Népújság, 1961. június (12. évfolyam, 127-152. szám)

1961-06-28 / 150. szám

6 REPOJ8AO 1961. június 28., szerda A Heves megye labdarúgó bajnok-csapata: a Petőfibányai Bányász WÄMSER GYULA edző KOVÁCS VERES FORGÁCS TAKÄCS SÁNDOR Petőfibánya nagy küzdelemben győzte le a Hatvani VSE-t Szoros eredmények a megyei labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában Vasárnap befejeződtek, a megyei labdarúgó-bajnokság küzdelmei. A Petőfibányai Bányász, most már NB Ill-as együttese, helyenként színvonalas, iz­? talmas küzde­emben az utolsó ■percben lőtt gól­jával legyőzte a jól játszó HVSE-t, a második helye­zett Honvéd Zal­ka SE a második félidőben nyúj­tott jó teljesítmé­nyével mindkét pontot megszerezte Recsken. A Lő­rinci—Bélapátfalva mérkőzés elma­radt, mert a Lőrinciek — arra gon­dolva, hogy Bélapátfalva nem jele­nik meg — „szabadságolták” játé­kosaikat és nem tudtak kiállni. A nagy érdeklődéssel várt Apc—Hon­véd Korvin SE-találkozó döntetlen eredménnyel ért véget. Az Egri Spartacus mintegy 70 percen át ki­tűnően játszott a Honvéd Dobó SE ellen, s 2:0-ás vezetésre tett szert. A hajrában azonban feljött a Hon­véd és a visszaeső Spartacussal szemben sikerült kiegyenlítenie. Az Egri Előre alacsony színvonalú mérkőzésen biztos győzelmet ara­tott Tiszafüred felett, míg a H. Kinizsi—Selypi Kinizsi mérkőzés végig egyenrangú ellenfelek küz­delmét hozta, amelyből a valami­vel szerencsésebb hazaiak kerültek ki győztesen. Petőfibányai Bányász— Hatvani VSE 2:1 (0:1) Petőfibánya, 1000 néző. Petőfibánya: Kovács — Veres, Paraszt, Forgács — Tóth I., Takács — Fehér, Alattyáni, Sándor, Tóth II., Bócsó. Edző: Wämser Gyula. Hatvan: Nagy — Zsámboki, Tóth, Gugyella — Kiss, Szabó — Katona, Fehér. Zilahi, Hegedűs, Rékasi. Edző: Bodnár Ferenc. A zászlódíszbe öltözött pályán ünnepélyes hangulatban kezdődött mérkőzés, anely előtt a helyi bányász-zenekar pattogó indulók­kal szórakoztatta a közönséget. A j átélt két ellentétes félidőből állt, a meglepően jól kezdő HVSE kezdetben jelentős fölényt harcolt ki, korszerű, szép labdarúgást mu­tatott be. Ennek ellenére az 5. perc­ben Petőfibányának támadt nagy gólhelyzete, Takács szabadrúgását Nagy Alattyáni elé ütötte, az ösz- szekötő azonban közvetlen közel­ről fölé lőtt. A 20. perctől kezdve némileg kiegyensúlyozottá vált a játék. Egy ízben Rékasi nagy lö­vése hajszállal zúgott el a kapu mellett, majd Katona lövését védte szépen Kovács. A 30. percben ve­zetést szerzett a vasutas-csapat: baloldali támadás végén Rékasi beadását a védők röviden mentet­ték és a befutó Katona közelről a hálóba lőtt. 0:1. A félidő befejezése előtt majd­nem egyenlített Petőfibánya, Ta­kács labdájával Fehér tört ki, s futtából az oldalhálóba bombázott. A n. félidőben Tóth L és Tóth n. helyet cserélt, s a csere szem­mel láthatóan használt a petőfi­bányai támadósornak. Az 55. perc­ben Sándor fejese centiméterekkel kerülte el a sarkot, majd Takács fölé lőtte a labdát. A lelkesen har­coló és mindinkább játékba len­dülő hazai csapat a 65. percben egyenlített: Fehér pontos beadását Sándor védhetett énül fejelte a há­lóba. in. Az ezután következő szakaszban nagy nyomás nehezedett a vendé­gek kapujára, a petőfibányai csa­tárok azonban rendre kihagyták a kínálkozó helyzeteket. A mérkő­zést eldöntő gól a 89. percben esett, óriási kavarodás támadt a hatva­niak kapuja előtt, végül Forgács fejéről Nagy hálójába jutott a lab­da. 2n. A két csapat találkozója érdekes, változatos, helyenként színvonalas küzdelmet hozott. A győztes Pető­fi bányai együttes valamennyi tag­ja dicséretet érdemel második fél­időbeli lelkes játékáért. A hatva­niak közül Nagy kitűnően védett. A hátvédhármas szilárdan állt a lábán, elöl a két szélső és Zilahi teljesítménye emelhető ki. A játékvezetői hármas hiba nél­kül látta el feladatát. KULCSÁR MIHÁLY Apci Vasas­Honvéd Korvin SE 2:2 (2:0) Apc, 900 néző. Vez.: Nemes. Apc: Pandúr - Mihályi, Baranyi, Kovács L - Bagó, Lengyel - Ples­sek, Bendik, Kovács II., Csirke, Rácz. Edző: Takács László. Honvéd: Török — Hutás, Acs, Gulyás — Czuczor, Merkli — Rem- port, Horváth, Zagykó. Molnár, Szabó. Edző: Mészáros Bertalan. Az első félidőben a hazai csapat irányította a játékot és sikerült kétgólos vezetésre szert tennie. Szünet után fokozatosan magára talált a honvéd-csapat, az apciak mindinkább visszaestek. A hazai védelem megingását jól használta ki a vendégegyüttes és Remport, valamint Molnár révén kiegyenlí­tett. A 76. percben Bagó 11-est hi­bázott. Közben Remport megsér­tette a játékvezetőt, amiért a ki­állítás sorsára jutott. Jók: Baranyi, Bagó, Lengyel. Bendig, Plessek, illetve Ács, Czu- szor, Molnár. Nemes nagyvonalúan vezette a mérkőzést. KOMAROMI TIBOR Füzesabonyi VSC— Gyöngyösi Bányász 4:1 (4:0) Füzesabony, 800 néző. Vezette: Simon dr. FVSC: Bocsi L - Gál HL, Kakuk, Kovács — Be’náth, Túróczi — Erőss, Molnár, Csontos, Imre M., Gulyás. Edző: Túróczi János. Gyöngyös: Bodó — Varga I., Fal- csik, Burján — Juhász, Húgai — Pethes, Varga II., Vörös, Borosi, Eperjesi. Edző: Kovács Tibor. A hazaiak Gulyás 11-esből lőtt góljával már a 3. percben megsze­rezték a vezetést, s utána is nagy nyomás alatt tartották a vendégek kapuját. A 27. percben Molnár távoli lövé­sét Bodó csak kiütni tudta és a berohanó Gulyás közelről a hálóba lőtt. 2:0. Nem sokkal később Imre M. fej­jel továbbította a labdát a 16-oson álló Csontos elé és a csatár nagy lövése a kapu bal felső sarkában kötött ki. 3:0. A 39. percben Erőss beadását Imre M. kapásból bombázta a há­lóba. 4:0. Szünet után feljött a vendégcsa­pat. s izgalmas küzdelem alakult ki. A 63. percben Juhásznak sike­rült szépítenie az eredményen. A 89. percben Juhász megsértette a játékvezetőt, amiért a kiállítás sor­sára jutott. A hazai csapat minden tagja átlagon felüli teljesítményt nyújtott, a gyöngyösiek közül Bo­dó, Burján, Pethes és Borosi ját­szott jól. Simon dr. kiválóan vezette a mérkőzést. SZIGETVÁRY JÓZSEF Hatvani Kinizsi— Selypi Kinizsi 1:0 (1:0) Hatvan. Vezette: Szamosvölgyi. Hatvan: Bata — Szécsényi, Sár­közi, Takács — Drabos, Nagy — Szaka, Szendi, Szigetváry, Usztö- ke, Malik. Edző: Vágó Zoltán. Valamivel Hatvan kezdte jobban a játékot, támadásait azonban jól rombolta szét a lelkes selypi véde­lem. A 30. percben Szigetváry két vé­dő között kitört, s már a 16-oson belül járt, amikor hátulról elka­szálták. A megítélt büntetőt Sziget­váry értékesítette. l:0. Selyp a 45. percben egyenlíthe­tett volna: egy 18 méterről leadott szabadrúgás végén a kapufa éléről vágódott vissza a labda. A n. félidőben igazi idényvégi, unalmas, iramnélküli játék folyt a pályán, mindkét csapat egy idény­re való gólhelyzetet hagyott ki. A hazaiak közül Drabos, Nagy és Sárközi nyújtott elfogadható teljesítményt, a vendégeknél a vé­delem jeleskedett. RAKFALUSI JÁNOS Egri Spartacus— Honvéd Dobó SE 2:2 (2:0) Eger, 600 néző. Vez.: Kezes. Spartacus: Boros — Szántó, Bóta, Bozsik — Somodi, Mester — Pócsi, Srej, Árvái, Pók, Kárpáti. Edző: Román Péter. Honvéd: Présing — Kovács, Ko- larik, Szarka — Laczkó. Lőrinc — Csermák, Juhász, Alaxai, Hack, Enoch. Edző: Csutak Emil. Nagy iramban indult a mérkőzés, fokozatosan a Spartacus ragadta magához a kezdeményezést és a 29. percben vezetést szerzett: Srej átadását Pócsi nehéz szögből, a ve­tődő Présing hasa alatt lőtte a hálóba. 1:0. Továbbra is a Spartacus kezde­ményezett többet, s a 42. percben növelte előnyét: Srej jó labdával ugratta ki Pókot és a csatár lövése a bal kapufa éléről vágódott a há­lóba. 2:0. Szünet után sem változott a hely­zet, a Spartacus néhány nagy helyzetet teremtett a Honvéd ka­puja élőtt, Présing két ízben is bravúrosan hárított. A 70. perctől kezdve mindinkább visszaesett a Spartacus és az érő­vel jobban bíró Honvéd jelentős fölénybe került. A 79. percben Csermák beadását Boros elvétette, a labda Enoch elé került, aki kö­zelről a bal felső sarokba vágta. 2:1. A 85. percben újabb Honvéd­gól következett: Hack jobboldalról adta be a labdát és Enoch, Bótától szorongatva, közelről a hálóba ko­torta. 2:2. Nagyiramú, érdekes, változatos küzdelem folyt a pályán, a Spar­tacus valamivel közelebb állt a győzelemhez. Jók: Bozsik, Somody, Pócsi, Srej, illetve Szarka, Lőrinc, Kolarik és Csermák. Kezes főleg az előnyszabály meg­ítélésénél tévedett sokat. BALOGH BÉLA Egri Előre— Tiszafüred 2:0 (1:0) Eger, 500 néző. Vez.: Srej. Előre: Kelemen — Lezsák, Mata, Merczel — Szász, Kerékgyártó — Kréti, Hevér, Husi, Palotai. Tóth. Edző: Kovács László. Tiszafüred: Tóth n. - Csorna, Tóth I., Kiss — Balogh n., Ferge — Horváth, Szamosvári, Ignácz, Me­gyeri, Fótos. Edző: Gombácsi Zol­tán. A rekkenő hőség alaposan rá­nyomta bélyegét a mérkőzésre, vé­gig alacsony színvonalú, nem túl­ságosan nagy iramú küzdelem folyt a pályán. A hazaiak mindkét félidőben többet kezdeményeztek ellenfelüknél, több helyzetük is akadt, s így a kétgólos győzelemre rászolgáltak. Az első gól — amely előtt Husi ll-est hibázott — a 40. percben esett, amikor Hevér mintegy 22 méterről hirtelen lövésre szánta el magát és a labda Tóth II. kezét érintve, a bal alsó sarokba ju­tott. 1:0. Szünet után Tiszafüred is veze­tett néhány formás támadást, egy ízben Horváth 22 méteres lövését nagy bravúrral tolta szögletre Ke­lemen. A második gól a befejezés előtt két perccel esett: Kréti futott el a védők között, és két csel után a kimozduló Tóth mellett laposan a hálóba lőtt. 2:0. Jók: a hátvédhármas j Kerék­gyártó, Husi, Tóth, illetve Tóth I., Tóth II., Ignácz, Fótos. Srej kielégítően vezette a mér­kőzést. ROMAN LASZLÖ Recsk—H. Zalka SE 0:2 (0:0) A Lőrinci-Bélapátfalva mérkőzés a hazaiak távolmaradása miatt el­maradt. Nemzetközi ököl rí YÓ-mérk őzés Gyöngyösön Vasárnap délelőtt 11 órakor je­lentős sporteseményre kerül sor Gyöngyösön, a laktanya sportcsar­nokában. A Honvéd Zalka SE NB I-ben szereplő csapata a Bp. Hon­véd meghívására hazánkban tar­tózkodó keletnémet Vorwärts Ber­lin együttesét látja vendégül. A német csapat nagy játékerőt képvisel. Tagjai között találjuk Milleck Kürtőt, a sport mesterét, Heinz Schulzot, az 1961. évi Európa Bajnokság 3. helyezettjét és Sieg- mund Günthert, a római olimpiai játékok és az 1960. évi Európa Baj­nokság 3. helyezettjét. A berlini együttes gyöngyösi ven­dégszereplése iránt máris nagy ér­deklődés nyilvánult meg, amelyet csak tetéz a gyöngyösi csapat va­sárnapi kitűnő szereplése, amikor az NB I. küzdelmei során a nagy­nevű Csepelt sikerült kétvállra fektetnie. Az országos döntőkre készül Heves megye ifjúsági labdarúgó- válogatottja A tatai országos döntőkre ké­szülő Heves megyei ifjúsági labda­rúgó-válogatott július 2-án. vasár­nap délután 17 órakor előkészületi mérkőzést játszik Kápolnán a fü­zesabonyi járás labdarúgó váloga­tottjával. Július 2-án 12 órakor a követke­ző játékosok kötelesek alsó fel­szereléssel együtt megjelenni a ká­polnai községi tanács épületénél: Géczi, Nagy, Huszár, Szerdahelyi, Beszterczei, Szendi, Maruzs, Hutás, Soós, Mískolczi, Makalicza, Varga II., Gulyás, Hegedűs, Borosi. Súlyemelés Vasárnap nagyszámú néző előtt, az egri strandon került sor a Bp. Spartacus és az Egri Előre súly­emelőinek barátságos találkozójá­ra. Bp. Spartacus—Egri Előre 1111,20:1082,20 kg Az egri versenyzők több megyei csúcsot adtak át a múltnak, s több számban beállították a csúcsered­ményt. Különösen értékes Szarvas József teljesítménye, aki 217,5 kg- ról 232,5 kg-ra javította a megyei rekordot, közben nyomásban, lö­késben és szakításban is sikerült túlszárnyalnia a fennálló megyei csúcsot. Rajta kívül Dudás Lajos, Sárosi Imre, Bozsik József és Kuzraan József érdemel dicséretet. Eredményeik. Domány István 200 kg (60, 60, 80) Dudás Lajos 217,5 kg (70, 60, 87,5) Sárosi Imre 232,5 kg (65, 72,5, 95) Rapcsók Ferenc 232,5 (65, 72,5, 95) Szarvas József 232,5 kg (75, 67,5, 90) Lakatos Sándor 250 kg (85, 70, 95) Vermes Albert 215 kg (60, 65, 90) Kuzman József 177,5 kg (52,5, 55, 70) Barta Gyula 170 kg (52,5, 50, 67,5) Cseh Miklós 182,5 kg (55, 57,5, 70) Orosz Miklós 197,5 kg (52,5, 65, 80) Bozsik József 185 kg (60, 55, 70) A Népújság iotó-tlppfei 27. hét: 1. Bologna—Austria-Wien 1 x 2. Sampdoria—Spartak Sztálingrád Prága 3. Torino—Bratislava 4. Linz—Slovan Nitra 5. Kladno—Linzer ASK 6. Fiorentina—Young Boys 7. Lazio—Grasshoppers 8. Simmenthal—Biel 9. Young Fellows—Reggiana 10. Gázművek—ÜFC 11. Törekvés—Esztergom 12. Csillaghegy—III. kér. Pótmérkőzések: 13. Lugano—Brescia 14. Parma—Bellinzona 15. Schaffhausen—Pro Patria 16. Luzern—Lecco Balszerencsés körülmények ellenére Is jól szerepeltek Budapesten az egri négytusa versenyzők Budapesten a csillebérci úttörő­táborban rendezték meg az orszá­gos úttörő négytusa-bajnokság egyéni és csapatversenyét, ame­lyen 23 együttes Indult. Megjelent a viadalon az egriek megyei bajnokságot nyert leány- és fiúcsapata is, amelyeknek a ne­AlléSika Nagy Katalin; a Hatvani VSE ki­tűnő versenyzője a Budapest—Vi­dék ifjúsági válogatott versenyen 400 méteren 61,5 másodpercet fu­tott, s ezzel beállí­totta P. Bardóczy Mária 1954-ben elért Ifjúsági csúcsered­ményét. A nagyon tehetséges atléta ha­marosan elérheti az I. osztályú szintet is! (60 mp.) A 800 méte­res versenyben egyébként 2:22,2 má­sodperccel megyei Ifjúsági és felnőtt csúcsot javítva sze­rezte meg az első helyet. * A Diósgyőri VTK n. — harmad- oztályú versenyén részt vettek az egri, gyöngyösi, hatvani és füzes­abonyi atléták is. Eredményeik. n. osztály. Nők. 100 m: 2. Erdei <E) 13,4; 4. Do­monkos (E) 13,5. Domonkos szom­baton az országos középiskolás bajnokságon 12,9-el a 3. helyen végzett, a hosszú utazás azonban ! vasárnapra visszavetette formájá­ban. 400 m: l. Nagy Katalin (H) 634, | 3. Gyenes (H) 63,2. i Férfiak. 1 1500 m: «. Mester (Hl «#. 1» al­gát: 2. Poppá (Gy. B.) 16,9. 200 m gát: 2. Poppá 27,4. III. osztály. Nők. 100 m: 1. Lelik (E) 13,9. 400 m: 1. Orosz (E) 67,5, 2. Juhász (Gy. B.) 68,4. Magasugrás: 3. Balogh (Gy. V.) 130. Diszkoszve­tés: 6. Bozóky (Gy. B.) 25,98. Férfiak. 100 m: 1. Népessi (Gy. B.) 11.7, Tihanyi (Gy. B.) 11,8, Sza­bó (H) 11,9, Kiss (F) 12; Kaáli (Gy. B.) 12. 400 m: 1. Jáger (H) 54,8, 5. Somo­di (E) 55,5. A kezdő Somodi roha­mosan fejlődik! 1500 m: 1. Guban- cslk (Gy. B.) 4:23,4. 110 m gát: 3. Szigetváry (F) 21,2. 200 m gát: 1. Somodi (E) 32,4 (megyei ifjúsági csúcs.) Távolugrás: 1. Szabó (H) 601, 2. Gaál (Gy. B.) 598, 4. Lándor (Gy. B.) 589, 6. Tihanyi (Gy. B.) 578. Súlylökés: 3. Márkus (Gy. V.) 11,30, 5. Csintalan (H) 11,05. Csiz- maz (E) 10,46. Gerely: 1. Nagy S. (Gy. B.) 46,44. Az összesített pont­versenyben a Gy. Bányász 108, a HVSE 76, az Egri Sportiskola 59, a Gy. Vasutas 14, az FVSC 7 pontot szerzett. * Az atlétikai egyesületi bajnokság negyedik fordulóját július 9-én Salgótarjánban rendezik a III. osz­tályú, és Debrecenben a II. osztá­lyú versenyzők részére. Július 16- án Gyöngyösön kerül sor a Heves —Nógrád megyek közötti váloga­tott viadalra. A válogatott keret összeállítása folyamatban van. Kömley vezése azonban nem érkezett meg a rendező bizottsághoz, s hogy mégis elindulhattak a versenyen, az a rendező bizottság sportszerű gondolkodásának volt köszönhető. Az egri fiúk és leányok kora reggeltől délután két óráig ténfe- regtek a verseny színhelyén, míg végre a 22 csapat után rájuk ke­rülhetett a sor, s ez a várakozás okozta Idegfáradtság megmutatko­zott eredményeiken is: szinte ki­vétel nélkül gyengébb eredményt értek el, mint az itthoni versenye­ken! Mindezek ellenére, elégedettek lehetünk a fiúk és a lányok telje­sítményével, hiszen az I-es számú általános iskola Mészáros, Galam­bos, Erőss, Kollár, Pintér, Papp összetételű fiú-együttese 1385 pont­tal a 6. helyet szerezte meg. Érde­kes megjegyeznünk, hogy a győz­tes csapat 1538 pontot gyűjtött ösz- sze, míg az egri fiúk a megyei döntőn 1550 ponttal voltak elsők! Hasonlóképpen Jártak a lányok Is. Az V. számú általános iskola Nagy Zs.\ Juhász M.-, Nyíri A., Macz A., Adóm M., Varga K., Bod­nár A. összeállítású csapata 1303 ponttal az 5. helyet foglalta el. A megyei döntőn 1396 ponttal diadalmaskodtak, s az országos döntő első helyén végző együttes mindössze 1370 pontot szedett ösz­Rendes körülmények között tehát mind a fiú, mind pedig a leány csapat a bajnoki cím büszke tulaj­donosa lehetett volna. A legjobb egyéni teljesítményt Nagy Zsuzsa nyújtotta. A tehetsé­ges kislány az összetett pontver­senyben harmadik lett, mindössze 12 ponttal maradt el az első mö­gött. s ezt a 12 pont hátrányt játsz­va ledolgozhatta volna, ha mond­juk a kislabda-hajitásban csak az Itthoni átlagát teljesíti. A kora reggeltől, tűző napon való álldogá­lói azonban — mint fentebb emlí­tettük — erősen lerontotta a telje­sítményeket. A fiúknál Mészáros Tamás például pontosan egy mé­terrel ugrott kevesebbet távolba, mint a megyei döntőn ... Tudjuk jól, hogy adminisztrációs hibák mindenütt előfordulnak. A mulasztást kővetőknek mégis fel­hívjuk a figyelmét arra, hogy jövőben — országos versenyről van szó — sokkal lelkiismeretesebben és gondosabban intézzék az ügye­ket, hiszen mostani hanyagságuk­kal a két egri iskola csapatának egész évi szorgalmas munkáját tették majdnem tönkre... Társadalmi edzői és játékvezetői tanfolyam indul A Heves megyei TST július 24- től hatnapos, bentlakásos társadal­mi edzői tanfolyamot indít labda­rúgás, atlétika és röplabda sport­ágakban, ugyancsak ez időben te­ke és ökölvívó sportágban játék­vezetői tanfolyamot rendez. A jelentkezéseket július 10-ig a megyei TST címére kell bekülde­ni. A jelentkezők a következő ada­tokat kötelesek feltüntetni: név, pontos lakcím, munkahely, (ahon­nan ki kell kérni) sportbeli minő­sítés, születési év. Az 50 Ft rész­vételi díjat július 24-én kell majd befizetni. * A megyei TST kéri mindazokat, akik a segédoktatói tanfolyamra jelentkeztek és a jelentkezési lapo­kat már elvitték — a lapokat pon­tosan kitöltve, a szükséges mel­lékletekkel együtt július l-ig küld­jék vissza a megyei TST címére. Heves megye labdarúgó ba jnok-csapata : a Petőfibányai Bányáss TÓTH I. TÓTH II. BÓCSÓ PARASZT FEHÉR ALATTYÄNI

Next

/
Oldalképek
Tartalom