Népújság, 1975. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-22 / 18. szám

Semleges pályán lesz a GYESE—Egri Vasas és a GYESE — Petötibánya rangadó/ Rajt a megyei bajnokságban március 9-én Elkészült a Heves megyei labdarúgó-bajnokság tavaszi idényének sorsolása. Az itt szereplő 18 együttes március 9-től júnus 29-ig küzd a végső sorrend kialakításáért. A iordulók párosítása a kö­vetkező : I. forduló, március 9.: Adács—Egri Vasas, Pétervásá- ra—G t ESE, Heves—Tamalelesz, Bélapátíalva—Egercsehi, Novaj— Szűcsi, Apói Vasas—Hatvani Ki­nizsi, Selypi Kinizsi—Honvéd Karikás SE. Honvéd Gáspár SE —Petőfibánya, MÁV HAC—Si- roki Vasas. II. forduló, március 16.: Tárnái elesz—GYESE, Egri Va­sas—Pétervására,1 Siroki Vasas— Adács, Petőfibánya—MÁV HAC, H. Karikás SE—H.. Gáspár SE, Hatvani Kinizsi—Selypi Kinizsi, Szűcsi—Apci Vasas, Egercsehi— Novaj, Heves—Bélapátfalva. Ili. forduló, március 23.: GYESE—Egri Vasas, Bélapát­falva—Tamalelesz, Novaj—He­ves, Apci Vasas—Egercsehi, Selypi Kinizsi—Szűcsi, H. Gás­pár SE—Hatvani Kinizsi, MÁV HAC—H. Karikas SE, Adács— Petőfibánya, Pétervására—Siro­ki Vasas. IV. forduló, március 30.: Tamalelesz.—Egri Vasas, Siro­ki Vasas—GYESE. Petőfibánya— Pétervására, K. Karikás SE— Adács, Hatvani Kinizsi—MÁV HAC, Szűcsi—H. Gáspár SE. Egercsehi—Seiypi Kinizsi, Heves —Apci Vasas, Bélapátfalva—No­vaj, V. forduló, április 6.. Apci Vasas—Bélapátfalva, Selypi Kinizsi—Heves, H. Gás­pár SE—Egercsehi, MÁV HAC— Szűcsi. Adacs—Hatvani Kinizsi, Pétervására—H. Karikás SE, GYESE—Petőfibánya, Egri Va­sas—Siroki Vasas, Novaj—Tar- nalelesz. VI. forduló, április 13.: Petőfibánya—Egri Vasas, . H. Mari kas SE—GYESE, Hatvani Kinizsi—Pétervására, Szűcsi— Adács, Egercsehi—MÁV HAC, Heves—H. Gáspár SE, Bélapát­falva—Selypi Kinizsi, Novaj— Apci Vasas, Siroki Vasas—Tár­nál elesz. VII. forduló, április 20.: Tamalelesz—Apci Vasas, Sely­pi Kinizsi—Novaj, H. Gáspár SE —Bélapátfalva, MÁV HAC—He­ves, Adács—Egercsehi, Pétervá^ sára—Szűcsi, GYESE—Hatvani Kinizsi, Egri Vasas—H. Karikás SE, Siroki Vasas—Petőfibánya. VIII. forduló, április 27.: Hatvani Kinizsi—Egri Vasas, Szűcsi—GYESE, Egercsehi—Pé- t-rvására. Heves—Adács, Bél­apátfalva—MÁV HAC, Novaj— H. Gáspár SE, Apci Vasas— •Selypi Kinizsi, Petőfibánya— Tamalelesz, H. Karikás SE— Siroki Vasas. IX. forduló, május 4.: Tamalelesz—Selypi Kinizsi. H. Gáspár SE—Apci Vasas, MÁV HAC—Novaj, Adács—Bélapát­ II. falva, Heves—Pétervására, GYE­SE—Egercsehi, Egri Vasas-Szű­csi, Siroki Vasas—Hatvani Kini­zsi, Petőfibánya—H. Karikás SE. X. forduló, május 11.: Egercsehi—Egri Vasas, Heves— GYESE, Bélapátfalva—Pótervásá- ra, Novaj—Adács, Apci Vasas —MÁV HAC, Selypi Kinizsi—H. Gáspár SE, H. Karikás SE— Tamalelesz, Hatvani Kinizsi— Petőfibánya, Szűcsi—Siroki Va­sas. XI. forduló, május 18.: Tamalelesz—H. Gáspár SE, MÁV HAC—Selypi Kinizsi, Adács—Apci Vasas. Pétervására —Novaj, GYESE—Bélapátfalva, Egri Vasas—Heves, Siroki Vasas —Egercsehi, Petőfibánya—Szűcsi, H. Karikás SE—Hatvani Kinizsi. Xíl. forduló, május 25.: Bélapátfalva—Egri Vasas, No­vaj—GYESE, Apci Vasas—Péter­vására, Selypi Kinizsi—Adács, H. Gáspár SE—MÁV HAC, Hatvani Kinizsi—Tamalelesz, Szűcsi—H. Karikás SE, Egercsehi—Petőfi­bánya, Heves—Siroki Vasas. XIII. forduló, június 1.: Tamalelesz—MÁV HAC, Adács —H. Gáspár SE, Pétervására— Selypi Kinizsi, GYESE—Apci Vasas, Egri Vasas—Novaj, Siroki Vasas—Bélapátfalva, Petőfibá­nya—Heves, H. Karikás SE— Egercsehi, Hatvani Kinizsi—Szü- fSi. Xiv. forduló, június 8.: Apci Vasas—Egri Vasas, Sely­pi Kinizsi—GYESE, H. Gáspár SE—Pétervására, MÁV HAC,— Adács, Szűcsi-Tamalelesz, Eger­csehi—Hatvani Kinizsi, Heves— H. Karikás SE, Bélapátfalva— Petőfibánya, Novaj—Siroki Va­sas. XV. forduló, június 15.: Tamalelesz—Adács, Pétervására —MÁV HAC, GYESE—H. Gáspár SE, Egri Vasas—Selypi Kinizsi, Siroki Vasas—Apci Vasas, Pe­tőfibánya—Novaj, H. Karikás SE —Bélapátfalva, Hatvani Kinizsi —Heves, Szűcsi—Egercsehi. XVI. forduló, június 22.: H. Gáspár SE—Egri Vasas, MÁV HAC—GYESE, Adács—Pé­tervására, Egercsehi—Tamale­lesz, Heves—Szűcsi, Bélapáfalva —Hatvani Kinizsi, Novaj—H. Ka­rikás SE, Apci Vasas—Petőfi- Lxánya, Selypi Kinizsi—Siroki Vasas. XVII. forduló, június 29.: Tamalelesz—Pétervására, GYE­SE—Adács, Egri Vasas—MÁV HAC, Siroki Vasas—H. Gáspár SE, Petőfibánya—Selypi Kinizsi, H. Karikás SE—Apci Vasas, Hat­vani Kinizsi—Novaj, Szűcsi— Bélapátfalva, Egercsehi—Heves. Megjegyzés: mint azt lapunk­ban is közöltük, az elmúlt év decemberében olyan fegyelmi döntés született, hogy a GYESE a tavaszi idényben első két hazai pályára kisorsolt mérkő­zését semleges pályán köteles megrendezni. Amennyiben az egyesület fellebbezésére az első fokon hozott döntést nem vál­toztatják meg, a megyei baj­nokság listavezetője csak a ta­vaszi idény 7. fordulójában lép­het először hazai pályára. Jégkorongozók és kézilabdós lányaink erőgyűjtése Kedden délelőtt Jugoszlá­viába utazott Magyarország jégkorong-válogatottja, amely a március 1—10. között Szó­fiában lebonyolításra kerülő vb „C” csoportjának küzdel­meire készül. — Szerdán Zágrábban, másnap Ljubljanában a „B” csoportban tavaly harmadik helyezett házigazdák ellen nehéz dolguk lesz a fiúknak — mondta Pásztor György, a Magyar Jégsport Szövetség jégkorong szakbizottságának vezetője. — Ezzel a két ta­lálkozóval megkezdődik szo­rosan vett világbajnoki fel­készülésünk. A csapat egyébként két csoportban utazott el, mivel Mészöly és Kovács vizsgakö­telezettségüknek tesznek ele­get, dr. Jakabházy László edzőt pedig hasonló okok tar­tottak vissza — igaz, ő vizs­gáztat. Zágrábban ott lesznek ők is, kedden éjszaka köve­tik az alábbi összetételben elutazott gárdát: Kovács, Földi, Bálint, Menyhárt. Ba­logh, Flóra, Hajzer L. Né­meth, Bállá, Farkas, Havrán. Muhr, Gogolák. Búzás Gábor és György, Pápai, Tasnády. Az FTC-s Kereszty lázas be­teg, így nem tarthatott a vá­logatottal. ★ A női kézilabda válogatott keret után a férfiak is Sze­gedet választották az „erő­gyűjtés” színhelyének: az új­szegedi sportcsarnokban vég­zi jelenleg az A-keret az erőnléti alapozást. — Megfiatalított és kibő­vített kerettel láttunk mun­kához — kezdte a számos ismeretlen arc feltűnésének indoklását Faludi Mihály szakvezető. A fiatalítási tö­rekvésünk mellett az év vé­gén Jugoszláviában sorrake- rülő junior világbajnokság is szükségessé teszi, hogy a ré­gebbiek — Bartalos, Badó. Vass Károly, Demjén, Buday, Huber, Kocsis, Molnár, Vár- konyi. Tavasz, Süvöltös. Ta­más Molnár, Kovács Péter. Mocsay — is az A-keretben dolgozzanak, az előbbiek mel­lett még számításba vettem a Honvédből Verőezit, az U. Dózsából Káldit és a Spartacusból Hoffmannt is. — Az idei erőpróbák első állomása Szeged lesz, ugyan­is itt áprilisban a lengyel és csehszlovák válogatottat fo- gadiuk nemzetközi torna ke­retében. A világ sportja sorokban HAVANNA Harminc szabálymódosítási javaslatról tárgyaltak Ha­vannában, a nemzetközi úszószövetség vízilabda bi­zottságának tagjai. Az egy­hetes véleménycserén olyan elgondolások képezték a vita tárgyát, mint a két játékve­zető működése a mérkőzésen, a lesvonal négy méterre, a büntető hat méterre való fel­emelése. Élénk érdeklődést váltott ki az a javaslat is. hogy szabad dobásból egyből gólt lehessen elérni és a pá­lya méreteinek csökkentésére vonatkozó elképzelés. A bizottság a legéletképe­sebbnek látszó javaslatokat a nemzetközi szövetség leg­közelebbi kongresszusa elé terjeszti elfogadásra, de be­vezetésükre csak a montre­ali olimpia után kerülhetne sor. BUENOS AIRES Az UEFA elmúlt heti con- vercianoi tanfolyamának meghívott résztvevője volt Rodolfo Krayl, az argentin labdarúgó válogatott techni­kai igazgatója is. Az argentin szakember el­mondotta: — Semmi akadálya nem lehet annak, hogy Argentína legyen a három év múlva sorra kerülő labdarúgó világ- bajnokság házigazdája, hi­szen a rendezéshez a feltéte­lek biztosítottak lesznek. Egyedül Buenos Aire&nek 15 olyan stadionja van — 50 ezertől 100 ezer néző befo­gadásáig —, amelyekben vi­lágbajnoki mérkőzéseket le­het rendezni. Ezenkívül több más argentin város is ren­delkezik megfelelő létesít­ménnyel. Egyedüli problémának Krayl a pillanatnyi bizonyta­lan politikai helyzetet jelölte meg, de kifejezte reményét, hogy hamarosan minden tisz­tázódhat és akkor a dél-ame­rikai ország egyik legfőbb gondja a világ legjobb lab­darúgó csapatai mérkőzésso­rozatának előkészítése lesz. MÜNCHEN Dettmar Cramer, a Bayern München új edzője hétfőn délután bemutatkozott... Ezer néző figyelte kritikus szemmel a 49 éves szakem­ber első edzés vezetését. Gerd Müller, a csapat gól­királya jelent meg elsőként az öltözőben, vele Cramer hosszabb ideig négyszemközt beszélgetett. A téma — a DPA jelentése szerint — minden bizonnyal Müllernek az a nemrég elhangzott nyi­latkozata lehetett, miszerint vége a Bayern korszakának. Hogy mire mentek egymással azt nem tudni, egy bizonyos, Müller jókedvűen végezte az előírt gyakorlatokat. Cramer hétfőn délután. 19 játékossal foglalkozott, a sé­rült Hoeness és Zobel hiány­zott csak a munkából. Montreal — kérdőjelekkel tm Váratlanul Montrealba ér­kezett Willy Daume. a NOB nyugatnémet alelnöke — je­lenti az AFP. Kiszivárgott hí­rek szerint Daume az 1976. évi nyári játékok rendezőivel tisztáz bizonyos kérdéseket, amelyek az utóbbi időben vetődtek fel, elsősorban az olimpiai építkezések lelassu­lása miatt. II. A világ minden táján ref­lektorfénybe került a testne­velés, éppen az egészség megőrzésében, a betegségek megelőzésében betöltött sze­repe miatt. Ezzel kapcsolat­ban állami intézkedés ná­lunk is történt, ennek elle­nére még sok a tennivaló azért, hogy a természetes mozgásigényt minden ember egyértelműen fontosnak ítél­je. Itt-ott túlzások is előfor­dulnak, hirtelen és nagy in­tenzitással kezdik el a moz­gást az emberek, például hosszú távot futnák első al­kalommal és ez káros lehet. Fokozatosan kell elkezdeni a testmozgást, lassan emelve a teljesítményt. A legértéke­sebbnek látszik az állóké­pességet fejlesztő testmozgás. Erre legalkalmasabbak a ciklikus mozgások (futás, úszás, kerékpározás, evezés, sífutás). Futni szinte min­denhol lehet. Eger például abban a szerencsés helyzet­ben van, hogy úszodával ren­delkezik, így igen sok ember­nek — aiki igényli a mozgást — módja van úszni. Az ússzással és a futással meg­felelő szintre tudjuk hozni a pulzusszaporaságot. Ezeket a mozgásokat elkezdeni soha nem késő, minden korban űzhetők. Ezzel kapcsolatos '-Tollmann nyugatnémet pro- -sszor megállapítása a Kicker” sportmagazin ha­sábjain, amely segít abban, hogy ellenőrizzük önmagun- .,Az alapszám 180. (Ezt a nsmértéket azonban csu- edzett sportolóknál ér­iül? el, de az alábbiak sze­ri nt az életkornak megfele­lően kiszámítható az, amely Jelzi tét ofpumárw mesterbe­lés nagyságát. — A szerző.) A 180-ból levonandó az élei­kor. Ez a maximális teljesítő- képesség mértéke, amelyet lehetőleg nem szabad túllép­ni, különben erős oxigén­hiány lép jel. Ehhez össze­hasonlítható szám a nyugal­mi pulzus. A kétféle érték számtani közepe az, amit mi­nimálisan el kell viszont ér­ni, ha azt akarjuk, hogy a mozgás pozitív hatással le­gyen a szív és keringési funkciókra.” Lássunk erre egy példát. Ha valaki 50 éves és a pulzusa a mozgás indítása előtt mondjuk 70, akkor a teljesít­mény hatására kialakuló legmagsabb pulzusszám 180—50 = 130 lehet. A mini­mális pulzusszaporasága, amit el kell érnie, az 130-nak és nyugalmi pulzusnak a szám­tani közepe lesz, vagyis per­cenként 100. Tehát egy 50 éves ember pulzusszaporasá­ga a terhelés hatására 100 és 130 között mozogjon, amely optimális értéket jelent. Hollmann professzor meg­jegyzi, hogy a pozitív hatás érdekében az egész test izomzatának 1/6-a vegyen részt a mozgásban, továbbá csak a rendszeres és hetente legalább 3—4-szer alkalman­ként minimálisan 10 percig tartó, állóképességet fejlesz­tő mozgás értékes. Nagyon sok olyan ember akad, aki szívesen mozogna ugyan, de bizonyos gátlások miatt nyilvánosság előtt kép­telen erre, szégyelli magát a mozgást. De nemcsak a pá­lyán és az uszodában lehet a testet megmozgatni, hanem otthon a lakásban is. Kelje­nek fel a szokásosnál koráb­ban, nyissanak ablakot és vé­gezzenek néhány frissítő gya­korlatot (karhúzások, karlen­dítések, karkörzések, törzs- hajlítások előre, hátra, bal­ra, jobbra, törzsfordítások, törzskörzések, törzsdöntések, láblendítések, szökdelések). Összefoglalva: porunk em­berét hihetetlenül súlyosan érinti a „modern betegségek” elszaporodása. Csak igen komoly és határozott társa­dalmi összefogás védheti meg ezt az embert. Az egészsé­günket nem vesszük észre, ha van. Akkor tűnik fel, ha nincs. Sokan még most is hamarabb rohannak az or­voshoz, és hamarabb veszik be a gyógyszert, mint kez­dik el a rendszeres testmoz­gást. Pedig „századunk be­tegségeit” is könnyebb meg­előzni, mint gyógyítani. És csak akkor lépünk nagyot előre, ha a megelőzésben, a helyes életmód kialakításá­nak részeként, megfelelő sze­repet adunk a testnevelésnek és a sportnak. A sportmoagás iránti igényt kisgyermekkor­ban, illetve az iskolában kell kialakítanunk, mert később már aligha lehet. A testmoz­gást pozitívan be kell vetni a személyiség fejlesztésébe is. A rendszeres mozgás feilesz- ti a testet, az idegrendszert és a szervezetet ellenállóbbá teszi a betegségekkel és ár­talmakkal szemben, tehát döntő szerepe lehet az egész­ség megőrzésében. Befejezésül hadd idézzem dr. Emst van Aken münche­ni professzort, akinek a test­nevelés és sport jelentőségét méltató — nagyon is idevágó — megállapítását mindenki­nek érdemes végiggondolni. „A testi mozgás a legjobb védekező eszköz, nemcsak az öregedés, a kövérség és az infarktus ellen, hanem az emberiség első számú ellen­ségével: a rákkal szemben is... Nem kell mindenáron futni, lehet kerékpározni, gyorsabb ütemben sétálni, gyalogolni vagy úszni is. A fő, hogy mozogjunk, mégpe­dig valamivel gyorsabban, mint a Halál.” Honfi László főiskolai tanársegéd Portisch negyedik győzelme NÉPÚJSÁG TIPPJEI A i. HETRE: Bár megegyezés jött létre a montreali vasmunkások bérkövetelése ügyében, ennek ellenére, a tervezettől elté­rően hétfőn még nem kezd­ték meg a szabadtéri mun­kát, mivel mínusz 21 fokot mutattak a hőmérők. Előre- láhatólag szerdán kezdődik meg ismét a munka. ★ Különböző hírforrásokból származó értesülés szerint elkerülhetetlenné válik né­hány olimpiai létesítmény eredeti terveinek módosítása. Erre elsősorban a sztrájk folytán kimaradt sok idő, s így a munka lelassulásának üteme készteti a szervezőket. A változtatások fő szóvivője Robert Bourassa Wuebec tar­tomány miniszterelnöke, Montreal polgármestere, Drapeau viszont ragaszkodik az eredeti elképzelések meg­valósításához. 1. AscoLi—Lazio 2 2. Cesena—Bologna 1 2 3. Fiorentina—Sampdoria 1 4. La n erossi—J uventus 2 X 5. Milan—Ternana 1 6. Roma-Intern. 1 X 7. T o rin-o—C ágii arl X 1 8. Brindisi—Taranto X 9. Foggia—Brescia X 2 10. Genoa—C atan z aro 1 11. Perugia—Verona X 2 12. Pescara—Al essandria 1 13. Spal—Atalanta 1 X Pótmérkőzések: 14. Como—Sambened. X 15. Palermo—Arezzo 1 16. Parma—Reggiana 1 Birkózóhíradó Az Kggri Vasai versenyéről Az Egri Vasas birkózó- szakosztályának első idei Egerben rendezett országos serdülő kötöttfogású verse­nyén hét egyesület mintegy félszáz versenyzője indult. Az egri fiatalok a kemény küzdelemben jól megállták helyüket, három első, két második és négy harmadik helyezést értek el. Eredmé­nyek. 42 kg: 1. Dobi (E. Va­sas), 2. Bakonyi (BHSE), 3. Árva (BHSE). 45 kg: 1. Bar- tuska (E. Vasas), 2. Oláh (BHSE), 3. Fekete (E. Va­sas). 49 kg: 1. Szómba thy (E. Vasas), 2. Turcsányi (Salgó­tarján), 3. Bíró (Jászapáti). 53 kg: 1. Devecseri (BHSE), 2. Demeter (Gyöngyös), 3. Apró (Nagykőrös). 57 kg: 1. Inbisz (BHSE), 2. Harcsin (BHSE), 3. Takács (Nagykő­rös), 62 kg: 1. Molnár (BHSE), 2. Varga (BHSE), 3. Zsótér (E. Vasas). 67 kg: J. Cimbalmos (BHSE), 2. Bajzáth (E. Vasas), 3. Sztroncsik (E. Vasas). 72 kg: 1. Gyarmati (BHSE), 2. Me­zei (Bp. Vasas), 3. Sajti (Bp. Vasas), 78 kg: 1. Kovács (BHSE), 2. Simon (E. Vasas), 3. Galamb (Salgótarján). + 78 kg: 1. Gajdos (Bp. Va­sas), 2. Mosonyi (Salgótar­ján)), 3. Magyar (E. Vasas). VEGVÉPSZER Salgótarjáni gyára azonnali belépéssel felvételt hirdet az alábbi munkakörök be­töltésére: forgácsoló, szerkezeti lakatos, hegesztő, gázkazánkezelő. Korszerű üzemünkben vár­juk a jelentkezőket a meg­jelölt munkakörökbe. Jelentkezés levélben, vagy személyesen, a gyár mun­kaügyi osztályán, Salgótarján, Rákóczi u. 249. A hollandiai Wijk San See- ben a nemzetközi sakkver­seny 6. fordulójában Portisch Lajos sötéttel nyert a bolgár Pooov ellen és 5 ponttal to­vábbra is a mezőny élén áli., JANUÁR 1-ÉN ESEDÉKES A KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 1975. ÉVI DÍJA á hó végéig pótlékmentesen fizethető, a díj befizetéséhez szükséges postautalványt, és a „Gépjármű kárbejelentő lapot" a gépjármű- tulajdonosok névre szólóan megkapják. Kérjük, ha kár éri, vagy kárt okoz, szíveskedjék azt közölni kárbeieíentő helyeinkkel. ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ Testmozgás - az egészség megőrzésére

Next

/
Oldalképek
Tartalom