Népújság, 1982. február (33. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-13 / 37. szám

PÉNTEK Február 19. 20.00: Az akasztófa árnyéká­ban. Magyarul beszélő tévé­filmsorozat, X/7. 1. MŰSOR 8.00 Idősebbek is elkezdhe­tik. Tévétorna — ism. — színes 8.05 Iskolatévé: Fizika (ált. isk. 8. oszt.}. Az elekt­romos áram hőhatása 8.45 Fizikai kísérletek (kö- zépisk. 1. oszt.}. A ter­modinamika 2. főtétele 9.05 Környezétismeret (ált. isk. 3. szt.}. Kölcsönha­tások. Fény- és hő jelen­ségek — színes 10.05 Fizika (ált. isk. 7. oszt.}. A testek úszása 10.35 Deltácska. Hogyan épül a ház? 14.20 Iskolatévé: Fizikai kí­sérletek — ism. 14.30 Deltácska — isin. 14.50 Környezetismeret — ism. — színes 15.05 Fizika (ált. isk. 7. oszt.) — ism. 15.35 Fizika (ált. isk. 8. oszt.) — ism. 16.10 Hírek 16.15 Tegye az öklét a szívé­re. Az Országos Közle­kedésbiztonsági Tanács filmje — színes 16.20 Postafiók 250. —' színes 16.40 Északi sí világbajnok­ság. 17.25 Reklám 17.30 Keresztkérdés. Fejtörő­játék — színes ■ 18.00 Ablak 19.00 Reklám 19.10 Idősebbek is elkezdhe­tik. Tévétorna — színes 19.15 Esti mese — színes 19.30 Tv-híradó — színes 20.00 Delta. Tudományos hír­adó 20.25 Zene, zene, zene — deb- recenben — színes 21.15 A hét műtárgya. Má- nyoki Ádám: önarckép — színes 21.20 Panoráma .Jelenségek a világpolitikában — szí­nes 22.10 Nőuralom. Arisztopha- nész komédiájának te­levíziós változata — szí­nes. (18 éven felüliek­nek!) 23.05 Tv-híradó 3. — színes 2. MŰSOR 20.00 Az akasztófa árnyéká­ban. Magyarul beszélő francia tévéfilm 6/4. rész: A szenvedély — színes 20.55 Tvhíradó 2. — színes 21.15 Reklám 21.20 Falusi esték. A Zemp­lénben 22.20 Fókusz. Világgazdasági magazin — színes SZOMBAT Február 20. 1. MŰSOR 8.00 Idősebbek is elkezdhe­tik. Tévétorna — ism. — színes 8.05 Iskolatévé: Világnézet — Az eszmék ereje 8.45 Nas ekran — a mi kép­ernyőnk. A pécsi kör­zeti stúdió szerb-horvát nyelvű nemzetiségi mű­sora — ism. 9.05 Mese, mese, mátka. Kisfilm-összeállítás: 1. A szállodában. Lengyel rajzfilm — színes. 2. Hogyan szalonnázott be Cirbolya és Borbo­lya. Csehszlovák rajzfilm — színes 3. A kapzsi varjú. Lengyel bábfilm — színes 9.30 A kiskakas gyémánt félkrajcárja. Bábjáték — ism. — színes 9.55 Nem kell mindig kavi­ár. Magyarul beszélő NSZK tévéfilm-sorozat 10/7. rész: Shakespeare már várja magát — ism. — színes 10.50 Keresztkérdés. Fejtörő­játék — ism. — színes 11.20 Mély a folyam. Fél óra a komlói Spirituálé együttessel. A pécsi kör­zeti stúdió műsora — ism. 13.30 Kisfilmek Csehszlová­kiából: 1. Színes világ — dokumentumfilm — színes. 2. Kisvakond, a szerelő — rajzfilm — színes. 3. Kisvakond, a festő — rajzfilm — szí­nes 14.00 Reklám 14.05 Magilla gorilla. Ameri­kai razjfilmsorozat 19/7. rész — színes 14.30 Ember és föld. Az Ibé­riai félsziget állatvilága. 14.55 Hírek 15.00 Reklám 15.05 Megmarad felkiáltójel­nek. Dokumentumfilm 15.45 Sorstársak. Rehabilitá­ciós fórum. A pécsi kör­zeti stúdió műsora 16.00 Északi sí világbajnok­ság. Férfi 30 km-es fu­tás. Közvetítés Oslóból, felvételről — színes 16.50 Ének a szőlőhegyről. Portréfilm Tatay Sán­dorról 17.30 Feleki Kamill és ven­dégei. 5/3. rész: Komi­kusok arcképcsornoka 1. — színes 18.20 Arcképek a munkásőr­ség életéből. Dokumen­tumfilm 19.00 Reklám 19.10 Idősebbek is elkezdhe­tik. Tévétorna — színes 19.15 Esti mese — színes 19.30 Tv-híradó — színes 20.00 Vers — mindenkinek. Kosztolányi Dezső: Ül­lői úti fák — színes 20.05 Dávid Ilona: A 78-as körzet. Tévéjátéksoro­zat. 6/1. rész: Választás — színes 20.40 Cirkusz a jégen, össze­állítás a moszkvai jég­cirkusz műsorából — színes 21.55 Tv-híradó 3. — színes 22.05 Csehszlovák körkép. A császár pékje. Magyarul beszélő csehszlovák film — színes 2. MŰSOR 15.55 Ablak. Különkiadás 16.20 A nyugtalan nyugdíjas. Dokumentumfilm — ism. 17.10 Pszi-fi. Fejezetek a lel­ki jelenségek élettaná­ból. Ádám György mű­sora — színes. 6/3. rész: Mit tudunk a tudatunk­ról? — ism 17.30 Verne Gyula: Sándor Mátyás. Tévéfilmsoro­zat. 6/1. rész — ism. — színes 18.50 Másfél millió lépés Ma­gyarországon. Végig az országos kéktúra útvo­nalán. 14/9. rész: A Vér­tes erdeiben — színes — ism. 19.30 Tv-híradó — színes 20.00 Vers — mindenkinek. Kosztolányi Dezső: Ül­lői úti fák — színes 20.05 Magyarország—NDK. Fedettpályás atlétikai verseny, 20.55 Tv-híradó 2. — színes 21.15 Összeütközés. Magyarul beszélő NDK tévéfilm — színes VASÁRNAP Február 21. 20.05: Alfred Bredel Schubert műveiről, XIII1. rész 1. MŰSOR 8.05 Idősebbek is elkezdhe­tik. Tévétorna—ism.— színes 8.10 Mindenki iskolája: Fi­zika. Elektromos áram 8.45 Matematika. Százalék- számítás 9.15 Óvodások filmműsora. Kisfilm-osszeállítás: 1. A legfontosabb személy. Amerikai rajzfilmsoro­zat—színes 2. Guriga, a varázsló. NDK bábfilmsorozat 1. rész: A titokzatos láto­gatás—színes 9.30 A Föld titkai. NSZK filmsorozat 13/7. rész: Az altamirai bölény— színes 9.55 Hírek 10.00 így csinálná Sherlock Holmes. Magyarul be­szélő szovjet filmsoro­zat 4/4. rész: A hosszú szakáll hadművelet— ism.—színes 10.30 Reklám 10.35 Varázsgömb — színes 11.15 Tarabay Ede: Kunkori és a kandúrvarázsló. Bábtévéj áték— ism.— színes 14.30 Reklám 14.35 Kalendárium. Ismeret- terjesztő magazin 15.35 Műsorainkat ajánljuk— színes 16.00 Vasárnapi muzsika. A televízió nyilvános fel­vétele a MOM Szaka,sits Árpád Művelődési Ház­ban—színes 16.50 Reklám 16.55 Allegro con brio. Ma­gyarul beszélő szovjet film—színes 18.25 Reklám 18.35 A Közönségszolgálat tájékoztatója 18.40 Idősebbek is elkezdhe­tik. Tévétoma—színes 18.45 Esti mese—színes 19.00 A HÉT—színes ­20.00 Hírek — totóeredmé­nyek 20.05 Az Angyal visszatér. Ma- , gyárul beszélő angol bűnügyi filmsorozat: Sárkányfog—színes 20.50 Kapcsoltam. Társasjá­ték—színes 21.35 Életem. Jászai Mari naplója. Monodráma— színes 22.30 Hírek 2. MŰSOR 20.00 Hírek 20.05 Alfred Brendel Schu­bert műveiről 13/1. rész: Wanderer-fantázia —színes 20.40 Nepáli képek. Szovjet rövidfilm—színes 20.55 Telesport: 2. Északi sívilágbajnok­ság. Ugrás-középsánc. Közvetítés Oslóból, fel­vételről—színes PETŐFI 8.05 Üj dzsesszfelvételeinkből 8.20 Tíz perc külpolitika 8.33 Napközben 10.00 Zenedélelőtt 12.33 Mezők, falvak éneke 12.55 Kapcsoljuk a győri körzeti stúdiót. Jégcsap. Barangolás a téli Balatonnál 13.30 Balázs Árpád gyermekze­néjéből 14.00 Barátság slágerexpressz 14.35 Richard Tauber Lehár ope­rettjeiből énekel 15.00 Diákfélóra 15.30 Válogatott felvételek 16.35 Idősebbek hullámhosszán 17.30 Segíthetünk? 18.33 Hétvégi Panoráma 19.55 Slágerlista 20.33 Rébusszal Kvlzlandba. Vit- ray Tamás rejtvényes Játékmű­sora 22.00 Bágya András szerzemé­nyeiből 22.30 Nóták 23.20 A madarász. Részletek Zel­ler operettjéből 3. MŰSOR 9.00 Iskolarádió 9.30 Bach: h-moll szvit 9.57 Kamaramuzsika 11.05 Szimfonikus zene 12.30 Dzsesszfelvételekből. Billy Eckstine énekel, kiséri:. Count Basie zenekara 13.07 Néptáncmuzsika 13.18 Dvorzsák: Ruszalka. Há- romfelvonásos opera. Vezényel: Zdenek Chalabala 16.00 Zenei Lexikon 16.20 „Bűvös égi szikra” 16.50 Popzene sztereóban 17.57 Külpolitikai Klub 18.27 Magyar zeneszerzők. Kókai Rezső műveiből 19.05 Szimfonikus könnyűzene 19.35 Az ember a poézis első tárgya. Csokonai Vitéz Mihály versei. Elmondja: Mécs Károly 19.40 Kapcsoljuk a Magyar Tu­dományos Akadémia kongresz- szusi termét. Évszázadok társas­muzsikája — a Magyar Rádió hangversenysorozata Kb. 21.15 Operakettősök 22.01 Zenei panoráma PÉNTEK Február 19. KOSSUTH 8.27 Az olajvezeték „idegrend­szere” 8.37 Versenyművek 9.33 Elén, pelen csík 10.05 Képek és jelképek 10.35 Megkötés. Csokonai Vitéz Mihály versei. Elmondja: Vallai Péter (ism.) 10.40 Maria Müller dalfelvételei­ből 11.00 Gondolat 11.45 Flaviano Labo operaáriá­kat énekel 12.35 Hétvégi Panoráma 13.54 A francia történelem dalai 14.12 Nóták 14.44 Magyarán szólva 15.05 Janie Micheau operaáriákat énekel 15.28 Hobbi Dominó 16.05 Pályaválasztás előtt 17.13 Kozsevnyikov: Ünnepi nyi­tány (Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumának zenekara, vez. Nyikolaj Szergejev) 17.20 Magánerőből 17.45 Kocsár Miklós népdalfel­dolgozásaiból 19.15 Homo ludens 19.35 Klasszikus operettekből 20.15 Arturo Toscanini felvételei 21.05 Pásztordalok, pásztortáncok 21.30 Választóvonal 22.20 Tíz perc külpolitika 22.30 Epizódok a Leningrádi Kon­zervatórium történetéből 23.41 Maleczky Oszkár operett­felvételeiből 0.10 Melódiakoktél PETŐFI 8.05 Kecskés Sándor tárogatón játszik 8.20 Tíz perc külpolitika 8.33 Slágerműzeum 9.36 Nyugat-Berlin. Bandahábo­rú a heroinpiacért 10.00 Zenedélelőtt 11.45 Tánczenei koktél 12.33 Édes anyanyelvűnk 12.38 Népi muzsika 13.15 Gyermekeknek 14.00 Kettőtől ötig... 17.00 Nem tudom a leckét! 17.30 ötödik sebesség 18.33 Joan Sutherland zenés já­tékokból énekel 18.55 Gramofon-sztárok 19.25 Hajlott hátak. Lakatos Pál műsora 20.00 Muzeális nótafelvételekből 20.33 A Játékszín előadásának közvetítése á Pesti Vigadó Ka­maraterméből. Kedves hazug. Jerome Kilty Játéka 22.18 Kellemes pihenést! 3. MŰSOR 9.00 Iskolarádió 9.30 Schiff András, Rolla János és Banda Ede triófelvételeiből 10.33 Romantikus operákból 11.45 A közép- és főiskolák or­szágos rézfúvós kamarazenever­senye 11.59 A Frankfurti Rádió szimfo­nikus zenekara játszik. Vezé­nyel: Eliahu Inbal 13.12 Népszerű muzsika — világ­hírű előadók, km.: Gilbert Becaud, Lionel Rogg, Ella Fitzge­rald, Acker Bilk 14.12 Művészlemezek 15.10 Balogh Edgár: Hét próba; Szolgálatban. Czine Mihály könyvszemléje 15.20 Zenekari muzsika 16.42 Tip-top parádé 17.12 Bemutatjuk új Mozart­ién) ezünket 18.00 Jelen időben 18.30 Rádióhangversenyekről 19.05 Iskolarádió 19.35 Simonelli: Mise Buda fel­mentésére 20.10 Üj kamarazene-felvétele­inkből 21.05 Verdi: A lombardok. Négy- felvonásos opera. Vezényel: Lamberto Gardelli. Km.: a Royal Filharmonikus Zenekar és az Ambrosian Operakórus. Szerep- osztás: Giselda — Cristina Deu- tekon, Oronte — Placido Domin­go, Pagando — Ruggero Rai­mondi, Arvino — Járomé Lo Monaco, Viclinda — Desdemona Malvisi SZOMBAT Február 20. KOSSUTH 8.29 Lányok, asszonyok. .. 8.54 ifj. Kállai Kiss Ernő népi zenekara játszik, Győry Márta és Perczel Miklós nótákat éne­kel 9.29 „Vár egy új világ. ..” Fe­jezetek a szocialista irodalom történetéből, XXXV. rész 10.10 Herbert von Karajan ope­rafelvételeiből 10.48 Rádiószínház. Pázmány. Su- monyi Zoltán hangjátéka 12.20 Zenei anyanyelvűnk 12.30 Magyarán szólva 12.45 Josef Suk hegedül 13.00 Kézfogások 14.05 A hét embere 14.15 Angelo Ephrikian együttese Gesualdo-madrigálokat énekel 14.30 Szakkönyv, szaktanácsadás 15.05 Üj Zenei Üjság 16.00 168 óra 17.34 Évszázadok mesterművei 18.45 A Rádiószínház bemutatója. A tanítónő. Bródy Sándor szín­művének rádióváltozata 20.30 Székely Mihály operafelvé­teleiből 20.59 Hegedűs D. Géza-est 22.15 Bartók-hangarchivum 23.15 A Svájci Olasz Rádió ének­karának és kamaraegyüttesének felvételeiből 0.10 Melódiakoktél PETŐFI 8.05 Mit — hol — mikor — ho­gyan? 8.20 Tíz perc külpolitika 8.37 Humorfesztivál — II. III. r. 10.00 Szombat délelőtt 12.00 Magyar fúvószene 12.33 Jó ebédhez szól a nóta 13.30 Éneklő Ifjúság 14.00 Ritmus 14.35 Orvosi tanácsok 14.40 Négy sanzon nyolc válto­zata 15.05 Színes népi muzsika 15.49 Wagga-Wagga, avagy a la­katlan liget titka; Kamarás Ist­ván rádiójátéka 16.35 Mary Poppins. Részletek Sherman filmzenéjéből 16.45 Üjdonságainkból 19.00 Tessék választani! Táncze­nei bemutató-hangverseny a szé­kesfehérvári Vörösmarty Szín­házból 21.30 A Belügyminisztérium Du­na Művészegyüttesének népi ze­nekara játszik Mészáros Tivadar vezetésével 22.00 Szombat esti diszkó 23.15 Slágermúzeum 3. MŰSOR 7.00 A szolnoki stúdió román nyelvű nemzetiségi műsora 7.30 A miskolci körzeti stúdió szlovák nyelvű nemzetiségi mű­sora 8.11 Mindenki iskolája 8.41 Mindenki zeneiskolája 9.34 Hangverseny a Mindenki is­kolája hallgatóinak 10.32 Népzene sztereóban 11.05 A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának hangver­senye a Zeneakadémia nagyter­mében. Vezényel: Ferencsik Já­nos 12.24 Opera-művészlemezek 13.45 Tavaszhivogató. Orosz nép- költészet 14.03 Klasszikus zenei változa­tok 14.43 Ági jószág. Bogát! Péter rádiójátéka 15.30 Adam and The Ants felvé­teleiből 16.00 „E hely poétának való”. Csokonai Vitéz Mihály verse. Elmondja: Nagy Attila (ism.) 16.05 Iphigenia Aulisban. Részle­tek Gluck operájából 17.20 Kritikusok fóruma 17.30 HI-FI-figyelő 18.07 Sztárok sztereóban 19.05 Zenekari muzsika 20.42 A derék tengerészek gond­viselője. Juhan Smuul születé­sének 60. évfordulójára 21.02 A kamarazene kedvelőinek 22.12 Kincses Veronika opera- áriákat énekel 22.44 Napjaink zenéje VASÁRNAP Február 21. KOSSUTH PETŐFI 3. MŰSOR 7.23 Vizeink völgyében 8.10 öt kontinens hét napja 8.26 Erkel operáiból 9.10 A Magyar Rádió és Televí­zió gyermekkórusa madrigálokat énekel, vez. Csányi László 9.30 Nagyítás 11.14 Vasárnapi koktél 12.55 Felejtünk. Faragó Vilmos 13.05 Bemutatjuk új felvételün­ket 13.41 Szonda 14.11 Birgit Nilsson operaáriákat énekel 14.40 Kerekasztal-beszélgetés a magánkezdeményezés szerepéről a szocialista országok gazdasági terveiben 15.12 Népdalkörök pódiuma 15.37 Bach: h-moll szvit 16.00 Kő hull apadó kútba. Szi­lágyi István regénye rádióra al­kalmazva 17.10 Metronóm 17.30 A zeneirodalom remekmű­veiből 18.45 Karantén. Jurij Scserbak kisregényének rádióváltozata 19.49 Töltsön egy órát kedven­ceivel. Km. Cliff Richard, a Sha­dows és a Bee Gees együttes 20.49 Bikfalvy Júlia népdalokat énekel 21.00 Arturo Toscanini felvételei, XX/10. rész. Mozart: A varázs­fuvola. Kétfelvonásos opera 23.27 Népdalok 0.Í0 Üj dzsesszfelvételeinkből 6.00 Népszerű muzsika — korán? kelőknek 7.00 Az evangélikus egyház fél­órája 7.30 Karl Richter orgonái 8.05 Mit hallunk? 8.30 Miska bácsi levelesládája 9.00 „Lucifer is voltam. ..” Gratulálunk a 70 éves Ungvári Lászlónak 9.30 Világvasárnap 10.33 A Magyar Rádió Karinthy Színpada 11.30 László Margit és Miller La­jos operettfelvételeiből 11.57 Jó ebédhez szól a nóta 12.54 Augusztin, a virágmintás kiselefánt. Charlotta von Schwep- penburg ötletéből 14.03 A Lipcsei Rádió fúvószene­kara játszik 14.33 Táskarádió 15.30 Nevelni nehéz 16.00 Marion Williams, Elvys Presley és Felicia Weather spi­rituálékat énekel 16.39 Slágerek mindenkinek 17.25 Mit üzen a rádió? 18.00 A vasárnap sportja. Totó 18.33 Nótakedvelőknek 19.20 Szimfonikus könnyűzene 20.00 sanzonok 20.19 A világlíra gyöngyszemei 20.38 Társalgó 22.05 örökzöld dallamok 23.20 Mézeskalács. Részletek Szir­mai Albert—Ernőd Tamás daljá­tékából 7.00 A pécsi körzeti stúdió szerb- horvát nyelvű nemzetiségi mű­sora 7.30 A pécsi körzeti stúdió né­met nyelvű nemzetiségi műsora 8.11 Zenekari muzsika 9.55 Üj Zenei Üjság 10.45 öt kontinens hét napja 11.06 Félóra népzene 11.36 Maurizio Pollin! zongorázik 13.05 Rómeó és Júlia. Részletek Gounod operájából 13.55 Slágerlista. A Magyar Ifjú­ság és a Magyar Rádió közös műsora 14.30 A magyar széppróza szá­zadai 14.45 Verdi: Requiem. (Renata Scotto, Agnes Baltsa, Veriano Luchetti, Jevgenyij Nyesztyeren- ko — ének, az Ambrosian kórus és a Philharmonia zenekar, vez. Riccardo Muti) 16.13 Húsz ária — harminchat énekes 16.45 ön hol ebédel? Tarnói Gi­zella riportja 17.00 Rádiószínház. A számkive­tett. Marót! Lajos monodrámája 18.20 Zenekari muzsika 19.03 Schubert-lemezetnkből Közben: 19.54 Kis magyar néprajz 19.59 A Schubert-lemezeinkből cimű műsor folytatása 20.49 Rolling Stones-nagylemezek 21.48 Zenekari muzsika

Next

/
Oldalképek
Tartalom