Népújság, 1982. február (33. évfolyam, 27-50. szám)

1982-02-07 / 32. szám

6. NÉPÚJSÁG, 1982. február 7., vasárnap Nem sikerült Már tavaly ezüstérmes lett a világbajnokságon, így hát a 21 éves Hlavati András igazán a jövő embere (Fotó: Kőhidi Imre) Az új osztrák szövetségi kapitány: Schmidt Megoldódott a spanyolor­szági labdarúgó-világbajnok­ságra készülő osztrák labda­rúgó válogatott edzőgondja. Az Osztrák Labdarúgó Szövet­ség péntek esti ülésén ugyan­is kijelölte a hetekkel ez­előtt menesztett szövetségi kapitány, Karl Stotz utódát. A döntés értelmében a VB- felkészülés hajrájában Georg Schmidt irányítja majd Ausztria válogatott labdarú­gó csapatának kormánykere­két. Schmidt — aki az elő­ző három szövetségi kapi­tány Stastny, Senekowitsch és Stotz mellett dolgozott a válogatottnál — a jövő héten veszi át új munkakörét. Vasárnapi sportműsor Asztalitenisz: Heves megye újonc fiú és if­júsági fiú Tizek baj­noksága, Eger, Gárdonyi gimnázium tornaterme, 9. Kézilabda: Hatvani Kupa, negyedik forduló. Hatvan városi sport- csarnok, nonstop mérkő­zések 8—17 óra között. Röplabda: Megyei fér­fi és serdülő fiú terem­bajnokság, Gyöngyös, Vak Bottyán Szakközép- iskola tornaterme, 8.30— 15 óra között. Sakk: Megyei férfi csapatbajnokság (kezdé­si idő 9 óra): Bélapát­falva—Heves, Egri For­gácsoló—Eger SE, Fü­zesabony—Hatvan. Sí: Légpuskás silövö OB, Galyatető, 10. Or­szágos alpesi serdülő OB. Galyatető, 10. Teke: Falusi sparta- kiád járási döntő, Pa- rádsasvár, automata pá­lya, 8. Úszás: Területi után­pótlás-verseny, Eger, fe­dett uszoda, 10.30. Herkules­fürdői tuggo­eredmények A sakkvilágbajnoki zóna- verseny utolsó, 21. forduló­jából függőben maradt há­rom játszmát is befejezték Herkulesfürdőn. Ezek közül kettőben is érdekeltek vol­tak a magyar résztvevők. Sax jobb állását ugyan vé­gül döntetlenre rontotta, de ez a fél pont is elég volt ahhoz, hogy megakadályoz­za a még el nem dőlt' to­vábbjutó helyeken kialakult holtverseny négyesről ötösre történő bővülését. A cseh­szlovák Ambroz ugyanis csak győzelem esetén érhette vol­na be a 4—7. helyezetteket, akik között a magyar Lu­kács és Pintér is ott talál­ható. A másik magyar vonatko­zású parti végeredménye ugyan nem befolyásolta a továbbjutást. Faragó győzel­me azonban így is dicséretes, hiszen számára közömbös pozícióban is volt ereje nyerésre játszani. A függőjátszmák eredmé­nye: Ambroz (csehszlovák)— Sax döntetlen, Pavlov (ro­mán)—Faragó 0—1, Ciocal- tea (román)—Szpiridonov (bolgár) 0—1. A befejezett partik eredményeit is figye­lembe véve Sax 13,5 pont­tal a 2—3., Faragó 11,5 pont­jával pedig a 8—10 helyen fejezte be a versenyt a hu­szonkét résztvevős tornán. Universitas PEAC— Egri TANÉP 79—73 (46—36) NB I-es férfi kosárlabda­mérkőzés, Pécs, 100 néző. V: Kardos, Szittya. PEAC: KISS 27, Csernay 2, RICHTER 20, Juhász 6, OTTÓ 22, Csere: Scheid, Nyirati, Mayer 2. Edző: Czéh László. TANÉP: Káló 6, BUSÁK 27, Kinter 10, Frankovics 2, Czuprák 14. Csere: Korepta, Szűcs, Komenczy, Nádai 6, Sipeki 8. Edző: Csányi Bar­na, Cseh Kálmán. Ügy indult a mérkőzés, ahogyan szerettük volna. Az egriek kezdtek jobban, Czuprák jól szólt és a 3. percben már 8—2-re veze­tett a TANÉP. Rövid ideig még tudta tartani az előnyt, aztán az első félidő közep.e táján először szerzett veze­Egri sikerek jegyében zaj­lott le a megyei I. osztályú csapatbajnokság 2. forduló­ja. A rangadón biztosan győzött az alaposan megerő­södött bajnokcsapat Némi meglepetésre Érsek legyőzte az ESE éltáblását — Tóth mestert! Megszakadt Bördős János • hosszú idő óta tartó veretlenségi sorozata, aki az eddigiek során a legstabi­labb egri játékosnak bizo­nyult. Hatalmas meglepetés született Hatvanban, ahol a várakozástól eltérően a ven­dég Egri Forgácsoló győzött. Nagy csata után döntetlenül végződött a Heves—Füzes­abony találkozó. Ismét győ­zött a Forgó testvérpár és Kusper, míg a füzesabonyi­aknál Kladiva Imre, Hajnal és Engel tartja jó formáját. Meglepően szoros a bajnok­ság állása. Eredmények: Eger SE— Bélapátfalva 6,5—3,5. Tóth— Érsek 0:1, dr. Gara—Bellér 1:0, Bóna—Ikanov döntet­len, dr. Horváth—Nyerges 1:0, Kladiva István—Maros- réti 1:0, Sándor—Barta 1:0, Bördős—Bornemissza 0:1, Rauch—László 1:0, Hevesi— Vass Gy. 0:1, Kisgergely— Kormos G. 1:0. Hatvani KVSC—Egri Forgácsoló 4,5—5,5. Bubenkó—Sipka 1:0, Gorda—Benedek 0:1, Schmidt—Racskó 0:1, Mátrai —Kaposvári döntetlen, Örendi —Borsos 1:0, Gyóni B.—Bar­tést a hazai együttes. Sok volt a pontatlan dobás mind­két oldalon, egyedül a távol­ról rendkívül magabiztosan dobó Kiss volt ebben az idő­szakban eredményes, őt nem tudták tartani az egriek, s így a félidő végéig tízpontos előnyre tett szert a PEAC. A második félidőt gyengén kezdték az egriek, majd Ná­dai szorosan Kiss mellé állt, jól tartotta a pécsiek irányí­tóját, sikerült is egészen szorosan fölzárkózni, de az egyenlítés sehogyan sem jött össze. A 32. percben Juhász kipontozódott, az egriek egy pontra megközelítették ellenfelüket, de a fordítás nem sikerült. Egy ideig fel­váltva estek a pontok, majd mind kapkodóbbá vált a TANÉP játéka, s végül nyolc ponttal elhúzott és megérde­melten nyerte a mérkőzést az Universität. ta B. 0:1, Molnár—Visontai 1:0, Schósz—Balázs 0:1, Ko­vács Gy.—Vizi 0:1, Karsai— Bartus 1:0. Hevest SE—Fü­zesabonyi SC 5—5. Tóth M. —Hegedűs R. döntetlen, Orosz—Kladiva Imre 0:1, Forgó János—Hajnal 0:1, Kolláth—Ingei 0—1, For­gó Éva—Zerényi 1:0, Zbiskó—dr. Puha döntetlen, Kiss J.—Geda 0:1, Forgó Zol­tán—Berecz 1:0, Krusper— Balsai 1:0, Ibrányi—Szabó 1:0. Állás: Eger SE, Füzes­abony 12,5—12,5, Bélapátfal­va 9,4, Heves 9, Hatvani KVSC 8,5, Egri Forgácsoló 8 pont. ¥ Gyöngyösi SE—Tatabá­nyai Bányász 9,4—4,5. OB II-es előkészületi mérkőzés, ősszel Tatabányán, most a visszavágón is a GYSE győ­zött. A csapatok vezetőinek közös beleegyezése folytán mindkét együttes 4—4 tar­taléknak adott játéklehetősé­get. Remekeltek a gyöngyösi éltáblások, de a tartalékok is biztató formát jeleztek. A találkozó jó célt szolgált két héttel a bajnoki rajt előtt — nyilatkozta Fábián Béla szak­edző. A gyöngyösiek győzel­meit : Sulyok, Demeter, Len­gyel, Kiss I., Horváth D., dr. Szilasi, Józsa A., Báder és az ifjúsági Király — szerez­ték. Döntetlent ért el Csiz­madia. A SZAKVEZETÉS IS SZAKÍTOTT Együtt könnyebb az erőseknek is A magyar súlyemelő-válo­gatott A-kerete hosszabb időt tölt a mátraházi magas­lati edzőtáborban. Ritka vendégek itt az erős embe­rek, lásd még a súlyzókat is maguk hozták! Ezúttal a szakvezetés szakított — a hagyományokkal, Tata he­lyett Orvos András szövetsé­gi kapitány vezetésével Pát- rovics (52 kg), Stefanovics, Hornyák (56 kg), Simon, Szűcs (60 kg), Mandzák (82,5 kg), Baczakó, Kovács J. (90 kg), Hlavati' (100 kg), Réti, Balázs (+110 kg), va­lamint a közvetlen utánpót­lás legjobbjai Barsi, Balázs- fi, Bökfi és Jacsó a hegyen kezdték az alapozást, erő­gyűjtést. Most nőtt a különbség Orvos András készséggel vállalkozott a beszélgetésre. — Kezdjük az alapoknál, hány súlyemelőt tart nyilván a szövetség? — A számukat úgy hét­ezerre becsüljük, sajnos en­nél kevesebb a rendszere­sen versenyzők száma. — Baczakó olimpiai baj­nok lett Moszkvában. Nem nőtt a sportág népszerűsé­ge? — Ezt nem érzem. Talán ha a tévé többet foglalkozna velünk, vagy többször köz­vetítene súlyemelő-verse­nyekről, akkor esetleg... — Tata vagy Dunavar- sány volt eddig a válogatott táborozásának színhelye. Miért esett most Mátrahá­zára a választás? — Szeretnénk a megszo­kottnál változatosabbá ten­ni a legjobbak felkészülését. Mátraháza ideális környeze­te pezsdítően hat a váloga­tottakra, akik egy kicsit megunták Tatát. — Sokan hiányoznak vi­szont a legismertebbek kö­zül, így Sólyomvári, Szalai, Oláh például. Mi van ve­lük? — Szalai könyökműtétre vár, Oláh és Sólyomvári csa­ládi okokra hivatkozva kér­te, hogy klubjában készül­hessen. — Ez az a pont, amikor a tavalyi lille-i VB—EB szerény eredményeire emlékeztethet­jük. Hlavati szakításban nyert, ezüstérme mellett csupán pontokat szerzett a magyar súlyemelés. Előtte akkor is a klubokban ké­szült a válogatott nagyobbik hányada. — Próbaévnek tekinthet­tük 1981-et, a megfelelő ta­pasztalatokat azonban levon­tuk. Elszórtan nincs közpon­ti akarat, külön készülve a legjobbak együttes munká­jának kölcsönhatása marad el. — És vele az eredmé­nyek ... — Idén visszatérünk a kö­zös felkészülés formájához, a sportolóknak pedig meg kell érteniük ezt, akár csa­ládosak, akár nem. Bacza­kó'Péter sem volt itt az ele­jén, de aztán lejött. Én bí­zom a hiányzókban, hogy meggondolják magukat. Ennyi előnyt nem adhatunk nemzetközi riválisainknak. — A nemzetközi erőviszo­nyok számunkra kedvezőt­lenül változtak. Nemcsak a szovjet és bolgár kiválósá- gozhoz mérve, hanem idő­közben a lengyelek, NDK- beliek és a csehszlovákok is megelőztek. — Hadd utaljak a tavalyi franciaországi VB—EB-re. Ha dobogóra léphetett volna színeinkben. Sólyomvári, Sza­lai és Réti, akkor sem tud­tunk volna lépést tartani a környező országokkal. Az­előtt néhány ponton múlott, hogy befogjuk ezt a me­zőnyt, most nőtt a különb­ség, ám az olimpiáig nem adjuk fel. Az igazság az, hogy míg nálunk stagnált a színvonal, addig a mezőny fejlődött. Nálunk is fejlőd­tek a fiatalok, de ez még mindig kevés. — A magyar sportdiplo­mácia nem sok hasonlóval dicsekedhet, ugyanis a Nem­zetközi Súlyemelő Szövetség főtitkára honfitársunk, Aján Tamás. Profitál ebből a sportág? — Feltétlenül. Mivel az NSSZ irodája Budapesten van, minden fontos döntés­ről elsők között értesülünk. Hogy mást ne mondjak, a Pannónia Kupa rangos me­zőnye évenként a főtitkárnak szóló tisztelettel verbuváló­dik. — Milyen éve lesz 1982 a — válogatottnak? — Remélem, sikeresebb a múlt évinél. Csak azért... Az edzésidök szinte a teljes napot kitöltik. Reggel futással kezdenek, utána a csarnokban gim­nasztika következik, ezt pe­dig levezetésként valamilyen labdajáték követi (a falak még nem repedeztek meg, eddig). Tíz órától van az első sportági foglalkozás, a szalagdobogó és a két kisebb dobogó súlyzói megkezdik ingázásukat a légtérben, ke­letje van az erősítőgépek­nek. A vége — közvetlenül ebéd előtt — mindig mérle­gelés. Itt az is elválik, ki mennyi „kaját” kaphat rög­vest. Az azonban' általános, miszerint sütemény csak a felsőbb súlycsoportokba tar­tozóknak jár. A húsadag sem egyforma persze. A pi­henésé, az izmok regenerá- lódásáé a délután első há­rom órája. Közben, akik tankönyveiket is magukkal hozták, bele-bélelapoznak. Négytől ismét az erősítő- terembe szólítja fiait Orvos András. Ez a foglalkozás közelít leginkább a látvány felé, itt nemcsak „kozmeti­káznak” a súlyokkal, hanem emelik is a mind nagyobb terheket. Súlycsoporttól füg­gően, napi 20—40 tonnát mozgatnak a kerettagok. Egy ifjú Sámson Hlavati András: megrendezésre kerülő nem- — Jartuárban bevonulok katonának 18 hónapra, ezért választottam ezt a le­hetőséget a nyolchónapos­sal szemben, mert így köz­ben versenyezhetek. Persze az átállás miatt 20—30 ed­zésnap bizonyosan ki fog es­ni, ami ilyen szinten nehe­zen pótolható veszteség. Kér- lés, mikorra tudom össze­szedni magam? Most 93,5 kiló a testsúlyom, ahogy kezdek formába lendülni, ahogy javul az edzettségi ál­lapotom, és a fehérje a többletmunkától folyamato­san beépül — megy a súlyom felfelé. Versenysúlyomat, a 100 kg-mot, ezzel a kisne- hézsúlyt a Los Angeles-i olimpiáig tudom tartani. A legjobb eredményeim, ösz- szetettben 382,5 kg, szakítás­ban a VB ezüstérmes gya­korlat 177,5 kg, míg lökés­ben. 205 kg az érvényes. Ez utóbbihoz hadd tegyem hoz­zá, egyszer már 211 kilót is a fejem fölé löktem. Idén szeretnék 390-ig eljutni, de természetesen az én álmaim között is ott lebeg a 400 ki­lós határ. Ljubljana a cél A súlyemelő hazai idényt a Csepel Kupa nyitotta. A nemzetközi minősítéssel ren­delkezők (Oláh, Hornyák, Stefanovics, Kőszegi, Mand­zák, Baczakó, Sólyomvári, Hlavati, Szalai, Réti) indu­lása nem volt kötelező, bár többen éltek az alkalom­mal. A nagy válogató verse­nyek sora márciusban a Vil­niusban sorra kerülő Druzs- ba Kupával indul, áprilisban Meiasenben, a Kék Kardok viadalon gyűl össze a sport­ág színe-java, még ugyaneb­ben a hónapban lesz Do- naueschingenben a hagyo­mányos nemzetközi erőpró­ba, a Duna Kupa. Aki ne­talán nem jutna addig szó­hoz, az a június 1—5. között zetközi Pannónia Kupán bi­zonyíthat, amely egyben az 1982. évi magyar bajnokság, s az utolsó alkalom a vá­logatottba kerülésre a szep­temberi ljubljanai világ, és Európa-bajnokságra. A mátraházi edzőtábor a majdani szebb, a tavalyinál figyelemre méltóbb sikerek reményében látja viszont a súlyemelő-válogatott kere­tét, újabb négy hétre, már­cius 22. és április 24. kö­A moszkvai Qgetőverseny-pályán megkezdődtek a téli trojka­versenyek. A szovjet trojkabajnokságot február 9-én tartják Moszkvában zött. Budavári Sándor fr2 u MEZŐGÉP VÁLLALAT, SZOLNOK, HEVESI GYÁREGYSÉGÉBE FELVÉTELT HIRDET: — általános lakatos, — hegesztő,- esztergályos, — marós,- tmk-lakatos,- szerszámkészítő lakatos munkakörökbe. Jelentkezni lehet mindennap 8-12 h-ig a munkaügyi előadónál. Teljesítménybér, szociális juttatás kollektív szerződés szerint biztosított (1+ : c: i c 11 “j (virágh) Megyei I. osztályú sakk-CSB Rangadón hengerelt az

Next

/
Oldalképek
Tartalom