Népújság, 1979. október (30. évfolyam, 230-255. szám)

1979-10-19 / 245. szám

lobbat lőtt az országos csúcsnál... „telitalálatot” elérő Hering István Az MHSZ KitérőgyAri Vasutas Lövészklub a közel­múltban rendezte meg az egyre népszerűbbé váló. ha­gyományos „Bátor István Kupa” elnevezésű sportlövő versenyét Gyöngyösön, ahol kilenc klub lövészei mérték össze tudásukat. A verseny fénypontja volt a gyöngyösi Hering István 600 körös eredménye a felnőtt kisöbű sportpuska 60 lövéses fekvő versenyszámában! Ered­ménye jobb a fennálló hi­vatalos országos csúcsnál. Eredmények. (Mind férfi­számok) Zárt ir. légpuska 40 lövés, serdülő: 1. Molnár (Kitérőgyár) 369. 2. Berecz- ky (Debreceni MÁV) 350. 3. Csípés (Kitérőgyár) 344 kör­rel. Zárt ir. légpuska, 40 lö­vés, ifjúsági 11. kcs.: 1. Misi (Kitérőgyár) 376. 2. Török (Eger) 374. 3. Baranyi (Kité­rőgyár) 373. Légpisztoly 40 lövés, ifjúsági Ú. kcs.: 1. Ta­kács (Eger) 379, 2. Mészáros (Chinoin) 365, 3. Szabó (MHSZ Igazságügyi IK.) 330. Légpisztoly, 40 lövés, felnőtt: 1. Körmendi (Kitérőgyár) 372, 2. Kovács (Chinoin) 372. 3. Kovács (Egér) 339. Kisöbű sportpuska. 60 lövés, fekvő testhelyzet, felnőtt: 1. Hering (Kitérőgyár) 600. 2. Pintér (MHSZ Igazságügyi IK.) 595, 3. Szűcs (Gyöngyösi H. Zal­ka SE) 594. Standard puska, 60 l.. fekvő, ifi 11. kcs.: 1. Lenkei (Kitérőgyár) 593, 2. Matiscsák (Diósgyőri Vasas LK.) 592. 3. Baranyi (Kitérő­gyár) 591. Kisöbű sportpuska, 3X.40 lövés, összetett felnőtt: 1. Kotroczó (MHSZ KLK) 1149, 2. Tóth (MHSZ KLK) 1148. 3. Pintér (MHSZ Igaz­ságügyi LK.) 1146. Szabad­pisztoly. 60 lövés, felnőtt: 1. Báli (MHSZ Igazságügyi LK) 543, 2. Gyurkó (MHSZ. Eger) 541, 3. Petró (Kitérőgyár) 526 körrel. ÖKÖLVÍVÓ VILÁG-KUPA Kuba tiltakozik New Yorkban, az Ökölví­vó Világ-kupa küzdelmeiben öt súlycsoportban rendeztek mérkőzéseket a döntőbe ju­tásért. Kiemelkedő formá­ban öklözött a szovjet Ri- bakov, Európa-bajnok, aki fölényes győzelemmel került a végküzdelembe. Eredmények a döntőbe ju­tásért: (elöl a győztesek). Légsúly: Mercado (É.­Ámerika) — Nyikiforov (Szovjetunió) — p. gy. Pool- tarat (Ázsia) — Musunkaba- la (Afrika) 3. m. ko. Pehelysúly: Ribakov (Szov­jetunió) — Byung-Jin (Ázsia) pgy. Taylor (Egyesült Álla­mok) — Srivapa (Ázsia) pgy. Kisváltósúly: Steeples (Egyesült Államok) — Cruz (É.-Amerika) 1. m. ko. Ko- nobaev (Szovjetunió) — Azuma (Afrika) feladás a 3. menetben. Nagyváltósúly: Il-Chun (Ázsia) — Sangtab (Ázsia) pgy. Shuler (Egyesült Álla­mok) — Azsabrajlov (Szov­jetunió) pgy. Félnehézsúly: Tucker (Egyesült Államok) — Seiler (Európa) pgy. Nyikoljan (Szovjetunió) — Jackson (É.- Amerika) pgy. Kuba a legfelsőbb nemzet­közi sportfórumokon tiltako­zik a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség New Yorkban, szerdán hozott döntése ellen, amellyel az AIBA meghatá­rozatlan időre felfüggesztet­te a kubai ökölvívók rrem­Innen-onnan A füzesabonyi járási lab- ' darúgó-bajnokság őszi utolsó fordulójának eredményei: Sarud—Mezőtárkány 1-1, Me- zőszemere—Kál-Kápolna 2-2, Feldebrő—Poroszló 2-1, Fü­zesabony—Szihalom 4-1, Az őszi végeredmény: „A” osztály (zárójelben az if­júságiaké): Domoszló—Gyön- gyöspata 2-0 (6-0), Heréd— Nagyréde 7-2 (1-2), Rózsa- szentmárton—Gyöngy ösoroszi 0-1 (0-2), Gyöngyöshalász— Márkáz 3-0 (3-0), Boldog— Vámosgyörk 4-0, Hort—At- kár 4-0 (3-0), Gyöngyössoly- mof—Adács 4-0 (1-2), Szű­csi—Ecséd 0-1 (4-2). „B” osz­tály: Domoszló II.—Petőfibá- nya II. 1-3, Visonta—Nagy- füged 4-0, Abasár—H. Kini­zsi II. 2-2. Országos ifjúsági és serdü­lő labdarúgó-bajnokság. Mis­kolci csoport (zárójelben a serdülők eredménye): Gyön­gyösi SE—MTK-VM 2-3 (1-1), Ózd—Eger SE 5-2 (0-2). ★ Egri Kolacskovszky—Ózdi Kohász 9-7. NB Ill-as férfi asztalitenisz-mérkőzés, Eger. Gy: Román 3, Demeter 2, dr. Sonkádi 2. dr. Estefán 2. A tavaszi hasonló arányú ve-- reségért sikerült az egrieknek visszavágniuk. ★ zetközi szereplését. Az AIBA amerikai elnöke a felfüg­gesztést azzal indokolta, hogy Kuba nem vesz részt a jelenleg folyó Ökölvívó Vi­lág-kupában. A Kubai Olimpiai Bizott­ság elnöke, Manuel Gonza­lez Guerra szerdán egyolda­lú, igazságtalan és önkényes lépésnek nevezte a nemzet­közi szövetség 15 tagja által jóváhagyott határozatot. A szavazáskor hat ország elle­ne adta voksát, hat képvi­selő tartózkodott. A Nemzetközi ökölvívó Szövetség amerikai elnöké­nek javaslatára született döntéssel kapcsolatban ha­vannai újságírókörökben megállapították: nem nehéz összefüggést találni az okta­lan és indokolatlan szankció és az amerikai adminisztrá­ció politikai kérdésekben mutatott, dühödt Kuba-elle- nes kirohanásai között. Az Amerikai Ökölvívó Szövet­ség egyébként lemondta a december nyolcadikéra ter­vezett. immár hagyományos Egyesült Államok—Kuba ökölvívó-mérkőzést is. r Úszás Az Egerben megrendezett or­szágos utánpótlás úszóverseny dobogós helyezettjei a követke­ző eredményeket érték el. LÁ­NYOK. 400 m gyors: 1. Lázár Rita (ESE) 4 : 57,4, 2. Pelle Judit (ESE) 5 :01,3, 3. Kaposvári Ág­nes (Ózd) 5 : 11.8. 400 ni vegyes: 1. Lázár Rita 5 : 36,8, 2. Pelle Judit 5 : 43,6, 3. Koncz Csilla (ESE) 5 : 46,3. 100 m gyors: 1. Phol Anett 1 : 26.6, 2. Th.ummerer Ildikó 1 : 29,0. 3. Szabó Évá 1 : 31.5 (mindhárom ESE). Béka 100 m mell: 1. Thummerer Ildi­kó l : 50.6, 2. Molnár Szilvia (GYSE) 1 : 53,4. 3. Kozma Petra (ESE) 2 :03,6. Úttörő, 400 m gyors: 1. Ripka Nikolett (ESE) 5 : 35,1. 2. Csépány Julianna (GYSE) 5 : 43,6. 3. Earta Mónika (ESE) 5 : 54,4. 200 m vegyes: 1. Ripka Nikolett 2 : 56.5, 2. Mé­száros Judit (ESE) 2 : 03,4, 3. Baloghi Katalin (ESE) 3 : 06.0. Delfin 100 m mell: l. Szilvási Gabriella 1 :36.1. 2. Phol Anett 1 : 10.1. ' 3. Ujjady Krisztina 1 : 47.0 (mindhárom ESE). 100 ni hát: 1. Barta Mónika *1 : 27.3. 2. Fekete Krisztina (GYSE) 1 : 29,3, 3. Siller Szilvia (ESE) 1 : 33,4. FIÚK. 400 m vegyes: 1. Dorkó Tamás 5 : 17.1. 2. Urbán Ferenc 5 : 21.4. 3. Ripka Kálmán 5 : 30.3 (mindhárom ESE). 400 m gyors: 1—2. Herczeg Attila és Dorkó Tamás 4 : 47.6. 3. Gledura Gábor 4 : 50.9 (mindhárom ESE). 200 ni mell: l. Urbán Péter 3 : 13.0; 2. Vámosi István 3 : 15,4. 3. Zsigmond Attila 3 : 22.0 (mind­három ESE). 100. m gyors: 1. Tóth Zoltán (ESE) 1 : 19,1, 2. Füge Péter (ESE) 1 : 20.4, 3. Kovács Péter (GYSE) 1 : 28.2. Béka 100 m gyors: 1. Kalmár Ferenc 1 : 26.2. 2. Nagy Péter 1 : 28.0, 3. Csutorás Csaba 1 : 36,9. (mindhárom ESE). Úttörő 800 m gyors: 1. Cseh István 11 : 10 fi. 2. Urbán Péter 11 : 14,4. 3. Ko­vács Tamás 11,41.5 (mindhárom ESE). 200 m gyors: l. Urbán Péter 2 : 54.3, 2. Bállá Zoltán (GYSE) 2 : 57.6. 3. Kovács Tamás 2 : 58,1. Delfin 100 m gyors: l. Jaros Péter (GYSE) 1 : 18,1, 2. Dorkó Zsolt (ESE) 1 : 22,6, 3. Dér Zsolt (ESE) 1 : 25,2 Maróczy Kupa A megvei sakk-csapatbaj­nokság újabb fordulójában rangadót nyert a Bélapátfal­vi Építők. A IV. forduló eredményei: Mátrakő SE—Gy. Izzó 1.5-2.5, H. Kinizsi—Gv. Vo­lán II. 4-0, GYSE ifi.—Fü­zesabonyi Vasas 0-4, Hevesi SE—Gy. Volán I. -1-3, A gyöngyösi csoport állása: 1. H. Kinizsi 13,5, 2. Füzesabony 13, 3. Gy. Volán I. 12 pont­tal. Bélapátfalva—Verpelét 4-0. Barta—Nagy Gy. 1-0, Bocskai—Paróczay 1-0. Ba­logh—Vitéz D. 1-0, Póbis— Zsivica 1-0. Eger SE—Egri Gárdonyi 2,5-1,5, E. Finom­szerelvénygyár—Hevesara­nyos 1-3, Bükkszék—Egri Hadkiegészítő 3,5-0,5. Az egri csoport állása: 1. Bélapát­falva 14,5, 2. Bükkszék 12, 3. Eger SE 10,5 ponttal. Úttörők szimultánján: Csőm—Király L. döntetlen! 1. Füzesabony 7 7 — — 46- 2 14 2. Szihalom 7 6 — 1 26-12 12 3. Feldebrő 7 4 1 2 14-19 9 4. Sarud 7 3 1 3 11-11 7 5. M.-tárkány 7 1 3 3 14-27 5 6. Poroszló 7 1 2 4 10-12 4 7. M.-szemere 7 ■ 3 4 8-32 3 8. Kál-K. 7 í 5 9-23 2 Megjegyzést A csapatok még nem térnek pihenőre, mert a tavaszi idényből elő­rehoztak két fordulót. + Az egri járási labdarúgó­bajnokság legutóbbi forduló­jának eredményei. 1. osztály (zárójelben az ifjúságiaké): Felsőtárkány—PAKÜSE 0-1, (1-1), Hevesaranyos—Andor- naktálya 3-4 (2-1), Egerszólát —Egerbakta 2-2 (4-1), Isten­mezeje—Bekölce 3-1 (3-1), Erdőkövesd—Verpelét 2-1 (5-1), Makiár—Mikófalva 2-3 (1-3), Egerszalók—Tarnale­lesz 2-0 (2-1). II. osztály: Egerszalók II.—Mátraballa 2-0, Bodony—Bélapátfalva II. 2-1, Egerbocs—Recsk II. 1-1, Noszvaj—Nagyvisnyó 5-1, A bajnokság őszi állása: Gyöngyösön a városi úttö­rőházban 32 pajtás ült asz­talhoz azon a sakkszimultá­non, amelyet a gyöngyösi kisdiákoknak Tóbiás Béla, a Heves megyei Sakkszövetség főtitkára kezdeményezett. Mint arról már beszámol­tunk, Csőm István nemzet­közi nagymester, sakkolim­piai bajnokunk volt a ven­dégjátékos. A nagy élményt jelentő játékban valamennyi gyöngyösi általános iskola képviseltette magát verseny­zővel, de részt vett és ját­szott a szimultánon mátra- füredi, gyöngyöshalászi, mát- raszentimrei és kékestetői úttörő is. A rendezvényt Juhász Sándorné, a gyöngyö­si városi úttörőelnökség tag­ja nyitotta meg, a játék szabályait Dobroviczky Fe­renc. a Heves megyei Sakk- szövetség elnöke ismertette. Miközben a nagymester rót­ta a köröket az asztaloknál, egyre fogytak ellenfelei. A mátrafüredi Király Laci azonban jól tartotta magát, végül a nagymester döntet­lent ajánlott fel! A sakkozás iránti érzékéről tett tanúbi­zonyságot —, amint azt ké­sőbb Csont István elmondta — a gyöngyösi 6. számú ál­talános iskola tanulója, Nagy Zoltán is. Végül a nagymes­ter 31 győzelmet és egy dön­tetlent ért el, ez volt szi­multánja mérlege. Csőm Ist­ván élménybeszámolót tar­tott. s autogramot adott a táblánál ült ellenfeleinek. 1. Recsk II. 7 6 1 — 20-11 13 2. Noszvaj 7 4 1 2 24-10 9 3. B.-falva II. 7 3 2 2 29-13 8 4. N.-visnyó 7 3 2 2 20-18 8 5. Egerbocs 7 3 2 2 16-19 8 6. E.-szalók II. 7 2 1 4 12-19 5 7. Bodony 7 2 1 4 13-22 5 8. M.-ballá 7 — — 7 5-27 —-k A gyöngyösi járási labda­rúgó-bajnokság legutóbbi fordulójának eredményei. ia79. október 19., péntek A férfi egyéni sakkvilág­bajnoki zónaköri döntő 18 fordulójában, Rio de Janeiró- ban Sax Gyula sötéttel győ­zött a brazil Sunye ellen. Portisch világossal az izraeli Kagen ellen szerepelt, játsz­májuk függőben maradt. Az élmezőny: Hibner 11 (1), Petroszjan 10.5, Portisch 10 (2), Timman 9 (2), Sax 9 (1). Ivkov 8 (3). A nőknél már az utolsó forduló előtt eldőlt, hogy Verőcri Zsuzsa 11,5 pontja elég a továbbjutáshoz. Értesítjük Gyöngyös, Mátraiüred és Gyöngyössolymos fogyasztóit, hogy hálózatmosatási és fertőtlenítési munkák miatt, 197ÍT. október 18-tól november 15-ig. esetenként vízhiány várható. Kérjük a fogyasztók megértését és türelmét! Heves megyei Vízmű Vállalat ÁLLÁS Felvételre kere­sünk gyakorlat­tal rendelkező gépészmérnököt, tmk-lakatost, villanyszerelőt, hűtőkompresszor. kezelőt. Közép-magyaror­szági Tejipari V. gyöngyösi üzeme, Gyöngyös, Ke­nyérgyár u. 1. Garázs eladó Gyön­gyösön a Kenyér­gyár úton. Érdek­lődni Gyöngyös, Kó­csag u. 18. sz. 11-es lakás. Garázs tartós hasz­nálatra kiadó. Érdek­lődni Eger, Csiky S. út 17. 5-ös lakás, 21-én, vasárnap dél­után 16—19 óra kö­zött. Gyöngyöshalászon 300 négyszögöl köz­művesített telek el­adó a Dózsa Gy. u. 22. alatt. Érdeklődni Barabás, Cyöngyös- oroszi. Erdészház. Telefon: Gyöngyös­oroszi 8. Hatvanban, Münnich F. u. 12. 4. em. 12. 2 szoba-összkomfor­tos, szövetkezeti la­kás beköltözhetően eladó. Telefon: 12-58. 16-62. Egerben 398 négy­szögöl zártkert, Szépasszony-völgy közelében szőlővel, gyümölcsössel, kis házzal eladó. Tele­fon: 16-274, Eger, Cifrakapu út 25. II.3. Elcserélném 1 szoba­komfortos, gázfűté­ses lakásomat bel­városi 1 szoba-kony- hásra. Érdeklődni a délutáni órákban. Benedekné, Eger, Cifrakapu út 31. fszt. 1. Családi ház sürgősen eladó. Azonnal el­foglalható. Eger, Ja- nicsár út 14? ________ F iatal, gyermektelen házaspár üres, szo- ba-konyhás lakást keres 2—3 évre. ,,Rózsa” jeligére, a Magyar Hirdető Heves megyei köz­pontjába._______ E gerszalókon, Petőfi út 26. sz. alatt ker­tes. családi ház el­adó. Érdeklődni ugyanott._____________ S íkfőkúton 70 négy­szögöl vikendtelek építési anyaggal el­adó. Érdeklődni Eger, Faiskola út 54. 26 mLes épület Ber­csényi úton raktár­nak, vagy garázsnak kiadó. Érdeklődni Eger, telefon: 10-422. Csebokszáriban 2 szoba-összkomfortos 65 m2-es OTP-örök- lakás beköltözhetően eladó. Érdeklődni Eger, Lenin út 91. III, 2. Györiné. IN Skoda. S 100-as 1981-ig műszakizva, jó állapotban eladó. Érdeklődni Gyön­gyös, Kócsag u. 27. IV. 14. Szölösi. ______ Z D írsz. 3 éves Tra­bant megkímélt ál­lapotban eladó. Eger, telefonon: 16-712. S 100-as Skoda, jó állapotban eladó. Ostoros. Egri út 18. UX Trabant Specíál eladó. Eger. Szeder­kényi u. 59. Renault 4-es jó ál­lapotban, olcsón el­adó. Műszaki vizsga 1981. novemberig. Cím: Hatvan, Vas- és Edénybolt. Tele­fon: 10-10. Kurunczi Lajos. ________________ V izsgázott Moszkvics eladó. Hatvan, Vasút u. 8. ___________ M üszakizott ZF-es 1300-as Lada eladó. Érdeklődni Eger 10-346-os telefonon, munkaidőben.________ 1 200-as IY-os Zsiguli sürgősen eladó., Ér­deklődni Márkáz, József A. u. 53 S50-es Fiat eladó 2 éves műszakival, al­katrészek is kapha­tók. Gyöngyös, Nap-' sugár u. 1. Eladó UR-es Wart­burg. Érdeklődni Gáspár Z. Eger, Dr. Berze N. János 1, II. UT S 110-es Skoda 1981-ig műszaki vizs­gázott sürgősen el­adó. Érdeklődni 17 órától Szénási, Eger, Vallon út 7. fszt. 1. IL S 100-as karam­bolos Skoda eladó. Bokor János, Kom- polt, Petőfi út 22. UT rendszámú ga­rázsban tartott Wart­burg de Luxé sze­mélygépkocsi eladó. Megtekinthető szom­bat du. és vasárnap egész nap. Eger, Gyónj Géza utca 1 UO frsz. Skoda-loo- as eladó. Érdeklődni Eger, Remenyik Zsi 10. 1/1. 17 után. ZF frsz 1500 cm 3 Polski Fiat eladó. Érdeklődni Eger, te- lefon: 14-640. frsz. jó karban levő 412-es 8 éves Moszkvics sürgősen eladó. Cím: Farkas József, Szihalom, Tarkanyi u. 29. ZG-s rendszámú S— 100 L-s Skoda el­adó. Érdeklődni le­het Ivád, Hunyadi u. 27. _______________ 3 éves műszaki vizs­gázott 353 de Luxé Wartburg gépkocsi igényesnek eladó. Érdeklődni Mezei A. Hevés. Tanácsköz­társaság tér 10. Te- lefon: Heves. 251. US-es Wartburg, fe­hér 353-as de Luxé eladó. Érdeklődni Eger, Dobó űt 24. sz. lúsbolt. Molnár.______ 5 eves ZN frsz. Zsi­guli személygépkocsi eladó. Eger, Árpád út 24. Belföldi és külföldi autóstúráimhoz part- • nert keresek ter­mészetimádó hölgy személyében 40 éves korig. ,,Hiv az erdő” jeligére a Magyar Hirdető Hm-i köz­pontjába. _________ Z saluanyag, palló, gömbfa, faragott fa, horganylemez, ta­licskák, stb. eladók. Eger. Csiky S. ül 17. 21-én, vasárnap délután 14—17-ig. Intarziás ülőgarni­túra és egy barokk ebédlő-garnitúra igé­nyesnek OTP-hitelre is eladó. Érdeklődni Gyöngyös, Verseny u. 10. fszt. 6. Új 46-os méretű kar­csúsított női. barna irhabunda sürgősen eladó. Felsőtárkány, Bocskai út 5. 1 éves pej. 5 hónapos vemhes bekocsizva eladó. Kömlő, Egri út 99. _________________ 2 8 000 kcal vegyes tüzelésű, új lemez- . kazán eladó. Eger, Vécsey-völgy 77. Nagyobb méretű író­asztal . eladó. Érdek­lődni 16 óra után. Eger, Baktai út H. ép. 3. ajtó. _____ G ombok eladók. Eger Berzeviczy G. út 3. Lázár István.________ F ajtiszta kuvasz szu­ka, 20 hónapos és 3 hónapos kan áron alul eladó. Felsötár- kány. Fő út 277. 7 éves heréit ló és hathónapos csikó eladó. Érdeklődni TarnabocJ, Fasor út 4. sz. Mély fajdalommal tudatjuk, hogy köszönetét mondunk mindazoknak, akik BERNÁTH BALÁZS HOLLO GYULA hivatásos katona, 1979. október 15-én, életének 33. évében elhunyt. Temetése 1979. október 19-én, 15 órakor lesz, a visontai temetőben. temetésén részt vettek, virágaikkal, részvét- nyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család A gyászoló család Értesítjük tisztelt ügyfeleinket, hogy fiókjaink minden páros héten, szabad szombatokon, csak ügyfélszolgálati ügyeletet tartanak. Egerben telefonügyeletet az igazgatóságon: Eger, Kossuth L. u. 10. Telefon: 13-755. és ügyfélszolgálati ügyeletet a gépjárműkár-rendezési fiókunknál: Eger, Bajcsy-Zs. u. 13. Telefon: 13-402. tartunk. Az egri városi és járási fiókunk Eger, Klapka Gy. u. 1. sz. alatti irodaházban ZÁRVA TART. ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ Heves megyei Igazgatósága

Next

/
Oldalképek
Tartalom