Népújság, 1981. december (32. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-15 / 293. szám

APRÓHIRDETÉS A MERKUR tájékoztatója A MERKUR Személygépkocsi Értékesítő Vállalat értesíti kedves vásárlóit, hogy 1981. december 14-től december 31-ig rendelésmódosítást fogad el a Zastava 1100-as Komfort típusú gépkocsira, 1982-től kezdődő szállításra. A tájékoztató jellegű gyári adatok szerint a Zastava 1100-as motorja: 1116 cm3-es, teljesítménye: 40,5 kW (55 LE), csúcssebessége: 135 km/óra, üzemanyag-fogyasztása: 8,5 liter 100 km-énként. A gépkocsi ötajtós, ötszemélyes. Ara: 150 000 Ft Típusmódosítást kérhetnek azok a vásárló­ink, akiknek bármilyen más típusra érvé­nyes visszaigazolásuk van. A-típusmódosí- tásd igényeket ajánlott levélben kérjük bejelenteni vállaJiatunknál, a korábban előjegyzett személygépkocsi típusának és visszaigazolási sorszámának megjelölésé­vel., A típusmódosítási igényeket a beérkezés sorrendjében vesszük nyilvántartásba és elégítjük ki. Az előjegyzési sorszámról, valamint a szállítás várható idejéről 60 napon belül értesítjük vásárlóinkat. A Zastava 1100-as műszaki adatairól és a megrendeléssel kapcsolatos tudnivalókról valamennyi egységünk készségesen ad felvilágosítást. A Togliatti VÁZ Autógyár típusválaszté­kában bekövetkezett változás miatt 1982- től a következő Lada típusokat kínáljuk: Lada 1200 S 1200 cm3-es motorral a jelenlegi 1300-as karosszéria, ára: 112 000 Ft; Lada 1200 Combi változatlan kivitel, ára: 115 000 Ft; Lada 1300 S Új típusi, ára: 125 000 Ft; Lada 1500 S 1600-as karosszériáira szerelt 1500 cm3-es motor ára: 135 000 Ft. A változásaik miatt a MERKUR Vállalati 1982-től, a visszaigazolt Lada megrendelé­sekre a következő típusokat tudja vásárló­inak átadni: a Lada 1200-as megrendelőinek a Lada 1200 S, a Lada 1300-as megrendelőinek a Ladia 1300 S, a Lada 1500-as és a Lada 1600-as megrendelőinek pedig a Lada 1500 S típust. A Lada Combit rendelő vásárlók az ere­detileg rendelt kivitelt kapják. Akinek a felajánlóit Lada típus_ bármely okból nem felel meg, 1982. évi szállításra a következő gépkocsitípusokat ajánljuk: Skoda 105 S, ára: 89 800 Fit, Skoda 120 L, ám: 95 700 Ft, Polski Fiat 125/1500-as, ám: 125 000 Ft, Polski Fiat 126/650-es, ára: 70 000 Ft. Azok a vásárlók, akik a felsorolt típusok valamelyikére kívánják megrendelésüket módosítani, szándékukat ajánlott levél­ben, az eredetileg rendelt típus és a visz- szaágazolási sorszám feltüntetésével, je­lentsék be a MERKUR Személygépkocsi Értékesítő Vállalatnak (Budapest, Pf. 286. 1392). Az ismertetett típusokról részletes felvi­lágosítást adnak a MERKUR autószalon­jai, új és használt személygépkocsik érté­kesítésével foglalkozó telépeá. MERKUR Személygépkocsi Értékesítő Vállalat ÉRTESÍTJÜK T. FOGYASZTÓINKAT, hogy EGERBEN az alábbi időpontok­ban és helyeken hálózatszerelési mun­kák végzése miatt ÁRAMSZÜNET lesz 1981. december 16-án, 7.00 órától 15.00 óráig. Lőcsei u., Kassai u., Köztársaság tér, Aradi u., Lenin út, a Pogonyl A. u. és az AKÖV közötti részen. EMÄSZ V., egri kirendeltsége Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. ERDŐS PALNÉ (szül. Gönczy Margit) divatáru-kereskedő türelemmel viselt betegség után december 11-én el­halálozott. Temetése 1981. december 17-én (csütörtö­kön) 1/2 13 órakor kerül sor az egri Kisasszony­temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy OZV. MEZEI MIHALYNG szül. Gulyás Erzsébet 1981. december 12-én, 79. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 1981. december 17-én 10 órakor lesz az egri Kisasszony-temetőben. Gyászoló fia, menye és unokái Értesítjük T. fogyasztóinkat, hogy Egerben az alábbi időpontokban és helyeken hálózatszerelési munkák végzése miatt ÁRAMSZÜNET lesz: 1981. december 16—17-én, 6.30- tól 17.00-ig: Szépasszony-völgy, Babocsai u., Rajner K. u., Honfoglalás u., Hétvezér u„ Tóth J. u. 1981. december 16-án, 6.30- tól 9.00-ig és 13.00-tól 17.00-ig: Gyóni u., ArMli J. u., Baktai út 1—25-ig és 2— 14-ig, Kilián Tizeshon- véd u. 27—33-ig és 32—38. ig, Váci M. u., Laktanya u., Mikes K. u., Bercsényi u„ Csokonai u., Félsor ti., Garai u., Móricz Zs. u., Tordai u., Kisfaludy ti., HM-lakótelep, Vöröstüzér u., Baktai út, Kisvölgy u. felső része, Katidra K. u., Gorové ti., Balázs I. ti., Bartalos Gy. u„ Hősök u. 1981. december 18-án, 6.30- tól 17.00-ig: Rózsás-dűlő u., Petőfi u. felső része, Radnóti ti., Móricz Zs. ti. EMASZ V. Egri Kirendeltsége Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy telepeinket az alábbi idő alatt LELTÁROZÁS MIATT ZÁRVATARTJUK: 301. EGER 321. RECSK 1981. december 18—30-ig. január 3—7-ig. 312. BÉLAPATFALVA 322. HATVAN december 22—39-ig. január 3—9-ig. 310. FÜZESABONY 304. EGER (bolt) december 22—30-ig. január 4. 328. LŐRINCI december 22—30-ig. MEGRENDELŐI IRODÁK: 311. GYÖNGYÖS 311. GYÖNGYÖS 1982. január 3—9 ig. Január 3. 313. HEVES 313. HEVES 315. KOMPOLT 320. APC január 3—7-lg. január 3—7-lg. január 3—7-lg. 321. RECSK, (PÉTERVASARA) 322. HATVAN Január 3. január 3. január 3. ÁLLÁS Jogtanácsos Eger­ben, vagy környé­kén másodállást váUalna, Jogsegély- szolgálat Is érdekel. , „Gyakorlott" Jel­igére az egri hirde­tőbe, Alkotmány u. 2; ______________ G épkocsivezetőt sze­mélygépkocsira és Barkasra azonnal felveszek, Jó kere­seti lehetőség. Ér­deklődni Gyön­gyös, Marx Károly u. 22., telefon: 11-226, 8—22 óráig. Tízéves gyakorlattal elhelyezkednék Egerben gépíró- adminisztrációs munkakörben. „1982. Január 1-től” Jeligé­re az egri hirdető­be. Alkotmány u. 2. INGATLAK Eger, Mária u. 2. sz. házban 3 szoba, mellékhelyisé­gekkel közület- nek kiadó. Érdek­lődni: özv. Filgedl Györgyné, Eger, régi Cifrakapu u. 80.___________________ E ger melletti ker­tes családi háza­mat elcserélném, vagy eladnám. „Igé­nyesek” jeligére az egri hirdetőbe, Al­kotmány u. 2._____ E ladó Kompol­ton háromszobás + meUékhelyiség te­hermentes, családi ház. Érdeklődni: Kompolt, Petőfi u. 12. Levélcím: Gu­lyás József, 1195. Budapest, Tartsál V. u. 18/a. _________ G arázst bérelnék Egerben. „Sürgős 054” Jeligére az eg­ri hirdetőbe, Alkot. mány u. 2.________ Elcserélném Eger- szalók, Kossuth u. 98. sz. kétszoba- összkomfortos, ker­tes családi házam egri (I. emeletig) f arázsos lakásra. rdeklődnl: 15 h. után. Budapesti másfél szobás, központi fűtéses lakásomat egri hasonlóra cse­rélném. „Megegye­zés 34” jeligére az egri hirdetőbe, Al- kotmány u. 2. _____ M átrafüreden az Erdész utcában há_ romszobás családi ház 300 négyszögöl telekkel eladó. Ér­deklődni: Gyön­gyös, Verseny u. 12. ni. 35., telefon: 15-378, _______________ E ladó kétszobás, 59 m'-es, központi fű. téses, OTP-örökla- kás kp + OTP-át. vállalással. Eger. Kallómalom 56. 1.4. Érdeklődni: 17 óra után lakáson._______ K is falusi ház el­adó, Boconád, So­mogyi u. 1. Érdek­lődni lehet: Heves­Alatka, Alkotmány u. 10. Hadnagy utcai ta­nácsi n. emeleti, er- kélyes, kétszoba- összkomfortos la. kásom csebokszárl lakásra cserélném. „Csak liftes házba” jeligére az egri hir­detőbe, Alkotmány u. 2. ________________ E gerben, OJsor ut­ca 51. sz. kertes családi ház, 2 szo­ba, konyha, előszó, ba. pince, mellék- épülettel azonnali beköltözéssel eladó. Érdeklődni: Eger, Rákóczi út. 19. Garzonlakást, vagy kis lakást bérelne diplomás férfi hosz- szabb időre. Aján­latokat ármegjelö­léssel. „Casablan. ca sürgős” jeligére az egri hirdetőbe. Alkotmány u. 2. Pecsenye, és lán- gossütésre alkal­mas pavilon (alig használt) teljes be­rendezéssel eladó. Érdeklődni: Gyön­gyös, Köztársaság téri piac, Albertlné. Eladó háromszo­bás, összkomfor. tos. gázfűtéses, szu- terénos családi ház Eger, Radnóti u. 34. alatt. Érdeklőd­ni: 15 órától 18 órá­ig; ___________________ K étszoba-összkom- fortos (mellékhelyi­ségekkel, garázzsal) családi ház eladó. Eger, Köztársaság tér 2, Lajosváros. Galyatetői üdülő­telkemet elcserél­ném Eger vagy Eger környékén le­vő telekért meg­egyezéssel. „Fe- nyős" Jeligére az egri hirdetőbe, Al­kotmány u. 2. JÁRMŰ Skoda lejárt műsza­kival, egyben al­katrésznek, olcsón eladó. Demjén, Tán­cslcs u. 17._________ 601-es 3 éves Tra­bant S. eladó. Ér­deklődni : Bollók, Kál, délután 4-től. Eladó Trabant 601-es Eger, Rákó­czi út 20. II. em. 9. a.____________ Most műszaki vizsgáztatott 1500- as P. Fiat eladó. Ér­deklődni: 17. h. után Eger, Egész­ségház u. 23. II em. 11. Jó állapotban levő 850-es Fiat vizsgáz­tatott és 850-es al­katrészek eladók. Eger, Kováts János u. 21. szám alatt. Eladó 1200 Zsiguli. Érdeklődni: Osto­ros. Hunyadi u. 35. 83-ig műszaki vizs­gával S—100-as szgk. eladó. Füzesabony, Dózsa Gy, 57. _____ 1 200-as Zsiguli és 1500-as Polski Fiat betegség miatt sür­gősen eladó. Érdek­lődni: Szűcsi. Dó­zsa Gy. u. 16. VEGYES NDK mély babako­csi és kör alakú mászóka eladó. Ér­deklődni: Eger (Fel- német), Egri út. 66. Női és bakfis irha­bunda, kétszemé­lyes heverő, 2 fotel és egy gyermekágy eladó. Eger, Szállo- da u, 2. sz. 1/4. Eladó 14 db 11 he­tes májfoltos ma­lac. Czakó Bónis, Besenyőtelek, Gár­donyl u. 23._______ 2 00 kg-os hízott ser­tés eladó, Eger Le­gányl u, 1,________ K érem, kóstolja meg! Nemcsak Bu­dapesten, Egerben Is kapható már a valódi vecsési hor­dós savanyú ká­poszta $s más házi készítésű savanyú­ság. Eger, piaccsar­nok, Holló savanyú­ság-szaküzlet. _______ 1 db női, hosszú, 46-os lrhabunda el­adó, Eger, Kallóma- lom u. 5. fszt. 3, bor- és csemegesző- lő-oltvány kapható 18.— Ft/db. Nagy János, Eger, Szolár- cslk u. 4. sz., a me­csettél.______________ H ízó eladó, Eger- szalók, Dolgozók útja 44, szám. Csinl (fogyókú­rás) maszírozó­gép olcsó áron el­adó. Zengőné, Hat­van, Jókai 70.______ V emhes és süldő nutriák eladók. Cím: Gyöngyös­halász, Alkot­mány u. 43._______ T örzskönyvezett szülőktől 3 hóna­pos, kuvasz kan kö­lyökkutya eladó. 3372 . Kömlő, Egri út 12. ________________ K ét db ÚJ parketta­ajtó és egy 3 lapos gáztűzhely eladó. Érdeklődni: Gyön­gyös, Szív u. 7. 200 kg-os hízott ser­tés eladó. Nagytá- lya, Hámán K. u. 25. HÁZASSÁG 24 éves, 180 cm ma­gas, sportos test­alkatú kisiparos társaság hiányá­ban ezúton keresi hozzáillő lány, vagy elvált asszony Is­meretségét, köl­csönös szimpátia esetén házasság cél­jából. „Szeretetre vágyók” jeligére az egri hirdetőbe, Al- kotmány u. 2. sz, 30 éves, 165 cm ma­gas, csinosnak mon­dott, érettségizett lány megismerkedne Jó megjelenésű, nőt­len, érzelmekben gazdag férfival 36 éves korig. Lehető­leg fényképes leve­leket kérek. Gyön­gyös környékiek előnyben. „Szil­veszter 81" Jeligére 6649. Gyöngyös, Pf. 115. Szerető szívvel köszönjük mindazoknak, akik kedves gyermekünk és bátyánk . KATONA ISTVÁN . temetésén részvételükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik CSÖMÖR FERENCNÉ szül. PESZE JULIANNA temetésén részt vettek, és részvétükkel, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. c mozi ) C rádió ) EGRI VÖRÖS CSILLAG Telefon: 11-888 I, mint Ikarus Színes, szinkronizált francia film EGRI BRODY Telefon: 11-773 Du. 4, 6 és 8 órakor: Hotel a Halott Alpinistához Tudományos-fantasztikus, színes szovjet film GYÖNGYÖSI PUSKIN Zsaru, vagy csirkefogó GYÖNGYÖSI SZABADSÁG j Szerelmeim ) ! HATVANI VÖRÖS CSILLAG Du. fél 4 órakor: Fehérlófla Este fél 6 éa fél 8 órakor: A zsarnok szive, avagy Boccaccio Magyarországon HATVANI KOSSUTH DU. Elektromos eszkimó Este: Szerelem szieszta idején KOSSUTH 8.20 Mai kulturális progra­mok. 8.27 Szociológiai figye­lő. A válás és következmé­nyei. 8.57 A népzenei Han­gos Űjság melléklete. 9.44 Zenekari muzsika gyerme­keknek. 10.05 MR 10-14. Is­kolák — őrsök — barátok. 10.35 Romantikus muzsika. 11.43 Glemba Csák Gyula regénye folytatásokban. 12.00 Déli Krónika. 12i20 Ki nyer ma? 12.35 Törvénykönyv. Jó­indulat vagy jogszabály? 12.50 A rádió dalszínháza. A comwalli kalóz, avagy a be­csület rabja. 14,05 _Nóták. Ifj. Járóka Sándor népi ze­nekara játszik. 14.30 Kéler Béla: Francia vígjátéknyi­tány. 14.40 Élő világiroda­lom. Olaszország — Cesare Pavese Képes Géza műsora. 15.10 Frans Büggen block- flőtészák. 15.28 Nyítnikék Kis­L MAI 1 MŰSOROK j iskolások műsora. „Mostan színes tintákról álmodom”. 16.00 Útközben. 16.05 Üd­vözlet az olvasónak 2. r. 17.07 Olvastam valahol... 1. Volt-e hűbérség Magyaror­szágon? 2. A Tanácsköztár­saság „miatt” volt-e Tria­non? 17.27 Monteverdi-mad- rdgálok. 17.45 A Szabó csa­lád. 18,15 Hol volt, hol nem volt... Noszov meséi. 18.30 Esti magazin. 19.15 Mendels­sohn : Az első Walpurgis éj — ballada Goethe költeményé­re. 19.49 Hülladékhőhulláim. Szolnokon, 20.19 Népdalok, néptáncok. 21.10 Egy külöt- nős házasság számítógép — telefon — televízió. 21.40 Bemutatjuk új felvételiünket. Decsényi János: Utak — nyolc etűd szopránhangra és zon­gorára — 22.20 Párizs tíz év után 1. rész. 22.30 Esti hang­verseny. 23.25 Peter Grimes részletek Britten operájából. PETŐFI 8.05 Indulók, táncok fúvós­zenekarra. 8.20 Tíz perc kül­politika (isrr,.). 8.33 Társalgó. 10.00 Zenedélelőtt. 12.25 Gyerekek könyvespolca. 12.33 Melódiakoktél. 13.30 Éneklő Ifjúság. A pécsi Do­bó István úti' gimnázium. Bartók leánykara énekel. 14.00 Kettőtől hatig... 18.00 Táp-top parádé. Gilbert O'Sulii van felvételeiből. 18.33 Beszélni nehéz. A mik­rofon előtt' Péchy Blanka és Deme László. 18.45, Baran­golás régi hanglemezek kö­zött. 19.03 Külföldről érke­zett népzenei műsor. 19.23 Afrikai kultúrák. 19.33 Csak fiataloknak! 20.33 Magányos utazás. 20.52 Magnóról mag­nóra. 21.37 Qperettfelvételek. 22.10 Ausztráliai dzsesszfel­vételek. 23.20 Nóták. MISKOLC 17.00 Hírek, időjárás. 17.05 Zenedoboz. A stúdió zenés vetélkedő műsora. Telefon­ügyelet: 35-510. Szerkesztő Sajó Márta és Zakar János. 17.45 Egészségünk védelmé­ben. Dr. Pénzes Géza elő­adása. 18.00 Észak-magyar­országi krónika. 18.25—18.30 Lap- és műsorelőzetes. ( televízió ) * 1. műsor 7.58 Műsorismertetés. 8.00 Idősebbek is elkezdhetik ... 8.05—9.55 Iskolatévé. 10.00— 10.20 Csak gyerekeknek! 10.40—11.35 Iskolatévé. 13.30 —-15.30 Iskolatévé (ism.). 15.37 Műsorismertetés. 15.40 Hírek. 15.45 Csalódások. (Kisfaludy Károly színművé­nek tévéváltozata). 17.10 Reklám. 17.20 Gólyavári es­ték. 17.55 „Amatőrök”. 18.30 A képviselő otthon (Port- réfilm Mezei Lászlóról). 19.00 Reklám. 19.10 Időseb­bek is elkezdhetik ... Tévé- torna. 19.15 Esti mese. Cir- bolya és Borbolya meg a medve. (Csehszlovák rajz­film). 19.30 Tv-híradó 20.00 Az Onedin család. Angol tévéfilmsorozat XIII '11. r. Az ezüstdoboz. 20.50 Stúdió 81’. 21.50 „Felelj, ha vagy”. Zelk Zoltán (1906—1981). 22.25 TvJiíradó 3. 2. műsor 18.18 Műsorismertetés. 18.20 Reklám. 18.30 Magyarország —Amerikai Egyesült Álla­mok ökölvívó-mérkőzés kb. 21.00 Tv-híradó 2. 21.20 Pe­riszkóp. 21.50 Reklám; 22.00 —22.55 Bossanova. Francia zenés film.

Next

/
Oldalképek
Tartalom