Népújság, 1982. június (33. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-03 / 128. szám

Állami gazdaságok! Termelő- szövetkezetek! Savanyú talajok javítására, mésztrágyázására kiválóan alkalmas LÁPIMESZET azonnal tudunk szállítani, korlátlan mennyiségben. A lápimész hatóanyag-tártálma CaCo3 55%. Mindenfajta szórókocsival teríthető. Anyagár: vagonba, illetve gépjárműre rakva 98,70 Ft/to. SÁRRÉT, MEZÖFÖLDI MELIORÁCIÓS TÁRSASÁG, SÁRSZENTMIHÁLY. Telefon: 12. Telex: 21-395. Az A FIT XVI. sz. Autójavító Vállalat 4. sz. üzemegysége pályázatot hirdet gazdaságvezetői munkakör betöltésére. FELTÉTELEK: legalább 3—5 éves számviteli gyakorlat, ipari mérlegképes tanfolyam, vagy számviteli főiskola, szakmai képesítés. JELENTKEZNI LEHET: EGER, Lenin út 129—131. Üzemvezetőnél. Í7. ★★★★★★★★★★★★★★ Televiziovasár Rlrlrlooor ■■■ 1 ióvásár I í a füzesabonyi ÁFÉSZ-áruházban és a poroszlói Iparcikk- kisáruházban 1982. június 12-ig. A megvásárolt színes és fekete-fehér nagy képernyős készülékekhez 1000,— Ft-os AJANDÉKUTALVANYT adunk: Ön már nyert, ha nálunk vásárolt új tv-n nézi a MUNDlALT! * * * * í I JÓ VÁSÁRLÁST KÍVÁNUNK! tAsmi © KERESKEDELMI UBLLKLHT ★★★★★★★★★★★★★★ MEZŐGÉP SZOLNOK EGRI GYÄRA FELVÉTELRE KERES ESZTERGÁLYOS ÉS HEGESZTŐ SZAKMUNKÁSOKAT, VALAMINT SZAKMÁVAL NEM RENDELKEZŐ FÉRFIAKAT ÉS NŐKET GÉPI MUNKÁRA BETANÍTUNK. BÉREZÉS: kollektív szerint. Vidékieknek buszjáratot biztosítunk. KÖMLÖ— FÜZESABONY —ÉGER ÜTVONALON. ! JELENTKEZNI LEHET: EGER. Lenin út 261. sz. MUNKAÜGY 7—14 ÓRÁIG. A HM. TANÁCS EGYESÍTETT CSECSEMŐ­OTTHONA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI GYERMEKOTTHONA felvételt hirdet intézeteiben fűtői, takarítónői, portási és konyhai betanított munkási állásokra. Jelentkezni lehet munka­napokon 8—10 és 14—15 óra között a csecsemő­otthon munkaügyén, Eger, Petőfi S. u. 26/b. Mezőgazdasági nagyüzem villanyszerelői munkára SEGÉD­MUNKÁSOKAT és VILLANY­SZERELŐKET FELVESZ. Kezdők és néhány éves gyakorlattal rendelkezők jelentkezését várjuk. JELENTKEZÉS: DŐMSÖDI DŐZSA MGTSZ .EGRI KIRENDELTSÉGE EGER, Rózsa Károly u. 12. Kiss Gyula kirendeltségvezetőnél. APRÓHIRDETÉS ALLAS Felveszek gyakorlat­tal rendelkező köz­pontifűtés-szerelőt, állandó alkalmazott­nak. Heves kömyé kiek előnyben. Kis Józseí központifűtés- szerelő kisiparos, Heves, Alkotmány 83. < Napi 4—5 órás mun­kaidőre felveszek női dolgozót, lehet nyugdíjas vagy kis­mama is. Szűcsné, bőrfestő kisiparos, Eger. Almagyar u. 7. Lakatos kisiparos felvételre keres fű­tésszerelésben jártas lakatost, vagy beta­nított munkást. Ér­deklődni lehet Eger, Cifrakapu 37/5/1., vagy telefonon, 14-313. 5 óra után. A HOTECHNIKA ÉPÍTŐ ÉS SZIGETELŐ VÁLLALAT felvételre keres a Gagarin Hőerőmű. Tiszai Hőerőmű Vállalat és más, Borsod megyei munkahelyeire: szerelési, felújítási munkák végzésére: lakatos, hegesztő, kőműves, ács-állványozó szakmunkásokat és kiszolgáló segéd­munkásokat, továbbá hőszigetelő és bádogos szakmunkák végzéséhez szakmunkásokat és betanított munkásokat, segéd­munkásokat. Jelentkezni lehet: Miskolc. Felsőszinva u. 73. Miskolc, Állomás u. 3., vagy a Gagarin Hőerőműben levő vállalati kirendeltségen. Vállalati mun­kásszállást, kedvezményes étkeztetést és esetleg export- munka­lehetőséget biztosítunk. EXPRESS ÉTTEREM, EGER felvesz: edényleszedőt és konyhai dolgozót. Express Etjterem, Eger, mindennap 17.00 óra után 15% árengedményt nyújtunk az önkiszolgáló étteremben. A kedvezmé­nyes vacsora­jegy minden pénteken az étteremben igényelhető. Felnémet, sánc út 53. szám alatti ker­tes családi ház el­adó. _________________ T inódi u. 18. sz. alatti lakás eladó. Társas- ház építésére alkal­mas telekkel. Ér­deklődni naponta: Eger, Lenin út 177. Telefon: 15-489, JA állapotban levő Jáwa Tr. 40 (Óabet- ta) eladó. Ferenc, Eger, Markhót u. 2. 1/11. Telefon: 18-143. 250-es oldalkocsis Trophl motorkerék­pár egyéves műsza­kival eladó. Gyön­gyöstarján. Vág köz 3. 16 órától. JÁRMŰ I VEGYES Eladó 2 és fél szobás szövetkezeti lakás. Eger, Rákóczi út 58. VI. 20. Érdeklődni 17 óra után, ____________ F elsőtárkány, Ady E. út 52. szám alatti lakás, öt szoba, fél­komfort eladó. Ér­deklődni Felsőtár­kány, Rákóczi út 52. szám,________________ Budapesti szoba I konyhás, főbérleti, földszinti lakásom | elcserélném egri ______ m ásfélszoba-össz- Megkímélt Zaporo- F l es vemhes üsző, komfortosra. Min- zsec 1984 végéig ér- 3 db eladó. Tárná­dén megoldás érdé- vényes műszaki vizs- őrs, Petőfi u. 80., kel. Jelige: „őszi gával eladó. Eger, Kaszab Ferenc, költözködés 100473" Olasz u. 35. fszt. 2. ------------------------------­, ? ,53SS»!2r ZJ rendszámú Wart- K—25-ös Zetor fel­dulás téri hirdetőbe. eladó. Csíki, újított állapotban, Eladó Noszvaj, Kos-Szentdomonkos, Sza- hidraulikával és fű- suth u. 83. sz. alatti badság u. 51., dél- részgéppel eladó, kertes, egyszoba, utáni órákban. Cím: Boconád, Marx "nfn! « állapotban levő Károly u~ 10~ ■céve\ ellátva. fi" 1» db luh sürgősen Ostoroson hét' Prokai ^tváni családi ház eladó. 3351, Verpelét, Tán- Bacsó B£ia út 41. Érdeklődni lehet Os- csics ut 7. --------------------------------­t oros, Egri út 82. Karambolos Trabant 2 db fotel, 1 db ülő­szám alatt, naponta eladó. Érdeklődni kanapé, ággyá ala- 16 órától. Eger, Faiskola u. 10., kítható, eladó. Eger,---------------------------— Kürti József. Gorové L. u. 17. sz., e rrfeletf*’ k“s Megkímélt Zaporo- miután, szövetkezeti lakás zsec' 1984 végéig ér- * "~ IfarfA e Frrteviőrini vényes műszaki vizs- Modern francia há­Eaer csebokszár Sával eladó. Eger, lószoba eladó, vilá­felnátt rendelő, Dr. °lasz “• 38- fszt- 2‘ ^ 3 Motaár. p 20-as eladó. Eger,-------------------------—— Vallon 9. 6/20. Ér- toalettükör. 2 éjjeli K étszoba-étkezős deklődni 18 h-tól. szekrény^ mMcator öröklakás eladó, Eladő ZJ rendszámú ff**«- Tinódi készpénz + OTP. Lada Combi. Érdek- l8­/fajlkola ,4' lődnl Noszvaj, Béke fszt. 7. AFIT mellett. j sz Érdeklődni Eger, INGATLAN Szálloda u. 2. 1/4. HAZASSAG Kis családi ház el­adó. Eger, Tetem­vár u. 44. sz. Érdek­lődni szombat, va- sámap 15—18-ig, Félházrész beköltöz­hetően, sürgősen el­adó. Érdeklődni Ko­dály u. 9. IV. em. Kárpáti, vagy 15-996- os telefonon. Gyöngyös, Kócsag u. 14. 17. sz. 3 szobás lakása, kp + OTP- átvállalással eladó. Érdeklődni 18 órától. Oj-Hatvan belterüle­tén 900 n.-öles telken 180 nm-es beköltöz­hető családi ház el­adó. Érdeklődni Vá- gi Gyula, Sztahanov u. 7. Egyéves műszakival rendelkező Ikarus— ' Eger, Kiskanda u. 4. 55-ös típusú autó­-------------------------------­I . em. 13. szám. l busz, Jó állapotban 40/172 magas, önhi- szoba-összkomfortos és 2 db ZIL 130 te- báján kívül elvált OTP-s öröklakás kp hergépkocsi eladó, férfi, társaság hiá- + OTP-átvállalással Érdeklődni lehet le- nyában keresi, kor­eladó. Érdeklődni 16 vélben és személye- ban hozzáillő nő is- órától 18 óráig. sen. Szolnok, Ver- meretségét, házasság — -----------—----—— seghy út 7. Telefon: céljából. Egy kis­H áromszobás, kertes 13-480,________________ gyermek nem aka családi ház eladó. UB_es Trabant Spec. dály. Lakás megold- ®za!?par,t Jó állapotban eladó. ható. „Tiszavirág” Érdeklődni esti órák- Eger Albert F. u. Jeligére az egri hir­ban-_________________ 10. fszt.. Sashalmi, detőbe. 5 8 m*-es OTP-örök lakás eladó, kp + OTP-átvállalással + hétvégi telekbérle mény, kis faházzal átadó. Érdeklődni Eger Kallómalom u. 62. III/10., du. 5-től. HALÁLOZÁS 800 n.-öl szántó és pince eladó. Érdek­lődni Eger, Kacsa- part 1, Hl. 28, Ózdi 2 és fél szobás tanácsi, főbérleti, összkomfortos, erké- lyes lakásom elcse­rélném egri hasonló­ra. Érdeklődni Sza­kács István, Eger, Karaszek M. tér 12. fszt. 4. Lajosvárosban 3 szo­bás OTP-öröklakás garázzsal eladó. Te­lofon : 15-669. 2 szoba-összkomfor­tos, házfelügyelői lakásom tanácsira cserélném. Eger, Zalka Máté u. 19. Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik drága halottunk, LUKACS BÉLA temetésén megjelentek, együtt­érző részvétükkel fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. _______A gyászoló család.______ M ély fájdalommal tudatjuk, hogy CSETENYI ISTVÁN, nyugalmazott rendőr százados, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése 1982. Június 3-án 13.30 Arakor lesz az egri Kisasszony-temetőben. A gyá­szoló család Azonnali belépéssel felveszünk CSÁNYI TELEPHELLYEL a keverőüzem állományába raktárost es adminisztrátort. Személyi alapbér megállapítása a 16/1976. (XII. 11.) Mü.M. sz. rendelet szerint. A munkakörök betöltéséhez középiskolai végzettség szükséges. Jelentkezni lehet a Heves megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat munkaügyi osztályvezetőjénél. Gyöngyös, Április 4. útja 4. II. SZ. TÉGLAGYÁR EGER felvételt hirdet női és férfi segédmunkás felvételre, azonnali belépéssel. Jelentkezés: a II. sz. Téglagyár gyárvezetőjénél. MŰSZAKI ELLENŐRT ALKALMAZUNK közép- vagy felsőfokú végzettséggel, épületgépészet- és technológia-ellenőrzésre. „A kateg. váll.” jeligére az egri hirdetőbe. MAI MŰSOROK mozi j EGRI VÖRÖS CSILLAG Telefon: 11-888 Du. fél 4, fél 6 és 8 órakor: Szuperexpressz Színes, szinkronizált japán kalandfilm EGRI VARMOZI ? De. 10-től du. S-ig: Rövid filmek EGRI BRODY Telefon: 11-773 Du. 4 órakor: Muppet-show Este 6 és 8 órakor: Goodbye és ámen EGRI KERT Este 9 órakor: A pogány Madonna GYÖNGYÖSI PUSKIN Du. fél 4 órakor: A festmény titka Színes, szinkronizált szovjet ifjúsági kalandfilm Este 3/4 6 és 8 órakor: Piedone Egyiptomban Színes, szinkronizált olasz kalandfilm GYÖNGYÖSI SZABADSÁG SkalpvadáBsok GYÖNGYÖSI KERT Este fél 9 órakor: Az egér és macska HATVANI VÖRÖS CSILLAG Rontás és reménység HEVES Piros pulóver LŐRINCI Éretlenek ( rádió ) KOSSUTH 8.20 Mai kulturális progra­mok 8.27 Nótacsokor 9.20 Irodalmi évfordulónaptár 9.44 A budapesti Kertész ut­cai állami zeneiskola zene­kara játszik 10.05 A kincses sziget. Az ostrom. 10.33 Me­lis György dalfelvételeiből. 11.18 Weiner: Változatok egy magyar népdalra. 11.24 Ke­tyeg a taxióra. Riport. 11.39 Szép remények. Rádiójáték. 12.00 Déli krónika. 12.30 Ki nyer ma? 12.45 Filmtükör­kép. 13.00 Örökzöld dalla­mok. 13.50 A borsodi bánya­munkásság zenei élete. 14.14 Dávid Gyula műveiből. 15.05 Délutáni népi muzsika. 15.28 Csiribiri. Moha bácsi, a tör­pe. 16.00 Üdvözlet az olva­sónak! III. rész. 17.05 Olvas­tam valahol... Károlyi Mi­hály 1918—1919-es platform­járól. 17.31 Bellini: Esz-dúr trombiitaverseny. 17.41 Tíz óra egy halott lány életéből. Hangjóték. 18.15 Hol volt, hol nem volt... 18.30 Esti magazin. 19.15 Nóták. 19.47 A névtelen újság. 20.17 Ver­di: Az álarcosbál 21.08 A bűvös kocka a népszínház és a gyerekek. 22.20 Tíz perc külpolitika. 23.19 Haydn-mű- vek. PETŐFI 8.35 Napközben. 10.00 Zene- délelőtt. 12.35. A népművé­szet mestereinek felvételei­ből. 13.00 „Autógyár” Veszp­rémben. 13.30 Éneklő Ifjúság 14.00 Szórakoztató antikvá­rium a „történelemről”. 16.06 Timmy-Tom. Rádiójáték. 16.35 Idősebbek hullámhosz- szán. 17.30 Tanár úr kérem, mi készültünk! 18.35 Hétvégi panoráma. 19.55 Slágerlista. 20.35 Hívja a 33-43-22-es te­lefonszámot! 22.00 Népdalkö­rök pódiuma. 22.25 Popzene a Fülöp-szigetekről. 23.20 Magyar művészek operettfel­vételeiből. 24.00 Hírek. Idő­járás. MISKOLC 17.00 Hírek. Időjárás, Műsor- ismertetés. 17.05 A Tiszától a Dunáig. Észak-magyarországi képeslap. Telefonügyelet: 35-510 (A tartalomból: Kör­nyezetvédelem Miskolc tér­ségében — Repülőnapra ké­szülve — Mit isznak a hid- végardóiak?) Szerkesztő: An­tal Magda. 18.00 Észak-ma­gyarországi krónika. 18.25 Lap- és műsorelőzetes. ( televízió ) 1. MŰSOR 9.00 Tévétoma. 9.05 Iskola­tévé. 16.30 A románkori fes­tészet. 16.50 Csak gyerekek­nek! Kisfilm-összeállítás. 18.00 Mark Aarons tévéripor­ter Sidneyből. Mark Aarons a Sidney-i Televízió szer­kesztő-riportere évek óta ku­tatja a tengeren túlra, főleg Ausztráliába menekült hír­hedt európai fasisztákat, s meggyőződéses antifasiszta­ként igyekszik felvilágosíta­ni honfitársait a fasizmus ma is létező veszélyeiről. 18.20 Pedagógusok fóruma. Az „ötnapos” kísérlet ta­pasztalatai. 19.05 Tévétorna. 19.10 Esti mese. A nyere­mény. NDK bábfilm. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Főzőcske. Különkiadás. 20.50 A hét műtárgya. Derkovits Gyula: Proletár család. 21.00 Hírhát­tér. Nézetek, vélemények közérdekű kérdésekről, 21.50 „Roxinpad”. 22.35 Tv-híradó 3. 2. MŰSOR 17.45 Sorstársak. A pécsi kör­zeti stúdió műsora. 18.05 Unser Bildshirm — A mi képernyőnk. 18.25 Mérlegen. Fiatalok otthonteremtése. 19.30 Tv-híradó. 20.00 Zsen- dülő szerelem. Francia film. A francia kisvárosban ját­szódó film két fiatal kibon­takozó szerelmének történe­te, melynek a fiú szülei min­den eszközzel véget akarnak vetni... 21.35 Tv-híradó 2. 22.00 Pannónia Kupa. Nem­zetközi súlyemelőverseny.

Next

/
Oldalképek
Tartalom