Népújság, 1980. május (31. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-05 / 103. szám

Újabb helycserék az „alsöhciz^-ban A megyei labdarugó baj- nakság 24. fordulójának mérkőzéseiről tudósítóink a következőket jelentették: Pclőfibánya— Selyp 3—2 (2—2) r Selyp, 400 néző. V.: Po- í Ion kai. Petőfibánya: Halasi — Hu­szár, Kapás, Csörgő, Gugye- la (Kalafut), Laczkó, Tóth, Osztaíi, Benőik, Verebélyi, Turcsányi. Edző: Zilahi Já­nos. Küzdőszellem: 8. Selyp: Kerek — Kigó, • Sándor, Vígh, Tóth, Juhász ' (Terényi), Futó, Barta, Bíró, Szappan, Rékasi, ördög. Ed­ző: Sándor Károly. Küzdő­szellem: 8. 13. perc: Gugyela 25 m-es, jól eltalált távoli lövése a jobb kapufáról vágódott a hálóba, 1—0. 29. perc: Osztafi—Tóth összjátók utón Osztafi . 18 m-ről küldte a labdát a jobb alsó sarokba, 2—0. 34. perc: Terényi hosszan ívelt átadását Ördög a kifu­tó Halasi fölött fejelte a hálóba. 2—1. 40. perc: Tétényit a 16- oson belül szabálytalanul szerejték, s Szappan nem hibázta el a büntetőt, 2—2. 72. perc: Huszár két vé­dőt kicselezett a jobb olda­lon, s begurított labdáját Tóth közelről helyezte a ka­puba, 3—2. Jó iramú, szikrázó össze­csapást láthatott a közönség, a vendégek egygólos győzel­me megérdemelt. Jók: Hala­si, Gugyela. Laczkó, Osztafi illetve Kerek, Terényi, Szap­pan. Nógrádi Béla Hatvani Kinizsi—Apc 1—0 (1—0) , Apc, 600 néző. V.: Lőcse. Kinizsi: Aradi — Nagy, Bóna, Nyéki (Szabad), Or­szág, Gohér, Krisztián, Tóth, Juhász, Horváth Futó. Ed- ?ő; Treiber Rudolf. Küzdő- szellem: 9. Apc: Kálósi — Pajkos, Re- nyák II., Fodor, Duzs, Kardos. N iey- (Rezsnyák- .L), Bagi Kováps, Fodor, Csor­ba. Edző: Kovács Imre. Küz­dőszellem: 9. Végig nagy iramú küzde­lemben az első félidőben bátrabban támadó vendég­csapat szerencsés góllal ju­tott a két ponthoz. G.: Tóth. ' Jók: Váradi,, Bóna, Futó,' Nagy illetve Pajkos (a me­zőny legjobbja), Kardos, Ká­lósi. Pandur Sándor Mátraderecske—No vaj 1—1 (1—0) Novaj, 10Ó néző. V.: Örsi. Mátraderecske: Rozsnaki — Vereb. Gól, Kóródi I., Kóródi II., Kovács, Takács, Horváth, Tóth II., Csizma- rile, Pál. Edző: Horváth. Mi­hály. Küzdőszellem: 7. Novaj: Kádár — Dobó, Ferencz J., Jakab, Ferencz 5., Papp I., Papp J., Bar­tók, Kovács (Cseh), Jánosi (Bakos), Nagy. Edző: Kádár Gyula. Küzdőszellem: 7. A jobban kezdő vendégek a mérkőzés elején elért gól­lal szünétig biztosan .tartot­ták előnyüket, aztán a fel­javult Novaj számos helyze­tet dolgozott ki, de erejéből csak az egyenlítésre futotta. G.: Takács illetve Bakos. Jók: Takács, Kovács, Tóth 11., illetve Jakab, Ferencz S., Nagy. Kormos László Sírok—Heves 2—0 (0—0) Heves, 150 néző. V.: Mes­ter. Sirok: Kovács — Mud­riczki. ErdéLyi II., Zám. Hil- ják. Román, Várkonyi, Oláh, Urban, Váczi, Bánik. Edző: Abuczki Béla. Küzdőszel­lem: 7. Heves: Nagy B. — Palkó, Baráth, Fenyves. Nagy I., Szép. Szalmási, Csikós (Ba­lázs I.), Balázs II., Ducsai, Balajti. Mb. edző: dr. Czakó Tibor. Küzdőszellem: 7. Az első félidőben a sok hiba miatt egyik kapu sem került veszélybe. Fordulás után a vendégek valamit ja­vítottak és mérsékelt telje­sítményük is elég volt a győ­zelemhez. G.: Váczi, Urban. Jók: Mudriczki, Zám, Ro­mán, Erdélyi II., illetve Nagy I., Nagy B. Kakukk József Kompolt—Bélapátfalva 3—3 (2—2) Kompolt, 400 néző. V.: Hagyó (Szolnok m.) Kompolt: Trestyánszki , — Dávid, Káló, Molnár, Antal, Lővei, Ficsor, Schmidt, Var­ga, Rajnai, Szigetközi. Ed­ző: Hadobás Béla. Küzdő- szellem: 8. Bélapátfalva: Bráz — Ko­vács L., Fodor. Mikó B., Fri- del. Balogh, Zay, Mikó Gy. (Csuhány K.), Csuhány B. (Ferencz), Molnár, Szert. Edző: Gere Tihamér: Küz­dőszellem: 8. Jó iramú, színvonalas, sportszerű mérkőzésen a több gólhelyzetet kidolgozó hazai csapat állt közelebb a győzelemhez. G.: Schmidt, Szigetközi, Rajnai illetve Fridel, Molnár, Szert. Jók; Dávid. Antal, Ficsor, Schmidt, Rajnai illetve Ko­vács L., Fodor, Molnár. Klein Péter Recski Ércbányász— Tárnáméra 4—0 (1—0) Recsk, 600 néző. V.: Vin- czepapp. Recsk: Koncsik — Martis, Megyesi, Kiss (Gál A.), Bódi I.. Nagy, Percze, Bódi 11., Bálák (Korcsog), Ko­vács, Bencsok. Edző: Vár- allyay Miklós. Küzdőszel­lem: 6. Tárnámévá: Farkas — Ko­vács (Rátkai), Berta, Farka­sinszki, Blahó, Kávási. Ké- kesi> (Poroszka), Csintalan, Nagy, Bencsik, Somodi. Ed­ző: Varga István. Küzdő- szellem: 7. Közepes iramú és színvo­nalú mérkőzésen biztos ha­zai győzelem született a mezőnyben tetszetősen ado­gató vendégek ellen. G.: Bencsok 2, Megyesi, . Kor- csog. Jók: Megyesi, Gól A., Bencsok. illetve Somodi, Far- kasinszki, Bencsik. Gál Mihály Honvéd Gáspár SE— Egercsehi 4—0 (1—0) Hatvan, 200 néző. V.: Var­ga II. (Borsod m.). Gáspár SE: Malik — Tóth M., Bukovics, Kovács, Lip- ták, Tumpek, Varga J., Racskó, Szabó (Kovalcsik), Nagy, Csapkó. Edző: E cse­ri József. Küzdőszellem: 10. Egercsehi: Tóth — Bóta, Fehér, Kisgergely, Révész, Balázs (Pirkó), Suba, Erős. Ferencz, Dorkó, Boldizsár (Ökrös). Edző: Juhász Atti­la. Küzdőszellem: 6. A kiesési rangadón önfel- áldozóan küzdő piros-fehé­rek helyzeteik alapján na­gyobb arányban is nyerhet­tek volna. G.: Varga J. 2, Kovalcsik, Csapkó. Sárga lap: Racskó illetve Ökrös, Suba. Jók: Lipták (a ' me­zőny. legjobbja), Tumpek, Varga J. illetne Tóth. Bóta. Marosvári János , MÄV HAC—Besenyőtelek 1—0 (1—0) Hatvan, 100 néző. V.: Kiss L. MÁV HAC: Gyenes — An­tal, Kontra, Czene. Balogh, Mundruczó, Horti (Kovács), Makkai, Janik. Inkret. Bán­kúti. Edző: Káló Mihály. Küzdőszellem: 6. Besenyőtelek: Farkas — Szabó K., Zbiskó, Szabó E., Czakó, Szakái. Pázmándi (Bari). Szabó Gy., Homon- nai, Jónás II., Nagy L. Ed­ző: Pázmándi. Gáspár. Küz­dőszellem : 6. Alacsony színvonalú mér­kőzésen a sok helyzetet ki­hagyó MÁV HAC megérde­melten nyert a lelkesen küz­dő vendégek ellen. Az 55. percben Homonnait kiállí­tották. G.: Bánkúti. Jók: Mundruczó (a mezőny leg­jobbja), Kontra, Balogh, Gyenes illetve Szabó E., Szakái, Jónás II. Szuromi István A bajnokság állása: 1. Recsk 24 22 1 1 67-13 45 2. H. Kinizsi 24 20 2 2 92-10 42 3. P.-bánya 24 17 4 3 68-29 38 4. B.-falva 24 15 6 3 78-31 36 5. Sirok 24 12 4 8 52-28 28 6. Apc 24 10 5 9 45-37 25 7. MÁV HAC * 74 11 3 10 30-38 25 8. M.-derecske 24 9 6 9 29-33 24 9. Tárnáméra 24 9 4 11 32-36 22 10. Komoolt x 24 7 4 13 31-51 17 11. B.-telek 24 7 2 15 30-49 16 12. H. Gásp. SE 24 6 2 16 30-63 14 13. Selyp 24 5 4 15 18-51 14 14. Novaj xx 24 6 2 16 17-70 12 15. Egercsehi 24 5 2 17 27-82 12 16. Heves 24 3 5 16 23-48 11 Megjegyzés: x=1, xx= ■2 bűn­tetőpont levonva. Előtérben a munkatúrák Növekedett a természetbarátok tábora megyénkben A Heves megyei Termé­szetbarát Szövetség a közel­múltban megtartott elnöksé­gi ülésén értékelte a mozga­lom múlt évben végzett munkáját és foglalkozott a soron következő tennivalók­kal. Arra kértük Lovász Józsefet, a szövetség főtitká­rát, hogy tájékoztassa olva­sóinkat megyénk természet- barát mozgalmának helyze­téről. — Milyen sportakciókra került sor az elmúlt évben, hogyan dolgoztak a szakosz­tályok? — Jóleső érzéssel mond­hatom. hogy az 1979. évre előirányzott célkitűzéseinket valóra váltottuk. Legsikere­sebb rendezvényeink voltak: az Agria városismereti ver­„ seny, a Kolaeskovszky-em- lékversen'y. Ezeken kívül szervezői és lebonyolítói vol­tunk az Aranyjelvényesek az olimpiára csúcstúráknak. Űttörő-vándortáborokat szer­veztünk a Bükk-fennsikon, sportkapcsolatokat is terem­tettünk a lengyelországi ter­mészetbarát szövetséggel. Egyébként az egyik legjob­ban működő szakosztályunk a gyöngyösi városi, járási természetbarátok köre, de kitűnőek a Várkúti Intéző Bizottság eredményei is. összesen 35 szakosztályunk van, 2000 taggal. A korábbi évhez képest növekedett a természetbarátok, a szakosz­tályok száma. Az éllovasok közé került: a Bükki Vörös Meteor, a Finomszerelvény- gyár, a Gyöngyösi SE. Emlékversenyeket, emlék­túrákat is rendeztünk a szakszervezetek felkérésére. Síkfőkúton a Bükki Nemze­ti Park vezetőségével kar­öltve újból megrendeztük a ..madarak és fák napját”. Kettőszóznál is több kisdiák igyekezett ezen a napon. A Mátrában és a Bükkben mintegy 138 kilométernyi úton turistajelzéseket festet­tünk. A megyeszékhely nagy- egedi útvonalán bozótot ir­tottunk. a Mátrában pedig fahidakat és autóparkirozó- kat építettünk. — Milyen programot ajánl • ier vwszttberátQ l:nak ? — A természetjárók szá­mos rendezvény résztvevői lehetnek ebben az évben is. A kiskörei Tisza-parton például vízitúrát rendezünk. Sarudon az Agria SC ter­mészetjáró szakosztálya csó­nakmotorokkal és ladikkal várja a sportkedvelőket. A bükk-fennsíki túrát úttörők­nek is ajánljuk. A természetbarátok ked­velt időtöltése a táborozás. A balatonakali kempingben aktív pihenésben és szóra­kozásban lehet részük az ér­deklődőknek. — 1980 — a technikai mun­kák éve. Ennek során túrá­kat szervezünk a turistajel­zések karbantartására. A Kolacskovszky-emlékver- senyre szeptemberben kerül sor. Ennek alkalmával a természetet szerető íróra is emlékezünk. A Lénárt Já- nos-emlékverseny időpont­ja: október 19. A verseny ifjúsági és ffelnőtt kategóriá­ban kerül megrendezésre. A verseny rendezője a Finom- szerelvénvgyár természetjáró szakosztálya lesz. M. r; Egy ezüst, egy bronz A belgrádi súlyemelő Európá­ba jnokságon pénteken este kel­lemes mcg'epelésre Magyaror­szág is első érmeihez jutott Vé­gi Inire és Varga László révén. Mindketten 165 kilón kezdtek szakítani, a 170 is együtt ment. a 172.5 azonban már csak Végi­nél volt jobb. Teljesítménye 2.5 kilogrsmmai jobb. mint egvéni csúcsa: EB-ezüstérmet kapott! A dobogó harmadik foka pedig Vargának jutott. Kisnchézsúlyban (100 kg), sza­kításban Európa-bainok: David Higert (Szovjetuniói 177.5. 2. Végi Imre 172,5. 3. Varga László 170, 4. Aszpahurov (Bulgária) 167.5, 5. Matykiewicz (Csehszlovákia) 162,5. 6. Hennig (NDK) 162,5 kg. A befejezéshez közéledik Belg_ rádban a 39. súlyemelő Európa- bajnokság. Az utolsó előtti, szombati versenynap esti műso­rában tizenketten léptek színre, a 110 kg-os nehézsúlyban. Egye­dül Magyarország szerepelt eb­ben a kategóriában két verseny­zővel. éspedig Fekete László (Olefin) és Mészáros János (Ta­tai AC) révén. A magyarok kö­zül Fekete a kezdő súllyal, a 160 kg-mal nem bírt. kiesett. Mészárosnak egy érvényes gya­korlata volt. a kezdő 160 kg-on. a i 165 már nem ment. Mészáros lökéseredménye 210 kg volt. s ebben a fogásnemben a 4. lett. Nehézsúlyban összetett Európá­ba jnok: Leonyid Tara.nyenkö (Szovjetunió) 420 kg. új világ­csúcs! 2. Hrisztov (Bulgária). 40 2.5 (175. 227.5), 3. Ciezki (NDK) 390 (172.5. 217.5). 4. Knek (Cseh­szlovákia) 380 (175. 205). 5. Hör- lagel (Ausztria) 370 (165, 205). 6. Mészáros 370 (160. 210). (Mészá­ros 5 dekával volt nehezebb az osztrák sportolónál.) A pontverseny állása a ne­hézsúly után: 1. Szovjetunió 275. 2. Bulgária 251 3. NDK 18.9. 4. Lengyelország 165. 5 Magyaror­szág *21. 6. NSZK 118. APRÓHIRDETÉS Mérlegképes könv- velöi és okleveles árszakértői képesí­téssel állást keresek Egerben. ..Gyakor­lott” jeligére az egri hirdetőbe. ________ K isiparos minden­nemű festő-mázoló munkát azonnal vá>- lalok. vidéken is. ..Precíz” jeligére az egri hirdetőbe. mmnm 273 n.-öl beépíthető házhelytelek beke­rítve eladó. Kál. Kerecsendi út 21. Érdeklődni a szom- szédban. Nagyoknál. Kisebb méretű pin­cét. vagy pinceágat veszek, vagy bérbe vennék. Eger. Ker- tész utca 40. III. 2. Belváros központjá­ban 61 m3. erkélyes öröklakás eladó. Ér­deklődni Eger Csi- kv S. út 7. IV. 7., du. 17 órától. Eladó egv MZ TS 250-es motorkerék, pár legjobb kivitel­ben. Barcsik Imre, 3385 Tiszanána Kos- suth u. 15. sz._______ iM-es ió állapotban levő Trabant eladó. Érdeklődni 17 órától. Eger, Cifrakapu út 124. 1/3. Telefon. 15-633. ________________ G 0l-es Trabant, 81. végéig vizsgáztatva, sürgősen eladó. Cím: Pári. Tárnáméra. Mátyás út 19. Érdek­lődni délután 16 órától.________________ 6 01-es Trabant 198 - ig műszaki vizsgá­zott eladó. Eger, Munkácsy utca 6. Parkettacsiszolást és -lakkozást válla­lok. Nagy Gábor, Hatvan. Béke út 65. Eladó 8 hónapos vemhes üsző. Tóth .Sándor, Atány, Ság- vári út 7. sz. Hirdessen a ÉRTESÍTJÜK T. FOGYASZTÓINKAT, hogy Egerben, az alább közölt helyeken 1980. május 7-én 8,00 órától 12,00 óráig középfeszült­ségű hálózatszerelési munkák végzése miatt áramszünet lesz: Farkasvölgy út, Pacsir­ta út, Tévesztő köz. Árpád úton a 9—11. sz. ház kivételével végig. EMASZ Vállalat Egri Kirendeltsége Népújságban! AZ ANDORNAKTÁLYAI EGERVÖLGYE MG. TERMELŐ­SZÖVETKEZET kőműves szakmunkás, építőipari segédmunkás, erőgepvezetői munkakörbe felvételt hirdet. Érdeklődni a szövetkezet műszáki főmérnökénél szombati nap kivételé­vel naponta 8 és 16 óra között. Kismotorkerékpárok nagy engedménnyel! MÁJUS 31 -IG AZ IPARCIKK KISKER. EGRI - GYÖNGYÖSI - HATVANI járműszakiizleteiben, Bélapátfalván és Petőfibányán az iparcikkboltokban RIGA 16. MOPED . \ VERHOVINA 4400 Ft helyett 3600 Ft 4800 Ft helyett 3500 Ft EZEN AZ UJ ÁRON csak nálunk! OTP-HITELRE IS!

Next

/
Oldalképek
Tartalom