Népújság, 1983. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-25 / 20. szám

6. NÉPÚJSÁG, 1983. január 25., kedd MEGYEI EGYÉNI SAKKBAJNOKSÁG Elsfi Demeter István (GYSE) Demeter István, a bajnok Izgalmas hajrával befeje­ződött az 1983. évi megyei férfi egyéni sakkbajnokság, melyet Egerben rendezett a megyei sakkszövetség. A 11 fordulós svájci rendszerű versenysorozat előcsatározá- sa volt a vidékbajnokságnak, ahol minden bizonnyal az el­ső öt helyezett indulhat, de kitűnően szolgálta a felké­szülést a hét végén kezdődő OB II-es csapatbajnokságra is. A versenyt a gyöngyösi Demeter István nyerte, ezzel újabb megyei bajnoki ara­nyat tudhat magáénak. Győ­zelmével a papírforma érvé­nyesült, legmagasabb Élő­pontszáma révén ugyanis ne­ki volt a legtöbb esélye, bár csak az utolsó fordulóban, igaz a legjobbkor ugrott az élre. A befejező játéknapon egyébként több „rázós” ösz- szecsapásra került sor. Izgal­masan alakult, és nagy fi­gyelmet váltott ki az Érsek— Kladiva játszma, mely előb­Kladiva István, az ezüstér­mes bi győzelmével végződött, számára értékes helyezést biztosítva. A legutolsó mér­kőzésen Bördős nemcsak a partit vesztette el, hanem addigi előkelő helyezését is, bár legyőzője, Horváth D. is csak abban bízhat, hogy a két megyei OB II-es csapa­tot figyelembe véve esetleg ő is részt vehet a vidékbaj­nokságon. A versenyen örvendetesen jól szerepeltek az OB II-es bemutatkozásra készülő eg­riek, közülük Bör­dős először érte el a mester- jelöltnek megfelelő érték­számot, Sándor pedig ismé­telten megszerezte korábban elvesztett mesterjelölti címét, noha ennek hivatalos meg­ítélése mindig az esztendő végén a Magyar Sakk Szö­vetség dolga. Kladiva végig versenyben volt a bajnoki címért folytatott küzdelem­ben, de utolsó fordulóbeli vereségével végül bronzér­Sápi János, a bronzérmes (Fotó: Szántó György) mes lett. A verseny során remekül helytállt a fiatal László és helyezése, még in­kább megszerzett pontjainak száma feltétlen elismerésre méltó. Az, hogy Demeter mellett Sápi lett a második helyezett, összességében a gyöngyösi sakkozók nagyobb játékerejét jelenti. A verseny végeredménye (26 induló): 1. Demeter mj. (GYSE) 8, 2. Sápi mj. (GYSE) 7,5, 3. Kladiva mj. (ESE) 7, 4. Sándor I. o. 7, 5. Érsek mj. (Bélapátfalva) 7, 6. Horváth D. mj. (GYSE) 7, 7. Bördős I. o. (ESE) 6,5, 8. dr. Horváth I. o. (ESE) 6,5, 9. András I. o. (ESE) 6,5, 10. László I. o. (Bélapátfalva) 6, 11. Hegedűs mj. (Füzes­abony) 6, 12. Kőszegi mj. (GYSE) 5,5 ponttal. Azonos pontszám esetén a Bucholtz- féle számítás döntött. A versenybírói tisztet Zámbó László országos bíró látta el. Fesztbaum Béla Csak röviden ••• Egri Spartacus—Debreceni MVSC 6—2 (2459—2368). NB II-es férfi tekemérkőzés. Eger: Kátai 439, Puromer 407, Tóth T. 374, Molnár Cs. 423, Molnár D. 402, Széphegyi 414. ★ Wijk Aan Zee-ben a nemzet­közi saikkverseny 8 fordulójában Ribli világossal az amerikai Browne ellen játszott, s az ered­mény döntetlen. Rlbll a fél'pont megszerzésével továbbra is tart­ja helyét az élcsoportban, de most egy ponttal van a vezető Andersson mögött. ★ CSELGÁNCS Egri érmek Miskolcról A Miskolci Sportcsarnokban megrendezett cselgáncs körzeti rang- sorversenyen — serdülő, ifjúsági I—II. korcsoportban, valamint felnőtt II. osztályban — mérettek meg az Eger SE fiataljai. E küz­dő sportág hívei ismét bizonyították felkészültségüket. A serdülő korosztályú Kovács Péter tavalyi sikereit folytatva 64 kg-ban nem talált ellenfélre. Az ifjúsági I. korcsoport 78 kg-os súlycsoportjá­ban Nagy László jeleskedett és az első helyen végzett. A felnőtt II. osztályú mezőnyben a 71 kg-os Tóth Péternek is sikerült kivív­nia az első helyet. Ezenkívül a klubtársak értékes helyezésekkel térhettek haza. Eredmények. Serdülők: 35 kg: 5. Lázár Tibor 44 kg: 2. Orsó József, 3. Hegedűs Zsolt és Nádor András. 64 kg: 1. Ko­vács Péter. Ifjúsági II. korcsoport. 53 kg: 3. Járdán Tamás és Ta- júságl I. kcs. 65 kg: 6. Zelel Zsolt. 78 kg: 1. Nagy László, 3. Kiss kács László. 57 kg: 3. Horváth Tamás. 68. kg: 4. Szőke Gábor. If- Csaba Felnőtt n. o. 71 kg: 1. Tóth Péter. Jónyer a 7:20-ról megszerzett győzelemről... Sok érdekességet felje­gyeztek már az asztalitenisz­sportban is, de az a győze­lem, amelyet Jónyer István a walesi nemzetközi bajnok­ságon a nyugatnémet Stell- wag ellen elért, valóban a ritkaságok közé tartozik. A csapatversenyben Stellwag- nak, Jónyer ellen 10:0 és 20:7-es vezetése volt, ami­kor.... — de erről már a ma­gyar világ- és Európa-bajnok adott részletes beszámolót. — Ilyen hátránnyal nem lehet mást tenni, mint koc­káztatni, s úgy játszani, hogy már nincs mit veszteni, tehát vagy bejönnek a lab­dák, vagy nem — mondta Jónyer István. — Ezt tettem én is, néhány pörgetésem si­került, s amikor márcsak 20:15-re vezetett ellenfelem, én következtem az adogatás­ban. Három olyan volt, hogy Stellwag nem tudta visszaadni a labdát, kettőt pörgetésből értékesítettem, s máris 20:20 lett. Jónyer a játszma megnye­réséhez hiányzó két labdát is megszerezte, s bár az utol­só szettben ismét Stellwag vezetett 5:l-re, 21:13 lett a magyar versenyző javára, és ezzel sikerült nagy lépést tenni az NSZK válogatottjá­nak legyőzéséhez. — Ez az eredmény kicsit feledteti egy régebbi nega­tív rekordunkat, bár kárpót­lást nem nyújt érte — foly­tatta. — Hat évvel ezelőtt ugyanis a birminghami vi­lágbajnokságon a férfi pá­rosban a döntő játszmában 20:ll-re vezettünk a kínaiak ellen, mégis veszítettünk. Mindez bizonyítja, hogy a mai korszerű asztalitenisz­ben néhány pont előny vagy hátrány nem lehet döntő a mérkőzések kimenetelében. Dr. Lakatos György, a szö­vetség és az Európai Unió el­nöke Jónyer bravúrjához még hozzátette, hogy hason­lóra ő sem emlékezik, pedig már csaknem fél évszázadot eltöltött a sportágban. Egy­szer a csehszlovák Tokár 10:20-ról nyert Harangozó Vilmos ellen, de azért a 7:20 mégis csak más... ASZTALITENISZ-UTÁNPÓTLÁS Sokoldalú fiatalok Előbb az utánpótlás vizs­gázott a Kemény Ferenc Sportcsarnokban. Kilenc egyesület fiataljai álltak asztalhoz Heves megye 1983. évi ifjúsági, serdülő és újonc egyéni asztalitenisz-bajnok­ságán. A sok új arc, a népes me­zőny és általában a látottak arról tanúskodnak, hogy a szakosztályokban komoly ne­velőmunka folyik. A sokol­dalú, ígéretes legjobbak kö­zül néhány név: az egri Tóth Tamás, a legutóbbi út­törő-olimpia egyéni hatodik helyezettje, klubtársa ifj. Kovács György, a hatvani Kövesdy Andrea, a vörös meteoros Horváth Csilla, a petőfibányai Kovács László. .A három korcsoportban a fiúknak és lányoknak ösz- szesen 11 számban hirdetett végeredményt a versenybí­róság. Eredmények, ifjúsági fiú egyes: 1. Tóbik J. (Sí­rok), 2. Kovács L. (Petőfi- bánya), 3. Kovács Gy. (Egri Kolacskovszky) és Kerek J. (Selyp). A nyolc közé jutot­tak: Bölkény (Eger), Kiss A. (Sírok), Rankó (Hatvan), Sándor (Petőfibánya). Ifjú­sági leány egyes: 1. Benicz- ky M. (Egri Áfész VM), 2. Nagy É. (Hatvan), 3. Molnár (Eger) és Kövesdy (Hatvan). A nyolc közé jutottak: Var­bai (Hatvan), Horváth (Eger), Misinszky (Hatvan), Lukács (M. Szénbányák). Ifjúsági fiú páros: 1. Tóbik—Kovács, 2. Pataki—Kovács, 3. Kerek —Rankó és Bölkény—Tóth T. Ifjúsági leány páros: 1. Beniczky—Molnár, 2. Nagy —Misinszky, 3. Horváth— Kövesdy és Oláh—Szántó (Petőfibánya). Ifjúsági ve­gyespáros: 1. Tóbik—Nagy, 2. Pataki—Beniczky, 3. Ko­vács Gy.—Kövesdy és Ko­vács L.—Oláh. Serdülő fiú egyes: 1. Ko­vács Gy., 2. Tóth, 3. Böl­kény (mind Eger) és Füleki (Hatvan). Nyolc közé jutot­tak: Valkó (Petőfibánya), Kovács H. (Eger), Benkocs, Bagó (Hatvan). Serdülő le­ány egyes: 1. Kövesdy A., 2. Molnár Á., 3. Varbai és Misinszky (Hatvan). Nyolc közé jutottak: Oláh E. (Pe­tőfibánya), Fekete B. (Elger), Lukács (Gyöngyös), Bakos (Hatvan). Serdülő fiú páros: 1. Kovács G.—Tóth, 2. Fü­leki—Bagó, 3. Hídvégi—Pen- derik (Füzesabony) és Kiss —Győri (Petőfibánya). Ser­dülő leány páros: 1. Molnár —Horváth Cs., 2. Kövesdy —Komlós, 3. Varbai—Mi­sinszky és Bakos—Nyírfa. (Karácsond). Újonc fiú egyes: 1. Tóth T., 2. Rohács (Hatvan), 3. Kovács H. és Penderik. Nyolc közé, jutottak: Valkó (Petőfibánya), Maczkó (Hat­van), Győri (Petőfibánya), Erdélyi (Elger). Újonc leány egyes: 1. Kövesdi, 2. Lukács, 3. Horváth Cs. és Komlós. Nyolc közé jutottak: Feke­te B. (Eger), Csontos (Hat­van), Szántó (Petőfibánya), Tóth J. (Eger). A tavaszi idényre készülnek Az Egyiptomban túrázó ma­gyar labdarúgó-válogatott Buda­pest név alatt Kairó válogatott­jával játszott újabb előkészüle­ti mérkőzést, s ezúttal 2—0 (1—0) arányban győztek. A magyarok góljait Fölöskei és Kiss L. sze­rezték. ★ Február 5-én, szombaton 9 órától Egerben a dr. Münnich Ferenc úti edzőteremben rende­zik meg Eger város ez évi ifjú­sági serdülő és újonc fiú és le­ány asztalitenisz-bajnokságát. Nevezni a helyszínen lehet. ★ Hétfőn reggel a hírügynöksé­gek Bangkokból jelentették, hogy Björn Borg, a svédek 26 éves teniszcsillaga bejelentette: visszalép a nemzetközi verse­nyektől. Utolsó fellépésére ápri- l llsban Monte Carlóban kerül sor. Edzője Lennart Bergelin még közölte, hogy Borg a Monte Carlo-i viadalon kívül még né­hány amerikai bemutatón vesz részt. 1. Ascoli—Avelllno 2—1 1 2. Cagliari—Udlnese 0—0 x 3. Cesena—Juventus 2—2 x 4. Fiorentina—Genoa 2—1 1 5. Napoli—Pisa 2—1 l 6. Sampdoria—Internazionale 0—0 x 7. Verona—Róma 1—1 x 8. Foggia—Sambenedettese 1—0 1 9. Lazio—Cavese 1—1 x 10. Monza—Bologna 2—1 1 11. Palermo—Campobasso 1—1 x 12. Perugia—Catania 1—1 x 13. Reggiana—Arezzo 1—1 x +1 14. Lecce—Atalanta 1—1 x Totónyeremények: 13+1 talá­lat (80 db) = 28 562 Ft, 13 találat (171 db) = 13 961 Ft, 12 találat (4165 db) = 561 Ft, 11 találat (33 838 db) = 69 Ft, 10 találat (167 812 db) = 26 Ft. Ezúttal egy területi és há­rom megyei bajnokságban szereplő labdarúgócsapat háza tájáról adunk össze­foglalót. Recski Ércbányák A piros-fekete gárda ja­nuár 6-án Nagy Vilmos ve­zető edző irányításával kezdte meg a felkészülést a ta­vaszi idényre. A szabadtéri foglalkozásokat a Recsk környéki hegyekben tartják, de igénybe veszik a parádi általános iskola tornatermét is. A felkészülés idején a vezető edzőnek Szűcs József, az ifjúsági csapat edzője se­gít. Az első nyilvános elő­készületi mérkőzést február 9-én játsszák a Sároki Vasas ellen. Martis Ferenc, a kitűnő védőjátékos megvált a csa­pattól, Miskolcra költözött, és végzettségének megfelelő­en tanárként dolgozik a jö­vőben. Kiss József, a tehet­séges fiatal csatár katonai szolgálatának letöltése után távozik Recskről. A Mátra- derecskétől Gyurácz Istvánt szeretnék leigazolni. A já­tékoskeret a következőkép­pen alakult: Magyar I. és Kovács F. kapusok, Bálák, Bódi I., Danyi, Maksó, Ko­vács Zs., Meggyest védők, Bódi II., Csanálosi, Csonka, Nagy Percze, Rédei közép­pályások, Ben csők, Ambrus, Gál, Kiss, Kolozsvári, Szabó és Tóth csatárok. — Az őszi szereplésünk egyértelműen jobb, mint amit vártunk — mondta Nagy Vilmos. — Köszönhető ez a rendkívül fegyelmezet­ten dolgozó játékosállomány­nak és a vezetésnek. A ki­alakult jó csapatszellem is nagyrészt ennek tudható be. Célunk, a közvetlen élme­zőny mögött végezni. Füzesabonyi SC Az FSC együttese január 18-tól heti négy edzéssel ké­szül Túróczy János edző irányításával. Az ifjúsági csapattal Káló Mihály, a serdülőkkel pedig Perge András foglalkozik. A já­tékosállományban némi vál­tozás várható, Simon és Mártha a visszavonulás, Ko­csis pedig a távozás gondo­latával foglalkozik. Bartókra hosszabb ideig nem számít­hatnak porcműtét miatt. Várhatóan három új játékos kerül Füzesabonyba: Fekete Ferenc Dunavarsányból, Sze­gő Árpád a Borsodi Bá­nyászból és számítanak a le­szerelő Lakatos Józsefre is. Az edző a következő já­tékoskeretből jelöli majd ki a tavasszal pályára lépő csapatot: Kiss, Fodor, Kocsis kapusok, Antal, Veres, Káló, Kovács, Lakatos, Szegő vé­dők, Takács, Bóta, Bozsik, Hudák, Gulyás, Torbavecz középpályások, Bari, Varga, Szabó, Fekete, Jónás csatá­rok. Az ifjúságiak közül a felnőttekkel gyakorol Papp, Béres és Kelemen. így ösz- szesen tíz olyan játékosa van az FSC-nek, akik még az ifjúsági bajnoki mérkőzé1- sen is szerepeltethetők. — Az őszi idényben kitű­zött helyezésünket és a pont­számot teljesítettük. Ennek ellenére elégedetlen vagyok, mert Poroszlón, Heréden, Selypen és Egercsehiben pontot, illetve pontokat vesz­tettünk. A tapasztalatok birtokában módositottunk eredeti célkitűzésünkön. Do­bogós helyezésre számítunk. Anyagi és létesítményi fel­tételeink szűkösen biztosítot­tak. E téren javulás csak ab­ban az esetben várható, ha a Mátravidéki Fémműveken kívül a nagyközség más bá­zisszervei is többet tesznek a közös kasszába. Apci Vasas A Qualitál gárdája január 14-től Zelnik Pál irányítá­sával heti négy alkalommal tart edzést. Az ifjúságiakkal továbbra is Laczkó József, a serdülőkkel pedig Petró Illés foglalkozik. Jelentős változások történtek a já­tékosállományban. Nagy Ró­bert, Kiss Csaba, Sőregi Endre, Kálósi József kato­nai szolgálatra vonult be, Rezsnyák András és Rezs- nyák László visszavonult az aktív játéktól, Fehér Győző pedig egyéb okok mi­att vált ki a keretből. Far­kas Ferencet leigazolták Pa- lotásihalomról. Jakab József katonai szolgálatának letöl­tése után a csapat rendel­kezésére áll. öt ifjúsági já­tékossal — Kiss István, Krecsmarik Ferenc, Miczki ■Zoltán, Parlagi Sándor, Csorba József — egészül ki a felnőttcsapat kerete: He­gedűs, Farkas kapusok, Sző­ke, Szabó, Kardos, Duzs, Kiss, Krecsmarik hátvédek, Fodor I., Szűcs, Kovács, Tóth, Jakab középpályások, Pajkos, Fodor II., Lakatos, Kun, Parlagi, Miczki, Csor­ba csatárok. A felkészüléshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítva vannak. A sport­kör vezetői szerint az őszi szezon a vártnál gyengébben sikerült. Az átszervezett csa­pattól lelkes játékot várnak és a 6—8. hely valamelyi­kének a megszerzését. Mátraderecskei SE A csapatnak új edzője van Abuczki Béla személyében, akiinek irányításával január 11-én láttak munkához. Az ifjúsági és serdülőcsapat ve­zetésével Székesi Istvánt, il­letve Béres Józsefet bízták meg. A derecskeiek január 16-án részt vettek a mis­kolci sportcsarnokban lebo­nyolított terem-labdarúgó­tornán, ahol a negyedik he­lyen végeztek. A felkészülés első felében hetente három­szor veszik igénybe a parádi általános iskola tornatermét. A játékosállományban egy­előre nem történt változás. Szeretnék leigazolni Korcsog Zoltánt, a Recski Ércbá­nyásztól. A keret: Kiss, Tóth kapusok, Kalmár, Kórodi I., Gyurácz, Juhász, Szathmáry hátvédek, Puporka, Lakatos J., Sike, Horváth I., Né­meth középpályások, Tóth F., Moravcsik, Mayer, Cseh és Juhász J. csatárok. Az ifjúságiak közül felkerült Kindle Ottó, Bartizál László és Kiss B. István. — Nagyon nagy gondot jelent számunkra az ifjúsági csapatból történő kiválasztás. — tájékoztatott Keller József sportköri elnök. — A felnőtt együttes átlagéletkora nem haladja meg a 22 évet, de sajnos ezek között egyetlen ifjúsági korú játékos nincs. A most hozott megyei labda­rúgó-szövetségi intézkedés­sel tovább romlott helyze­tünk ... őszi szereplésünk­kel elégedetlen vagyok, négy ponttal többet tervez­tünk, ez meg is lett volna, ha hazai mérkőzéseinkre jobban „odafigyelünk”. A bajnokság végére a nyolc­tizenkettedik hely valame­lyikére várjuk csapatunkat. A sikeres szereplés feltételei biztosítottak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom