Népújság, 1987. július (38. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-11 / 162. szám

APRÓHIRDETÉS EXPRESSZ _____ INGATLAN_______­N yíregyházi másfél szobás, távfűtéses tanácsi bérlakásomat hasonló vagy — értékkülönbözettel — nagyobb egrire cserélném. Érdeklődni az egri 10-345-ös telefonon, az esti órákban lehet. Eger, Puky M. u. 2. “"alatt első emeleti 2 szoba összkomfortos lakás eladó. Ér­deklődni: Májer, Eger, Vitkovics u. 12 B. Munkanapokon 18 óra utá'i. 2 szobás összkomfortos OTP-öröklakás eladó. KpH-OTP. Érd.: Eger, Kiss Lajos u. 15. X 30,, 17 órától._____________________ Egri belvárosi romház közműves építési telekkel eladó. C 128 számítógép olcsón eladó. Érdeklődni egész nap: Blaner Miklósné, Eger, Rákóczi 20. 4/13._______ Hatvanban eladó 53 m't-es OTP-örökla- kás. Érdeklődni: Hatvan, Kastélykert út 16, 316.___________________________________ 1 00 m -es boglárlellei gázfűtéses családi házamat elcserélném hasonló értékű egri lakásra. Keresek Egerben 1,5—2 mil­lió Ft értékű összkomfortos lakást. „Szeptember 974” jeligére az egri hir­detőbe. 400 000 Ft kp-vel kis lakást vagy házat vennék Egerben. „Sürgős 664” jeligére az egri hirdetőbe._________________________ Eger környéki kertes, családi házra cse­rélném OTP-s 2 szobás öröklakásomat. Érdeklődni: Cifrakapu u. 154. IV/19., 17 órától. ______________jArmo_____________ J ó állapotban lévő Wartburg Tourist l éves műszakival olcsón eladó. Érdek­lődni : Póka Béla, Dormánd, Dobó út 13. 126-os Polski Fiat 22 000 km-rel eladó Érdeklődni: 16—18 óráig. Eger, Lenin út 1. szám alatt.________________ Alig használt 400-as Honda kerti gép utánfutóval, hozzávaló kapával, ekével együtt eladó, ugyanott 200 1-es hidro­for ^eladó. Felnémet, Tanácsköztársaság 3 éves megkímélt Polski Fiat 126-os szgk. eladó. Érdeklődni: a 18-974-es telefo­non. Eladó 1 db ZUK platós tehergk. reális áron. Érdeklődni: Szomolya, Árpád út 1„ italbolt vezetőjénél, hétfő kivételével 12-től 21 óráig,___________________________ P H-s 1500-as Polski Fiat friss műszakival sürgősen eladó. Érdeklődni: hétköznap 8—18 óráig. Ostoros, Deák F. út. Utassy, karosszérialakatos vagy 18 óra után Eger, Szarvas G. u. 20. I, em, 2,_______ GO-s 126 Polski Fiat és építkezésből kimaradt új gerendák eladók. Eger, Bajza u. 5. VEGYES Matyó virágozott bútor, 6 személyes ét­kezősarok eladó. Érdeklődni: 3400 Mező­kövesd, Bartók 5. Elveszett szürkéskék macska a Hadnagy u. 4. sz. alól. Kérem a becsületes meg­találót, jutalom ellenében juttassa vissza erre a címre: Eger, Hadnagy u. 4. I. em. 11. vagy a 12-742-es telefonon érte­sítsen. Matematikából középiskolásoknak pót­vizsgára felkészítést vállalok. Érdeklőd­ni: 14-557-es telefonon, 19 óra után. INGATLAN Garázs, a Berzevi- czl G. u. olcsón el­adó. Érd.: Eger, Zalka M. u. 17„ II. 8. ________________ 3 szoba-összkomfor­tos, OTP-s lakás eladó vagy 1 + fél szobásra elcserél­ném. Érdeklődni: Karaszek Mihály tér 12.. VII. 52., 17 óra után.____________ Eger, Rajner Ká­roly u. 20. alatti 2x1 szoba-konyhás, családi ház fele­részben is eladó, tanácsi lakás is be­számítható. Érdek­lődni lehet: 15-360 telefon, 18—20 órá­ié;___________________ H atvanban csen­des helyen, lehető­leg telefonos lakást vagy önálló házat bérelnék hosszabb időre augusztus 15- től. Kastélykert előnyben. 1369 Bp. 5.. pf. 177. Üzenet hagyható: 211-261, 1312 nm. zártkert­ben levő vegyes gyümölcsös. szőlő­vel telepítve átadó. Érdeklődni: Eger, II. Rákóczi Ferenc u. 54., I. 3., egész nap, Shell-kúttal szemben.____________ A lbérlet két sze­mély részére bú­torozott szoba, für­dőszoba-használat­tal kiadó. Gyön­gyös, Mérges u. 6., VII. 40. Halmajugrán, Pe­tőfi u. 63. szám alatt, kertes, csalá­di ház szőlővel, pincével eladó, vagy gyöngyösi lakásra cserélhető. Érdek­lődni : a helyszí­nen, 16 óra után. Üjpesti, kétszobás, 54 nm.-es örökla­kásomat elcserél­ném Gyöngyösön családi házra vagy nagyobb örökla­kásra. „Megegye­zéssel 20” jeligére gyöngyösi takarék­szövetkezet;_________ H árom szoba-össz­komfortos lakás, központi fűtéssel, udvarban levő vi­rágbolttal, 90 nm.- es üvegházzal, a település központ­jában reális áron eladó. Megtekint­hető : mindennap. Tárnáméra, Árpád u. 12. ________________ S arud, Kossuth u. 244. sz. alatt 2 szobás, családi ház, melléképületekkel, 600 n.-öl telekkel el­adó. Érdeklődni: a helyszínen,_______ párádon, közös portán szoba, kony­ha, kamra, kiskert eladó. Dózsa u. 2, Párád, Dózsa u. 31. szám alatt régi tí­pusú, komfortos családi ház eladó. Hétvégi háznak is alkalmas.____________ Gyöngyös, Török Ignác u. 24. sz. alatti, három szo­ba-komfortos, csa­ládi ház, hőtáro­lós kályhákkal el­adó. Érdeklődni: 16—18 óráig, vagy a ll-208-as telefonon. Gyöngyös, Csalo­gány u. 36., III. 1. alatt, 59 nm.-es öröklakás kész­pénzért eladó. Ér­deklődni: a helyszí­nem _________________ H áromszobás, par­kettás, családi ház, 470 négyszögöl gyümölcsössel, sző­lővel eladó. Nagy- füged, Ady u. 96. Érdeklődni: a hely­színem ______________ G yöngyöspata, Fő út 2. szám alatt. 80 nm.-es családi ház, melléképülettel be­költözhetően eladó. Érdeklődni: a hely­színen, naponta 17 óra után, hét vé- gén egész nap. Ostoros, Arany J. u. 41. szám alatti családi ház eladó. Érdeklődni: Osto­ros, Széchenyi u. 1JL ________________ H áromszobás, össz­komfortos, családi ház eladó. Érdek­lődni: Eger, Nyit­rai u. 6. sz„ 18 h. után.________________ 4 s zobás, gázos, összkomfortos, csa­ládi ház -f garázs eladó. Érdeklődni; 15 h. után. Eger. Bajza József 18., (Csákó). Heves központjá­ban eladó 490 négy­szögöl beépíthető telek. Érdeklődijj: Heves, Vörös Had­sereg u. 11. Tele­fon: 11-069. Sarudon, üdülő­övezetben, Jókai u. 53. sz. alatt, 1 szo­bás családi ház, nagy telekkel el­adó. Érdeklődni: Füzesabony, Dózsa Gy. u. 72.____________ Gyöngyösön, egy­két szobás, összkom­fortos kiadó lakást keresek. Értesítést „Férfi 18” jeligére a gyöngyösi taka­rékszövetkezetbe kérek. _______________ G yöngyösön, külön bejáratú kiadó szo­bát keresek, für­dőszoba-használattal. Válaszokat „Férfi 17” jeligére a gyöngyö­si takarékszövet- kezetbe kérem. Gyöngyös belvárosá­ban, 3 szobás, össz­komfortos családi ház eladó. Érdek­lődni : 12-364-es te­lefonon, az esti órákban.____________ G yöngy ösorosziban levő kis házamat, gazdálkodásra al­kalmas, nagy telek­kel, (szőlő-gyümöl­csös) eladnám, vagy gyöngyösi szö­vetkezeti, ill. OTP-s lakásra cserélném. Érdeklődni: 12-364­es telefonon, az es- ti órákban. ________ N agyrédén. két csa­lád részére alkal­mas családi lakó­ház eladó, pince, garázs van. 320 n.- öl telken. Érdeklőd­ni : szombat. va­sárnap. Nagvréde, Táncsics u. 11. sz. alatt. Eladó Nagyréde, Gyöngyösi ut 30. szám alatt, két szo­ba-összkomfortos, családi ház, 400 négyszögöles telek­kel. Telekmegosz­tással is, azonnal beköltözhető, gáz- és vízbevezetés meg­oldható. Érdeklődni: Gyöngyösi út 32. szám alatt, egész nap. _________ H őforrás közelé­ben. régi parasztház eladó. 1400 nm.-es telekkel, Demjé- nen. Érdeklődni: egész nap, Demjén, Petőfi u. 26., vagy Kerecsend 10. tele­fonon. Gyöngyösön, víg u. 45. sz. alatt, 2 szoba, 2 konyhás, kertes, családi ház beköltözhetően el­adó, építkezésre is alkalmas. Irányár: 250 ezer. Érdeklőd- ni: a helyszínen. Gyöngyös, Attila u. 22 1. szám alatt, 250 négyszögöl épí­tési telek eladó, vagy egy + két fél szobás OTP-s lakás­ra cserélhető. Ér­deklődni : a helyszí- nen, este 6 után. Gyöngyösön, a Ke­nyérgyár u. 62. sz. alatti, 5 1/2 szobás, összkomfortos, szu- terénos, kertes, csa­ládi ház eladó. Ér­deklődni : a helyszí­nen, naponta 16 órától. _______________ M átraszentimre (Ba­golyirtáson) , 80 nm. alapterületű nya­raló eladó. Irányár: 900 ezer forint. Ér­deklődni: Sík Vera, Vámosgyörk, Ifjú­ság u. 2.____________ A lmár-dülőben, 360 n.-öl zártkert (saját), kordonos szőlővel, kis faház­zal sürgősen eladó. Villany megoldha­tó. Érd.: Molnár Sándorné, Felnémet, Sánc 47.____________ G yöngyösön, Észa­ki külhatár u. 7. sz. alatti családi ház eladó, vagy gyön­gyösi 1 vagy 1 1/2 szobás öröklakásra cserélhető + kp. Ér­deklődni: a helyszí­nem_____________ E ladó Füzesabony központjában, 2 szo­ba-összkomfortos, 60 nm.-es örökla­kás, kp + OTP-átvál- lalással. Antal Gyu­la, Füzesabony, Egyetértés u. 3„ II. 7,________________ 5 9 nm.-es, 2 szo­ba-étkezős, össz­komfortos örökla­kás • eladó. Füzes­abony, Egyetértés 4 b„ III. 11. Érdek­lődni : hétköznap, Bordás László. Füzesabonyban el­adó 2 szoba-étkezős lakás, garázzsal együtt. Kp. + OTP. Érdeklődni: Egyet­értés u. 6. C., I. 3„ mindennap, 16 óra után,________ B eépíthető 150 négysz. telek a Ro­zália utcában eladó. Érdeklődni: 16 óra után. Edelényi Gá­bor, Eger, Kodály Z. u. 4„ III. 1, Hatvan, Tabán u. 65. alatt, kertész­kedésre alkalmas, 760 négyszögöl tel­ken, 2 1/2 szobás ház, műhellyel, üvegházzal, fólia­házakkal. kazánok­3 személyes lakó- Skif sátras utánfutó kocsi eladó. Érdek- eladó. Gyöngyös, lődni telefonon: Huszár u. 2„ II. 8. Gyöngyös, 12-734. PM 1500-as Polski TU-s 1500-as Polski Fiat eladó. Füzes­eladó. Telefon: abony, Honvéd u. 36 17-621. 24. alatt. VEGYES Hároméves Trabant Combi eladó. Ér­deklődni : Eger, Tit- tel P. u. 2., I. 2., 17 óra után.___________ S kif sátras utánfutó eladó. Érdeklődni: 16 órától 20 óráig szombat, vasárnap egész nap. Gyön- gyös, Gólya u. 69. UH írsz. 1200-as Zsiguli most vizsgá­zott, teljesen fel­újított állapotban eladó. Érdeklődni: Gyöngyösoroszi, Ady E. u. 34. sz. alatt, egész nap. Négyszemélyes, könnyű lakókocsi, különleges elősá- torral eladó. Meg­tekinthető: Jász­berény, Fiastyúk u. 9, alatt._________ 1 éves, gyári 5 q teherbírású, ráfutó- fékes utánfutó, új­szerű állapotban eladó. Kömlő, Béke u. 4._________________ B—l 12—D motor­ral hajtott, lassú jár­mű, 1 tengelyes billenő pótkocsi­val eladó vagy mé- hekre cserélhető, más csere is érde­kel. Füzesabony, Dózsa Gy. u. 72. Hosszúplatós IFA KCR 300-as daruval eladó. Irányár: 180 ezer Ft. Érdek­lődni: Bence Lász­ló, Gyöngyös, Ró­bert K. u. 2 4. sz. PS rendszámú Tra­bant Hycomat el­adó. Érdeklődni: Heves, Deák F. u. 39. sz. Telefon: 11-737 az esti órákban. ETZ 250-es ezüstszí­nű motorkerékpár, megkímélt állapot­ban, friss műsza­kival, sok extrával eladó. Üzemképes TZ 4 K kistraktor, esetleg szgk. után­futócsere is érde­kel. Érdeklődni: Nagyréde, Zöldfa u. 23., i5 óra után. 6 1/2 éves, 1200-as Lada, jó állapotban első kézből sürgő­sen eladó. Érdeklőd­ni : Gvöngyösha­lász, Alkotmány u. 37. _______________ P A írsz. 1200 Lada. 1 éves műszakival eladó. Érdeklődni: Mátraháza, SZOT- üdülő, Kaszás Fe­renc. UN írsz. piros 1200- as Zsiguli, decem­berig vizsgáztatva eladó. Érdeklődni: hétköznap. 16 órától, szombat. vasárnap egész nap. Atkár, Május l. u. 37. Lada Combi eladó. Kocsis, Gyöngyös. Bajcsy körút 16. Tel.: 12-007. NDK sátras után­futó eladó. Érdek­lődni: Gyöngyös, Esze T. u. 14. fekvőhengeres, ket­tes letöltővel, és Puli öt hónapos, fül­0 — tetovált kan kisku­3 lapos Komfort tya eladó. Cím: Ke- gáztuzhely palack- rek Kálmán, szik­kal eladó. Cím: vízkészítő, Gyön- Eger, Tóth József u. gyössolymos, Mátrai 10., 15-609. út 2. Keresem azokat a Kitűnő bernáthe- személyeket, akik gyi kanommal fe- 1987. április 2l-én, deztetést vállalok. 16.45 órakor látták Antal András, 3385 a Szovjet hadsereg Tiszanána. Martino- u. és a Demjéni út vies u. 15. Érdek- útkereszteződésé- lődni: a helyszínen, ben történt balese- egész nap lehet. tét. Különösen azt a -------------­f iatalembert, aki Pl- * 1 i* P™g­ros ARO-val volt ramo!l, írását válla- ott. Cím: Eger, Val- : P°cs ion u. 17„ fszt. 2. £yÖrgy’ Gyöngyös, p.~T7—j--------------- Nemecz J. u. 16. sz. E ladó bontott 14 ----------------­d b fűrészelt 15x10 Intarziás márvány cm-es 7 m-es geren- asztalok. 15 db kör da. 3000 db tetőcse- alakú, díszes, ková- rép stb. Érdeklődni:cso1* vas lábakkal szombat, vasárnap, eladó. darabonként Kápolna, Szabad- is- Szép mintázata ság u. 7. abroszt nem igé­Régi" típusú, de lói nelvisÍgekSbea’ al7n‘ működő gáztűz- „ReK°e aian­hely eladó. 2 db pa- p ’ . BéVaV6'Mát: lackkal. Érdeklőd- ®éi ' ^ ni: Skovrán, Eger, ,ÍBa~ Széchenyi 11 25 golvirtás). Felsza­Járm'űboU. ' ^ í?,“'1: *2. Meg­Eladó kétajtós, vit- bat és vasárnap, rlnes és bárszek­rény, táskavarró­gép, kb. 1000 db te­tőcserép, olcsón és vágott tűzifa. Eger, Szabadkai u. 4. HAZASSAG „ Házastárs? Élet­Egy fél aranyfülbe- társ? Szabadidő­vé10 keresi gazdá- partner? Továbbra ját. Átvehető Eger, \s szívesen fogadjuk Kodály Zoltán u. 16., komoly szándékú II. em. 6. ajtó. ____társkeresők jelent­M ozgássérült, jár- kezését! Középko- káló nő vagyok, kü- rúaknak is korlátlan lön szobát adok egy lehetőség. Válasz- magányosan élő borítékért tájékoz- nyugdíjas nőnek, tatót küldünk, mely- Megértés. szere- re feladót nem tét” jeligére az egri írunk. Forrás, 8231 hirdetőbe. Balatonfüred, pf. 40. 450 négyszögöl kor­donos szőlő eladó. Gyöngyös, Szőlős­kert u. 9.__________ D etk, Rákóczi u. 50. szám alatt levő 3 szoba-összkomfor­tos, kertes, családi ház eladó. Érdek­lődni: a fenti cí­men, 16 után, min­dennap. ___________ ö sszkomfortos, két­szintes, családi ház eladó. Egerszólát, Bocskai u. 4. sz. Érdeklődni: Eger­szólát, Baross u. 15. bármely nap. dél­után. Gyöngyösorosziban» új családi ház el­adó. Érdeklődni: 37 12-734. __________ 1 20 nm. alapterüle­tű, 3 szobás, köz­ponti fűtéses, ker­tes ház, H0 nm. alapterületű mel­léképülettel eladó. 430 n.-ölön, betele­pítve szőlővel, gyü­mölcsfával. Irány­ár : 950 000 Ft. Cím: Berta István, Fü­zesabony, Tábor u. 42. Berekfürdőn köz­művesített, 300 nm. üdülőtelek eladó. Cím: Kovács Erzsé­bet, Karcag, Varró u. 21 C.. I. 7. kai sürgősen eladó. Érdeklődni: a hely­színen. Eger belvárosában 2 szobás lakást vá­sárolnék. Szarvas G. utcai lakások előny­ben. ..őszi költö­zés” ielieére az eg­ri hirdetőbe. JÁRMŰ 1500-as Lada most vizsgázott eladó. Érdeklődni: Parád­fürdő turlstaház, telefon: Párád 50. S i00-as Skoda, fel­újított motorral el­adó. Telefon: Eger, 16-637, ________ Z S rendszámú Fi­at 126 P, megkímélt állapotban eladó. Érdeklődni: Eger, Cifrakapu u. 118., Ites. 3 éves Lada 2107-es eladó. Érdeklődni: 10-468, Eger. ________ A VIA A 30N te­hergépkocsi, üzem- képtelen állapotban eladó. Fejes. Bo- dony, Virág u, 4 a. Alig használt, há­roméves Dacia el­adó. Jászárokszál- ás, Balassa 7 a. FELSŐFOKÚ SZÁMVITELI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ MUNKAERŐT FELVESZÜNK. Jelentkezés: Állami biztosító HEVES MEGYEI IGAZGATÓSÁG EGER, Tárkányi Béla u. I. a hatodikon! Minden hónap első keddjén apróhirdetések a hatodik oldalon I Hirdetés felvétel a hónap utolsó keddjéig. HALÁLOZÁS Ezúton is köszönetét mondunk azoknak, akik felejthetetlen édesapánk, nagyapánk VASS FRIGYES temetésén virágaikkal, részvétnyilvánításukkal osztoztak fájdalmunkban. ______A gyászoló család_____ H álás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen halottunkat NYITRAI VILMOST utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, részvétükkel mélységes fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Mikrofonlánc. Riporter: Hor­váth Kálmán — Sport. S.55 —10.00 Műsorelőzetes. VASÁRNAP KOSSUTH 8.05 Sporthírek. 8.10 öt kon­tinens hét napja. 8.25 Ének­szóval, muzsikával. 9.00 Két kilencéves kisfiú. 9.48 Jár­dányi Pál: Gergő nótái. 10.05 Édes anyanyelvűnk. Lőrin- cze Lajos műsora. 10.10 Rit­mus, rend, zene. 10.21 Örök­zöld dallamok. 11.00 GON­DOLAT-JEL. A rádió kul­turális hetilapja. 12.00 DÉ­LI KRÓNIKA. 12.15 Har­minc perc alatt a Föld kö­rül. . Nemzetközi magazin. 12.45 Életképek. 12.55 Kom- lóssy Erzsébet operafelvéte­leiből. 13.20 Az élő népdal. 13.30 Szonda. Tudományos magazin. 14.10 Művészleme­zek. 15.08 Illyés Gyula mű­veiből. Munka a munkával. 16.09 Schubert: D-dúr szo­náta. 16.50 Négylevelű lóhe­re, avagy: ki miben bízik? 17.20 A tenorkirály. 18.15 Hol volt. hol nem volt. .. 18.40 Remekírók hangszalagon. Bovaryné. Miért szeretem? 19.38 Népdalkórusok, hang­szerszólók. 20.11 Barátaim, a költők. 20.28 Farkas Ferenc: A bűvös szekrény. Kétfelvo- násos vígopera. 22.10 Sport­híradó. 22.25 Ferencsik Já­nos vezényel. 0.10 Himnusz. 0.15 Éjfél után. PETŐFI 8.05 Márkus László szerepei­ből. Citromka és a három Sluga manó. 9.05 Popzenei újdonságok Párizsból. 9.35 Szivárvány — az utazásról. 11.10 Vasárnapi koktél. 12.03 Jó ebédhez szól a nóia. 13.05 Mikrofonpróba. Érdekessé­gek a jövő hét műsorából. 14.00 Többet ésszel. 15.05 TÁSKARÁDIÓ. Az ifjúsági rádió műsora. 16.00 Popta­risznya. 21.05 TÁRSALGÓ. Másfél óra irodalomkedve­lőknek. 22.30 A KFT együt­tes új lemezéről. 23.10 Köny- nyűzene esti hangulatban. 0.15 Éjfél után. MISKOLC 9.00 Jó reggelt, jó szórako­zást. jó pihenést! Zenés, in­formációs, szolgáltató mű­sor. 9.30 Riporternapló. Örökbefogadás számítógép­pel. Riporter: Szegedi Er­zsébet és Zakar János. 10.25 Műsorösszefoglaló. 10.30 Szlo­vák nyelvű műsor. Hírek — Fakitermelők között. Riport — Zenés percek. Szerkesz­tő: Hubai Miklós. 10.50—11.00 Információk és a délutáni program ismertetése. 19.30 Műsorismertetés, hírek, idő­járás. 19.35 Mérkőzésen, ver­senypályán. Vasárnapi sport- magazin. 19.57—20.00 Műsor, ismertetés. ( televízió ) 1. MŰSOR 9.00 Tévétorna gyerekeknek. 9.05 Óvodások filmműsora. 9.25 Telemim. Mimes bá­bok. 9.40 Gyerekek és ka­landok. Lengyel filmsorozat. VI/1. rész: A baj nem jár egyedül. 10.10 A világ álla­tai. Francia természetfilm­sorozat. 10.40 Martina Nav­ratilova. Francia rövidfilm (ism.). 11.15 Képújság. 13.45 A labdarúgó-világbajnoksá­gok története. Francia film­sorozat. III/l. rész: Leoni­dastól Puskásig (ism.). 14.40 Nyári Universiade, össze­foglaló. 15.40 Mitiők. 16.25 A Mongol Népköztársaság nemzeti ünnepén. 17.00 HÍR­ADÓ. 17.20 Sass Sylvia ecsettel. 17.40 JOGI ESE­TEK. A módosított családjo­gi törvényről. . . 18.45 Méz- ga Aladár különös kalandjai. Magyar rajzfilmsorozat. Má­sodik dimenzió (ism.). 19.10 Esti mese. 19.30 HÍRADÓ. 20.00 VERS — MINDENKI­NEK. Szécsi Margit: A ki- viirágzott kéz. 20.05 Feny­ves tábor. Amerikai tévé­film. 21.40 Harminc év élet. Götz János szobrászművész. 22.20 New Brighton Rock. 23.00 HÍRADÓ 2. 2. MŰSOR 8.58 Műsorismertetés. 9.00 Angol nyelvlecke. Follow Me! 47. Where did you go? 48. I think it’s awful. 9.30 A doktor úr receptjei. Cseh­szlovák tévékomédia (ism.). 10.35 KÉK FÉNY. 11.35— 11.55 Ecranul nostru. A sze­gedi körzeti stúdió román nyelvű nemzetiségi műsora. 17.40 Képújság. 17.55 Nóta­szó. 18.15 TÉVÉEGYETEM. Természettudományi tagozat. 19.05 TV-TÜKÖR. 19.20 Po- ri-mix 1986. 20.05 A fűsze­rek világa, a világ fűszerei. A chili paprika. 20.30 Az én Görögországom. 21.00 Woy- zeck. NSZK film. 22.15 Kép­újság. VASÁRNAP 1. MŰSOR 9.00 Tévétorna gyerekeknek. 9.05 Sri Lanka, az állatok édene. NSZK ismeretterjesz­tő film. 9.45 Lábus postás. Csehszlovák kisjátékfilm­sorozat. III'2. rész: A táv­irat (ism.). 10.15 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal. Spanyol rajzfilmsorozat. XXVI 3. rész: Egy viharos út (ism.). 10.40 Nyári Uni­versiade. összefoglaló. 11.40 Hírek. 16.10 Fúvósexpressz. A pécsi körzeti stúdió mű­sora. 16.35 DELTA. Tudo­mányos híradó. 17.10 Szép volt, fiúk ... Sándor „Csi­kar”. Magyar dokumentum­film. 17.40 Nézzük együtt — Szerdahelyi Istvánnal. 18.20 Családi torna. 18.25 Meséről mesére. 19.00 A HÉT. 20.00 HÍRADÓ. 20.10 Katasztrófa földön-égen. Szovjet film. 22.25 HÍREK. 2. MŰSOR 15.15 Forma—1. Angol Nagy­díj. 17.45 Száz híres fest­mény. Külföldi múzeumok gyűjteményeiből. Chagall: Én és a falu. 17.55 Híres ma­gyar könyvtárak. A soproni Erdészeti és Faipari Egyetem könyvtára. 18.40 A kvartett. Portréfilm a Bartók Vonós­négyesről. 19.35 „Ars longa, vita brevis.” A művészet örök, az élet rövid. A szege­di körzeti stúdió műsora. 20.10 Kopogós romi. Ameri­kai tévéfilm. 21.35 TELE­SPORT. 22.25 A HÉT. 23.25 Képújság. CSEHSZLOVÁK TV 1. MŰSOR Egy nap a kelet-csehországi me­gyében. 8.20 Jó reggelt, jó na­pot! 8.30 Dokumentumfilm. 9.00 Úttörők magazinja. 10.15 Mese­film. 11.00 Olasz tévésorozat (ism.). 12.00 Honvédelmi maga­zin. 12.30 Koncert. 13.30 Megyei tanácsadó. 14.10 Fiatalok sport­ja. 14.40 Tűzoltóverseny. 15.40 Portréfilm. 16.10 Megyei híradó. 16.25 Dokumentumfilm (Jiri Svi- hel). 16.35 Fiatalok pódiuma. 17.05 Híradó. 17.40 Tévémagazin. 18.20 Esti mese. 18.35—19.10 Énekelje­nek és sportoljanak velünk! 19.30 Híradó. 20.00 A kelet-cseh­országi megye. 20.30 öt kíván­ság (zenés, szórakoztató műsor). 22.00 Sporthíradó. 22.20 Két kí­vánság. 2. MŰSOR 16.15 Türkizhegy (csehszlovák- mongol film). 17.45 Zypa Cupak {tévéfilm). 19.00 Tévétorna. 19.10 Esti mese. 19.30 Híradó. 20.0( Gólyafészek (tévésorozat). 21.10 A Híradó szerkesztőségében. 21.20 Kuckuckstein-kastély (NDK rö­vidfilm). 21.30 Nyári Universiade. VASÁRNAP 1. MŰSOR 8.30 Gyerekeknek. 10.10 A sze­relem logaritmusa (tévéjáték, be­fejező rész). 10.55 Objektív (ma­gazin). 11.25 Koncert. 12.10 Au­tósok. motorosok magazinja (ism.). 12.50 Találkozás szovjet művészekkel. 13.40 Csodagyerek (tévékomédia). 14.50 A tudo­mányról és a technikáról gye­rekeknek. 15.30 Skippy. a ken­guru (ausztrál tévésorozat). 16.00 Emberek és határok. 16.50 Be­lépni tilos! (cseh film). 18.20 Esti mese. 18.30—19.10 Zenés, szórakoztató műsor. 19.30 Hír­adó. 20.05 összekötöttek az idő­vel (befejező rész). 21.25 Sport- híradó. 21.35 Veszélyes tanúk (angol tévésorozat). 22.25 Kultú­ra, 1987. 23.00 Nyári Universiade. Agria Játékszín Eperben, szombaton, délelőtt 10 órakor: ENYÉM A VAR Zenés mesejáték, lovagi tornával. Este 7 órakor: EGRIEK, VITÉZEK Ünnepi várjáték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom