Népújság, 1976. december (27. évfolyam, 284-309. szám)

1976-12-31 / 309. szám

^VWVSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^ 1977. január 3-tól január 9 -ig KOSSUTH 8.25 Mit Üzen a Rádió? ".00 Komját Aladár versei -.10 A hét zenemüve 40 Gyí, te oaci.. J5 ..Választott rokonság” Az Ifjúsági Rádió műsora 1.25 Ide nekem az oroszlánt is! Tanácsok gyermek- színjátszóknak 10.37 Bioritmus 10.57 Gries:: Peer Gynt — kísérőzene 11.41 A Pickwick Klub Charles Dickens regénye folytatásokban —• X. réfcz j (Ism.) I 12.35 Tánczenei koktél 13.20 Válaszolunk hallgatóinknak 13.35 Kovács Aroád népi zenekara játszik 34.00 Ezereev délután 14.32 A Magyar Rádió és Televízió énekkara énekel Közreműködik a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara 14.47 Weiner: Ballada 15.10 Édes anyanyelvűnk 15.15 Graziella Sciutti és Giusenoe Taddei énekel 15.43 Az élő néodal 16.05 Szoc»a'is+a brigádok akadémiája 16.35 Prokofiev: Péter és a farkas 17.07 Operettdalok 17.25 Remekírók — remekművek 18.00 A Belügyminisztérium Duna Művészegyüttesének ( néni zenekara látszik Mészáros Tivadar vezetésével 19.15 A Fonográf együttes felvételeiből 19.30 B. U É. K. — 1977! A Rádió Kabar^s-’-mházának szi’veszteri műsora a Közoonti Fizikai Kutatóintézetből 22.20 Tíz nerc külpolitika 22.30 Szimfonikus zene 0.10 Aldobolvi Nagy György és Szenes Iván táncdalaiból PETŐFI .05 Magyar fúvószene .33 Nótacsokor -33 A Stúdió 11 játszik .0.00 A zene hullámhosszán 12.00 Hotel Aranyszivárvány Részletek Marks zenés játékából 12.33 Üzenet a mai iskolának 12.50 Hangszerszólók 13.25 Kis magvar néprajz 13.33 Cspiogató —Bartók Béla gyermekkórusaiból 14.00 Kettőtől ötig.. . 17.00 Az Rádió órája 18.00 E®v hazában 18.33 Raran"o’ás régi hang­lemezek között 18.50 Ger^elv Anna és Solti Károlv nótákat énekel 19.30 A váiHozó világkép 20.00 ifjú Zenebarátok Híradója 20.20 Labirintus 20.33 Egy rádiós naplójából 21.30 Nvolc rádió nyolc dala 22 00 Népdalok 22.33 Derűre is derű 22.54 A csavargók Részletek Ziehrer operettjéből KOSSUTH 8.27 A változó világkép (Ism.) 8.57 Zenekari muzsika 10.05 A föld a'atti világ titkai 10.30 Ide nekem az oroszlánt is! 10.40 Maurizio PoUini zongorázik 11.37 A Pickwick Klub Charles Dickens regénye folytatásokban — XI. rész (Ism.) 12.35 Melódiakoktél Közben: 13.10 Törvénvkönyv 13.25 A Melódiakoktél folytatása 13.58 Sándor Mátyás — II. rész Verne Gyula regénye rádióra alkalmazva 15.10 Morva-szlovákiai évszakok 15.25 Brahms: A-dúr szerenád 16.05 Harsan a kürtszó! 16.35 Éneklő Ifjúság 16.43 Egyveleg Eduard Künneke melódiáiból 17.07 Fiatalok stúdiója 17.32 Madarász Katalin cigány- dalokat énekel 18.00 A Szabó család 19.15 Híres karmesterek próbálnak 19.45 Háttérbeszélgetés 20.15 Schubert kamaramuzsikájából 21.05 Többs^emközt a Kossuth Klubban 21.35 Nóták ___ 2 2.50 Erőmű, atomszenVéi a Rajna és az Elba között KEDD 43 Hírek .50 síuerás — néevsánc verseny — Közvetítés Innsbruckból (Színes) 'AO Mindenki iskolája (Ism.) 1. Fizika — Bevezetés a fizikába 40 Reklámműsor .45 ? Fizika — A testek egymásra hatása "5 Esti mese T> T^qr»hbek is elkezdhetik Tévétorna (Színes) :F ^v-híradó ic Dömölkv János: Miért, avagy' A tévések elmentek Tévéfilm (Ism.) 10 Judv Garland műsora Zenés film .20 Tv-híradő 3. 2. műsor-.00 Cb^rT^s Trenet műsora, a Párizsi Olympia Színpadán .10 Tv-híradó 2. .30 Az ér1"*“t.ien őstermészet Oiacz dokumentumfilm (Színes) SZERDA «>4 is elkezdhetik Tévétorna (Ism.) (Színes) ‘;0 + q /cwínosl — Tudománvos híradó (Ism.) j.05 Nógv keréken Indiáig NSZK úHraizfiim-sorozat I. rész: Ecv expedíció elindul (Ism.) 10.30 A szerelem és Mr. T.c,w,,v,*'m — Ma^varul beszélő angol tévéfúm- sorozat TV/2 rész (Ism.) 11.15 *iHk tették le a felvert — Ma^varui besróiő NbK tévéfi’m- sorozat V^2. rész (Tsm.) 12.20 Fő a fele — Vétóikodő- műsor —• I. Snort (Ism.) 14.3° ’ "»'H isko’áia (Ism.) l. Földraiz — A Föld és a / viláeegvetem 15.05 1 Rjoiógia — Élő és ) élettelen 15.40 9 Bio’ógia — Sejtek. szövetek, szervek 1« Hírek 16.5Í1 "’a í°v tovább. . . Matematika-tovóbbkénzés pedagógusoknak — 2—4 és 6—R osztály — Geometria I. rész 17.45 történik a lábaink alatt? — Svéd klsfiim 18.15 r -^ofne 9 mO’ió tonnával több? Az eo^ó-^rogram a m^va’^’lás útján III/l. rész 18.45 «z.épep tói magvarul... 18.55 "‘oni («iTfnesl , Köziekedl okosan! 19.00 fi vó-öncócrszoigáiat L tájékoztatója 19.05 Beklámműsor 19.10 Esti mese (Színes!) 19.20 Idősebbek is elkezdhetik Tévétorna (Színes) 19.30 Tv-híradó 20.00 A szerző persze őrült (Színes) Réz Ádám műsora G. B. Shaw-ról 21.05 Panoráma — Jelenségek a világpolitikában 21.30 7°ne. zene, zene... Körkép 22.30 Tv-híradó 3. 2. műsor 18.23 A Mn«rar Televízió Szabadegyeteme .A változó viláeegvetem konzultációs adása” (Ism.) (Színes) 19.30 Tv-híradó 20.00 tuareg kislány voltam — Belga dokumentumfilm (Színes) 21.10 Tv-híradó 2. 21.30 Hat húron pendülünk Gitárt skola kezdőknek 10. rész 21.45 Cs-^ov: 6-os számú kórterem — Tévéfilm (16 éven felülieknek!) CSÜTÖRTÖK 16.18 Hírek 16.25 Síugrás — négvsánc versenv — Közvetítés Bisehofshofenből (Színes) 17.35 Tíz^n túliak Társasága 18.25 'T’évébörze 18.35 Es nálatok? A Horizont SzerVcsztóség műsora 19.05 Reklámműsor 19.10 Esti mese (Színes) 19.20 T^őcoHHek is e1 kérdhetik Tévétorna (Színes) 19.30 Tv-híradó 20.00 Akik nem tették le a fegvvert — Magvarul beszélő NDK tévéfilm­sorozat V/4. rész 21.20 Soha iobbkor! Műve’tsó'p feitörőjáték 21.50 Nyitott könyv: Veres Péter 22.55 Tv-híradó 3. ? mCpsor 20.00 Korok, versek. . . Ad.v F^dre: Elbocsájtó szép üzenet 20.55 Tv-híradó 2. 21.20 —,,tr,t — Mn^arul beszélő francia film PPNTFIK 16.43 Hírek 16.50 Tránv az egvetem! Előkészítő a felsőfokú felvételi vizsgákra: A körmozgás 17.45 fiira szabadlábon Amerikai film 18.00 r?ko4t város Az eocénnrogram a mor,Vp’^",,iás útján III/2. rész 18.20 öt nerc meteorológia 18.25 coU az orszéo közepe Hrtvsz<n1 közvetítés képfelvételről 19.05 Reklámműsor 19.10 Esti mese (Színes) 23.00 Barokk muzsik* 0.10 Németh Gábor és Szenes Iván táncdalaiból pr-rrtri 8.05 Verbunkos muzsika 8.20 Tíz perc külpolitika (Ism.) 8.33 A corneviiiei harangok Részletek Planquette operettjéből 9.33 Derűre is derű 10 00 A zepe hullámhosszán 12 00 NAr»dMok 12.33 *—*»■* orosz irodalomból 12.50 fi n*---- Rádió és T ekvhió gyermekkórusa énekel 13.33 Szovl°t lnd»ilők 14 oo háti». . . 18.00 A francia sanzon nagy előadói 18.33 Mi^ől vaRonak a hang- lemezkataló^usok? 18.55 pa** dór népdal ­felvételeiből 19 90 v-bm^vpm szerint 19 30 C-?ak fiataloknak! 13 T»»íri^enkj K*nwtára 21.03 Másén "ni: Poras^thecsület Egyfelvonásos ónéra ??.34 Tíz nerc küipoMH^a 2?.44 Kellemes pihenést! KOSSUTH 8.27 Szno»«M«*s brigádok akadémiája 8.57 Mutatványosok 9.12 Vá’aszo’unk hallgatóinknak 9.27 Margaret Tvnes és Ferruccio Tasdiavini énekel 10.05 A repdífbetetleni ólomkatona — Andersen meséje 10.30 Ide nekem az oroszlánt is! 10.45 Az Állami Orosz Énekkar orosz népdalokat énekel 11.00 A Pickwick Klub Charles Dickens regénye folytatásokban — XII. rész 11.20 Bach-művek 12.35 Tánczenei koktél 13.20 BéJádi Miklós könyvszemléié 13.30 Boross Laios népi zenekara játszik 14.00 Százszorszép Klub 14.15 Bartók zongoraműveiből 14.32 Fáklvavivők — I. rész 15.10 Jsko’arádió — Párbeszéd a költészetről — Rendhagyó irodalmi sorozat közép- iskolásoknak 15.50 Polkák fúvószenekarra 16.10 E"v csongrádi nótafa: Nógrádi Ferenc 16.20 Üj operalemezeinkből 17.07 Szovjet export — 1977. 17.32 Klasszikus operettekből 19.15 Gondolat 20.00 Kovács Apollónia nótákat énekel 20.17 A Venetói Szólisták hangversenye az 1976. évi ’Salzburgi Ünnepi Játékokon Közben: 21.06 Kis .magyar néprajz 21.11 A hanc-versenyközvetités folytatása 22.20 Tíz nerc külpolitika 22.30 A dzsessz világa ^23.30 Prokofiev: f-moll szonáta 0.10 Filmzene PETŐFI 8.05 Három tavasz Részletek faltai Lajos— Szenes Iván— Kellér Dezső— Békeffi István operettjéből 8.33 Könnyűzene Lenivel országból, az NDK-ból. a Szovjet­unióból. Cs°b Szlovákiából és Bulgáriából 9.33 30 n«rc alatt a Föld körül — Nemzetközi magazin 10.00 A zene hullámhosszán 11.33 A Szabó család 12.00 A francia sanzon nagy előadói 12.33 A trubadúr Részletek Verdi onerájából 13.33 Muzsika gyermekeknek N 14.00 Kettőtől ötig. .. 17.00 Az Ifjúsági Rádió órája 18.00 Hivatalból felmentve 18.10 Téli leles naook dalaiból, táncaiból 18.33 Az 1976-os Onole-i fesztivál legsikeresebb dalai 19.03 Barátom Bunbury Részletek Natschinski zenés játékából 19.30 T>*r*~észde az elmúlt hónao zenei eseményeiből 20.33 Kíváncsiak Klubja 21.25 A Magvar Rádió sanzon- bemutatóia ílsm.) 22.05 Máté Péter és a Neoton egvüttes felvételeiből 22.33 Erkel operáiból 23.20 Balogh Albert népi zenekara játszik KOSSUTH 8.27 Harsan a kürtszó! 8.57 Szocialista iparvállalat és a világpiac 9.12 Emil Gilelsz kamarazene­felvételeiből 10.05 Bemutatjuk Wurczel József nevelőtanárt 10.25 Ide nekem az oroszlánt is! 10.40 Dohnányi: A tenor Vígopera 12.35 Melódiákoktól Közben: 13.15 Házunk tája 13.30 A Melódiakoktél folytatása 14.00 Szabadpolc 14.30 Morva—szlovákiai évszakok 14.45 Debussy: Szonáta . 15.10 Filmsztárok énekelnek 15.28 Ezeregy délután 16.08 Haydn: G-dúr szimfónia 16.35 A világszínház új ciklusa 17.07 Az egészségügy frontjain 17.30 Lemezek közt válogatva 18.15 Kritikusok fóruma 19.15 Két szimfonikus költemény 19.35 „VasléDcső” — Beszélgetés Oravecz Paulával 20.10 Magyar operaénekesek 21.05 Üj nótafelvételeinkből 21.40 Adottságok lehetőségek 22.20 Bach orgonaoreludiumok és fúgák magyar előadóművészek tolmácsolásában 23.26 Századunk kőTusihflveiből 0.10 Dzsesszfelvételekből PETŐFI 8.05 Kozák Gábor József népi zenekara játszik Agasvári Sándorné népdalokat énekel 8.20 Tíz oerc külpolitika (Ism.) 8.33 Slágermúzeum 9.20 Az élő népdal 9.33 Irodalmi évfordulónaptár 10.00 A zene hullámhosszán 11.55 Gyermekek könyvespolca 12.00 Nóták 12.33 Szolnoki stúdiónk jelentkezik 12.55 Schph-rt: IV. „Tragikus” szimfónia 13.25 Édes anyanyelvűnk 13.33 A Quilanavun együttes műsorából 14.00 Január 15.00 Sportvilág 17.00 Az Hiúsági Rádió óráia 18.00 .’«""«is Loussier triója játszik 18.33 Hétvégi Panoráma 19.55 Slágerlista 20.33 'rHHbswemh’ÖTt a Kossuth Klubban 21.03 At^’-‘*chtsberger: C-dúr hárfaversenv 21.21 A Rádió Dalszínháza 2?-33 Tíz o«**c kűlnoÚtika 23.44 A KTSZ Központi Művészegvüttes ra^kórenekara játszik Lendvai Csócsi József vezetésével KOSSUTH 8.27 Két utazás a Déli Jegestengeren 8.37 Ooerafinálék 9.34 Kiszáradt a diófa. . • 10 05 Vadászúton Afrikában 10.25 Ide n«*kem az oroszlánt is! 10.40 Komiát Aladár versei 10.45 Világhírű csellisták lemezeiből 11.00 Hogy volt!? 12.35 Tánczenei koktél 13.20 Néodalesokor 14.00 Giulietta Simionato énekel 14.21 Ismerkedés hazai tájakkal A Mátra és környéke 15.10 Zengjen a muzsika! 16.05 Minden kezdet nehéz 17.07 Beszélni nehéz 17.19 Bemutatjuk új felvételeinket 17.50 Láttuk, hallottuk — a színházban és a moziban 18.05 Haídú Erzsébet népdalokat énekel. Szakály Agnes cimbalmozik 19.15 Világszínház 20 39 Zenekari muzsika 21.05 Olvastam valahol..« 21.25 Színes néni muzsika 22.20 Tíz nerc külpolitika 22.30 Két szimfónia 0.10 Kecskés András gitáron és lanton játszik PETŐFI 8.05 A Harmónia együttes énekel. Renkő Dániel gitáron és lanton játszik. Miloslav Bures trombitál 8.33 Verbunkosok, nóták 9.10 ..Tisztelt Gyámhatóság” 9.33 A fúvószene története — I, rész 10.00 A zene hullámhosszán 11.50 Miért csúnya? 12.00 Hilde Güden és Rudolf Schock operett- dalokat énekel 12.33 Wehner Tibor zongorázik 13.00 Nőkről — nőknek 13.33 Vaszil Kazandzsiev: Gvermekalbum 14.00 Kettőtől ötig. . . 17.00 Az Hiúsági Rádió órája 18.00 Mipdenki iskolába 18.33 A Rádió Dalszínháza 19.24 Neménvi Lili sanzonestje a Zeneakadémia kistermében 19.49 Karai József féld.: Tolnai lakodalmas dalok 20.00 Harminc nerc rock 20.33 Hogy volt!? 21.32 Bach orgonapreludiumok és fúgák 22.33 Adriano Celentano, Jordanka Hrisztova, Bobbv Vee és Dalida énekel 23.20 János vitéz — Részletek Kacsóh Pongrác— Heltai Jenő daljátékából KOSSUTH 8.27 Két Gesualdo madrigál 8.35 Lányok, asszonyok 9.00 Segíthetünk? 9.30 Mindenki iskolája 10.05 Zenekari muzsika 12.20 Zenei anyanyelvűnk 12.30 Magyarán szólva.. . 12.45 Melódiakoktél Közben: 13.30 Ami még kell a munkakedvhez 13.40 A Melódiakoktél folytatása 14.05 Kónya Sándor könnyűzenei felvételeiből 14.25 Több gépet a mezőgazdaságnak! 14.55 Üj Zenei Üjság 15.30 Világslágerek magyar előadásban 16.00 168 óra 17.30 Rudolf Serkin (zongora) és Isaac Stern (hegedű) lemezeiből 18.45 Ének Igor hadáról (Ism.) 19.31 Verdi operáiból 20.30 Nótaest 21.37 Lemezmúzeum 22.20 A beat kedvelőinek 23.05 Zenekari muzsika 0.10 Melódiákoktól PETŐFI 8.05 Sebestvén András saját műveiből vezényel 8.20 Tíz perc külpolitika (Ism.) 8.33 Könnyűzene Párizsból 9.33 300 másodperc 9.38 Énekszóval muzsikával 10 00 Szabad szombat 12.00 Fúvósesztrád 12.33 Válaszolunk hallgatóinknak 12.48 Krvstvna Szostek- Radkova énekel 13.05 Villany a tanvan 13.33 A Magyar Rádió és 19.20 Idősebbek is elkezdhetik Tévétorna (Színes) 19.30 Tv-híradó 20.00 Delta — Tudományos híradó 20.25 Lincoln Ábrahám álmai Tévéjáték (Színes) 21.40 Nvitott boríték 22.15 Tv-híradó 3. 22.25 A házigazda: Dénes Zsófia (Ism.) 2. műsor 20.00 Schubert: Moments musicals — Részlet Schiff András Zeneakademiai szólóestjéből, felvételről A zene, zene, zene... hangversenvmelléklete 20.30 Vezetők Klubja — Miért nincs nyolcórás vezető? 21.10 Tv-híradó 2. 21.30 Allat-ÁBC — Csimpánz- kölvkök — NDK rövidfilm 21.35 Reklámműsor 21.40 Mée öt perc az élet Magyarul beszélő francia film SZOMBAT 8.28 Idősebbek is elkezdhetik Tévótorna (Ism.) (Színes) 8.35 Tízen Túliak Társasága (Ism.) 9.25 Akik nem tették le a fegyvert — Maevarul beszélő NDK tévéfilm­sorozat V/3—4. rész (Ism.) 12.00 Művészeti magazin (Színes) (Ism.) 14.48 Café Hungária (Színes) Kosztolánvi Dezső: Vakbél gyulladás Tévéfilm 15.20 Műviket az ötezerből? Pálvaválasztási műsor gyerekeknek: A baromfitenvésztő (Ism.) 15.35 Csak gyerekeknek! Kisfilm-összcállítás 1. Stan és Pan — Francia rajzfilmsorozat 20. rész: Talpalatnyi lökhaitás 21. rész: A kőkorszaki cukorka 22. rész: A formatartó öltönv 2. Karácsonyi Kincskereső (Színes!) A Szegedi Körzeti Stúdió műsora (Ism.) 16.15 Hírek 16.20 Hasznos mulatságok ..Eletemet ha elpipáztam” 16.55 p.?vi4mműsor 17.00 A bányába még besüt a nap — Az eocénprogram a megvalósulás útján * III'3. rész 17.30 Parabola 17.50 Kö^ös hazában. . . A Magyarországon élő nemzetiségekről szóló sorozat záróadása 18.25 A játékai A lehetséges lehetetlen 18.50 F.gvmiuió fontos hangjegy A Televízió könnyűzenei sorozata (Színes) 19.05 Síon! (Színes) Közlekedj okosan! L. rész ;llsni.) 19.10 Cicavízió 19.20 Tö*c-V)hek is elkezdhetik Tévétorna (Színes) 19.30 Tv-híradó ' 20.00 Jó-pioák (Színes) Angol szórakoztató film 20.30 Solaris (Színes) — Magyarul beszélő szovjet film II. rész Közben: 21.50 Tv-híradó 3. 2. műsor M.OO Mozart: Varázsfuvola K-“* '"onásos öoera (Szines) 1'H. A Hamburel Staatsoper előadása, felvételről (Ism.) Közben: 21.15 Tv-lilradó 2. VASÁRNAP 9.23 Idősebbek is elkezdhetik Tévétorna (Színes) (Ism.) 9.30 Mindenki iskolája (Ism.) 1. Matematika — A számok világa 10.00 Hírek 10.05 1. Irodalom — .........ügy k ell a boldogság, mint egy falat kenyér” 10.35 2. Matematika — Ami mérhető, azt mérd meg! A mérés 11.00 Bozó — Francia rajz­filmsorozat 3. rész: Bozó és a szörny 4. rész: Kísértet a kísérteiért 11.10 A^rók tánca (Színes) Néptáncműsor gyerekeknek VI/1. rész: Tardona 11.35 Csak a derű óráit számolom — Találkozás Somogyi Józseffel Helyszíni közvetítés a régi Vármúzeumból 15.03 Van egv ötleted? Játsszunk matematikát (Színes) 15.25 Ez csak divat (Színes) Zenés táncos divat­történet VI/4 .rész 15.45 Pembrnndt (Színes) V/2. rész: A lázadó Kenneth Clark sorozata. 16.15 Telesoort Az év ifjúsági sportol/jja 16.50 Műsorainkat ajánljuk! 17.15 A Ma^var Televízió szabadegveteme (Színes) A változó Föld 18.00 Lehet esv kérdéssel több? Vetélkedőműsor 18.30 Reklámműsor 18.35 A Közönségszolgálat tájékoztatója 18.40 Esti mese 18.50 ldőc°bbek is elkezdhetik Tévétorna (Színes) 19.00 A Hét.. . 20.00 H'rek 20.05 T'z kicsi indián Magyarul beszélő angol film 21.30 sporthírek 21.40 vnt Tibor — Portréfilm „Előrelépések és vissza­csatolások” (Színes) 22.55 Hírek Állandó MŰSOROK: KOSSUTH 4.30 Hírek Időjárás. 4.33 Zenés műsor. 5.00 Hírek. 5.30 Krónika. 5.45 Falurádió. 9.00 Hírek. 6.30 Hírek. 7.00 Krónika. 7.10 Körzeti időjárás. 7.30 Üj könnyek. 8.00 Hírek 8.05 Műsorismertetés. 10.00 Hírek Lapszemle. 12.00 Hírek. 15.00 Hírek. 16M vxlaQQOzdasdg hírei 17.00 Hírek. 19.00 Est» krónika. 19.30 Hírek tCsak vasárnap.) tOJfO Hírek. (Csak vasárnap.) 31.00 Hírek. 22.00 Hírek. 24.00 Hírek 0.28 Himnusz. 0.55 Hírek. (Csak szombaton.) Televízió énekkara Bárdos Lajos kórusaiból énekel 14.00 Fiataloknak! 14.45 Aki szerelmes lett a halálba 15.00 Népdalok 15.25 Orvosi tanácsok 15.33 Napraforgó 16.20 Éneklő If júság 16.33 ötórai tea 17.30 Nénzenek^dvelőknek 18.00 Zenés játékokból 18.33 Pianoforte Ferenczi György visszaemlékezései 19.11 Az 1976-os év könnyűzenei koncertfelvételeiből 20.38 Arcképvázlat Mark Twainról 21.41 Huszka Jenő operettjeiből 22.33 Yehudi Menuhin hegedül 23.05 Slágermúzeum KOSSUTH i 6.10 Kellemes vasárnapot! 7.23 Emlékeztető — az első traktorosokra 8.10 öt kontinens hét napjá 8.26 Magyar tájak dalaiból 9.00 Olvastam egy novellát 9.25 Giusenpe Di Stefano énekel 9.45 Komiát Aladár versei 10.03 A világgá ment holdvilág 10.30 Csicsija, bubája.. • 10.44 Népszerű fúvós­átiratok 11.05 Kapcsoljuk a Zenekadémia nagytermét — A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának matinéja Közben: Kb.: 11.50 E^es anyanyelvűnk Kb.: 12.05 T”vés Gyula versel Kb.: 12.10 A haneversenyközvetítés folytatása Kb.: 12.55 ^^ztelet az embernek Kb.: 13.05 Fényes Szabolcs operettjeiből 14.00 Metronóm 14.20 Szergei Rahmaninov zongorázik 15.13 NApdaMtörök országszert© 15.33 Pilantás a nagyvilágba 15.53 Művészlemezek 17.10 Életem, emlékeim Veres Péter vallomása (Ism.) 18.06 Korfáiv: Háry János — szvit 18.50 örökzöld dallamok 19.44 Bartók-kórusok 19.55 Azt beszélik 20.25 Rossini: A sevillai borbély Kétfelvonásos opera 23.07 Modern írók nortréi 25.27 Slágerek zenekari feldolgozásban 0.10 Éji zene PETŐFI 7.00 Az evangélikus egyház félórája 7.30 Reger: d moll szonáta 8.05 Mit hallunk? 8.33 Miska bácsi levelesládája 9 00 Friderika — Hé zletek Lehár Ferenc— j Szenes Andor operettjéből 9.25 l áttuk, hallottuk — a kiállítótermekben 9.45 Ránki Gvörgv szerzeményeiből 10.33 Szívesen hallgattuk 12.03 Jó ebédhez szól a nóta 12.46 Százszorszép Színház 14.00 Táskarádió 15.00 RA"ű h’>es énekesek műsorából 15.33 Holland fúvószene 15.50 előtt az irodalmi szerkesztő 16.00 A vasárnap snortia Közvetítés a Torino— Lazio olasz totó­mérkőzésről 17.00 ötórai tea 18.00 Ha még nem tudná.*« 18.30 könnyűzene 19.38 Kritikusok fóruma 19.48 Magnósok, figyelem! 20.33 K.özvo+''tés a debreceni Arányik'». Szálló étterméből 21.23 HAt^nsée — beszélgetés Ranódv Lá^zTó f’hnrenőezővel 21.43 S’éger múzeum 22.33 ű stúdiónk felvételeiből 23.15 Goldmark: Falusi lakodalom — szimfónia

Next

/
Oldalképek
Tartalom