Népújság, 1986. május (37. évfolyam, 102-127. szám)

1986-05-24 / 121. szám

APRÓHIRDETÉS EXPRESSZ INGATLAN Nagyrédén. Bartók B. u. 6. sz. ' alatt 500 n.-öl közművesí­tett. betelepített épí­Negyszobás. összkomfortos lakás pincé­vel. ipar gyakorlására alkalmas garázs- zsal, OTP-átvállalással, sürgősen eladó. Érdeklődni: Egri ÜMK, dr. Fekete Sán­dor, telefon: 10-444. 10-102, _________________ E gerben, Bartakovics utcában, kétszobás lakás eladó, kp. + OTP. „Beköltözhető” jeligére az egri hirdetőbe,__________________ Eladó egri belvárosi, kétszoba-étkezős, valamint egyszobás lakás. Érdeklődni: az egri 16-626-os telefonon. ,_________________ Strandközeiben kétszobás, tehermentes öröklakás, azonnal beköltözhetően eladó. Érdeklődni: hétköznap, dr. Láng, Egri ÜMK, szombaton 16 órától, vasárnap 16 óráig a helyszínen. Eger. Kertész u. 34. VI. em. 2.____________________________________ Fiatal, diplomás élettársak komfortos albérletet keresnek júniustól. hosszabb időre Egerben. „Reális ár” jeligére az egri hirdetőbe. ______________________________ L ajosvárosban eladó 2 szoba + étkezős öröklakás, kp. + OTP. Érdeklődni: egész nap. Eger, Kiskanda u. 5. II. 2,_________ G arázs belvárosban, hosszabb időre ki­adó. Érdeklődni: az egri 14-329-es telefo- non, 14 óra után.____________________________ Belvárosban saját, tehermentes, 2 szo­ba, előszoba, fürdőszoba, konyha és kamra, garázs eladó. Kelemeny, Eger, Széchenyi u. 35. _____________JÁRMŰ_____________ I B Barkas mikrobusz eladó. Érdeklődni: Eger, Pacsirta u. 3. Telefon: 14-008. ARO 4x4 D. 4 éves, platós, kifogástalan tési telek eladó. Ér- állapotban. sürgősen eladó. Heves. Jó- deklődni: Nagyré­zsef A. u. 28.__________________ ___________de. Dobó u. 2. 9 éves vegyeshasználatú Barkas eladó. Hatvanhoz közel, a Gyöngyöstarján, Damjanich u. 7. Peres-dűlőben. 1200 ~ n.-öl szántóföld, és Füzesabonyban, karambolozott 1200-as kordonos szőlővel Lada eladó. Megtekinthető egész nap, eladó. Érdeklődni: Füzesabony, Dózsa Gy. u. 48. Telefon: Nagyréde, Dózsa 100.____________________________________ Gy. u. 39. C Y Trabant, érvényes műszakival, ol­csón eladó. Cím: Füzesabony, Szihalmi út 44. Telefon: 100.__________________________ 3 éves Lada 1200 s. friss műszakival el­adó. Megtekinthető Eger, Vályi u. 9., 18 óra után,_____________________________________ Eladó 1200-as, PL-es Lada. Érdeklődni: Eger, Darvas u. 23„ 18 óra után.______ L ada 1600-as, megkímélt állapotban el- adó. Érdeklődni: Eger, Rajner K. u. 63, Teljesen felújított, most műszaki vizs­gázott, kis fogyasztású 750-es Zastava el­adó. Érdeklődni lehet: egész nap, Eger- szalók. Rákóczi tér 8;a._____________________ T I írsz. Skoda 120 L eladó. Érdeklődni: Kál, Mátyás király u. l.____________________ ö t és fél éves 1500-as Lada eladó. Egri telefon: 10-468, este 19 órától. Kétszobás, erkélyes lakás 180 000 OTP- vel eladó. Eger. Zalka 2. X/73._______ A bádszalókon, üdü­lőövezetben, csó­nakkikötőhöz 100 m- re, 200 n.-öles, pa­rasztház eladó, Tö­mörkényi u. 11. Ér­deklődni : Abádsza­lók, Arany János u. 58., vagy 5. sz. alatt. JÁRMŰ VEGYES Előnevelt Tetra H tojó és fehér hús­csirke eladó. Füle Imre. Eger. Mikes K. u. 45. INGATLAN Eged oldalán 1300 mLes zártkert át­adó és új Robi 52- es kapagép eladó. Érdeklődni: 18 után, Eger. Zalka M. 19. II/6. Tel.: 10-684. Salgótarján-Sal- góbányán, a vár és a sífelvonó közelé­ben. közművesített nyaraló, áron alul eladó. Érdeklődni: munkaidőben. Bu­dapest, 690-603. este Budapest, 805-452-es telefonon, dr. Cson­tod ___________________ M átrában, Parád- fürdőhöz közel, Recsken, nívós csa­ládi ház nagy te­lekkel, főútvonal mellett eladó. Busz­megálló a ház előtt. Érdeklődni: Bp„ 589-903, 17 óra után vagy Recsk, 117, egész nap. ___________ N agy telek, kis ház­zal eladó Nagyré­dén, Bartók u. 4. sz. alatt. Érdeklőd­ni : Csécsei, Gyön­gyös, Beloiannisz u. 2/a. Kiskörén, a strand­hoz 2 km-re. kis la­kás. 1200 n.-öl te­lekkel, azonnal be­költözhetően. ked­vezményes áron el­adó. Érdeklődni: Be- senyei Józsefné. Kis- köre. Árpád u. 20. Kétszobás, összkom­fortos családi ház eladó. Eger. Eper­jesi u. 17/A. Érdek­lődni: makiári 57-163-as telefonon, 12 órától.____________ G arázs eladó a Gró- nay-tömbben. Ér­deklődni lehet: az esti órákban, 15-058- as egri telefonon. Pince eladó Eger, Tetemvár u. 21. Ér­deklődni: Janicsár u. 2, sz.______________ B elvárosi 70 m2. I. emeleti. erkélyes, lodzsás öröklakás, garázs szerelőakná­val. igényesnek el­adó. kp. 4- OTP. Cím: Kollár, Eger, Arany J. u. 3/A. Te­lefon : 12-571. Érdek- lődni: 17—19 óráig. Felnémeten kertes családi ház eladó. Érdeklődni: az egri 25-277-es telefonszá­mon. 17 órától. Egerszalókon húsz­méteres pince. va­lamint 2000 m-’-es kertben öreg ház eladó. Érdeklődni: a gyöngyösi 12-910- es telefonon. este­felé;__________________ S zarvaskőben szép környezetű, új csa­ládi ház eladó. Ha­sonló egri csere is érdekel. Érdeklőd­ni: Eger, Tóth Jó­zsef u. 4,________ G yöngyösön, a Mát­rai út 5. IV/17. sz. alatt kétszobás, összkomfortos OTP- öröklakást elcserél­ném 2x1 szobásra. Érdeklődni: a fen­ti címen. Minden megoldás érdekel. Heves központjában háromszobás, ker­tes családi ház el­adó. Érdeklődni le­het: helyben, Mó- ricz Zsigmond u, 2. Galyatető legszebb helyén, centrum­ban, panorámás, függetlenített, ker­tes villarész. igé­nyesnek eladó. Be­vezetett vendéglá­tás biztosított. Ér­deklődni: Budapest, 684-410. Szabó. Miskolci egy és fél szobás tanácsi, köz­ponti íűbéses laká­somat egri hasonló­ra cserélném. Ér­deklődni: a 36-17-610- es egri telefonon, 10—14 óra között. Gyöngyös, Arany­sas u. 4/1. sz. alatti reprezentatív. 1 szin­tes családi ház, gáz­fűtéses, telefonos, öt és fél szobás, kö- zületeknek is meg­felelő, beszámítok háromszobás szö­vetkezeti lakást (buszmegállónál vagy pedig a Kálvária- parton) . Azonnali beköltözéssel, sür­gősen eladó. Érdek­lődni : a helyszínen, mindennap. __________ G yöngy össolymo- son kétszoba-kom- fortos családi ház, 200 n.-öl telekkel el­adó. Érdeklődni: Gyöngyös, Petőfi u. 91., egész nap vagy pedig a 12-374- es telefonon.________ G yöngyös, Szabad­ság tér 1. 11,7. szám alatt egyszobás, ét­kezős, összkomfor­tos lakás eladó. Te­lefon : 13-655. Gyöngyösön. Bocs­kai u. 1/1. sz. alatt családi ház, beköl­tözhetően eladó. Ér­deklődni : a helyszí­nen. hétfőtől pénte­kig. 16 órától 18-ig. Budapest, Lenin krt., kétszoba-össz- komfortos. telefo­nos, tanácsi lakáso­mat elcserélném gyöngyösi telefonos családi házra. Ér­deklődni: Gyön­gyös, 13-326-os tele- fonom________________ Nagyréde központ­jában. Alsórét úton, építési telek eladó, víz. gáz. villany van. Érdeklődni: Nagy­réde, Fűzfa u. 9. Saját tulajdonban lévő vendéglátó üz­let eladó. üdülő­övezetben. ..Kész­pénz 544” jeligére az egri hirdetőbe. Sírokban családi ház, 1400 n.-öl kerttel, fő­út mellett eladó. Ér­deklődni: a helyszí­nen egész nap. si- rok. Népköztársa­ság u. 67. Nagyrédén 440 n.-öl telken. kétszobás családi ház eladó. Érdeklődni Nagy­réde, Kossuth u. 56. Makiár, Lenin út 44., új, kertes csa­ládi ház, kevés rá­fordítással. sürgő­sen. kp. -j- OTP-vel eladó vagy egri la­kásra cserélhető. Érdeklődni: Eger. Rózsa K. u. 14. III/15., 17 óra után. Kétszoba-össz- komfortos családi ház eladó. Eger. Ka­pás u. 6. Kevés ráfordítás­sal. teljesen kész. kertes, új családi ház (2 színt 4- alá­pincézve). Egertől 5 km-re, kp. 4- OTP- vel eladó. Két csa­ládnak is kényel­mes. Érdeklődni: 55-320-as egri telefo­non. PH-s 1600-as Lada, igényesnek eladó. Érdeklődni: Eger, Vörösmarty u. 61.. 16 óra után. __________ P olski Fiat 126. TS rendszámú, jó álla­potban, első tulaj­donostól eladó. Ér­deklődni: Eger, Dr. Sándor I. u. 3. I. 7., 16 órától._____________ Keveset használt Szkif-sátras 'után­futó eladó. Eger, 15-957.________________ Z O írsz. Lada 1300- as, friss műszakival, első kézből eladó. Megtekinthető Eger, Tordai u. 2. sz. V. hó 24—25-én. ZN rendszámú Wart­burg Tourist sze­mélygépkocsi és 500 kg teherbírású után­futó eladó. Füzes- abony. Tábor 50. Eladó jó állapotban lévő 1500-as Lada, fehér színű, 6 éves személygépkocsi, friss műszaki vizs­gával, ugyanitt el­adó gyermekkerék­pár és -gokart. Ér­deklődni: Felsőtár­kány. Sziklaforrás csárdában (Szlá- Ivics), telefon: Fei­sőtárkány, 13. Trabant Lim. S. 4,5öt darab fejős te- Villanvhniier i?n 1 éves. kitűnő álla-hén eladó. Adorján™1 aSZV, ‘f > pótban eladó. Szoó Imre. Vámosgyörk,|„v ke-?ns eizna­Battvhánv T"0' 2?™* ^ ela§ó°S * Eg^r, Battybány u* n~ £1------------------------------ Bercsényi u. 24. Te­„ a-. M _Qnj Francia nyelvokta- lefonon: 15-711. 1200-as, PM-es rend- t^s kezdők és hala------------------------------------­s zámú Lada. igé- dók számára, né- választási nstocnolr fr aí-amam, VaiaSZWSI malacok deklődni lehet-Eger Dány fös csoportok- eladók. Érdeklődni: StoSJn,, I ' 11 ban- szeptembertől. 4 órától, szombat, sertekapu u. 11. Ere(jetj nyelvkönyv vasárnap egész nap. és hanganyag. „Pa- Nagytálya. Kossuth csirta” jeligére az u. 36. egri hirdetőbe. Tel.: 12-609. VEGYES 18 hónapos sima sző- ÜJ ..Rex”-asztai el- ■ rü Foxterrier (kan) adó. Eger. 13-197.-----------------------------------eladó. Érdeklődni:--------------------------------­F iatal, vágni való szombat, vasárnap, Eladók vasoszlopok, tyúk kapható. Es- Eger. Zalka M. u. félkész nagy vaska­I küvőre, rendezvény- 6. IX. em. 64. pu, dupla vasablak. KL-es korállpiros re, nagy tételben Egyedül álló nőt vasak 68 fér‘ SrtbUkríUe\ aki. iSős f^rekpá, Egri te­nyesnek eladó. Be­senyőtelek, Dózsa i Gy. u. 12. 1 Ingyen házhoz a ott lakással vállal­• szét (10 q szombaton. nálunk 40. felett), vasár­féle újdonság. ri csillagok 42. Tel.: ^pSZ61' Sal 125-ös Danuvia mo- j torkerékpár, üzem- „, képes, lejárt musza- nap Eger területén !aszbélyegert kival eladó. Recsk. - v„i Kossuth u. 100. Trabant Combimat eladom vagy Li- mousinra cserélem. Érdeklődés: Román. Kerecsend, Fő út 124. du. 17 után. va­ár­11-245. Perzsa kiscicák. Duplakazettás mini Hi-Fi torony. vám­kezelten eladó. Zalka 2. X/73. Eger, 3 db üsző eladó. Ocsovai Károly, Tár­náméra, Erzsébet u. 38. Platós ZUK eladó. Demjén, Széchenyi u. 110. ZE forgalmi rend­számú Zsiguli el­adó. Érdeklődni: a Vörös Rák étterem. ben. __________________ 9 éves teher Bar­kas. jó állapotban eladó. Heves. Arany János u. 48. Tel.: 272. 17 órától. UL-es Trabant Com­bi eladó. Eger. Ka­pás u. 6. TF-es Lada 1200-as szgk., 19 000 km-t fu­tott, világoszöld szí­nű. eladó. Érdek­lődni : Sultis And­rás. Hort, Vas Ge­reben u. 9. Anyakecske, bak gi- törzskönyvesek, el- a-B-C-D-E kategó- da és nyúlketrec el- adók. Cím: Gyön- rjájú jogosítvány­adó. Tófalu. Kos- gyös, Lokodi u. 16. nyal rendelkezem, suth u. 30. IV/1. Várady. tele- péntektől vasárna­---------------------------------- fon: 17 után. 15-119. pgépkocsiveze­V ágótyúk és mély- Kettűágyas Veritas tést vállalok. Szük- almos tyúk tartásá- kötőgép eladó, ség esetén saját sze­hoz lécrácsok, tojó- ugyanitt műhelyhe- mélygépkocsival. Ér­fészkek eladók. Fü- lyiség kiadó. Érdek- deklődni: Lőrinci. zesabony. Tábor 50. íűdni: Gyöngyös 273-as telefonon, 17 300 db kazincbarci- Kakastánc u. 37. h-tó-. kai szilikát. 600 db békéscsabai mázas cserép és 8 db 25 cm átmérőjű, 4,20 cm-es fenyőrönk eladó. Eger, Árpád u. 33. Érdeklődni: egész nap lehet. HALÁLOZÁS Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, nagyapám, NYÜL SÁNDOR 1986. május 22-én, életének 82. évében, hosszan tartó betegség következtében elhunyt. Temetése 1986. május 26-án, 13 óra 30 perckor lesz az egri Kisasszony temetőben. _______A gyászoló család_____ M ély fájdalommal tudatjuk, hogy férjem, édesapánk, nagyapánk, TELEKI BENJÁMIN 70. éves korában, 1986. május 23-án elhunyt. Temetése 1986. május 26-án, 11.30 órakor az egri lajosvárosí temetőben lesz. _______A gyászoló család______ M ély fájdalommal tudatjuk, hogy drága feleségem, édesanyánk és nagymamánk. DOBRAD1 DEZSÖNÉ sz.: Szabó Terézia, életének 76. évében, 1986. május 16-án, váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 1986. május 26-án. 13.30 órakor lesz az egri Hatvani temetőben. ________A gyászoló család______ M ély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték drága jó férjeméi apánkat és nagyapánkat, KOSZT ADINOVSZKI RISZTÁT hogy életének 67. évében elhunyt. Drága halottunk temetése 1986. május 27-én, 11.30 órakor lesz az Egri Bazilika altemplomában. _______A gyászoló család F ájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága férjem, édesapám, nagyapánk; LASSÚ JÓZSEF 1986. május 23-án, életének 72. évében váratlanul elhunyt. Temetése 1986. május 26-án, de. 10 órakor lesz az egri Kisasszony temetőben. A gyászoló család Gépi földmunka! Alap, pince, közműárok (gáz, víz, szennyvíz) ásása + szállítási kapacitás (sóder-, homok-, kő­szállítás.) Érdeklődni: Eger, Kassai u. 8. 3 éves Ikarus 211 típusú 65 000 km-t futott autóbusz eladó. Érdeklődni lehet: Heves Megyei Vízmű Vállalat, Eger Dr. Mönnich Ferenc u. 2. mozi ") EGRI VÖRÖS CSILLAG: (Telefon: 11-888) Űttörőbérlet Du. 3 órakor: Égig érő fű Du. 5, este 7 és 9 órakor: Love story 25-én. de 10 órakor: Tizenkét hónap EGRI BRÖDY: (Telefon: 11-773) Űttörőbérlet Du. 4 órakor: Égig érő fű Du. 6 és este 8 órakor: Poszeidon.katasztrófa ÜTTÖRÖMOZI: 25-én: Fehér toll PRIZMA MOZI: De. fél 11 órakor: Vízipók csodapók 25-én: du. 4 és 6 órakor: Aranyoskám Este 8 órakor: Ez Amerika EGRI KERT: Este fél 9 órakor: Egy maréknyi dollárért GYÖNGYÖSI PUSKIN: Du. 3/4 6 és este 8 órakor: Mi lenne ha ... Este 10 órakor: Mégis, kinek az élete 25-én, du. fél 4 órakor: No, megállj csak! GYÖNGYÖSI SZABADSÁG: Du. fél 4 órakor: Űttörőbérlet Gyermekrablás a Palánk utcában Du. fél 6 és este fél 8 cicakor Egy zseni, két haver, egy balek 25-én, de. 10 órakor: Gyerekek a Kéktó-hegyről HATVANI VÖRÖS CSILLAG: Du. fél 4 órakor: Tündér Lala Du. fél 6, este fél 8 órakor: Nincs kettő négy nélkül 25-én, de. 10 órakor: Nuki majom kalandjai HATVANI KOSSUTH: Szexmisszió Du. fél 4 órakor: Az állatok válaszolnak 25-én: A borotvás gyilkos HEVES: Az elvarázsolt dollár FÜZESABONY: Jöjj és lásd I—II. 25-én: Jörgensen, a zsaru ( rádió ) KOSSUTH 8.05 Műsorismertetés. 8.30 CSALÁDI TÜKÖR. 9.05 Szí­nes népi muzsika. 10.05 Is­mét — a javából! 12.00 DÉLI KRÓNIKA. 12.30 DÉLI ZE­NEPARÁDÉ. 13.20 Népzenei példatár. 13.30 Hangos ház­táji. 14.05 Műsorismertetés. 14.10 A hét embere. 14 20 Mindennapi irodalmunk 14.50 Régi híres énekesek műsorából. 15.10 Üj Zenei Újság. 16.00 168 ÓRA. 17.30 Daloló, muzsikáló tájak. 18.05 Népdalkórusok. 18.15 Esti mese. 18.30 ESTI MA­GAZIN. 19.00 A Belügymi­nisztérium Duna Művész- együttesének népi zenekara játszik. 19.18 Rallye. Nemes István hangjátéka. 19.56 Bé­csi vér. Johann Strauss ope­rettjének rádióváltozata. 22.15 Európa hangversenytermei­ből. A Cleveland Vonósné­gyes hangversenye. 23.29 Kettősök vígoperákból. 0.10 Himnusz. 0.13 Éjfél után. PETŐFI 8.05 Sztereó beállítóműsor. 8.11 Népszerű muzsika — világhírű előadók. 8.50 Tíz perc külpolitika. 9.05 Tövi­sek és virágok. Zenés, iro­dalmi magazinműsor. 10.00 SZOMBAT DÉLELŐTT. 12.00 Hírek németül, oroszul és angolul. 12.10 Jó ebédhez szól a nóta. 12.58 Műsoris­mertetés. 13.05 Miska bácsi levelesládája. 13.45 Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00 Ma­gunkat ajánljuk. 17.05 A hanglemezbolt könnyűze­nei újdonságaiból. 17.30 Ki­tűntek, kitüntetettek. 18.00 AZ ÖTÖDIK SEBESSÉG különkiadása a KlSZ-kong- resszusról. 18.30 Johnny Jo­ker. Délhúsa Gjon új nagy­lemezéről. 19.05 II. nemzet­közi dixieland-fesztivál. 19.57 Slágerfilmek — filmslágerek. 20.37 Magyar vagyok. 21.05 SZIVÁRVÁNY — a szélről. 22.30 Muzeális nótaleme- zeinikből. 23.15 Örökzöld amerikai dallamok. 0.15 Éj­fél után. MISKOLC 8.00 Műsorismertetés. Hírek, időjárás. Lapszemle. 8.10 Ho­vá menjünk, mit csináljunk? Programajánlat. 8.20 Vissza­pillantó. 8.40 Napjaink kér­dései. Ónodvári Miklós jegy­zete — A zenét a hallgatók szerkesztik. Telefon: 35-510. 9.00 Észak-magyarországi krónika. 9.30 Mikrofonlánc. MAI MŰSOROK Riporter: Zakar János — Sport. 9.55 MűsorösszeTog aló. VASÁRNAP KOSSUTH 7.30 Kopogtató. 7.55 Műsor- ismertetés. 8.10 öt konti­nens hét napja. 8.25 BNV- reklám. 8.29 Énekszóval, muzsikával. 9.00 Teli szájjal. 10.05 Édes anyanyelvűnk. 10.10 Örökzöld dallamok 11.00 GONDOLAT-JEL. 12.00 Déli krónika. Sport. 12.15 Harminc perc alatt a Föld körül. Nemzetközi magazin. 12.45 Rázós úton. 12.55 Népdalkörök pódiuma. 13.20 Mit üzen a rádió? 14.10 Mű­vészlemezek. 15.06 Arany­ásók Alaszkában. 16.05 „Az énekké vált ember...” Részletek Benjamino Gigli emlékirataiból. 17.00 Utazó kutatók. 17.30 Komoly zenei lemezlovas. 18.15 Esti mese. 18.40 Az Ötödik sebesség. 19.18 Idősebbek hullámhosz- szán. 20.03 A pénzesutal­vány. Rádiójáték. 20.56 Da­vid Ojsztraih két hegedűver­senyt játszik. 22.10 Sporthír- adó. 22.25 Argentin népi dal­lamok. 22.36 Csembalóművé­szek. 23.26 Haydn: Esz-dúr (Üstdobpergés) szimfón'a. 0.10 Himnusz. 0.15 Éjfél után. PETŐFI 7.52 Torna. 8.05 Mondjátok utánam háromszor, avegy egy görbe nap kiegyenesíté- se. Rádiójáték. 8.46 Az MRT gyermekkórusa énekel. 9.05 Mese-zene gyerekeknek. 9.35 Bihari verbunkosaiból. 9.55 Az én rádióm. 11.05 Reklám. 11.10 Vasárnapi koktél. 12.03 Jó ebédhez szól a nóta. 13.05 Mit hallunk? 13.30 Arany János versei. 13.45 Időjárás- és vízállásje­lentés. 14.00 Szórakoztató antikvárium. 15.05 TÁSKA­RÁDIÓ. 16.00 Poptarisznya. 21.05 TÁRSALGÓ. 22.30 A magyar—észt dzsesszmű­hely felvételeiből. 23.10 Nép­dalok, néptáncok. 0.15 Éjfél után. MISKOLC 9.00 Jó reggelt, jó szórako­zást. jó pihenést! Vasárnapi krónika. Lapszemle — Sport. 9.20 Riporternapló. Szerkesz­tő: Paulovits Ág os Ion — Táncritmusban. 10.25 Mű­sorösszefoglaló. 10.30 Szlo­vák műsor. Hírek, informá­ciók. Gyermeknapi összeál­lítás. — Gyermekkórusok felvételeiből. Szerkesztő: Mács Ildikó. 10.55 Műsor­összefoglaló és az esti prog­ram ismertetése. 19.30 Mű­sorismertetés. Hírek, időjá­rás. 19.35 Mérkőzésen, ver­senypályán. Vasárnapi sport- magazin. Szerkesztő: Tóth Zoltán. 19.57 Műsorösszefog- laló és a hétfői program ismertetése. ( televízió ) 1. MŰSOR 8.23 Műsorismertetés. 8.25 Tévétorna. 8.30 Szlovák nyelvű nemzetiségi műsor. 8.50 Csak gyerekeknek! 9 35 Nők a pult mögött. Csehszlo­vák tévéfilmsorozat. 10.25 Pulzus. 11.15 Képújság. 13.22 Műsorismertetés. 13.25 Ze­neiskolai gálakoncert. 2. rész. 14.10 Utazások a világ legnagyobb kisvasútjain. An­gol rövidfilmsorozat. VI/4. 14.55 Tájak, városok, embe­rek „Haitikanyar”. 15.25 Három kívánság. 17.00 HÍR­ADÓ. 17.15 Mafilm-magazin. 17.25 BNV ’86. 18.05 össze­foglaló a KISZ XI. kong­resszusának második napjá­ról. 19.05 Tévétorna. 19.10 Esti mese. 19.30 Híradó. 20.C0 Vers — mindenkinek. 20.05 Claude Lelouch-sorozat. 20.10 Egy férfi és egy nő. Fran­cia film. 21.50 V. nemzetkö­zi karmesterverseny. In m:- moriam Ferencsik János. Döntő II. 23.20 Himnusz. 2. MŰSOR 16.48 Műsorismertetés. 16.50 Képújság. 16.55 Tisza-kupa. 18.40 Német nyelv. 19.05 Placido Domingo. 20.10 A két árva. Melodráma három felvonásban. A Várszínház előadása felvételről (14 éven felülieknek!). 23.10 Képúj­ság. VASÁRNAP 1. MŰSOR 8.23 Műsorismertetés. 8.25 Tévétorna. 8.30 Óvodások filmműsora. 8.50 Korcsolyá­zik a cirkusz. Szovjet cir­kuszfilm. 9.40 Postarablók. Tévéfilm. 11.05 Hírek. 11.10 —12.10 Zenebutik. — 14.07 Műsorismertetés. 14.20 Nóta­szó. 14.55 Nézzük együtt — Árkus Józseffel 15.25 Mili­ők a Városligetből. 16.25 El­mebajnokság. Egri János íjnű- sora. 17.10 összefoglaló a KISZ XI. kongresszusának harmadik napjáról. 17.40 Prá­ga, ahogyan én szeretem. Az idegenvezető: Karel Gott. 17.55 Hírek. 18.00 DEL­TA — Tudományos híradó. 18.25 Reklám. 18.35 Tévé­torna. 18.40 Esti mese. 19.00 A HÉT. 20.05 A pók hálója. Angol tévéfilm. 21.50 Áru­házak ajánlata. 21.55 Sport­hírek. 22.05 Urak és úrhöl­gyek. Két fiatal, népszerű debreceni színész színpadi jelenetekből készült összeál­lítása. 22.45 Hírek. 22.50 Himnusz. 2. MŰSOR 16.28 Műsorismertetés. 16.45 TELESPORT. 19.05 Holló a hollónak. Tévéjáték Oszt- rovszkij művéből. 20.05 „A mi istenünk a nő”. Svéd rö- vidfilm, 21.10 Ál Giddings a tenger mélyén. Angol rö­vidfilm. 21.55 A HÉT. 22.55 Képújság. CSEHSZLOVÁK TV 1. MŰSOR 8.30 A friss víz forrásánál. 9.00 Úttörők magazinja 10.00 Ripor­tok a választásról és zenés mű­sor. 13.00 Berlioz élete. 14.15 Hon. védelmi magazin. 15.00 Vetélke­dő. 15.40 Lukas (cseh film), 16.55 Találkozás Jesenikben. 17.40 Chocky (angol tévésorozat). 18.05 Válasz a nézők leveleire. 18.20 Esti mese. 18.30 Tv.maga. zin. 19.30 Híradó. 20.15 Angol természetfilm-sorozat. 20.45 A bezárt szoba rejtélye (tévéjá­ték). 22.10 Operettmelódiák. 22.45 Sporthíradó. 23.10 Egyedül min­denki ellen (francia tévésorozat). 2. MŰSOR 9.00 önvédelemből (feliratos len­gyel film). 10.25 Német nyelv- tanfolyam gyerekeknek. 10.55 Francia nyelvtanfolyam. 16.10 Találkozás barátokkal. 16.35 Ze­nés szórakoztató műsor gyere­keknek. 17.00 Karol, a detektív. 17 35 Zenés vetélkedő. 18.15 Fér­fiak iskolája (finn tévéfilm). 19.10 Esti mese. 19.30 Híradó. 20.15 Tizennégy kilövés. VASÁRNAP 1. MŰSOR 8.30 Gyerekeknek. 10.40 Férfi a városházán (tévésorozat). 11.50 Honvédelmi magazin. 12 05 Z:­nés krónika. 12.50 Autósok, mo­torosok magazinja. 13.33 Petr Janda és az Olympik együttes. 13.55 Motocross VB. 14 55 Pos­tásmese (tévéjáték). 15.30 Az Eko- film 1886. díjnyertes filmje. 16.03 Zenés összeállítás. 16.40 A halál válogat (cseh film). 18.20 Es i mese. 18.40 Zenés szórakoztató műsor. 19.30 Híradó. 20.05 Szín­házi közvetítés. 22.20 Sporth r- adó. 22.35 Sakk. 2. MŰSOR 10.30 Nemzetközi tollaslabdaver­seny. 16.10 Motocross VB. 17.15 Dokumentumfilm Leninről. 17.35 Találkozás szovjet művészekkel. 18.25 Műsorajánlat. 18.45 Üzene' (dokumentumfilm). 19.10 E ti mese. 19.30 Híradó. 20.00 Jean- Francois Millet dokumentum­film). 20.30 Találkozás Kamill Magalovával. 21.00 Híradó. 21.20 A feleségem ellensége (olasz film­vígjáték). ( színház ) Szombaton, du. 3 és este 7 órakor: A BÉKÉSCSABAI JÓKAI SZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA N Richard Nash: Az esőcsináló Színmű 2 részben Vasárnap, du. 3 és este 7 órakor: A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ ES A KOMÁROM MEGYEI játékszín közös vendégjátéka Dale Wasserman: Kakukkfészek Színmű 2 részben

Next

/
Oldalképek
Tartalom