős tétje volt, hiszen a győztes a WBC szuperközépsúlyú és fél­nehézsúlyú világbajnokának is vallhatta magát. A 32 éves Leonard — 1976- ban Montrealban olimpiai baj­nok volt — számára nem jól in­dult a találkozó, hiszen a 4. me­netben padlóra került, életében másodszor. Az első hivatásos vi­lágbajnoki címét még 1979-ben elhódító sportembert azonban keményebb fából faragták, sem mint hogy ez kedvét szegje. Fo­kozatosan fölénybe került, s a 12 menetesre tervezett találkozó 9. menetében eldöntötte a küzdel­met. Nagy ütésekkel megrendí­tette ellenfelét, s a mérkőzésve­zető fél perccel a gong előtt be­szüntette a találkozót, Leonard kiütéssel győzött. Leonard 36. hivatásos mérkő­zésén ezzel 35. győzelmét sze­rezte, s huszonötödször diadal­maskodott kiütéssel. A vesztes Lalondénak is 36. összecsapása volt a Las Vegasi, s ezúttal har­madízben kellett vesztesen tá­voznia a ringből. Az amerikai Sugar Ray Le­onard ezzel megszerezte negye­dik és ötödik világbajnoki címét, miután a találkozón két súlycso­port elsőségét döntötték el. Győzelméért nem kevesebb, mint 15 millió dollárt vehet fel, míg ellenfele, a kanadai Donny Lalonde ennek a harmadáért lé­pett a kötelek közé. Birkózó-hírek A közelmúltban tartották meg megyeszékhelyünkön az általá­nos iskolások városi birkózó ver­senyét, amelyen 170 fiatal spor­toló — a 12-es számú iskolából érkeztek a legtöbben — vívott színvonalas szőnyegcsatákat. A súlycsoportonkénti győzte­sek. A-kategória: Sisa Péter, Sisa Tamás (mindketten 14-es isk.), Pásztor Lajos (12. sz. isk.), Gál Csaba (14. sz. isk.), Kaspál Krisztián (12. sz. isk.), Csépány Gábor (3. sz. isk.), Hegedűs Miklós, Győri Péter, Polgári Ti­bor (mind 12. sz. isk.). B-kategó- ria: Király Róbert (3. sz. isk.), Pásztor Lajos (12. sz. isk.), Far­kas Csaba (14. sz. isk.), Novák László, Koncsik Zoltán, Hege­dűs Miklós (mind 12. sz. isk.), Rádai Lajos (14. sz. isk.), Kovács Gábor (6. sz. isk.), Kovács Péter (12. sz. isk.), Király Lajos (11. sz. isk.). Csapatverseny: 1. 12. sz. isk. (Testnevelők: Major Gábor, Molnár Endre), 2. 14. sz. isk. (Testnevelő: Illyés Gyula), 3. 6. sz. isk. (Testnevelő: Petrovai Jó­zsef), 4. 11. sz. isk. (Testnevelő: Balázs Katalin.) * Kalocsán bonyolították le a serdülők országos kötöttfogású versenyét, amelyen az egri színe­ket képviselő Cserháti Zsolt má­sodik, Godó György pedig ne­gyedik helyen végzett. * Szolnokon, a Tisza kupa kere­tében rendezték meg az úttörők országos kötöttfogású viadalát. Az egriek közül erőteljes birkó­zásával Virág Csaba első, Szalai Gábor harmadik, Sütő Imre ne­gyedik és Prokaj Adorján ötödik helyezést ért el. Engrich ismét bizonyított Olaszország­ban lett Euró- pa-első az egydanos ka- ratéka. (Fotó: Szántó György) A keleti küzdősportok ma­gyarországi meghonosodása óta az egyik legizmosabban fejlődő karate szakág vitathatatlanul a kick-box. A semi-contact EB-n (az el­nevezés azt jelenti, hogy az üté­seket és a rúgásokat csak félerő­vel viszik be a versenyzők) a ma­gyarok közül igazán kitett magá­ért Katona Barnabás, aki a 84 ki­lósoknál bronzérmes lett, kate­góriája nonstop (szünet nélküli) küzdelmében pedig egészen a második helyig vitte. Am a Hu­nyadi SE sportolóját is felülmúl­ta Európa-bajnoki címével az eddig jobbára tekvandósként je­leskedő Engrich Mariann. A Zuglói SE képviselője 24 évesen vált Európa első számú versenyzőjévé a semi-contact kick-box női mezőnyében az 50 kg-osok súlycsoportjában. Az Szép eredményt értek el a Diákolimpián (tavaly még egye­temi és főiskolai bajnokság) te­niszben az egri Ho Si Minh Ta­nárképző Főiskola sportolói. Egyéniben Varga Aliz második, Krisztik Anikó pedig harmadik lett. Párosban a Krisztik-Varga duó az élen végzett, és csapatban is az egri tanárképző főiskola (Krisztik, Varga, Firtkó) bizo­nyult a legjobbnak. egydanos karatéka esete a sza­kemberek szerint beszédes példa arra, hogy kitartó munkával, az alaptechnikák magas szintű elsa­Michel Piatini már a franciák új szövetségi kapitányaként járja a stadionokat. A St. Etienne és a Juventus volt csillaga új tehetsé­gek után kutat, ehhez azonban meglehetősen kevés idő áll ren­delkezésére, mivel november 19- én már világbajnoki selejtezőn mutatkozik be az átalakított „gallkakasos” együttes. A mind­játításával a sportban — és nem csupán a küzdősportokban — több „műfajban” is a csúcsra le­het jutni. össze 33 éves szakvezető egyelő­re nem volt hajlandó felfedni tit­kos ütőkártyáit, azt azonban el­árulta, milyen szempontok alap­ján vizsgálja a jelölteket. — Elsősorban arra vagyok kí­váncsi, képes-e az illető megha­tározott kereteken belül taktikai utasításokat végrehajtani — nyi­latkozta a szövetségi kapitány. Sakk Értékes helyezések Gyulán befejeződött a nemzet­közi Erkel Ferenc sakk emlék- verseny. Az egri Kolacskovszky SE sakkozója, Kiss Pál FIDE- mester a legjobb magyarnak bi­zonyult a viadalon, és ‘6 ponttal holtversenyben a 4-6. helyen végzett. Nagy magyar fölénnyel zárult az első Alpok-Adria sakkgála az ausztriai Klagenfurtban. A 16 éves fiúk mezőnyében a Buda­pest I. válogatott csapat 3. lett, tagjai közt Seres Lajossal, a Ko­lacskovszky SE fiataljával, aki jól helytállva a megszerezhető 10 pontból 8,5-öt gyűjtött. Mészáros András az ötödik helyen végzett a nyugat-német­országi Plettenbergben nemrégi­ben véget ért nemzetközi tornán. Öt forduló után még az egri sak­kozó állt az élen a hatvan fős me­zőnyben, de az utolsó két játsz­máját elvesztette, így nem került dobogós helyre. A Hevesi SE ifjúsági korosztá­lyújátékosai elindultak az NDK- ban megrendezett neukieritschi fesztiválon, és a négy fős csapat- versenyben a 3. helyet szerezték meg. Tenisz Platini keresgél Megyei labdarúgó bajnokság Az élen megmerevedtek a „frontvonalak” A megyei labdarúgó bajnok­ság 12. fordulójának mérkőzése­iről a következő jelentéseket kaptuk tudósítóinktól: H. Gáspár SE-Petőfibánya 2-1 (2-0) Petőfibánya, 100 néző. V.: Laczkó. Petőfibánya: Rozmaring íKe- menár) — Molnár A., Dévai, Komáromi, Szabó J., Papp, Sza­bó L., Jancsó, Huszár Gy. (Dó­sa), Tóth J., Móczár. Edző: Pásztor István. H. Gáspár SE: Szászi — Kun, Zámbó, Vona, Török, Kovács, Szabó (Jancsó), Sáfrán, Simon, Csanádi, Nagy. Edző: Stupek Ist­ván. Jobbára kiegyenlített küzde­lem jellemezte az első 45 percet, a hatvaniak két súlyos kapushi­bából szereztek vezetést. A for­dulás után sokáig úgy tűnt, hogy a hazaiak fordítani tudnak, de végül csak a szépítésre futotta az erejükből. G.: Csanádi, Nagy, il­letve Papp. Jók: Vona, Simon, Csanádi, Nagy, ill. Komáromi, Molnár A., Kemenár, Tóth G. Ifik: Petőfibánya-HKVSC II. 2-0. Kiállítva: Kun, Móczár. Novák József Nagyréde-Egercsehi 4-1 (2-0) Nagyréde, 250 néző. V.: Vá- rallyay Nagyréde: Berta — Bágyi, Huszár, Csáki, Deme, Molnár, Bárdos (Pál), Jerem, Nagy, Nád­udvari, Kiss (Darók). Edző: Ro- zovits János. Egercsehi: Péter — Bajzáth, Dorkó I., Dorkó II., Punka S., Nagy, Boldizsár, Torma, Balázs, Józsa, Telek. Edző: Varczába Ágoston. Közepes színvonalú mérkőzé­sen a lelkesen futballozó újoncok ellen megérdemelt hazai siker született. G.: Nádudvari 2, De­me, Bágyi, ill. Balázs. Jók: Csáki, Deme, Nádudvari, ill. Pé­ter, Dorkó I., Torma. Ifik: 2-0. Molnár A ndrás Atkár-Kisköre 2-0 (0-0) Kisköre, 100 néző. V.: Nagy. Kisköre: Varga — Kobolák, Csomós, Kovács, Nagy, Sinka, Bordács, Molnár, Szabó, Oláh, Simon. Edző: Kiss Ferenc. Atkár: Nagy — Kiss, Szekré­nyes, Nagy, Csordás, Kalafut, Gáspár, Bella, Szabó (Papp), Csontos (Benei), László. Edző: Bagi Miklós. Az első félidőben nyújtott tel­jesítmény alapján a kiskörei kö­zönség bizony nem számított a vereségre. Mégis csalódottan kellett távozniuk a hazai szurko­lóknak, mert csapatuk játéka a második félidőre teljesen szét­esett, szétzilálódott. G.: Gáspár, László. Jók: Kobolák, Kovács, Szabó, ill. Szekrényes, Bella, Gáspár. Ifik: Atkár-Kisköre 4-3. Oláh János Selyp-Gyöngyösoroszi 2-1 (1-1) Gyöngyösoroszi, 100 néző. V: Barankovics. Gyöngyösoroszi: Majdán — Baranyi Z. (Méhes), Baranyi E., Landor, Molnár, Görbe, Rácz, Besze, Ludányi, Sőregi, Baranyi J. Edző: Nagy István. Selyp: Kökény — Baranyi (Pásztor), Juhász L., Szabalics, Juhász Cs., Oldal, Szabad, Krá- lik, Buda (György), Kurucz, Ke­repesi. Edző: Nagy László. Jó színvonalú mérkőzésen a szerencsésebb vendégcsapat győzött a második félidőre tíz fő­re fogyatkozott orosziak ellen, akik küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak. G.: Kurucz, Kerepe­si, ill. Rácz (11-esből). Jók: Ju­hász L., Kurucz, Králik, Kerepe­si, ill. Baranyi E., Sőregi, Besze. Ifik: 0-0. Kiállítva: Baranyi J., Oldal. Tóth Lajos Gyöngyöshalász-Füzesabony 3-2 (2-1) Gyöngyöshalász, 200 néző. V: Polonkai. Gyöngyöshalász: Horváth — Veres, Tóth Gy., GyőriL., Szabó B., Szabó Gy. (Huszár), Varga (Márkus), Szabó L., Asztalos, Mészáros, Antal. Edző: Bársony József. Füzesabony: Kiss — Tamasi, Nagy, Bocsi, Káló, Mártha, Ke­rékgyártó (Győri), Pelyhe, Csó­ka (Jánosi), Fehér, Mudriczki. Edző: Káló Mihály. Jó iramú, helyenként színvo­nalas találkozón csak üggyel- bajjal tartotta otthon a két pontot a halászi csapat. G.: Antal, Győ­ri L., Mészáros, ill. Szabó B.(ön­gól), Fehér. Jók: Győri L., Szabó B., Szabó L., Mészáros, illetve Kiss, Mártha. Ifik: Füzesabony- Gyöngyöshalász 3-2 Tóth József Sirok-Pétervására 1-0 (0-0) Sírok, 300 néző. V.: Dávid. Sírok: Hajdú — Szalai, Szán­tai, Borosi, Szűcs, Bujáki, Szabó Z., Berecz Zs., Szabó I. (Hossó), Doktorcsik, Hangonyi. Edző: Abuczki Béla. Pétervására: Kovács — Papp, Ivády P., Ivády I., Árvái, Nagy M., Ivády A., Csepcsányi, Gál, Zagyva, Ütasi. Edző: Bocsi Atti­la. Közepes iramú mérkőzésen kissé körülményes támadójátéka miatt csak nehezen nyert a hazai csapat a lelkesen küzdő és jól vé­dekező vendégek ellen. G.: Hangonyi. Jók: Szántai, Borosi, Berecz Zs., illetve Kovács, Ivády R, Nagy M. Ifik: 11-0 Varga Tibor Kompolt-Poroszló 1-1 (1-0) Kompolt, 200 néző. Kompolt: Ancsán — Báder F., Parádi F., Farkas Z., Schmidt, Báder J., Antal (Somodi), Bari, Rajnai J., Farkas O. Edző: Klein Ferenc. Poroszló: Veres — Vasas, Var­ga A., Varga J., Kiss, Hegedűs, Tóth (Németh), Habóczki, Nagy S., Rajna, Nagy L. Edző: Varga István. A kompoltiak 1-0-ás vezeté­sük után rengeteg helyzetet hagytak kihasználatlanul, és a vendégeknek a hajrában sikerült kiegyenlíteniük. G.: Bari, illetve Kiss J. Jók: a hazaiak közül senki sem érdemel dicséretet, illetve Hegedűs, Varga J., Tóth, Ha­bóczki. Ifik: 3-2 Klein Ferenc Tarnalelesz-Tarnaörs 3-1 (1-1) ■ Tarnalelesz, 300 néző. V.: Montvai. Tarnalelesz: Józsa — Antal (Mogyorós), Orosz Z., Suha, Zay, Ivády (Danó), Orosz G., Tumpek, Berki, Ferencz, Sike. Edző: Kovács Béla. Tarnaörs: Csík — Tari, Király, Dangó, Csömör, Raffael, Tóth, Lőcsei, Agócs, Bodor, Bodonyi (Varga). Edző: Meleghegyi Bé­la. A második félidőben nyújtott játékával megérdemelten győ­zött a hazai csapat. Jók: Zay, Suha, Mogyorós, Danó illetve Agócs, Király. Ifik: 4-2. Ferenc László A bajnokság állása: 1. H. Gáspár SE 12 11 1­39- 6 23 2. Gy. halász 12 9 2 1 29-16 20 3. Selyp 12 8 2 2 29-11 18 4. Sírok 12 8 1 3 36-16 17 S. Nagyréde 12 7 3 2 27-11 17 6. T.-Ielesz 12 6 2 4 25-21 14 7. F.-abony 12 6 2 4 22-18 14 8. Atkár 12 5 3 4 11-11 13 9. Kompolt 12 3 5 4 14-17 11 10. P.-bánya 12 4 2 6 16-23 10 11. Egercsehi 12 3 3 6 13-24 9 12. Poroszló 12 1 6 5 17-28 8 13. P.-vására 12 2 3 7 7-18 7 14. Tarnaörs 12 1 2 9 6-25 4 15. Gy. oroszi 12 1 2 9 8-30 4 16. Kisköre 12 1 1 10 15-49 3 4 FÉR ajánlat, FÉR kínálat, FÉR üzlet " november 12-ig FÉR -NAPOK t t (Bajcsy Zs. út 3.) A budapesti FÉR Kereskedelmi Vállalat különleges és színes választékát kínáljuk Egerben a Napsugár áruházban női és férfi kabátokból, irhabundákból, nemesszőrmékből, alkalmi ruhákból, jugoszláv kötöttárukból, francia ingekből. Az akció ideje alatt egyes cikkeket 30 % engedménnyel árusítunk. November 11-én 15 órakor az áruház előtt DIVATBEMUTATÓ. Minden kedves vásárlónkat szeretettel várjuk

Next

/
Oldalképek
Tartalom