Népújság, 1978. május (29. évfolyam, 102-126. szám)

1978-05-10 / 108. szám

A főiskolai spartakiádról jelentjük V:íllMl A bevonulás pillanatai, a lelátó előtt a pécsi pedagógusjelöltek haladnak Tegnap délelőtt Egerben, a városi stadionban ünnepi külsőségek közepette nyitot­ták meg az általános iskolai tanárképző intézmények 1978. évi spartakiádját A labda­rúgópálya gyepszőnyegére pattogó zenére sorakozott fel a spartakiádra érkezett 18 intézmény csapata, majd fel­vonták a főiskolák díszzász­laját. A résztvevőket Csillag Bé­la főiskolai docens, a Ho Si Minh Tanárképző Főiskola testnevelés tanszékének veze­tője üdvözölte. A versenyt a rendező, házigazda intézmény főigazgatója dr. Szűcs László nyitotta meg, sok sikert kí­vánva a kétnapos küzdelem­sorozat valamennyi részesé­nek. Az ünnepélyes megnyitó a csapatok — Bajai Tanító­képző Főiskola, Bérezi Gusz­táv Gyógypedagógiai Tanár­képző Főiskola, Budapest, Bessenyei György Tanárkép­ző Főiskola, Nyíregyháza, Budapesti Tanítóképző Főis­kola, Comenius Tanítóképző Főiskola, Sárospatak, Debre­ceni Tanítóképző Főiskola, Esztergomi Tanítóképző Fő­iskola, Győri Tanítóképző Fő­iskola, Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet, Juhász À férfi magasugrást Gibicsár István (egri tanárképző) nyer­te 201 cm-es ugrással Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, Kaposvári Tanító­képző Főiskola, Kecskeméti Óvónőképző Intézet, Kossuth Lajos Katonai Főiskola, Kosárlabda-eredmények Egri Finommechanika— Kiskunfélegyháza 67—65 (35—35) NB tl-es férfimérkőzés. Kiskunfélegyháza. V. : Bu­da novics, Matlári. Finornmechanika: Komen- czy 16, Korepta 18, Busák 14, Tari 5, Molnár 10. Csere: Za- hár 2, Kirr 2, Lezsák, Sipeki, Nagy. Edző: ifj. Csányi Bar­na. Egri Finommechanika— Hódmezővásárhely 66—57 (38—35) NB Il-es férfimérkőzés. Eger. 100 néző. V. : Kosa­ras. Dukát. Finommechanika: Komen- czy 4, Korepta 37, Tari 2, Bu­sák 12, Molnár 8. Csere: Za- hár 2, Lezsák, Sipeki, Kirr, Nagy. Edző: ifj. Csányi Bar­na. Egri Tanárképző— Hódmezővásárhely 73—64 (38—35) NB Il-es férfimérkőzés. Eger, 150 néző. V.: Patay, Szamos. Tanárképző: Szaly 4, Ko­vács 22, Debreczeni 16, Sza­bó 8, Hubert 5. Csere: Lacz- kó 18, Kádas, Lavotha, Reg­gel, Gál. Edző: Sipos József. Egri Tanárképző— Kőbányai Sör 65—66 (35—33) NB Il-es férfimérkőzés. Egri Finommechanika— Nyíregyházi MG Főiskola 104—75 (50—31) NB II-es férfimérkőzés, Eger. V.: Matlári, Tolnai. Finommechanika: Komen- czy 28, Busák 28. Tari 18, Si­peki 6, Molnár. Csere: Nagy 2, Kirr 8, Lezsák 10, Zahár 4, Melicher. Edző: ifj. Csányi Barna. A közepes színvonalú mérkőzésen mindvégig ve­zetve biztosan nyert a Finom- mechanika. Jók: Komenczy, Tari. Busák. KSI—Egri Tanárképző 94—48 (50—22) Felszabadulási Kupa hői mérkőzés, Sportcsarnok. V. : Král, Füleki. Ld.: Németh A. 36, Gulyás 12. Nagÿ 10. illet­ve G. Hideg 18. Szekeres 17. Diákteniszezők Egerben Csapatbajnokság és egyéni Az egri tenisztelep az utób­bi években ugrásszerű minő­ségi változáson ment keresz­tül. Az új öltöző, a villany- világítás, amely esti mérkő­zések lebonyolítását is lehe­tővé teszi, a megnagyobbított kifutótér, egy új pálya, mind-mind azt jelzi, hogy hosszú évtizedek stagnálása után a tárgyi feltételek je­L MU. május 10., szerda ,TT\ lentősen megjavultak Heves megye székhelyén. Ennek a fejlődésnek mint­egy elismerése, hogy a Ma­gyar Tenisz Szövetség az idén Egernek adta az orszá­gos egyetemi-főiskolai tenisz- bajnokság rendezését. Így péntektől 22 felsőoktatási in­tézmény csapata, s hatvan­három egyéni versenyző mé­ri össze tudását az egri vö­rös salakon. A mérkőzéssoro­zatok vasárnapig tartanak, s ha az időjárás is úgy akarja, akkor a hét végén először hirdetnek majd Egerben or­szágos tenisz egyetemi-főis­kolai bajnokokat. (Fotó: Szántó György) Szentendre, Pécsi Tanárkép­ző Főiskola, Soproni Óvónő­képző Intézet, Szarvasi Óvó­nőképző Intézet, ■ Szombathe­lyi Tanárképző Főiskola, Ho Si Minh Tanárképző Főisko­la, Eger — elvonulásával ért véget. A labdajátékokban a már elkezdett selejtezők foly­tatódtak, atlétikában valósá­gos — s Egerben rég látott — nagyüzem színhelye volt a városi stadion. A futó, ügyességi és dobószámok kö­zül a leghamarabb a férfi magasugrásban dőlt el a végső sorrend. A keddi na­pon a délutáni órákban a tornászok és az atléták fejez­ték be versenyeiket, az úszók rhég késő este is versengtek a versenyuszodában. Ezek ered­ményeiről, valamint a mai, szerdai kézilabda- és kosár­labda-döntőkről holnapi lap­számunkban számolunk be. Világbajnokság 49 percben... Boskovics Jenő, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti: Már-már világbajnoki bo­hózat, ami a hétfő esti mű­sorral történt. A programban nyolc összecsapás szerepelt, de egy líbiai ökölvívó távol- maradása miatt csak hét mérkőzésre került sor. Ezek­ből a találkozókból négy tar­tott három menetet át, végül. is a fél 8-kor kezdődött mű­sor 9 óra előtt néhány perc­cel véget ért, méghozzá úgy, hogy szorítóban ökölvívást összesen 49 percen át leértett látni... Sajnos ebből a 49 percből volt egy újabb kilenc, amely nem lesz kellemes emlék a magyar ökölvívás számára. Nyolc esztendővel ezelőtti Junior Európa-ba.jnokunk, Juhász László kisváltósúly- ban a legjobb 16 közé jutás­ért simán vereséget szenve­dett az ugyancsak korábbi Európa-bajnok szovjet Lvov- tól. Juhász Lvov ellen rövid időszakoktól eltekintve alá­rendelt szerepet játszott. Az első menetben érthetetlen volt tartózkodása, ekkor már jelentős hátrányba került, a második menettől erősített, támadott is, de akárcsak az előző magyar ökölvívók, ő sem volt kemény, amikor fordulat következhetett vol­na, ismét döntöttek az ellen­fél nagyobb ütései, az utolsó másodpercekben kétszer is számoltak Juhászra. így elbúcsúzott már a ne­gyedik magyar ökölvívó is a belgrádi szorítótói, egyedül Botos jutott tovább és még hárman, Orbán (légsúly), Da- nyi (váltósúly), és Götz (kö­zépsúly;) várnak bemutatko­zásra. Visszatérve Juhász László vereségére, míg az előzőek­nél, azaz Dezamicsnál és Lé­vainál ok lehetett a kesergés- re a pontozók ténykedése miatt (bár nem ez volt a döntő), itt sima ügy volt Ju­hász kikapott. Ezen a véle­ményen volt a Kellner Fe­renc mellett szaktanácsadói minőségben levő Adler Zsig- mond is. A következőket mondotta: — A lényegesen jobb ököl­vívó győzött, itt nem volt mese. Reméljük, hogy a to­vábbiakban a mostani elég­gé keserves 'bizonyítványt a többiek kijavítják. Csak egy változás A megyei ifjúsági fabda- rúgó-bajnokság 28. forduló­jában nem született megle­petés. Az első hat helyen álló csapat nyert, az utolsó hat pedig vereséget szenve­dett. A bajnoki táblázatban egyetlen változás történt: az Erdőkövesd nyert a Kömlő ellen és a két csapat helyet cserélt. Eredmények: Bélapátfalva —Hatvani Kinizsi 2—3 (0—2), Rózsaszentmárton—Petőfi- bánya 0—3 (0—1), Erdőkö­vesd—Kömlő 1—0 (0—0), Tárnáméra—Apc 1—2 (0—1), Selyp—Eger SE II. 0—8 (0—2), MÁV HAC—Novaj 4—0 (1—0), Heves—Sírok 2—1 (1—0), Domoszló—Hort 0—2 (0—1), GYESE—Éger­csehi 9—0 (6—0). A bajnok­ság állása: 1. Eger SE 28 26 — 2 128- 12 52 2. Heves 28 20 3 5 70- 37 43 3. P.-bánya 28 19 4 5 90- 26 42 4. MÁV HAC 28 18 4 6 92- 32 40 5. H. Kinizsi 28 17 4 7 57- 35 38 6. GYESE 28 16 5 7 94- 37 37 7. Siroif 28 14 7 7 69- 36 35 8, Apc 28 13 4 11 44- 49 30 9. Hort 28 11 6 11 42- 44 28 10. Selyp 28 10 5 13 46- 60 25 11. Erdőkövesd 28 12 1 15 41- 77 25 12. Kömlő 27 12 — 15 47- 60 24 13. Domoszló 28 9 2 17 63- 95 20 14. B.-falva 28 7 3 18 65- 79 17 15. Tárnáméra 28 6 3 19 21- 59 15 16. Novaj 28 5 2 21 21- 77 12 17. Egercsehi 28 4 3 21 33- 96 11 18. Rózsaszentmárton 27 3 2 22 27-139 8 Területi bajnok az ESE Nyíregyházán rendezték meg az északkelet területi tornász-csapatbajnokságot, melyen öt megye tornászai találkoztak egymással. Me­gyénket az ifjúsági II. osztá­lyúak csapatversenyén az Eger SE fiataljai képviselték. Hegyei ÖHV-döntő Füzesabonyban A füzesabonyi fedett lő­tér környékén rendezték meg az ÖHV és az általános hon­védelmi verseny megyei dön­tőit. A rangos eseményen jelen volt Ferehczi István al­ezredes. az MHSZ országos központja lövész- és tömeg­sport-osztályának főelőadója, Tóth György, az MHSZ me­gyei titkára, helyettese Berta Ervin, valamint a járási és városi vezetőségek titkárai. A kedvezőtlen esős időjárás el­lenére is színvonalas verseny alakult ki. Főként a küzdeni tudásból vizsgáztak jelesre a versenyzők. Eredmények. ÖHV. Úttö­rők. Fiú II. korcsoport: I. Székely Tamás (Gyöngyös város) 167,2, 2. Bolla József (Heves járás) 179,5. 3. Gál Bálint (Füzesabony járás) 194 8 másodperc. I. korcso­port: 1. Salamon Miklós (Fü­zesabony j 1 111.0. 2. Csuto- rás Gyula (Gyöngyös j.) 131.8 3. Berzsenyi Dániel (Gyön­gyös v.) 134,6. Leány II. kor­csoport: 1. Nagy Erika (Gyöngvös j.) 121.8. 2. Káló Dóra (Eger j.) 128,0, 3. Tóth Éva (Eger város) 156,5. I. korcsoport: 1. Jakab Zsu­zsanna (Füzesabony j.) 164,3,' 2. Törőcsik Éva (Heves j.) 180,6, 3. Kiss Zsuzsanna (Eger j.) 181,5. Ifjúsái flú: 1. Illés Dénes (Gyöngyös j.) 103,4, 2. Földi József (Eger .(.) 106.9, 3. Szőke Péter (Hatvan v.) 107,9. Felnőtt női: 1. Vitéz Katalin (Eger j.) 185,4, 2. Bendzsel Éva (Eger v.) 185.6. 3. Odler Eri­ka (Gyöngyös j.) 198,8. Férfi: 1. Pajkos Endre (Gyöngyös j.) 102,6. 2. Sasfalusi Gábor (Hatvan) 108.3. 3. Kovács Balázs (Eger) 111.0. Csapat- rersenybc.n: 1. Eger járás 1059.1, 2. Gyöngyös járás 1100 2. 3 Heves járás 1245.8. Általános honvédelmi ver­sen;/ eredményei. Járörver- seny: 1. Heves járás (Tarna- őrs) 5:29,6, 2. Gyöngyös já­rás (Apcl 7:32.2. 3. Gyöngyös város 15:04.6. Párbajlövészet: 1. Gyöngyös város 5, 2. Gyöngyös város 4,. 3. Füzes­abonyi járás 3 ponttal. Ösz- szesített értékelésben: 1. Gyöngyösi város 8, 2. Gyön­gyös járás 8, 3. Heves járás 7 ponttal. Az első helyet a párbaj lövészet döntötte el azonos pont miatt. A díjakat Tóth György, az MHSZ megyei vezetőségének titkára adta át.' A nehéz anyagerősségi köte­lező és szabadon választott gyakorlatokat az egri lányok szépen, tiszta technikával mutatták be, s ami figyelem­re méltó, a csapat valameny- nyi tagja „rontás” nélkül versenyzett. Teljesítményü- ket a pontozóbírák is magas­ra értékelték. A Molnár Ka­talin, Tollner Erika, Bucsi Ágnes, Lőcsei Andrea, Vár- konyi Márta összeállítású csapat a területi bajnokságon elért első helyezésével jogot szerzett a szeptemberben megrendezésre kerülő vidék­bajnokságon való részvétel­re. im A Népújság: tippjei a 19, hétre $ 1. Dorog—Komló 1 2. Nagykanizsa—STC 1 X 3 3. MÁV DAC—SZMTE X 2 4. Fűzfő—K.-barcika 1 2 5. BVSC—KKFSE X 6. Eger—Izzó 1 2 7. Láng—IKARUS 2 8. Cegléd—KSC 1 X 9. Építők SC—Pénzügyőr 1 10. ÉGSZÖV—Bp. Sp. 11. Dunakeszi—B.-gyarmat X 1 X 1 12. Oroszlán—PVSK 1 13. Siófok—Bauxitb. 1 Pótmérkőzések : 14. Szavária—KOMEP I 15. Bábolna—MÁV NTE 1 16. Keszthely—Kiss J. SE 1 INHEM-onnan A Vörös Csillag Érdemi renddel kitüntetett Magyar Honvédelmi Szövetség He­ves megyei vezetősége május 12-én 17 órai kezdettel tart­ja ünnepségét a szövetség megalakulásának 80. évfor­dulója alkalmából Egerben, a Hámán Kató Megyei Út­törőházban. A női kézilabda NB 1. lása: áU 1. Vasas 2. FTC 3. Bp. Sp. 4. Tatabánya 5. TFSE 6. Bakony V. 7. Borsodi B. 8. Pécsi MSC 9. Eger SE 10. Postás 11. Híradót. 12. Győri T. 6 6 ------- 133- 73 12 6 411 122- 14 9 2 106- 96 8 2 75- 80 8 2 109- 99 2 89- 86 2 75- 75 4 102-103 4 59- 77 3 66- 93 4 73- 89 5 69- 94 6 4 — 6 4 — 6 3 1 6 2 2 6 13 6 2 — 6 2 — 6 12 6 11 6 1 • Petőfibánya—Rózsaszent, márton 3—0 (2—0), megyei labdarúgó-mérkőzés, Rózsa­szentmárton, 150 néző. V: Fodor. Petőfibánya: Bóna —Kulcsár, Hepp, Scheánsz- ki, Dombi, Gáldi, Turcsányi, Osztafi, Laczkó, Verebélyi, Tóth J. (Tóth I.). Rózsaszent­márton : Nagy Gy.—Csala, Berta, Gubis, Dorner, Ocsko, Fáczán, Aradi, Hegyi, Ga­lambos, Micki. Az átgondol- — tabban játszó vendégeké, megérdemelten nyertek. G: Laczkó, Verebélyi, Tóth J. Jók: Hepp, Verebélyi, Gáldi, Tóth J., illetve Nagy Gy., Berta, Dorner. (Fáczán Sán­dor). Verpeléten rendezték meg az egri járás férfi és női, va­lamint ifjúsági egyéni sakk- bajnokságát, ahol a követ­kező eredmények születtek; férfiak: 1. Marsovszky And­rás, 2. Sutka Sándor, 3. Nagy G/örgy (mindhárom Verpe- lét), ifjúságiak: 1. Kormos Géza (Bélapátfalva), 2.—3. Vas Gyula (Bélapátfalva), és Vitéz Zsolt (Verpelét). nők: 1. Kovács Márta (Bélapát­falva), 2. Sike Mária (Bél­apátfalva), 3. Béres Deák.' Györgyné (Verpelét)’. ★ Május 11-én, csütörtökön 11 órai kezdettel Egerben a versenyuszodában rende­zik meg az úttörő-olimpia Heves megyei döntőjét úszásban, melyre a verseny kezdete előtt fél órával a helyszínen lehet nevezni. AZ ALFÖLDI PORCELÁNGYÁR TERMÉKEI A SKÁLÁBAN. A SKÁLA ÁRUHÁZBAN május 9-től 13-ig áru­sítással egybekötött kiállítás lesz. Ezen önök Is vásárolhatnak az Alföldi Porcelángyár széles termékskálájából. Ez a skála a fürdőszoba- berendezéstől a fal- és padlóburkolón át egészen az ízléses és szép kivitelű étkészletekig terjéd. VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! HUHGMl s SKALA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom