Népújság, 1985. szeptember (36. évfolyam, 205-229. szám)

1985-09-07 / 210. szám

NÉPÚJSÁG, 1985. szeptember 7., szombat 13. LABDARÚGÓ NB II. A Dunaújváros elleni egri 1 — 1 csalódást keltő eredmény volt. noha a tabellán az ötödikről a harmadikra ug­rott a piros-kék gárda. Csank János vezető edző hanghordozásán is érezni lehetett a szerdai „nyomo­kat" : — Hiányzott öt állandó játékosunk, s így nem tud­tuk azt játszani, amit a nyá­ron begyakoroltunk — mon­dotta a szakvezető. — A csapat küzdőszelleme meg­felelő volt, sajnálom viszont, hogy a közönség ellenséges hangulata megfélemlített, elbizonytalanított több já­tékosomat. Ha ez folytatód­ni fog, akkor komoly gond­jaink lesznek a hazai talál­kozókon. Ami a hét végi előjeleket illeti, a rendelkezésre álló keret tovább szűkült. Csep- regi kapott cinkcsizmát a bokájára, s emiatt legalább két mérkőzésen nem léphet pályára. Kérdéses Szert sze­repeltetése is. Elképzelhető, hogy a cserepadon ül majd az ifjúsági Vigh is. Az egri együttes a mai, délelőtti edzés után Pécsre utazik, ahol az éjszakát töl­tik. Innen buszoznak más­nap a közeli Komlóra. Akik ott a csapatot alkothatják: Bodolai, Póta. Pribék, Zsi­dói, Varga, Megyesi, Len­gyel, Smuczer, Horváth, Ta­si, Sass, Kiss Gy., Csomány, Fodor, Vigh és talán Szert. Komlón a tabella 3-ik és 4-ik helyezettje csap ösz- sze, mindkét gárda eddig hat pontot gyűjtött. — Bízom abban, hogy csa­patunk felnő a feladathoz és nem veszítjük el a meccset az otthonában nagyon ve­szélyes hazaiak ellen — mérlegelte az esélyeket Csank János. A pozíció megtartásához elengedhetetlen a pontszer­zés. A labdarúgó NB 1. hét vé­gi műsora: Ú. Dózsa—Deb­recen, Ferencváros—Csepel. Rába ETO—Vasas. Videoton —Békéscsaba, Haladás— Pécs, Tatabánya—Siófok (szombaton), MTK-VM— Bp. Honvéd, Bp. Volán— ZTE (vasárnap). így látta: KORSÓS LÁSZLÓ, az ESE Baráti Kör titkára az ESE—Dunaújváros 1 — 1- es bajnoki mérkőzésen a pi­ros-kékek egyéni teljesítmé­nyét : Bodolai (5) — Lengyel (5), Megyesi (5), Varga (4). Pri­bék (5) — Horváth (5). Smu­czer (3), Csepregi (4) — Sass (3). Cscmány (3), Kiss Gy. (5). Csereként: Tasi (—). Megjegyzése: „Az elvesz­tett másik pont a végelszá­molásnál még hiányozhat.” ★ A vasárnapi Komló—Eger SE találkozón az NSZK-beli TSC Euskirchen labdarúgó­szakosztályának vezetőségi tagja Achim Wiebe osztá­lyozza a vendég tizenegy teljesítményét. Az ESE nyá­ron ennek a nyugatnémet klubnak a vendége volt, s a sportvezető most nálunk töl­ti szabadságát. MATRA-CSOPORT Javíthat a Sírok A területi labdarúgó-baj­nokság negyedik fordulójá­ban az öt Heves megyei együttes közül egy sem uta­zik a megye határain túlra. Kettős „hazai” rangadóra kerül sor. Eddig a vártnál gyengébben szerepelt. öt­venszázalékos teljesítményt elért Hatvani KVSC a ki­tűnő rajtot vett Recski Érc­bányász tizenegyét fogadja. Találkozójuk háromesélyes­nek ígérkezik. Ugyancsak szoros küzdelemre van kilá­tás a Gyöngyösi SE—Béla­pátfalvi Építők összecsa­páson. Az egyedüli pontnél­küli csapat, a Siroki Vasas az előtte álló, a szintén „mélykútban” lévő újonc­társ, Balassagyarmatot fo­gadja. Tippjeink: Hatvan—Recsk x, Sírok—Balassagyarmat 1. H. Köteles J. SE—Sajóbá- bony 1. Romhány—Borsod- nádasd x. Ózd—Edelény 1. BVSC—Nagybátony 1, Gyön­gyös—Bélapátfalva 1, Göd— St. Síküveggyár 1. Szabad­napos: B. Bányász. MEGYEI BAJNOKSÁG Az Apc A megyei bajnoksában a listavezető Füzesabony a Boldogot, a vetélytárs Pető- fibánya pedig a Tarnaörsöt látja vendégül, a nem tit­kolt két pont megszerzésé­nek a reményében. A há­rom veretlen közül az Apc a még nyeretlen Tarnamérá- hoz utazik. A három éllovas ASZTALITENISZ Jön a A válogatottban sikeresen bemutatkozott Bátorfi Csil­la. az éljátékosa a fővárosi NB I-es asztalitenisz-csapat­nak, ' a BSE-nek. Ezt az együttest fogadja ma, dél­előtt Egerben az Afész Vö­rös Meteor. Dr. Ruttkay Vil­mos edző ismét a fiatalok­nak szava? bizalmat, hiszen a következő ötöst tervezi asztalhoz küldeni: Beniczky, utazik közül a Qualitál gárdájára vár a nehezebb feladat. Tippjeink; Petőfibánya— Tarnaörs 1, H. Gáspár SE —Heves x, Füzesabony— Boldog 1, Poroszló—Selyp x, Nagyréde—Pétervására 1. Kompolt—Gyöngyöshalász 1, Tárnáméra—Apc x, Atkár— Domoszló 2. (szigetváry) Vágó, Pásztor. Oláh és Fe­kete B. •k Sportági hír. hogy szeptember 12-én, jár le a nevezési határ­idő az egri városi asztalitenisz- bajnokságra. A szövetség kéri, hogy jelentkezzenek az intéz­mények, munkahelyi kollektívák eddig még nem nevezett együl* tesei. A bajnokságot a férfiak­nál két osztályban tervezik, s a női mezőnyben is szeretnék ha minél többen bekapcsolódnának. A városi tanács sportosztályá­nak címére (Dobó tér 2.) kell küldeni a nevezési lapokat. ODA-VISSZA, STÁJERORSZÁGBÓL (2/2.) Futball fészek az Alpokban Sopron — Pula — Leoben. Az Egri Lendület nyári nagy sorozatának állomá­sai. Az elsőt már rangos mezőnyben követte figye­lemre méltó újabb kupa­siker. De az ausztriai — veretlenül kiharcolt — má­sodik helyezéssel is gyara­pították a magyar női lab­darúgás tekintélyét. A csehszlovák Trebetov elleni 3—2 lélektanilag volt fontos, hiszen megalapozta a lányok növekvő becsvágyát. Mellesleg, már az ötös kör­mérkőzés előtt biztos lehe­tett valamennyi gárda: Leo- bénből serleg nélkül nem tér haza. A helyezések sorrend­jében — a kivitel és a nagy­ság árnyalatnyi, de érezhe­tő különbségeivel — eleve 5 kupát ajánlottak fel a szer­vezők. S egyet még a gól- királynőnek. A nonstop műsor gyorsan pergett, belépődíjat nem szedtek, amire a torna pla­kátja is utalt. A stadion nyitva hagyott. egyetlen szűk bejárati kapujánál ugyanerre diszkrét felirat figyelmeztetett. Úgy, hogy alatta egy doboz lapult. A harmadik meccs előtt arra járva láttuk: fém- és papír­pénzektől igencsak megtelt. (A hazaiak törzshelyén sem tudtuk eleinte mire vélni, hogy miért van tele a ven­déglő egyik falrésze apró levelesládákkal. A futball­szerető város női és férfi­csapatának játékosnevei alá. a kis rekeszekbe lehet csúsz­tatni annyit, amennyit a szurkolóból kiváltott valaki­nek a pályán látott teljesít­ménye. Itt aztán a kontójá­ra írják!) A Lendületnek a további­akban három osztrák együt­tessel kellett megküzdenie. A Feldkirchen elleni 3—0 nem is esett nehezükre. A DFC Leoben elleni viszont annál inkább. A gólnélküli döntetlen nyitva hagyta ugyan a végső győzelmi esélyt mindkét tizenegy szá­mára, ám a gólkülönbség a hazaiaknak ígért több jót. A Heidenreichstein letáma­dása (4—0-ig) kivette tarta­lék erejét is a kórházi gár­dának — számolgatás he­lyett még két gólra lett vol­na szükségük — de ezt a feltámadó ellenfél érte el, szépítve az eredményen. Az autómatuzsálem szemlélői között Simon, Vajmi és Kovács Az esti banketten Johann Pernsteiner menedzser a Lendület csapatkapitányát. Ballagó Erzsébetet második­ként szólította serleg átvé­telére. Nagy taps közepette vehette át jutalmát a gól­királynő Papp Annamária is. Stájer-tartomány Graz mögött második legnagyobb települése hangulatos fészek az Alpok szorításában. Pern­steiner úr mutatta meg a 42 ezres város mai arculatát. Leobennek egyeteme van, ahol kohó- és bányamérnököket képeznek. Egyik külvárosa Göss. »hol a kontinenshirü Gösser-söröket gyártják. Má. sik kerülete a fémkohászati központ, Donawitz. Az itt található Alpine vasgyár a férfi I. ligás futballcsapat fő bázisa. Volt szerencsénk a másik támogatóval, az építési vál­lalkozó Alfréd Fast úrral is megismerkedni. Noha ő el­ső számú sportként a vadá­szatot űzi, jelentős összeget áldoz a brazil (Oliweira) és három jugoszláv játékossal (Ivsic, Crnjak, Janjanin) megerősített leobeni kedven­cekre. Az üzletember meg­hívása nyomán a tribün el­ső sorából élvezhettük — fi ezer fizető nézővel együtt — a DSV Alpine—Salzburg osztrák élvonalbeli 90 per­cet. A hazaiak 4—2-re nyer­tek. s akkor, 7 ponttal a ta- bella élére ugrottak Nyilasi klubját az Austria Wient és a Rapidot megelőzve! A találkozó megkapó benyo­másairól: a kezdőrúgást nagy bravózás közepette egy nő végezte el; az elektromos dudák, kürtök, a fütty- és hangorkán arénahangulatot varázsolt: labdaszedő fiúk nincsenek, a kapusoknak ezért az alaípvonal mögött gátfutó felkészültségéről is bizony­ságot kell tenniük a sok ki­helyezett reklámtábla miatt; a meccs végén a DSV sta­dionja nem napraforgóma­gok miatt érett meg a ta­karj tásra, a lelátón bokáig lehetett járni az első perc­től az utolsóig mért sörök eldobott félliteres műanyag poharaiban. Az egri vendégek élmé­nyeit egy váratlan, aján­dékszámba menő esemény is gazdagította. Leoben fő­terére vasárnap délután — a díszruhába öltözött helyi fúvószenekar pattogó rit­musa mellett — a Steirische Apfel-Rallye autócsodái gör­dültek be. Mintegy 40 vete­rán autó, a legrégebbi az 1903-as modell (Oldsmobile Curved Dash) volt, egy an­gol idős házaspár ült benne, s a férfi nem volánnal, ha­nem egy botszerű szerkezet­tel kormányozta a nyitott autómatuzsálemet. A bá­mészkodók sűrű forgatagá­ban osztogatták a rajtlistát, könnyebbé téve a számok alapján a kocsikról a bő­vebb ismeretszerzést, s az ünnep hangsúlyaként ingyen mérték a sört. A másnapi hazatérést Wiener Neustadt felé irá­nyította — benzintakarékos megfontolásból — a csapat- vezető Balázs József. Sop­rontól lassan „csorogtunk" Egerig A hatvani Kovács Jutkától búcsúztunk leg­először. Mire „Büszke" — ez volt a beceneve a busz­nak — a megyeszékhelyre ért épségben, estére járt. Az egyszemélyes fogadóbizott­ságot. a tagadhatatlan egyé­niségnek számító Tündérpar­ti pályagondnokot így kö­szöntötték. már csak meg­szokásból is a Lendület lá­nyai: „Guten Abznd, Herr Takács!" Budavári Sándor A szabadidő- sportról Az OTSH szervezésében szeptember 9—13. között 11 szocialista ország sportveze­tői folytatnak tanácskozást Budapesten a szabadidő- sportról. A Hotel Stadion­ban Bulgária, Csehszlovákia. Kuba, Laosz, Lengyelország, Mongólia, az NDK, Romá­nia. a Szovjetunió. Vietnam és Magyarország sportfőha­tóságainak elnökhelyettesei és osztályvezetői ülnék tár­gyalóasztalhoz. Sportműsor SZOMBAT Autósport: Az országos he­gyi gyorsasági bajnokság ötödik futama. Rajt a pa rádsasvári elágazó után. 12.30-tól. Asztalitenisz: Egri VM— BSE, NB 1-es női csapat- mérkőzés. Eger, Gárdonyi gimnázium tornaterme, 11 NB Ill-as férfi csapatmér- közések (11 órától): Hatvan —Petőfibánya, Karácsond — űzd. Kézilabda: Megyei bajnok sáp, férfiak (kezdési idő 10' óra): Hatvani KVSC—EFSC. Dinya Nagy 11. Gyöngyöst SE—Egri TK, Polonkai, Szi­getvári. Megyei női bajno­ki mérkőzés (16): Novaj— HKVSC, Maruzs, Orsi. Teke: Borsodi Bányász— BKV Előre NB 1-es férfi csapatmérközés, Eger nép kerti pálya, 10.30. Tömegsport: A munkahe­lyi olompia és a szakmakö­zi kupa városi döntője. Gyöngyös, Egri úti sportte­lep (asztalitenisz, atlétika, teke, kézilabda, kispályás labdarúgás, családi váltók) 9 órától. Vízilabda: Egri Vízmű— MAFC MNK-selejtezö mér­kőzés, Eger, versenyuszoda. 12. Dr. Csillag, dr. Hecsey VASÁRNAP Autósport : Az országos he­gyi gyorsasági bajnokság ha­todik futama. Rajt a parád- sasvári elágazó után, 11. Kézilabda: Megyei férfi bajnoki mérkőzés: Gyom gyössolymos—Dormánd. 16. Dinya, Nemesik. Labdarúgás: Gyöngyösi SE —Bélapátfalva, területi baj noki mérkőzés, Gyöngyös, Egri úti sporttelep, 15.30. Barankovits. Megyei baj­nokság (15.30): Poroszló— Selyp, Mártha, Nagyréde— Pétervására, Varadi. Kom­polt—Gyöngyöshalász, Saf- ranka. Tárnáméra—Apc, Ko­vács. Atkár—Domoszló, szol­noki jv. Egri körzet l. osz­tály (15.30): Felsötárkány— Verpelét, Mátraderecske— Egerszalók, Andornaktálya Makiár, Tarnalelesz—Isten mezeje, Demjén—Hevesara nyos, Egerbakta—PAKÜSE. U. osztály (15.30): Egerbocs —Szilvásvárad, Mikófalva— Noszvaj, Novaj—Bodony, Mátraballa—Epercsehi. Ba­laton—Szajta. Füzesabonyi körzet (15.30): Feldebrö—Be­senyőtelek, Szihalom—Mező- tár kány, Kisnána—Sarud. Kápolna—Detk, Vécs—Aba- sár. Gyöngyösi körzet (15.30): Ecséd—Szűcsi, Márkáz —Gyöngyöstarján, Visznek— Csány, Gyöngyösoroszi— Adács, Visonta—Nagyfüged. Rózsaszentmárton—Karó - csönd, Gyöngyöspata—Heréd Hevesi körzet (15.30) : Tárná szentmiklós—Kisköre, Atány —Erdőtelek, Pély—Boconád, Tenk—Tiszanána. Labdarúgás: Területi bajnok mérkőzések (ifjúságiak I 3.30 felnőttek 15.30 árától) : Sirok— Balassagyarmat, Pétervásáránf :> Luterán. Hatvan—Recsk. Pecze Megyei bajnokság (ifik 13.30 felnőttek 15.30-tól) : Petőfibánya —Tarnaörs, nógrádi jv.. H. Gás­pár SE—Heves. Oláh, Füzes­abony—Boldog, Dévai. JVB-v utánpótlás bajnoki mérkőzések Egerben, a stadionban (serdü­lők 112.30, ifjúságiak li órától) Eger SE—BVSC. Egy patkó és egy BMW a korábbi hegyi versenyekről (Fotó: Szántó Györpp) Az országos autós hegyi­gyorsasági bajnokság ötödik és hatodik fordulóját rende­zik meg a hét végén a Mát­rában. A jelentős költséggé] felújított 5,4 kilométer hosz- szú pályán mintegy hatvan autó igyekszik majd minél gyorsabban felérni a parád- sasvári elágazótól a gályái elágazó előtti célba. Az igazán nagy nevek sem hiányoznak majd. A rajtlis­tán a Forma Easter kategó­riában Kesjár Csaba (Bp. Volán) a7 55-ös számmal szerepel. A speciál géposz­tályban hárman indulnak, közülük Kiss Dezső (Bp. Vo­lán) BMW Osella és Tóth János (P. Zamárdi) BMW Toj autói vívhatják a legki- élezettebb csatát az abszolút elsőségért. Bizonyára látvá­nyos szórakozást ígér a sok kanyarral tarkított verseny ^ A Heves Megyei Tanács Egyesített r~I Csecsemőotthona és Egészségügyi Wn Gyermekotthona, EGER, Petőfi S. u. 26/b. |=j O felvételt hirdet az alábbi állások Q □ betöltésére: O □ 1-1 I—I szakács, gazdasszony, konyhalány, W takarítónő az eü. gyermekotthoni egységébe. □ t □ JELENTKEZÉS: f □ f" „ , r Csecsemőotthon, □ EGER, {= ű/x Petőfi S. u. 26/b. Munkaügy

Next

/
Oldalképek
Tartalom