Népújság, 1982. április (33. évfolyam, 77-100. szám)

1982-04-02 / 78. szám

Csomagfeladók figyelmébe! KÉRJÜK, CSOMAGJÁNAK POSTÁRA ADÁSÁ­NÁL VÉGYE FIGYELEMBE A VÁRHATÓ KÉZ­BESÍTÉST, AMELYRŐL A KÖVETKEZŐKBEN TÁJÉKOZTATJUK ÖNT. SZOMBATON, VASÁRNAP ÉS MUNKASZÜ­NETI NAPOKON A FŐVÁROSBAN ÉS A VÁ­ROSOKBAN súlyra való tekintet nélkül magát a csomagot, A KÖZSÉGEKBEN 5 kg-ig a cso­magot, ennél súlyosabb csomag esetében pe­dig az értesítőt kézbesíti a Posta. Az értesítőn az átvétel helyét és idejét fel­tüntetjük. HÉTFÖTÖL-PÉNTEKIG a Posta valamennyi csomagot maradéktalanul kézbesít. SZOMBATON, VASÁRNAP NETI NAPOKON az expressz, valamint a gyorsan romló, az élőállat, a moziknak címzett játékfilm és az élesztő (üzleteknek címzett) tartalmú csomagok kerülnek kézbesítésre. HÁROM JÓ TANÁCS: Küldeményét csomagolja gondosan, helyezze el benne a cím másolatát és tüntesse fel a küldemény értékét! Kérjük ne feledkezzen meg a Posta hollójáról: a címzett irányítószámát 4—5 cm-fes nagyságban írja rá a csomagra. Bart° kB«» APRÓHIRDETÉS Eger, Pápay u. 6. I'l. lakás, garázzsal, beköltözhetően el­adó. Érdeklődni es­te 18 óra után, 15-993 telefonon vagy a helyszínen. __________ K őporoson nagy borházas pince el­adó. Érdeklődni Eger, Tinódi u. 9. Eladó tanyás ház, kettőszoba, konyha, melléképületek, 8000 m2 bekerített lege­lővel, jó állapotban. Víz, villany, müút van. Ara: 70 000 Ft. Bagota (Görbeháza), Jókai út 2._________ H evesen, a strand­fürdőhöz közel, ker­tes családi ház be­költözhetően eladó. Érdeklődni Heves, Kossuth u. 27.______ E ger, Lőcsei u. 16. fszt. 5. alatt 65 rrV alapterületű, 3 szo­bás OTP-lakás el- adó. Tel.: 15-669. 71 m2-es belvárosi, földszinti, 3 szobás társasházi lakás el­adó. „Vörösmarty” jeligére az egri hir­detőbe. Alkotmány u. 2,_________________ 2 szoba-összkomfor­tos bérlakásomat elcserélném ostorosi kis családira. „145” jeligére az egri hir­detőbe. ______________ E gerben, kétlakásos, egyszintes, nagy méretű, kertes villa igényesnek eladó. „Belváros 82” jeligé­re az egri hirdető­be. _________________ s Egri 2 szoba-össz- , komfortos lakás- hosszabb időre ki­- adó. Közületnek is , „Belváros” jeligére ______ ______az egri hirdetőbe. E gerben, az Eged- Egyszoba-összkom- oldalban 500 n.-öl fortos, bútorozott szőlő eladó. (Kétéves lakást hosszabb idő- telepítésű kékfran- re bérelnék. „Há- kos.) Érdeklődni: zaspár” jeligére az Eger, Puky Miklós egri hirdetőbe. Al­u. 2. 1/3.__________ kotmány u. 2,_____ M észhegyen 2000 n.- Hatvan központjá­éi szőlő, termő gyű- pan 2 szoba-össz- mölcsfákkal és 500 komfortos tanácsi n.-öles házhely lakásomat elcserél­Nagytályán eladó, néni hasonló hat- Eger, Kassai u. 34. vani másfél szobás- Eladó Eger, Lenin ra. Csak MAV-dol- út 197. családi ház, gozóval. Telefon: 284 n.-öl társasház 34-81, 17 óra után. építésére alkalmas. Gyöngyös központ- Érdeklődni Eger, j^ban családi ház Cifrakapu u. 33. 1/1. eladó. Érdeklődni Kétszoba-összkom- Gyöngyös, Wachott fortos lakás eladó, Sándor 19. __________ k p -F OTP-átválla-Családi házamat el­lássál. Eger, Zalka adom vagy elcseré- Máté u. 58/c. VIII/25. lem. Eger, Cegléd Csebokszáriban 1 ésu. 8._____ ,_______ f él szobás, összkom-Nagy úton 2 szobás fortos lakás kiadó. családi ház 600 m2- Leveleket „Május l.”es telekkel sürgősen jeligére az egri hir-eladó Érdeklődni detőbe kérem._____Nagyút, Rákóczi u. V lsonta, Alkotmány 12., Szajlainé. u. 9. alatti telek Iá-Miskolci két és fél bazattal, az új pos- szobás szövetkezeti tánál, eladó. Érdek- írásomat egri 4 lődni Gyöngyös, Lo- szobahelyiséges, ga- kodi János u. 13. rá/.sos, szövetkezeti Kozma Lászlónál, lakásra, esetleg csa­telefon: 14-489. _ládi házra cserélem. K ertes családi ház Miskolci telefon: eladó. Eger, Kegle-15-738, áz esti órák- vich u. 15. Érdek-ban. lődni du. 17 órától, szombat, vasárnap egész nap.__________ M ezőtárkányban 31 szobás, komfortos. ÁLLÁS Tizenöt év gyakor­lattal szakács isko­lai végzettséggel fő- szakács-helyettes ál­lást változtatna, „öt­napos munkahét” jeligére az egri hir­detőbe. INGATLAN Külön bejáratú bú­torozott szoba kiadó. Eger, Kassai u. 15. Nagyrédén, Gyön­gyöshöz közel, 460 négyszögöles, köz­művesített, kitűnő fekvésű telkem el­adom. Kocsit beszá­mítok. Érdeklődni Fekete. Nagyréde, Szabadság út 29. Tiszafüreden, me­legvizű strand és üdülőterület mellett 1480 és 1100 négy­szögöl belterületi kertingatlan, eszmei megosztással is el­adó. Szilárd burko­latú út, vezetett víz, villany és az egyik telken melléképület van. Csak gazdasági jellegű épület épít­hető rá. irányár: 300 Ft/négyszögöl. Érdeklődni dr. Me­zoné, Eger, Bajcsy- zs. u. 5—7., vagy dr. Molnár, Tiszafüred, telefon: 182 (20 óra után). _______________ E gerben, belváros­ban 2 és fél szobás OTP-lakás •+■ garázs, kp + OTP-átválla- lással eladó. Érdek lődni telefon: 14-399, 17 órától. Skoda 110 L gépko­csi eladó. Eger, Ar- pád u, 48.__________ 1 0- s Trabant Combi, 83-ig vizsgáztatva, sürgősen eladó. Ér­deklődni Eger, Vá- lyl István u. 6. sz. Eladó négy és fél éves Skoda 105-ös személygépkocsi. Márkus József, Eger, Balázs Ignác 13, ZE 1300-as Lada, fe­hér, forg. eng. 985. 02. 25., garazsírozott, kifogástalan állapot­ban, extrákkal, igé­nyesnek eladó. Bo­dor, Gyöngyös, Bu­gát Pál tér 1/1. Tel.: 11- 191, _______________ I N írsz. Trabant Combi eladó. Jakab- László, Eger, Zalka M, u. 38. III14. Trabant 601-es gép­kocsi eladó. Missu- ra, Eger, Rákóczi út 60. II. 5.____________ R S—09-es 1,5 tonnás ráfutó, olajfékes, pótkocsival eladó. Eger, Makiári út 94/a._________________ 3 50-es, CZ Jáwa, 8000 km-rel, sürgősen el­adó. Gyöngyös, Pe­tőfl u. 176.__________ ZU-s Trabant Combi garázsból eladó. Ér­deklődni hétköznap 15 órától, Angyal, Parádsasvár, Petőfi u. 24.________________ E ladó 10 éves Polski 1500-as, lejárt mű­szákivá!. Érdeklődni Sírok, Kőkút, Verpe­léti út 64.___________ 8 éves 200 D Merce­des, fecskefarkú, el­adó. Serfőző Tibor, 6200 Kiskőrös, Feke­tehalom 68._________ U B-s Trabant Li­mousine, jó állapot­ban eladó. Aldebrő, Vörösmarty út 21. Wartburg de Luxe, 3 éves, műszakilag vizsgáztatott, eladó. Érdeklődni Tama- örs, Dobó u. 7. ZC írsz. Trabant Special, 1985-ig mű- szakiztatva, eladó. Érdeklődni Abasár, Almosl u. 11., Kiss Jenő.________________ T rabant 601-es, CG-s, műszakiztatva, új gumikkal, rádióval, olcsón eladó. Érdek­lődni telefonon, Eger, 12-411, vagy 10-533, este, Dr. Vár­helyi________________ Z Y rendszámú Tra­bant eladó. Érdek­lődni Eger, Kiss La­jos u. 13. II. 3., du. 5 órától._____________ U Z-s Special Tra­bant eladó. Eger, Remenyik Zsigmond u. 8. m/2., Grónay- tömb. _______________ W artburg 353-as sze­mélygépkocsi eladó. Eger, Makiári út 97. sz. UR-es Trabant el­adó. Balassa. Eger, Malom u. 5. II. e. Érdeklődni 17 h után. JÁRMŰ | VEGYEs családi ház beköl- ZT írsz. Wartburg tözhetően eladó. ALim., megkímélt ál­kert szőlővel tele-lapotban eladó. Ér- pítve. Érdeklődni deklődni lehet du. Idős Ragó zsig- 16-tól. Eger, Faisko- mondné Mezőtár-la u. 10. 1/24., ill. te- kány, Rákóczi u. 46.1efonon, 17-271. Szilvásváradon, Ara­di út 5. sz. alatt el­adó egy 3 éves fakó csődör és 3 éves kanca, 7 hónapos csikójával együtt. Előnevelt sárga, fe­hér, csirke kapható. 14 óra után. Eger, Bethlen u. 24., a Do- hánygyár fölött. vadonatúj, gumíro­zott, mintás, bükié, 3 m széles padlósző­nyeg, 32 m2, fizetési könnyítéssel eladó. Eger, Dr. Nagy J. u. 12. fszt., Zana. Megnyílik a „Kü­lönleges ajándék­bolt” IV. 4-én, Eger, Május 1. utcában. Iparművészek, nép­művészek, kismeste­rek alkotásaival vár- juk vásárlóinkat. Előnevelt csirke, fe hér, sárga, eladó. Andomaktálya, Oj élet út 46. sz. Import magból Cha- baud szegfűpalánta. Nagy virágú, hosz- szú szárú, vágásra alkalmas. Tűzpiros, fehér, sárga, élénk­rózsaszín, halvány­rózsaszín, bordó, színkeverék. Darab­ja 2 Ft. Utánvéttel 50 darabnál keve­sebbet nem szállítok. Balogh Imre kertész, Mezőtúr, Pf. 82, 5401. Kettő db 7 éves, fias ló eladó, vagy heréltre cserélhető. Gyöngyöshalász, Dózsa Gy. u. 19. Primset folytonnövő, tűzdelt paradicsom- palánta kapható. Besenyőtelek, Vö- röshadsereg út 133. Tenyésztésre java­solt szukától, kitűnő kantól, kéthónapos, fültetovált, német­juhász kutyakölykök eladók. Szabó Béla, Kál, Jászapáti u. 9. 16 óra után. ________ 2 db 10 hónapos, magyartarka üsző- borjú eladó. Érdek­lődni Besenyőtelek, Dózsa 12.____________ 1 3 db anyajuh el­adó. Feldebrő, Kos­suth u, 58._________ E ladó 220 V, 200 L-s betonkeverő gép. Ér­deklődni egész nap. Andomaktálya, Rá­kóczi 181,___________ E ladó különleges ki­vitelű, olasz, mély gyermekkocsi, mely használható sport­kocsiként és mózes­kosárként is. Koz­ma, Kallómalom 80. IV/12. Telefon: 17-607. Tavaszra öltözzön a „NONSTOP” butik ból. Eger, Kallóma­lom u. 66. Csebok- szári nagy ABC mellett. _______ E ladó 2 db sodrott csikó, bekocsizva. Zaránk, Alkotmány u. l._________________ Betonkeverő gép, 220 V-os, gumikerekes és kerítésdrótszövő gép eladó. Füzes­abony, Dózsa Gy. u. 72.__________________ G yökeres és sima zalagyöngye szőlő­vessző eladó. Eger, Koszorú u. 70/b. Sharp GF 89-89, 16 W-os és Sharp GF 515 22 W-os, dupla- kazettás, vadonatúj, vámkezelt sztereó rádiómagnók eladók. Gáspár, Eger, Lenin út 130.______________ Istállótrágya eladó. Jászárokszállás, Széchenyi út 44. Építő- és tüzelő­anyag- kereskedé­sem megnyitom. Rendelésfelvétel építőanyagra és szénre Heves, Kili­án György u. 10. Zalka László. Te­lefon: 31.___________ S ötétkék juhnap- pa karcsúsított 16-os bakfis méretű új bőrkabát eladó. Eger, Kertész út 6. Üj svéd négyszemé- lyesi sátor és vll- lanysütő eladó. Eger, Móricz Zs. 6. Világos színű vem­hes és növendék- nutria eladó. Bese­nyőtelek, Hanyi u. 33 ________________ Ü t átfúrást, Illetve sajtolást, szennyvíz-, ivóvíz-, villany-, te­lefon- és gázvezeté­keknek 70 mm-től 400 mm furatátmé­rőig, rövid határidő­vel vállalok. Kar- kusz János lakatos- és vízvezeték-szerelő mester. 3300 Eger, Deméndl u. 8, Oj, masszív garázs­kapu, új ágynemű- tartós heverő, kis­méretű fotel olcsón eladó. Eger, Vécsey­völgy u. 25/'b. ______ T észtadagasztó gépet vennék. Ajánlatokat „Dagasztógép” jel­igére az egri hirde­tőbe kérem.________ V emhes- és növen- néknutriák mogyo­ró- és standard színben eladók. Si- rok, Petőfi út 15. Kendermagos és sár­ga. napos- és előne­velt csirke kapható. Holló Ferenc, He­ves, Táncsics u. 6., régi vásártér._______ 6 0 db kecske eladó. Szentdomonkos, Sza­badság út 206._____ A z egri Gárdonyi Géza Színház kü­lönleges, patinás, egzotikus lakásbe­rendezési és lakás- használati tárgya­kat (lámpaernyők, tükrök, kárpitok, lámpák, kárpitozott bútorok) keres sür­gősen megvételre. Ajánlatokat levélben várjuk a színház titkárságán, Lenin tér 11. HAZASSAG Egyedülálló, 68 éves férfi vagyok. Meg­ismerkednék házas­ság céljából korban hozzám illő, egye­dülálló nővel, aki saját kertes házam­ba jönne. „Ibolya” jeligére az egri hir­detőbe; ______________ 4 9 éves, karcsú, sző­ke, özvegyasszony, kölcsönös szimpátia ésetén házastársat keres. 56 éves korig. „Bizalom” jeligére az egri hirdetőbe. Alkotmány u. 2, 56 éves, 160 cm ma­gas, jó megjelenésű, házias, özvegyasz- szony vagyok. Ke­resem azt a józan életű férfi ismeret­ségét, házasság cél­jából, akinek ottho­nába mehetnék. „Szeretnélek megta­lálni” jeligére az egri hirdetőbe. HALÁLOZÁS KössOnetet mondunk mind­azoknak, akik férjem, édes­apánk, LINTALLÉR SÁNDOR temetésén részt vettek, virá­gaikkal, részvétnyilvánításuk­kal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. _____ K öszönetnyilvánítás. Szívből mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett férjem, édesapánk, GYULAI SÁNDOR elhunyta alkalmával együttér­zésüket fejezték ki, temeté­sén való megjelenésükkel, vagy egyéb formában. Gyulai Sándorné és családja. Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, jó ba­rátoknak, ismerősöknek, va­lamint a BUBIV VII. sz. gye. vezetőségének és dolgozóinak, äkik RÓZSAVÖLGYI GÉZA temetésén részt vettek és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. ^,ob:^asl'óa' NégV K°cs .«► sa*’2*“1 ZO' o9°ra y.aroar' c£t>\k° ^ x\ starté' pac^e\be'' sodort'®1, c^ba'° I* SLP*'2 ■HXGAIUTC* hanglemez A FINOMSZERELVÉNYGYAR pályázatot hirdet GYORS- ÉS GÉPÍRÓI munkakör betöltésére. Középfokú végzettségűek előnyben. A pályázatokat részletes önéletrajzzal a személyzeti és oktatási főosztályra kérjük benyújtani. Cím: Finomszerelvény gyár, Eger, Pf. 2. 3301. Telefon: 11-911108. GYAKORLATTAL rendel­kező építőmérnökök számára pályázatot hirdetünk stati- kusi — egri telephellyel — és szakági irányítómérnöki — szolnoki telephellyel — munkakör betöltésére. Je­lentkezni lehet személyesen, vagy Írásban KEVITERV, Szolnok, Ságvári krt. 32. személyzeti és oktatási osz­tály 14. em. 24. szoba, va­lamint Eger, IV. Iroda, Le­nin út 142/c. r MAI 1 MŰSOROK J c mozi j EGRI VÖRÖS CSILLAG Telefon: 11-888 Du. fél 4 és este 7 órakor: A keresztapa Kétrészes, színes, szinkronizált amerikai film Este 10 órakor: Hazatérés EGRI BRODY Telefon: 11-773 . Du. 3, fél 5 és 6 órakor: Vük Este 8 órakor: Rontás és reménység EGRI VARMOZI De. 10-től, du. 5-lg: Rövidfilm program GYÖNGYÖSI PUSKIN Du. fél 4, este 7 órakor: A hazáért harcoltak I—II. Színes szovjet film, Solohov regényéből Este 10 órakor: Az amerikai barát GYÖNGYÖSI SZABADSÁG Du. fél 4 órakor: A katona és az elefánt Este fél 6 órakor: A fáraó I—II. HATVANI VÖRÖS CSILLAG Du. fél 4 és fél 6 órakor: Hotel a Halott Alpinistához Este fél 8 órakor: Októberi vasárnap HATVANI KOSSUTH A hét szeplő FÜZESABONY Piros pulóver HEVES A szőke indián LŐRINCI A 3. számú űrbázis PÉTERVASARA Emberek és farkasok ( rádió ) KOSSUTH 8.27 2500 évig a tenger mé­lyén. 8.37 Örökzöld dalla­mok. 9.33 Hej, gerenda, ge­renda. Óvodások műsora. 9.53 Lottósorsolás. 10.05 Le­porelló. A Gyermekrádió irodalmi-művészeti újságja. 10.35 Az emberség gyönyö­re. 10.40 Lucia Popp opera­áriákat énekel. 10.59 Lottó- eredmények. 11.00 Gondolat. A Rádió irodalmi lapja. 11.45 David Munrow block­flőte együttese játszik. 12.20 Ki nyer ma? — Sajóbá- bonyban. 12.35 Hétvégi pa­noráma. 13.54 Kóruspódi­um. 14.19 Lakatos Sándor népi zenekara játszik. 14.44 Magyarán szólva ... 15.05 Rumbaritmusban. 15.25 ö az! Zenélő Dominó. 16.00 Ütközben. 16.05 Emberme­sék. 17.13 Népdalok. 17.35 Változások. 18.00 A King’ s Singers együttes énekel. 18.15 Hol volt, hol nem volt... Magyar népmese. 18.30 Esti magazin. 19.15 Nincs szobra Budapesten. A Rádiószínház bemutatója. 21.20 Anda Géza Chopin- keringőket zongorázik. 21.30 Szándék és valóság. Riport. 22.30 Szenthelyi Miklós he­gedűi, Szenthelyi Judit zon­gorázik. 23.30 Franciaországi dzsesszfeszti vál-fel vételek­ből. PETŐFI 8.05 Az izraelita felekezet negyedórája. 8.20 Tíz perc külpolitika. 8.33 Nóták. 8.45 Egyes számban, többes számban. VII. rész: Szülők és gyerekek. 9.36 Munkaidő­ben. 9.53 Lottósorsolás. 10.00 Zenedélelőtt. 11.45 Táncze­nei- koktél. 12.33 Édes anya­nyelvűnk. 12.38 Színes népi muzsika. 13.15 Magyar mu­zsika. 13.30 A zene titka 13.45 Időjárás- és vízállás- jelentés. 14.00 Kettőtől ötig... 17.00 A Nem tudom a leckét — különkiadása. Az Ifjúsági Rádió műsora tanároknak és szülőknek. 17.30 Ötödik sebesség. 18.33 Gramofonalbum. 19.03 Ze­nés játékokból. 19.35 Nemze- dÉKEK. Független függőség. 20.00 Muzeális nótafelvéte­leinkből. 20.33 Iránytű. Szó­rakoztató magazin. 21.35 NemzedÉKEK. A 19.35-ös műsor folytatása. 22.05 Gon­da János szerzeményeiből. 22.35 Pászti Miklós népdal- feldolgozásaiból. 23.20 János Vitéz. Részletek a daljáték­ból. MISKOLC 17.00 Hírek. Időjárás. Mű­sorismertetés. 17.05 Péntek este Észak-Magyarországon. (A tartalomból: Talált tár­gyak nyomában — Közleke­dési őrjárat — Idény előtt az egri strandon — Hétvé­gi programajánlat. 18.25 Lap- és műsorelőzetes ... ( televízió ) 1. MŰSOR 8.00 Tévétoma. 8.05 Iskolaté­vé. 14.35 Iskolatévé. 16.15 Az utak elváltak. A magyar avantgárd 1905—1930. 16.50 Himalája-trilógia. 17.30 Ke­resztkérdés. Fejtörőjáték. 18.00 Ablak. A tartalomból: Áprilisi tréfák?! — Valódi álhírek — Leányvásár Pé­csett — Júdás-napi rende­letmagyarázat — Közéleti „újítások”. 19.10 Tévétorna. 19.15 Esti mese. Füles vásá­rolni megy (Bábfilm). 19.30 Tv-híradó. 20.00 Delta. Tu­dományos híradó. 20.25 Pop­tükör. 21.10 Játékszabály. Francia film. 22.50 Tv-hír- adó 3. 2. MŰSOR 20.00 Műsorismertetés. 20.01 Az ember melegségre vá­gyik. Tévéfilm Örkény Ist­ván írásaiból. ^1.20 Tv-hír­adó 2. 21.50 Örökség. Nép­rajzi rövidfilm. 22.05 Para­bola. ( színház ) Egerben este 7 órakor: BIRKANYIRAS (Shakespeare-bérlet)

Next

/
Oldalképek
Tartalom