Népújság, 1983. április (34. évfolyam, 77-101. szám)

1983-04-02 / 78. szám

APRÓHIRDETÉS A HEVES MEGYEI TANÁCSI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT felvételre keres munka­vállalókat egri munkahellyel az alábbi szakmákba; vízszigetelő szakmunkásokat, csőszigetelő szakmunkásokat, ács- és állványozóbrigádot és szakmunkásokat, betonozó kubikosbrigádot, PEVA-szerelő szakmunkásokat, üvegező szakmunkásokat, asztalos szakmunkásokat, gázszerelő szakmunkásokat, központifűtés-szerelő szakmunkásokat, vasszerelő szakmunkásokat, fémszerkezeti lakatos szakmunkásokat, forgácsoló szakmunkásokat. JELENTKEZNI LEHET: a vállalat termelési osztályán, Eger, Sas u. 94. AZ AGROINTER bonyolításában BUSÁK IMRE gumijavító, Eger, Csiky S. u. 6. sz. alatt, felújított, személyméretű gumiabroncsok forgalmazását megkezdte. Kerék­kiegyensúlyozás, fel-, leszerelés a helyszínen. PARK SZÁLLÓ, EGER azonnali belépéssel FELVESZ: SZAKÁCSOT, ÉTTERMI TAKARÍTÓKAT és VIZSGÁZOTT KAZÁNFŰTŐT. Jelentkezés: a munkaügyön. ,,AUTÓSZÖV" Gyöngyös, Ipar u. 2. sz. Értesítjük ügyfeleinket, hogy 1983. április 6-tól, nyújtott műszakban, 6.00—19.00 óráig állunk ügyfeleink szolgálatában. Zárt technológiás felkészítés és vizsgáztatás rövid határidővel. HEVES MEGYEI FINOMMECHANIKAI VÁLLALAT KÖZPONTI TMK-RÉSZLEGHEZ FELVÉTELRE KERES: általános lakatos szakmunkásokat. JELENTKEZNI LEHET: üzemfenntartási üzemvezetőnél, Eger, Faiskola u. 5. HALÁLOZÁS Köszönetét mondunk nind- azoknak, akik szeretett halottunk, TÓTH LÁSZLÓ temetésén részvétükkel és virágaikkal enyhítették fájdalmunkat. A gyászoló család. ALLAS kedves vásárlóinkat, hogy az atkári homokbányánkat ismét megnyitottuk. Nyitva tartás: péntek, szombati napokon 7—15 óráig. Barátság Mgtsz, Vámosgyörk. Két család részére Eladó Miskolcon, III. Fiatal házaspár fő- Eladó 1 db hosszú­is alkalmas családi emeleten (liftes la- bérlő nélküli üres platós IFA W—50-es ház eladó, kisebb kás), l'/a szobás, sző-lakást bérelne ápri-tehergépkocsi. DITT­cserét beszámítok, vetkezeti, központi listól. Pf. 268., Kató- MÁR Tibor, Eger, ______________________Eger környéki is ér- fűtéses lakás, kp + na János. Kodály Z. u. 9. Te­Okleveles gépész- dekel. Eger, Agyagos OTP-átvállalással, Arninrnnktáiva .to- lefon: 10-632. mérnök, tmk-vezetői u. 6. Érdeklődni 15 azonnali beköltözés- zsef A llt 2g sz Most műszakizott és energetikus! gya- h-tól. _________________sei. Érdeklődni: alattl 2‘ szoba + für- ZX-es Fiat 130-as k onattäl Egerben, Kertes családi ház ^erj;AiSz?laPartxl u‘ dőszobás családi ház gépkocsi eladó, épít- k?P?yél5én ^ak4s! eladó, háromszoba- 61- Béta Lajosnál. eladó. kezés miatt, vala­megoldással állást összkomfort, közpon- Eladó Eger, Szala- Elcserélném Buda- mint R 69-es BMW Ä Ä Mw! alatti, “i ScbT? ST«» SSKWi* —------------:--------- tekinthető szombat, konyha + spájz + re. „Bástya” jeligé- ZG.S Dacia eladó B ádogos szakmun-vasárnap. két garázs + nagy a7 peri hirdető- ÍJ?-. uac3a eiaoo, kásokat és betaní- Egri. belvárosi két- udvaros, felújított be. L98,5%lg . ^„áztatva. tott bádogos mun- szintes házamat el- családi ház, Víz. vil- .——— . ■ ■ ■ Telefon. 16-189.______ k ásokat azonnali be- cserélném vagy el- lar*y bevezetve. Üz- FPu|etek _ bontásához Wartburg, CB­lépéssel felveszek, adnám. Napfény” lelnek, műhelynek J,S!2tkeZO,£in rádió, kétprogramos Bérezés megegyezés leiigére az egri hir- is alkalmas. Érdek-®u"k- G^NCIA ^ olcsón eladó. szerint. Vidékieknél detfbe lődni: Bóta- Lajos,™, Eger, Csiky s- Eger, Domonkos, utazási ' lz-nltsóo- --------------------------------- P.ppr R7 ti. 17. _. gáhC. s alÖltS|f: Belváros, 70 négy­utazási S:SSffSASS.zMíSSstTS:“«■ «JSB| “ÄS“? 5SS. ..e.'“: »«■ 1.S; «mm T. 5U'o“ $*“,» L^er Szalapart 67. tal„ jeligére az egrl mellékhelyiséggel °°“OSZLO' Petofl I Két fiamhoz pótma- hirdetőbe. sürgősen eladó. Eger, ut VEGYES mát keresek. Jankó, , ,n ... „ szobzs Breznal u. 32, fszL Eger, Baktat út 14. Egerben, Csebok­Varkapitány Ette- összk(jmf0’rtos teher- Éladó 1426 m2 zárt- szám alatt épülő tár- szári, Kallómalom rem'_________________mentes lakás’ eladó kert- Eger, Nagy- sasházban, 74 m!-es, utcai térre megérke­N ől munkaerőt jó Eger T.enin út sí'a kőporos 9. 3 Szobás, étkezős, zett a Vidám Park, kereseti lehetőséggel io/ii,’ Tel • 14-316 ' ' t szoba-összkomfor- garázsos, földszinti mely áll Vált Disney felveszek. Molnár i ' ‘ -.L. tűs családi hAz au- lakás- 1984- 1- félévi Syermek mesejáték­László, Eger, Olasz ^várost ^ tomata fü^el^fü- “^se^^áWál- P—ól. lánckör­Szaltócsot, felszolgá- átvál’lalás^al^ eladó, sürgősen eladó. Hort, ™j? Egcr’ Csiky s- lekvárunk Sminden ót nyugdíjas ta‘ Kiskanda u. 3. IV/3. Táncsics M. 55. ,-------------szórakozni k arítóndt jó kerese- g ■ ben közműves!- Karácsondon 600 Belváros, háromszo- ™é“nl núsféb ti lehetőséggel felve- fin telketv^léo- négyszögöl' szántó, ba-k?mfo„rto;; családl ünnepikre szék. Jankó, Eger, rí11 tcikct, vagy epi- »z o czíiiő házrész garázzsal és p Dobó u. 9., Várka- ^nt vennék kS- felszánwa eladó. Ér- ke.rtt.el eladó- Érdek- Ablakredönyre meg­Pltány-______________ki fizetek Nvár deklődni: Abasár, >odnI „eSész nap. rendelést felveszünk K ert- és házkörüli I09- telisére az egri Építők u. 12. Éger, Hatvanasezred az egri 15-247 tele­mi^nlzXnn m*«.. na - ... ® ® ™ munkára, nyugdíjas hirdetőbe. ... - ------Gyöngyöshalászon 3 --------------------------------­v eszik Vsf,?esn?sUen' Eger belvárosához !z°Ms ^aládi ház, Ostoros, Arany J u, *tilhi új .motoros u. 6. sz., Juhász. ionon. veszek Szűcs István, közel 3 szoba ha,_ 400 négyszögöl telek- 12. sz. alatt kertes láncfűrész, 53 cm-es Eger, Almagyar u. 7. lQS komfortos’ nagy kel, beköltözhetően ház eladó, ugyanott vágólappal eladó. pincés kertes csali- eladó. Érdeklődni: konyhabútor, gáz- Érdeklődni: . Buda­di ház’ eladó. „Egyet- Gyöngyös, Baross G. tűzhely, palackkal, pest III. k„ Szőlő u. értés” jeligére az eg- u. 17. (Tüzéptől föl-_Andornaktálya, ' Rá- ®°t XII/14., Papp. Te­ri hirdetőbe. fele>’________________ kóczi út 239. számú lef°n: este, 685-243, I NGATLAN —V.' ------— peri társasházhoz Kápolnán 600 négy- ház beköltözhetően Zsákos oltott mész, C S OTP-frök akis“5 Mépókeí kerestak szögö.ön, kétszobás eladó. Érdeklődni: hétfő kivételével, ál­• v,as’«; Idei kezdés” ielieé- ház, beköltözhetően, Rákóczi ut 266. landoan kapható. 160 ff,01™}.* b#koltozér re äz egri hirdető- gazdasági épületek- =1-^--------------------— Ft q. 10 q fölött ön­?f cer,TTClo" be kel eladó. Érdeklőd- J: ad<L ket szoba. nek csak a címét és rakapu u. 136. H. 9.—:------------------------ nj. Lendvai, Kápol- konyha, pince, azon- a kért mennyiséget 7 r rjgl Kolr/-»14-/l™V\ • - - ... ... . - . Telefon: 16-908, Pince és boroshor­^7' ' ----V- dók: 620 1, 750 1, 550 T arsashaz epitésere } eladók Eeer Ve- — allfalmac hó, 1\. Ve na, Klapka út 15. beköltözhető, kell közölnie és én Eger, Szepasszony- 4 napon belül leszál­eladómaEgeraiá Kapás íöszala ®6. sz. alatt. Gyöngyös központ- deklődni: Vörösmar- László. 3351 Verpe­iitPQ íin ^ser’ KaPas Érdeklődni: Cifraka- jában, 3 szoba-össz- ty u. 60. sz. alatt, lét, Kossuth út 31. pu u. 25. sz. alatt, komfortos öröklakás, bármikor. -~-L—7——7-------------— Fa- es műanyag re­dőny készítése, javí­tása garanciával. Rövid határidőn be­lül. Fülep István, Noszvaj. Kossuth 29. JÁRMŰ utca 30. Gyöngyös Róbert K. vennék Egerben tár- garázzsal” ” igényes”- u. 26. fszt. 2. alatt -nchá7i osrä.qn« in- hek eladó. Érdek- 2 szobás szövetkeze- kdm 80-110 nm-es lődni lehet: Magyar &s“smí'alaPÍerülettel. ”{?yS «. 1 I 1.. délután zéssel eladó Ö k U 201” feIigére az egri A7 orótol.------------------ --------------------------------­—-e,aao'-------------hirdetőbe. 2 szoba-összkomfor- 3 eves, vonohorgos _ . ...... K étszobás öröklakás 7 sznba-összkomfor- tos' OTP-társasház LADA 1600-as sze- ‘ 'ehcrib>rasu, eladó. Hatvan, Kas- tos eázos lakásomat eladó. Eger, Reme- mélygépkocsi eladó. gumikerekű télykert 12. III, 16. Légyll hajdúhe^yi ni’ik u. 14. fszt. 4. Érdeklődni lehet: i?„v„ask^sj, Eladó egri, Egri út társasházban (pince, (Grónay-tömb). 39. sz. alatti nagy melléképületben ga- 17-401 ■__ T ; Eger, Csákány u 37- Besenyőtelek, Vörös­1,3. Telefon: 16-846.' hadsereg 73._________ Saánentáli bakkal ház + gazdasági rázs, .műhelyalakitá- Eeerben eladók- tel- ABO teherautót ven- saánentáli bakkal sr Xä; » Eger' ——— 1000 liter tejhozamú anyakecskétől jerke­Gyöngyös, Kis Antal út 54. Égeo--A‘r"agyar u. kisebb, összkomfor- rüle't + 711 nm zárt- Jó állapotban levő i"dák és tenyészbá­7” Szucsne.___________tosra cserélem vagy ke[% egy tagban. Ti-Wartburg szgk. el- kok eladók sánta K ompolton eladó eladom. Érdeklődni: nódi u. 23. adó. Eger, telefon: László kertes családi ház. Eger, Bercsényi u.-----------------------------p- 14-934 I rán vár 450 000 Ft 17- (emeleten balra). Gyöngyösi 2 szobás, _____________________ M egegyezés szerint délutánonként. összkomfortos taná- Eladó három ^és fél Századfordulói, dú­készBénz Horváth ^-----TT;------esi lakásomat elcse-éves Datsun Coupe. san faragott, hajli­G vörgv Petőfi út 23 J»ybngyosd,l kétszo- ráiném 2 szobás, kér- japan szemelygép- tott és metszett György, Petőfi ut 23. ba-osszkomfortos la- tes kis családi ház. kocsi, 6 liter; 100 km. üvegü, .sötétszínű ~k£,s. egy evre kiadó ra. Érdeklődni: EBer. Cifrakapu u. vitrin eladó. 220 ma­Eladó 65 m-es orok- összkomfort 4195” Gyöngyös, Iskola u. }**■ 1 6- Telefon: gas, 120 széles. „Szá­lakas, kp + OTP-jeligére. Gyöngyös,,, TT 1 15-394. zarifnrrinió” mii Dóm átvállalás. Eger, Kai- PL. 115. ______________, Hobbitelket vennék ™ fsz. Trabant el- az egri hirditőbe. G yöngyös, Mérges u. vagy bérleti jogát adó- Érdeklődni 16 220 v-os betonkeve­lómalom u. 50. ili/il. Egerben, a belváros- 15 alatt 1 szó- átvállalnám. Gyön- 11 . utan> vasárnap Fq g^p eladó. An­hoz közel, zajmentes ba-összkomfortos gyös környékén, f,^.esz E^eIsza" dornaktálya, Rákóczi környezetben 112 szövetkezeti lakás könnyen megközelít- , Felszabadulas isi. négyszögöl területen €ladóí hető legyen. „Ar- ^.Jl:________________TraXe&uxt*«-----­f ekvő, közművesített, —-----—---------------—megjelöléssel 4191” UO-s Trabant, 34 000 máSolás ^ önevúS r egi családi ház, te- Városközpontban 136 leniére Gvönevös km-rel eladó Frdpk- fras,olas-. ongyujto- tőtérbeénítési lehető- m2 telken kétsznhás Jfhifre. uyongyos, Km rei eiaao. traeK- töltés, -javítás, kés-, ■íú i I«, leneto m telken, Ketszooas, Pf 115 lodm: Eger, Mekcsey nllóköszöriiié« Név seggel, előzetes uj- osszkomfortos ház,——;----- ■ ■;——— u s h után oiioKoszoruies. Nev­j áépítési engedéllyel tetőtérbeépíthető- Sürgősen eladó Po- ^ n utan------tablakészítés, gravi­e ladó. Érdeklődni séggel eladó. Érdek- roszlón. Kossuth u. 1200-as piros Lada, rozás, mindez egy 14-419 telefonon, lődni 17-457 13—20 52- sz- alatt paraszt- UP rendszámos, el- helyen. Eger, Dobó egész nap. óráig. ház, 300 négyszögöl adó. Eger, Mlndszen- tér 1. (Játékbolt _ , ■ ■ ——7-----—------—rz----r-77—— termő gyümölcsössel, ti G. u. 23., Bodor, mellett az udvarban.) B elvárosi, 66 m2-es Nagyrede belterule- „ Tic.,r ’ ———--------—:---------^ ——----------— ------;—­l akás + garázs el- tén 500 négyszögöl Cjeklödni 18 óra fi állapotban levő, 5 db anyabirka és 3 adó. Esetleg na- málnás, gyümölcs- után Gvönevös ITz,frS?', Zsi?uli ,s2e',bárány -eladó­gyobbra cseréljük, fákkal, közműves!- lo.oni.po tripfnnnn’ mélygépkocsi eladó. Szihalom, Petőfi út Telefon: 10-219, tett területen (ház- Horgálztanya 41M'; Érdeklődni: Eger, te- H.___________________ K eresünk Eger cent- helynek is alkalmas) jeligére. Gyöngyös. °n’---------'--------------7 éves, 8 hónapos, r umában 1 és fél 2 e,acl0- Érdeklődni: pj 715 P 21-es alkatrészek, vemhes tehén eladó. szobás tulaldont ’*1 Nagyréde, Szabad- , 0----——, , gyorsasági gumik Gyöngyöstarján, I meletiD rseréhe ság u. 44., 14 órától. Műhelyt bérelnénk, eladók. 5 Kókai Jó- Kassal u 5. , usereDe__°__________________titkárnőt felveszünk. 7SPf MátrariereeokD -71-----------m-----------:-----­a dhatunk vagy el- Belvárosi családi ház Egyedülállónak la- Mátra útOriŰí fJaP«scsibe. sarga, adunk egri» 40 nm- eiadó, 2 szóba-össz-káslehetőséget bizto- órától ’ kendermagos, tarka ff' rS0k0lä ILIT: komfort + 2 kis- sítunk. Részletes ön- Óratül­________ , „ ______-________„.eladó. Megrendelhe­e s, 2 és fél szobás, SZOba, garázs, mel- életrajzot Eger Pf. Vizsgázott Welorex, tő. Érdeklődni dél­belvárosi, lomkam- Jéképületek, ugyanitt 247. címre kérjük. kitűnő állapotban utáni órákban. Eger, ras lakásokat. Tele- «non nm-es hobbite- 777----1-------rs-----r“r eladó. Eger, Bethlen Berze N. János u. 6. f on: 16-661, Eger. lek-tiérleménv is at- wLndházzaf° ’e-íadó llt('a 26 a'___________ tsz. 1. (Lajosváros), E ladó 2 szoba, étke-adó' Megtekinthető: Almárban Érdeklőd- üiszpru Dízel Arót Kapálógép, Slmson- zős, loggiás + lom- uu. 16 h után. Eger, nl reggel 9 h-tól. veszek. Barta, Eger, motoros, eladó. Eger, kamra. Eger, Fais- Balassa B. 29. Eger, Farkasvölgy n Árpád u, 62.________telefon: 17-405. Ér­k ola u. 8„ I. em„ Elad6 Eger zombo- 37, sz._______________ Eladó ZI írsz, ARP, deklődni 18 h után, r i u. 12. sz. alatt. Kiadó Eger belváro- M~'481-68 rendszám- Méhszállitást 1,2 ton­OTP. Érdeklődni: II. 290 n,_öiön épülőfél- sában 2 szoba-össz- mal ellátott. UE—28- nás terepjáróval vál­e Telefon: ben levő családi ház, komfortos lakás, as traktor. Érdeklőd- lal bérfuvarozó. 15-iuu, 16 h után, gázbekötési lehető- vállalatnak vagy há- ni: Gyöngyös, Pető- Eger, Koszorú u, 173. 3 szobás családi ház séggel, OTP-átválla- zaspárnak. „Hosz- u- 80._____________Boss gitár Igényes­e ladó. Felsőtárkány, lássál. Érdeklődni: szabb időre is 164" zv-s Trabant eladó, nek eladó Peavey” Fő út 273. sz. alatt. Eger, Faiskola u. 60. jeligére az egri hír- Eger, Cifrakapu u. iellgére az ’egri hir- Erdeklodni ugyanott, sz. alatt. detőbe. . 23. IH/10., Brassó, detőbe. Építkezőknek! Április 5-től TAVASZI VÁSÁR az Észak-magyarországi Tüzép Vállalat telepein. 20—40% árengedménnyel vásárolhat: — falburkoló csempét — padlóburkoló lapokat — lágyvasas vb-gerendát és egyéb építőanyagot. Amíg a készlet tart! Részletes felvilágosítás: Salgótarján, telefon: 32/14-587; Eger, telefon: 36/10-224; Miskolc, telefon: 46/34-169.

Next

/
Oldalképek
Tartalom