Népújság, 1980. április (31. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-25 / 96. szám

Németh Miklósi „Még szerencse, hogy Pa rag i vette el a világcsúcsomat..." Sporttörténeti esemény zajlott le szerdán délután a magyar sportolók tatai köz­ponti edzőtáborában: a szö­vetség hivatalosan kürt do­bóversenyén Paragi Ferenc, a Csepel 27 esztendős ge- relyhajítója elvette a világ­csúcsot az olimpiai bajnok Németh Miklóstól, az 197(1- ban felállított 94,58 pn-es csúcseredményt több mint 2 méterrel szárnyalta túl. A világ legjobbja mostantól 96.72 m! Erre aligha szá­míthatott a sportvilág, meg maga Németh Miklós, az ex- világcsúcstartó sem, aki a rekorddöntést követően így nyilatkozott az MTI. munka­társának : —■■ Őszintén szólva kicsit iáj a dolog, de még szeren­cse, hogy Paragi vette el tő­lem a világcsúcsomat, s nem egy külföldi vetélytárs, vala­Egerben kellemetlen idő­járási viszonyok közepette került sor a megye középis­kolai kollégiumi spartakiád- jának versenyére. Jobb eredmények. Fiúk. 100 in: 1. Boros (Gyöngyös, Vak Bottyán) 12.29, 2. .Nagy J. (Gyöngyös, Vak Bottyán) 12,3, 400 m: 1. Horváth I. (Eger, GMSZ) 55.07, 2. Pé­csik (Gyöngyösi MG) 55,26. 1500 m: 1. Gajdos (Egri MG) 4:32, 2. Rajnai (Egri Katonai K.) 4:35. Távolugrás: 1. Schneider (Egri Katonai K.) 585, 2. Fodor (Mátraiüred) 580. Magasugrás: 1. Barta- nits (Egri Katonai K.) 175, 2. Mráz (Egri GMSZ) 170. Súlylökés: 1. Éliás (Egri Katonai K.) 10,32, 2. Fodor (Mátrafüred) 10.19. Sparta- kiádváltó: 1. Gyöngyösi MG 3:46, 2. Egri GMSZ 3:48,5. Lányok. 100 m: 1. Varga (Jó­zsef A. Koll.) 14,55, 2. Kiss- Varga (Ady Koll.) 14,94. 400 m: 1. Kelemen (József Atti­la) 1:11, 2. Jakab (Kállai Koll.) 1:12.5. 800 m: 1. Zay (József Attila) 2:47, 2. Od- ler (Kállai) 2:54. Távolug­rás: 1. Kiss-Varga 442, 2. Dvarnyik (Kállai) 430. Ma­gasugrás: 1. Szabó (József Attila) 155. Súlylökés: 1. Mexikóvárosban a Szpasszkij—Portiseb sakk­világbajnoki negyeddöntő 9. játszmája — amely a 40. lé­pesben függőben maradt — a folytatásban Szpasszki.j győzelmével végződött. A játszma a 49. lépésben feje­ződött be. A viadal állása: Szpasszkij győzelmével 4,5:4.5, azaz a szovjet nagy­mester egyenlített! Még egy játszma van hátra a párvia­dalból, ennek kellene dönte­nie a továbbjutást illetően, amelyhez most már győze­lem szükséges. ★ Szerdán lejátszották az utolsó elődöntő-mérkőzése­ket is az európai labdarúgó­kupákban. A BEK május 28-i madridi döntőjébe a Hamburger SV és a Not­tingham Forest együttese jutott. Május 14-én Brüsz- szelben a KEK-dörítőt az Arsenal és a Valencia vív­ja. Az UEFA Kupa NSZK- beli „házi” elődöntőjén az Eintraht ■ Frankfurt hosszab­bítás után kerekedett felül a Bayer Münchennel szem­ben, a Borussia Mönchen- gladbach pedig a Stuttgartot ütötte el a továbbjutástól. Május 7-én és 21-én mérkő­zik meg a Frankfurt a Mönehengladbachhal az UEFA Kupáért. ★ \ A labdarúgó MNK elő­döntőjében szerdán mindkét NB ií-es együttes pehéz küzdelemre késztette ugyan NB I-es ellenfelét, de nem tudta elérni a számára to­vábbjutást jelentő döntet­lent. A DVTK Komlón 2—1- re, a Vasas Szombathelyen a fö.Némm ;98ü. április 25., péntek melyik leendő olimpiai el­lenfél — mondta a 34 esz­tendős sportember, aki csak szemtanúja volt Paragi 100 m félé „kacsingató” világ­csúcsának, mivel hogy első versenyét május 14-re ter­vezi . A tatai helyszínen jelen voltak a Magyar Atlétikai Szövetség megbízottjai, a viadal minden körülménye megfelelt a nemzetközi elő­írásoknak, így semmiféle akadály nein merülhet fel a rekord; hitelesítését illetően. A rekord történetéhez tar­tozik még,- hogy az idő szinte téliesen hűvös volt, s a*széljárás sem volt éppen­séggel kedvező. Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy van még tartalék Pa­ragiban — talán a 100 m el- » éréséhez is elegendő. .. Pintér (József Attila) 942. Váltó: 1. József Attila Kol­légium 2:41,5, 2. Ady Kollé­gium 2:52. ★ Gyöngyösön ugyancsak rossz idő fogadta a megyei DSK-csapatbajnokságra ér­kezett mintegy 400 fiatalt. A második napon elmaradt az ugróhely veszélyes síkos­sága miatt a leáqy magas­ugrószám. A fiúk pontverse­nyének eredménye: 1. Szi­lágyi G. 32; 2. Gyöngyösi 214-es számú DSK 24, 3. Gyöngyösi Vak Bottyán 17, 4. Gyöngyösi Mg Szakközép 16, 5. Hevesi Gimnázium 15, 6. Egri Dobó G. 14, 7. Gyön­gyösi Berze és Hatvani 213. DSK 13—13, 9. Füzesabonyi G. 'és Gyöngyösi Kereskedel­mi 4—4, 11. Egri Gárdonyi 2 ponttal. A lányok pontver­senyének eredménye: 1. He­vesi G. 28, 2. Gyöngyösi Berze 28, 3. Egri Szilágyi 17, 4. Hatvani Bajza 12, 5. Hat­vani Szakközép 9, 6. Egri Mg 5, 7. Egri Közgazdasági és Gyöngyösi Kereskedelmi 4—4, 9. Egri Gárdonyi és Gyöngyösi 214. DSK 1—1 ponttal. Csak röviden... Sabaria ellen 1—0-ra nyert s a döntőbe jutott. ★ EGER SE—KECSKEMET 5—5 (1—2. 1—0. 2—2. 1—1) Úttörő baj nőid vízilabda- mérkőzés, Budapest. ■ ESE: Szilágyi — Horváth, Lovasi, Dorkó, Tóth K., Bíró, Denk. Csere: Szabó, Szőke. Edző: Kacsor László. Gd.: Dorkó 2, Horváth, Bíró, Tóth K. Az egriek hét méi-kőzésen szerzett kilenc pontjukkal a 3, helyen állnak a bajnok­ságban, ★ Az egri járási labda,rúgó- bajnokság eredményei, záró­jelben az ifjúsági eredmé­nyek. 1. osztály: Felsőtár- kány—Mikófalva 2—1 (1—3), TarnaleleSz—Verpelét 4—0 (2—1), Egerszalók—Bekölce 5—3 (3—1), Makiár—Eger­bakta 2—0 (4—1), Erdőkö­vesd—Andornaktálya 1—1 (2—0), Istenmezeje—PA- KÜSE 2—2 (3—2), Egerszó- lát—Hevesaranyos 2—2 (0—2). 11. osztály: Mátra- balla—Mikófalva II. 1—-0, Recsk II.—Egerszalók II. 7—1, Nagyvisnyó—Bodony 1—1, Noszvaj—Egerbocs 1—1. •k Eredmények a férfi aszta­litenisz NB. III. Márton-cso- portjából: Egri Kölacskovsz- ky—Balassagyarmat 13—3. Gy.: Hídvégi 4, dr. Sonkádi 4, dr. Estefán 3, Demeter 2. MÁV HAC—STC 11—5. Gy.: Szabó 4, Karácsony 3, Dráviczky 2, Nyerges 2. Sá­rospatak—Siroki Vasas 12— 4. Gy.: Tótok 2, Hart 2. Há­rom forduló után az Egri Kólacskovszky pontveszteség nélkül áll az élen az ölpon­T@nisz» évadnyitó Selypen Ma délelőtt Selypen, a Ki­nizsi sportkör teniszpályáin megkezdődik az idei tenisz­szezon megyénkben is. A több mint évtizedes szép ha­gyomány immár elválaszt­hatatlanul hozzátartozik a település életéhez. A selypi medence . bajnokságát . szá­mon tartják .az ország teni­szezői. szívesen és sokan lá­togatnak erre a korai ver­senyre. amelyet mindig jó mérkőzések, rendkívül sport­szerű körülmények és saj­nos többnyire rossz időjárási viszonyok kísérnek. Nos, úgy tűnik, a hűvös, esős napok nemcsak a ver­senyzők felkészülését hátrál­tatták, de valószínűleg a pá­lyák talaját is érzékenyen érintették. . Minden bizony- nyál nehezebb dolguk lesz a támadó játékosoknak a pu­hább, lazább salakon. A versenyre egyébként a nagy teniszmúlttal rendel­kező fővárosi egyesületek mellett a házigazda selypie- ken kívül a gyöngyösi és egri teniszezők neveztek. \ Kocogok figyelmébe Egerben április 26-án, szombaton a Dobó Gimnázi­um kocogódélutánján az egy­re növekvő érdeklődés és létszám miatt előre elkészí­tett időrendi beosztás szerint lehet részt venni. A rende­zők 14.30 órától indítják a középiskolák bejáró tanulóit, 15 órától az óvodásokat és szüleiket, 15.15-től a 7. szá­mú általános iskola, 15.30- tól a 2. számú gyakorló is­kola. 15.45-től a 11. számú általános iskola. 16 órától az 1. számú iskola tanulói, va­lamint a szülök cs tanárok teljesíthetik a választott tá­vot. Az újonnan jelentkező­ket és a felsorolt intézmény­hez nem tartozókat 16.30 órától indítják. fos MÁV I-IAC és a Váci Vasas Izzó előtt ★ ' Sárospatakon országos III. osztályú minősítő kardverse­nyen igen jól szerepeltek az, egri fiatalok, ölen kerültek be a döntőbe. A legnagyobb sikert a még serdülő Calo­rics. érte el, aki formás, tá­madó szellemű vívással megnyerte a versenyt és ez­zel aranyjelvényes lett. Kö­vecses a harmadik, Váradi Tibor a negyedik, Török az ötödik, Váradi Tamás pe­dig a nyolcadik helyen vég­zett ★ Május 17-én Egerben ren­dezik meg a KISZÖV Kupa küzdelmeit: a nők, valamint a 35 éven felüli férfiak kis­pályás labdarúgótornájára az északi sporttelepen (Ma­lom utca 35.), a női és fér­fi röplábdatornára pedig, a stadionban 15 órától kerül sor. ★ Ikarus—Egri Spartacus 8—0 (2824:2325). NB Il-es férfi tekemérkőzés. ★ Füzesabonyban a hagyo­mányos május 1-i felvonulás után a Vasas SC sporttelepén járási férfi kispályás labda­rúgó- és női felnőtt kézilab- da-villámtornát rendeznek. NÖGRÄD MEGYEI építőipari SZÖVETKEZET PÁLYÁZATOT HIRDET főkönyvelői munkakör betöltésére. Jelentkezhetnek gyakorlattal rendelkező felsőfokú végzettségű szakemberek. „Hatvan és Gyöngyös környékiek előnyben 193901” jeligére az egri hirdetőbe. Atlétika APRÓHIRDETÉS ÁLLÁS Szilikát ágazatom ve- gyé'szmérnöknő, 8 éves gyakorlattal állást keres Egerben, vagy környékén. ..Jövő évtör’ jeligére a Magyar Hirdetőbe. .Veszprém, Kossuth u. 6. Idős asszony mellé gondozónőt keresek. Eger, Tündérpart 4. Mindenféle lakatos, munkát vállalok. Garocz József laka­tosmester. Eger, Kis- völgy út 52. Csápos jelentke­zését várja fel­vételre az ,,Egri Csillagok” Mg. Termelőszövetke­zet kisvendéglője. Eger, dr. Mün- nich F. utca 8. Jelentkezés az üzletvezetőnél. Egerben, 1 db hor­dozható pavilon, lán­gossütő felszerelés­sel. vagy anélkül el­adó. Érdeklődni Po­pov its Lajos, Eger, Rajner K. u. 22. Eger, Darvas út 22. számú ház eladó. Ér­deklődni egész nap. Családi ház eladó. Ostoros, Rózsa út 4. sz. Eger belvárosában két csalidnak is al­kalmas kertes, csa­ládi ház eladó. Vál­lalati üdülőnek, • iro­dának, munkásszál­lásnak is alkalmas. ..100%-os közművesí­tés” jeligére a Ma­gyar Hirdető Hm-i központjába. Bükkszéken, falusi házat vennék.. Aján­latokat Novák 1st-, van Salgótarján, Pécskő út 5 címre kérem. Hajdúszoboszlón, fürdőöv.ezetben két­szobás víkendházam vállalatnak kiadom IBUSZ-on keresztül. Debrecen. Csapó u. 18. fél emelet 3. Gu- lyás. _________ g édmunkást al- váz-üregved' L m, valamint szerviz­munkák elvégzé­sére Dózsa Mgtsz. Verpelét, Autó­szerviz. INGAT­LAN Kétszobás szövetke­zeti lakás eladó. Eger, Lenin út 81, A. Ili, 12. Strand mellett 1 szo­bás szövetkezeti la­kás eladó. Érdeklőd­ni 17 óra után. Eger. Csákány u. 41. sz. tsz. 1.________________ E ger, Albert Ferenc utcai 3 szoba.-f-étke- zös+garázsos föld­szinti lakást cserél­nék hasonló 2., vagy 3. emeletire, vagy családi házra. Tele­fon : 14-967, esti órák- ban. _____ Gyöngyösön 2 szo­bás. komfortos. OTP- öröklakás kp-f-OTP- átvállalással eladó. Érdeklődni Gyön­gyös. Kolozsvári u. 9 8. fszt. 1. Kovácsné. Bérelnék egyedül ál­ló házat. tanyát, esetleg házrészt, kül­terület előnyben. Csak Eger 40 km körzetében érdekel. Villany legyen. Eger, Kacsapart 1. 1113. Komlón, Ady Endre út 102. sz. alatti la­kóház 2 szoba, ve­randa. konyha, kam­ra. több melléképü­lettel. 500 négyszög­öl telekkel eladó. Ugyanott 8 éves te­hén. 24—25 litert adó 9 hónapos vemhes. 18 hónapos üsző, 3 hónapos vemhes és NDK, jó állapotban lévő fejőgép. Érdek­lődni bármikor' le­het. Vennék hegyvidéken üdülőtelket kedvező feltételekkel. Péter. Jászberény. Vörös- hadsereg út 17 2. I. em. 2. Gyöngyösön, Ifjúság u. 6. I. emelet 2. alatti gázfűtéses, 2 szobás szövetkezeti lakás beköltözhetően eladó. Érdeklődni a helyszínen jninden- nap 17 órától. Gyöngyösön kis csa­ládi ház beköltözhe­tően eladó és 400 kvadrát szántóföld is a téglagyár mel­lett. Érdeklődni Gyöngyös. Mikes u. 20. du. 16 órától. Veszprémi 3.5 szobás OTP-öröklakásomat hasonló egrire cse­rélném vagy vásá­rolnék. „Lakótelepi” jeligére a Magyar Hirdetőbe. Veszprém, Kossuth ü. 6. Csebokszári 2 szo­bás. földszinti OTP- öröklakást elcserél­nék hasonlóra a Hadnagy üt déli vá­rosrész környékére, Eger, telefon: 16-206. Gyöngyös Szurdok­part vágóhídnál 3845 négyzetméteres sző­lőnket eladnánk egészben, vagy rész­ben. Érdeklődni Eperjesi Andor, Gyöngyös. Kócsag u. 14.. 14 órától. JÁRMŰ IF írsz. Trabant Combi eladó. Eger. Babocsay Sándor út 4. Érdeklődni du. 3 óra után. ____________ L evizsgázott, 6 éves 1200-as Zsiguli sür­gősen eladó. Érdek­lődni Gyöngyös, Ró­bert K. út 23. IV 3. szombat, vasárnap egész nap. hétköz­nap délután. IS írsz. Wartburg Combi eladó. Eger, Faiskola út 34. Ér­deklődni du. 17 órá­tól _______ ■ Ü Y-os Wartburg DL eladó. Eger, Szarvas Gábor u. 7* 11,29. mindennap. ZF rendszámú Lada 1200 típusú személy- gépkocsi és egy db 2 ezer literes olaj­tartály eladó. Füzes­abony. Dózsa út 2. szám alatt. _____ A RÓ M 461-es gép- kpcsi 1981-ig vizsgá­zott eladó. Egerbak- ta. Dobó út 17. 1200-as Lada eladó. Érdeklődni 17 óra után. 16-496-os tele- fonon. ______________ L 'K-s Trabant Combi, most vizsgázott, jó állapotban lévő el­adó. Megtekinthető Gyöngyös, Forrás u. 6. Kovács. _______ IM rendszámú Zsi­guli 30 000 Ft-ért el­adó. Érdeklődni 17 óra után, Eger, 17-566-os telefonon. Most műszakizott CP írsz. Trabant el­adó. Fekete János. Eger. I. Ltp. (Berva) 5 A. Érdeklődni egész nap. Fiat 850-es. megkí­mélt állapotban., új gumival, 1981. végé­ig érvényes műsza­kival eladó. Érdek­lődni délutáni órák­ban. Eger, Cifrakapu út 9. __ I Y-os Zsiguli sürgő­sen eladó. Eger, Kis_ kanda út 2. 116. Érdeklődni lehet szombaton délig, il­letve vasárnap. UZ Skoda S 100-a gépkocsi eladó. Ege- Babocsay utca 13. Polski Fiat 1500-as, karambolos, olcsón, sürgősen eladó. Meg­tekinthető Hegyi, Eger. Makiári út 132. Hétköznap 15 órától, ünnepnap egész nap. Tel.: Daragó. nap­közben 12-742, este 14-687. _____ Kiskerekű 1000 Wart­burg rendszám nél­küli alkatrészként is eladó. Mezőkövesd, Gém űt. 8. sz. Tele­fon: 381. VEGYES Eladó bontásból tég­la. salakblokk, be­tongerendák, moza­iklap, tetőléc. geren­dák, horogfák, sza­lagcserép 40X40-es .pala. ajtók, ablakok, csatornakő. törme­lék. nádpallók. Selyp —Űj mai őri 3024 ZKI Kutatóáliomás, 5 m-es fenyőgerenda eladó. Eger, Pacsir- ta út 49. Eladó teljesen új, 80 literes házi vízellátó készülék 500 forint engedménnyel. Ér­deklődni Tóth Péter, Kompolt, Tízöles út 4. _______________________ N agyképernyős te­levízió. mindkét adás vételére alkalmas, és 180 cm magas férfi­re való műbörkabát béléssel eladó. Eger. Mindszenti G. u. 6. sz. _____________ Ü j, 2 ajtós, világos színű gardróbos. akasztós szekrény eladó. Érdeklődni Eger, Bajza út 16. Süldőmalacok el­adók. Makiár, Vasút út 32. sz, ____________ E IN tip. 500-as csúcsesztergapad szupart köszörűvel, kitűnő állapotban el­adó. Érdeklődni Elő- házi György 3271 Vi- sonta. Sport u. 5. Építkezők figyelem: 220 V-os betonkeve­rőt kölcsönadok. Bőgős Sándor, Eger. Attila út 4. sz. Intelligens, jó meg­jelenésű, középter­metű. 48 éves özvegy férfi (asztalos), csa­lád nélküli, saját lakással, teljesen független, házasság céljából megismer, kedne mindenben hozzáillő idősebb le­ánnyal. vagy öz­vegyasszonnyal, aki lehetőleg független. „Rossz egyedül” jel­igére az egri hirde­tőbe. ­■■ ■•——■----------------------------------------------------------!—1—■-----------V. A z Universal Szerviz Ipari Szövetkezet 1980. május 1.- napjától kezdődően a Csebokszári lakótelepen levő Autószervizében beindítja karosszéria és autóíényező tevékenységét, mely szolgáltatásra Jelentkezés: Autószerviz, Rákóczi u. 95. FELVESZÜNK EGERBEN LÉTESÜLŐ SZÄMI FŐKÖZPONTUNKHOZ gyengeáramú elektrotechnikusokat, műszerészeket, 30 éves korig SZAMÍTÖGÉP-ÜZEMELJETÖ TECHNIKUSI kétműszakos munkakörbe — 1980. október 1-i belépéssel. Szakmai kiképzést munkaidőben biztosítunk. A jelentkezéseket írásban — részletes önéletrajzzal — budapesti központunk címére (KSH SZÜV Hálózat- fejlesztési Igazgatóság, 1145 Budapest, " Szugló u. 9—15.) kérjük megküldeni. A VERPELÉTI DÓZSA MGTSZ értesíti T. Ügyfeleit, hogy 1980. április 28., 29., és 30-án átadó-átvevő leltár miatt autószervizét zarva tartja! Ünnepi nyitva tartásunk ÁPRILIS 30. SZERDA Minden árudánk egész nap nyitva tart MÁJUS 1. CSÜTÖRTÖK MÁJUS 2. PÉNTEK MÁJUS 3. SZOMBAT MÁJUS 4. VASÁRNAP: Minden árudánk egész nap nyitva tart. MINDEN ÁRUDÁN ZÁRVA TART

Next

/
Oldalképek
Tartalom