Népújság, 1960. október (11. évfolyam, 232-257. szám)

1960-10-06 / 236. szám

6 NEPÜJSAG 1960. október 6., csütörtök Atlétika Négy új megyei csúcs, nagy tömegek, sok jó eredmény a megyei atlétikai bajnokságon Fejes I. a kalapácsvetésben, Márkus a diszkosz vetésben. Takács 100 méteren és három próbában javított csúcsot. Domonkos 100 m-en 12.9-et! Távolugrásban 508 cm! Gyöngyösön rendezte a megyei atlétikai szövetség ez évi egyéni felnőtt és ifjúsági bajnokságát. A szombaton megrendezett felnőtt versenyen kevés induló akadt és ez nemcsak a végig zuhogó eső szám­lájára Írandó, hanem a sportkörök gyenge mozgósító erejére is. Több szám induló hiányában nem is ke­rült megrendezésre. Olyan számok­ban például, amelyekben 1—2 éve még országos viszonylatban is él­vonalba tartozó versenyzőkkel ren­delkeztünk (női 100 m, 400, férfi 500 m, stb.) ez evben nem avathattunk új bajnokokat. Vigasztalóbb a helyzet az ifjúsági számokban, melyek megrendezésé­re vasárnap, ragyogó időben került sor. Már az előzetes nevezések is azt mutatták, hogy az egyes szá­mokban sok induló lesz, pedig ak­kor még nem tudtuk, hogy a rajt­nál megjelennek a káli gimnázium tanulói is. Az Egri Sportiskola, a Hatvani VSÉ, a Füzesabonyi VSC, a Káli Gimn., a Gyöngyösi Gimn., Mezőgazdasági Technikum, az Egri ITSK, a Gyöngyösi ITSK, a Gy. Bányász és Gy. Vasutas verseny­zőin kívül Petőfibánya is indított atlétát, összesen 183 induló volt; Az idény vége ellenére is, nagy volt a versenyzési kedv és ez ki­emelkedő eredményekben mutat­kozott meg. Az egri Domonkos Erika 12.9 mp-es, 508 cm-es egyéni csúcseredménye fokozatos fejlődé­sét bizonyítja. A gyöngyösi Fejes István 3737 cm-el még a felnőtt csúcsot is megjavította, több mint 2 méterrel a kalapácsvetésben. Egy ev alatt 10 métert javult! Márkus János a diszkoszvetésben szintén 2 méterrel javította meg az általa tartott megyei csúcsot. Takács Fe­renc a 3 próba első számában, a 100 méteres síkfutásban, 11,6 mp-es idejével bebizonyította; hogy nem­csak nagy súlylökő tehetség, ha­nem 100 méteren is a legjobbak kö­zött a helye. Mivel súlylökése is elég jól sikerült, a 145 em-es ma­gasugrásával 1906 pontra javította a két hete elért megyei csúcsát és egyben megerősítette első helyét prszagos viszonylatban is. A hatvani versenyzők különösen £ futószámokban jeleskedtek, de az ügyességekben is fejlődtek. ‘ Jutott bajnokság az egri 1TSK­nak is. A káli és a füzesabonyi versenyzők is értek el több jó he­lyezést. Külön dicséret illeti Schil­ler Tivadart, a petőfibányaiak egyetlen, de annál lelkesebb ver­senyzőjét, aki egyedül dolgozva ké­szült a megyei bajnokságra és má­sodik helyezést ért el. Jobb eredmények. Férfi felnőtt. 100 m: 1. Tihanyi (Gy. Bányász) 11,9, 2. Poppé (Gy. Bányász) 11.9. 400 m: 1. Poppé 54,8. 800 m: 1. Mát­rai (HVSE) 2:14,4. 1500 m: Mát­rai 4:41. 3000 m: 1. Gubancsik (Gy. Bányász) 9:54,2. Magasugrás: 1. Horváth (HVSE) 165 cm. Távolug­rás: 1. Tihanyi 619 cm, 2. Poppé 596 cm. Hármasugrás: 1. Poppé 1201 cm. Súly lökés: 1. Citrom (Gy. Bá­nyász) 1136. Diszkoszvetés: 1. Cit­rom 3767 cm. Gerely haji tás: 1. Nagy S. (Gy. Bányász) 4448 cm. Nők: A felnőtt női futószámokban nem volt induló . . . Távol: 1. Bozóky (Gy. Bányász) 406. Súly: 1. Bozóky 889 cm. Diszkosz: 1. Kissné Király Eta 2980 cm. Gerelyhajítás: 1. Trei- berné Bognár Lili 3467 cm, 2. Bo­zóky 3208 cm. Bozóky elérte a H. osztályú szintet, Férfi ifjúsági: 100 m: 1. Szabó (HVSE) m,6, 2. Juhász (HVSE) 11,8, 3. Borszéki (Gy. Gimn.) 12 mp. 400 m: 1. Mes­ter (HVSE) 57,2, 2. Schiller (Petőfi­bánya) 61,2, 3. Varga (Káli Gimn.) 61,6. 800 m: 1. Mester 2:10,8, 2. Szán­tó (Gy. Gimn.) 2:16,4. 1500 m. 1. Mester 4:42,2, 2. Batki (FVSC) 4:43,8, 3. Szántó 4:48,2. Magasugrás: 1. Horváth (Gy. Gimn.) 160 cm, 2. Bíró (Gy. Mezog. Tech.) 160, 3. Szi­getvári (FVSC) 150. Távolugrás: 1. Juhász (HVSE) 578, 2. Márkus (Gy. VSC) 564, 3. Szabó (HVSE) 562. Hár­masugrás: 1. Fesztbaum (Egri TSK) 1142 cm. Súlylökés: 1. Márkus 1105 cm, 2. Csintalan (HVSE) 1100 cm, 3. Fejes (GYVSC) 966. Diszkoszvetés (1,5 kg): 1; Márkus János 4413 cm, megyei ifj. csúcs!, 2. Fejes 3745 cm, 3. Csintalan 3380 cm. Gerelyhajítás: 1. Bíró (Gy. M. Tech.) 4222 cm, 2. Márkus 4112, 3. Rozsnyói (Gy. M. Tech.) 4108 cm. Kalapácsvetés: 1. Fejes (GYVSC) 3775 cm, megyei ifi és felnőtt csúcs!, 2. Márkus 2667 cm. Serdülő hárompróba (100 m, súly, magasugrás) 1. Takács Ferenc (Gy. Bányász) 1906 pont, megyei csúcs! (Részeredményei: 100 m: 11,6 mp, súly (5 kg): 1410 cm, magas: 145 cm), 2. Csirmaz (Egri Sportis­kola) 1675 p., 3. Bordács (E. Sport­iskola) 1364 p. Női ifjúsági számok: 100 m: 1. Domonkos Erika (Egri Sportiskola) 12,9, 2. Nagy K. (HVSE) 13,3, 3. Le­lik (Egri Sportiskola) 14. Domon­kos lendületes futással győzött. Most futott először 13 mp-en be­lül. Jövőre elérheti az I. osztályú szintet is. 400 m: 1. Nagy K. (HVSE) 65,2. 2. Gyenes (HVSE) 65,5. 800 m: 1. Gyenes 2:37,2. Az országos ifj. válogatott Gyenes egyedül is jó időt futott. Távolugrás: 1. Domon­kos 508 cm! 2. Dienes (GYVSC) 472 cm, 3. Nagy K. 472 cm, 4. Lelik 454. Magasugrás: 1. Balogh Ildikó (Gy. Gimn.) 135 cm) egyéni csúcs!) 2. Szécsi (HVSE) 130, 3. Nagy (HVSE) 130. Súlylökés: 1. Szekendi (Gy. VSC) 930 cm, 2. Bakondy (Gy. G.) 887 cm, 3. Csányi (Egri Sportiskola) 882 cm. Diszkoszvetés: 1. Szekendy 2860 cm, 2. Bakondi 2586, 3. Csepje (Káli G.) Gerelyhajítás: 1. Dienes 2759 cm, 2. Molnár (Gy. G.) 2361 cm. Serdülő hárompróba: 1. Erdei Ka­talin (E. Sportiskola) 1570 pont (100 m: 13,7, súly: 726, magas: 120 cm), 2. Orosz M. (E. Sportiskola) 1533 p., 3. Dömötör (HVSE) 1446 p., 4. Tol­vaj (Gy. G.) 1436 pont. A bajnoki versennyel nem feje­ződött be a versenyek sorozata. Ok­tóber 16-án a HVSE rendez ver­senyt és valószínűleg sor kerül még két, megyék közötti találkozóra is. * Ti megyei csúcsot javítottak meg 1960-ban. Atlétikában is közeleg a zár­számadások ideje. Még néhány verseny és elkészül a mérleg, amelyik máris nyereséget mutat 1959-cel szemben. Az idén október 2-ig, 37 megyei csúcs született és ezek így oszlanak meg: felnőtt 14, ifjúsági 14, serdülő 9. 1959-ben 30 csúcs volt a termés: 10—5—15 meg­oszlásban. Október végéig néhány váltó- és dobó-csúcs ,,kivégzése” várható. KÖMLEY KAROLY Nyugatnémetek szerint a Torpedo Moszkva felnőtt a Real Madrid és a Santos mellé ííA Moszkvai Torpedo éppúgy ipiagáva1 ragadott, mint a Real és ^ Santos” — ezzel a címmel írt a nyugatnémet Sport-Magazin-ban Steinbrecher a moszkvai együttes NSZK-beli szerepléséről. „A Sautósról és a Real Madrid­ból tudtuk, hogy milyen labdarú­gó-művészek alkotják — írja Stein­brecher —i de a Moszkvai Törpe- $ó-ról? ... Amit a München 1860 elleni 8:1 alkalmából mutatott a moszkvai csapat, a Szovjetunió bajnoki éllovasa, rávilágít arra, milyen ugrás történt a szovjet lab­darúgásban A 24 000 néző ismét pzt kérdezte magában, vagy han­gosan: Hogyan is szerepelne ez a psapat a Real vagy a Santos ellen? Lehet, hogy a brazilok könnye­debben játszanak, ám vérmérsék­letük, játékos kedvük, labdaimá­datuk folyton öncélú játszadozás­ra viszi őket. A Torpedo-játéko­sok tökéletesen uralták a labdát, de sallang nélkül játszottak, állan­dóan változtatták a helyüket, s örökös mozgásukkal teljesen meg­zavarták a védőket, amellett döb­benetes pontossággal lőttek már £5 méterről is. akár a Santos ... Játékuk a legmodernebb labdarú­gás volt, amely ugyanolyan hatást tett a nézőre, akár a spanyoloké, a dél-amerikaiaké.. Hogyan lehetséges, hogy a Moszkvai Torpedo így feljött? Ho­gyan lett a szovjet bajnokság középcsapatából ilyen nagytudású együttes? Hat évvel ezelőtt még majdnem kiesett, most meg úgy játszik, olyan hatást tesz a szem­lélőre, akár a világhírű Real Mad­rid? Mi a titka, mi a magyarázata a néhány év alatti hatalmas fejlő­désnek? A titok nyitja két szó: szakaszos edzésmódszer, sz. A. Szavin is­mert szovjet szakember az elmúlt évek folyamán többször is beszá­molt azokról a kísérletekről, ame­lyeket a Moszkvai Torpedo edzői, sportorvosai és különböző tudo­mányos kutatók végeztek a csa­pattal. Olyanféle gyakorlatok — normák — állandó végeztetésével javították a játékosok technikai tudását, amilyeneket edzőink nyá­ri továbbképző tanfolyamán Lakat Károly ismertetett szóban és gya­korlatban. Rendszeresen fokozták az izomerőt. Már 1955. elején meg­kezdték az edzésgyakorlatok sza­kaszos módszerű végzését. 1954-ben 9. lett a csapat a bajnokságban, 22 ponttal, 34:34-es gólaránnyal — írja Szavin —, 1955-ben pedig már a negyedik. 28 ponttal, 39:32-es gólaránnyal. Év végén edzők és játékosok egyaránt, azt vallották, hogy nagyarányú félj avulásukat az ú;j edzésmódszernek köszönhe­tik. Azóta minden edzésükön van néhány ilyen módszerű edzés gya­korlat, amely hatalmas mértékben fejleszti a gyorsasági állóképessé­get. Eleinte csak futásra alkal­mazták, 30, 40, 50 és 60 métereket futottak szakaszosan, körtük egy­két perces szünetekkel, két évvel ezelőtt már erőteljes mozgásokkal járó technikai és taktikai gyakor­latokat is ilyen módon hajtottak végre. Az idén már a legerősebb iramú küzdelemben is helytállnak a Tör­péd o-játékosok. Állják a legerő­sebb iramot is, a mérkőzések vége felé sem növekszik labdakezelésük hibaszázaléka. Szavin leírja, hogy 60 m-es futásban, valamint labda- vezetéses futásban valamennyi já­tékos 5—6 tizedmásodpercet javult, sőt akadt öíyan tagja iß a csapat­nak, aki — 8 tizedet! A jobb erőnlét, a nagyobb izom­erő jó hatással volt a technikai és taktikai tudás kifejtésére is — ál­lapítja meg Szavin. — A szakaszos edzésmódszer révén növekszik a mozgásgyorsaság és állóképesség, az idegfolyamatok gyorsabbak, jobban alkalmazkodnak, a szerve­zeti erő nagy mértékben fokozódik és végül — de nem utolsósorban — az ilyen gyakorlatok hozzászok­tatják a játékosokat az állandó mozgáshoz, főleg az állandóan élénk mozgáshoz! Nos, ez a Moszkvai Torpedo nagy följavulásának titka! A Zalka HSE ökölvívói fölényesen nyerték az NB II. rangadóját Zalka Máté HSE— Debreceni VSC 14:4 Gyöngyös, 600 néző. Vezették: Po- dány, Vízi. Gyöngyösön nagy érdeklődés mellett került sor az ökölvívó NB II. rangadó mérkőzésére a Zalka Máté HSE és a Debreceni VSC csapatai között. A debreceniek dsupán két győ­zelmet arattak, Tatár és Barta ré­vén, bár Tatár győzelmén lehetne vitatkozni. EREDMÉNYEK (elöl a gyöngyösi ökölvívók). Légsúly; Egyik csapat sem indí­tott versenyzőt. Harmatsúiy: Pampuk—Toriczki. Pontozással győzött Pampuk. A 17 éves Pampuk, mintha csak bizo­nyítani akarta volna, hogy rászol­gált az ifjúsági válogatottba való beválogatásra, — nagyszerű öklö- zést mutatott be. Az első menet­ben eléggé kiegyensúlyozott küz­delem folyt, később azonban a hosszúkarú gyöngyösi fiú ,,kiszur- kálta” ellenfelét és tisztább ütései­vel biztosan győzött. 2:0. Pehelysúly: Juhász-Nagy. Nagy a második menetben feladta. Az első menetben óvatos, tapogatózó harc alakult ki, majd az előrelen­dülő Juhász balegyenesétől Nagy a padlóra zuhant és nyolcat szá­moltak rá. A második menetben Juhász fokozta a tempót és ke­mény ütéseit Nagy nem sokáig állta, végül feladta a harcot. 4:0. Könnyűsúly: Tóth-Watszk. Watszk a harmadik menetben fel­adta. Tóth ezúttal is jó formában öklözött, végig nagy technikai fö­lényben volt, s erővel is jól bírta. Főleg remek sorozatai mentek él­ményszámba. A debreceni fiú a harmadik menetben feladta a ki­látástalan küzdelmet. 6:0. Kisvaltósúly: Horváth n.-Barta. Pontozással győzött Barta. Tapo­gatózó kezdés után Barta lendült előre, sokat ütött, a fiatal Horváth szemmel láthatólag félt a debre­ceni ökölvívótól. 6:2. Váltósúly: Horváth I.-Kabai. Pontozással győzött Horváth 1. Végig a gyöngyösi fiú irányította a mérkőzést, Kábái jóformán csak védekezett. Szívósan állta Horváth erős ütéseit és sikerült mindhárom menetet „kihúznia”. 8:2. Nagy váltósúly: Kasuba-Varga. Varga az első menet végén fel­adta. A debreceni ökölvívó na- gyonis „tisztelte” ellenfelét, igye­kezett magától távol tartania Ka- subát, aki azonban az első menet végén erős horgot vitt be Varga gyomrára és a debreceni fiú fel­adta a harcot. 10:2. Középsúly: Borda—Tatár. Ponto­zással győzött Tatár. A nap leg­szebb, legizgalmasabb mérkőzése volt. Az első menetben Borda kez­deményezett többet, a rutinos Ta­tár azonban rendre keresztül verte Borda támadásait. A második me­netben Tatár fölénybe került, Bor­da csak védekezett. A harmadik menetben jól hajrázott a gyöngyö­si ökölvívó, rászolgált legalább a döntetlenre, a bírók azonban Ta­tár győzelmét hirdették ki. 10:4. Félnehézsúly: Lampert mérkőzés nélkül győzött. 12:4. Nehézsúly: Szita-Antal. Antalt a második menetben, sérülése miatt, leléptették. Szita az első menetben valósággal lerohanta ellenfelét, aki szabálytalanságok­ban keresett menedéket. Ezért két­szer meg is intették. A második menetben sem változott a helyzet, állandóan Szita ment előre, Antal közben megsérült és a menet vé­gén, erős vérzés címén, leléptet­ték. 14:4. Ezzel a győzelmével a Zalka Máté HSE megerősítette vezető he­lyét és a csoport biztos győztesé­nek látszik. A gyöngyösi ökölví­vók legközelebb Diósgyőrött lép­nek skontóba. FODOR KÁLMÁN Jó tudni Mi a teendő, ha a termelőszövetkezeti tag a betegellátási és nyugdíiiárulékot nem fizeti meg? A termelőszövetkezetek életé­ben igen sok vitára és nehéz­ségre adott okot az, hogy a termelőszövetkezetek vezető­sége nem volt tisztában azzal, hogy olyan esetekben, amikor a termelőszövetkezet a tagok helyett betegellátási díjat és nyugdíjjárulékot előlegezett és ezek a tagok a helyettük kifi­zetett összeget a termelőszö­vetkezetnek nem térítették meg, hogyan és milyen módon szerezhetik vissza a tagoktól ezeket az összegeket. E cikk keretében igyekszünk ebben a kérdésben a termelőszövetke­zetek vezetőségének a követen­dő eljárásra irányt mutatni. A Népújság toió-tipp;ei 42. hét: 1. Magyarország—Jugoszlávia 1 x 2. Jugoszláv B—Magyar B 2 1 3. MTE—Szombathely 2 x 4. Komló—Szállítók 1 x 5. ZTE—Székesfehérvár x 1 6. Vác—Pécsi BTC 1 7. Jászberény—Ózd 1 8. MVSC—Bp. Spartacus x I 9. Kecskemét—Bp. Előre 1 10. Nyíregyháza—D. Bányász 2 x 11. Spal—Juventus 2 x 12. Udinese—Inter. 2 Pótmérkőzések: 13: 1, 14: 1, 15: 2, 16: L PANNI robogó, új állapotban, sürgősen eladó. Érdeklődni: dél­után, Üjhatvan, Szapári u. 3. 22 KAPTÁR méh, haláleset miatt eladó. Füzesabony, Telep, Turul u. LÜDTALPBETÉTEK parafából, házilag szabályozható, lábkörrajz beküldésével megrendelhető: Buda­pest, Lenin krt. 106. Orthopédia, Lakatos-részlegünk BIZTONSÁGI VÉDŐ­RÁCSOK, KERÍTÉSEK, KAPUK, VASLEMEZ­AJTÓK készítését határidőre vál­lalja. Füzesabony és Környéke Vegyes Ktsz, Füzesabony, Hunyadi utca 56. Az ÉM Heves megyei Épí­tőipari Vállalat, Gyöngyös, Egri u. 30. ADMINISZTRATÍV VEZETŐKET keres azonnali belépéssel mérlegképes könyvelői vég­zettséggel. Építőiparban jártasak előnyben. Fizetés: 1900—2100 forintig. Továb­bá felvételre keres SZOBAFESTŐ, PARKETTÁS, BURKOLÓ, ÉPÜLET- LAKATOS, ÉPÜLET- ASZTALOS SZAKMUNKÁSOKAT. Sikeres felvételeknél az útiköltséget vidékieknek térítjük. népüjsAg A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Felelős szerkesztő: Suba Andort Kiadja: Képújság Lapkiadó Vállalati Felelős kiadó: Tótb Józsefi Szerkesztőség: Eger. Beloiannisz U; 3; Telefon: 56-74. 56-78. Fostafiók: 33. Gyöngyös, Köztársaság tér 15< Telefon: 697i Kiadóhivatal: Eger; Bajcsy-Zsilinszky utca 1, Telefon: 24-44. Postafiók: 23i Heves megyei Nyomda Vállalati Eger. Brődy Sándor utca 4i Felelős vezető: Mandula Ernői Terjeszd a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél^ Előfizetési díj: egy hónapra U Fti A mezőgazdasági termelő- szövetkezetek tagjainak beteg- ellátását is szabályozó 71/1955. (december 31.) MT sz. rendelet 63. §-ában és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek tagjai­nak kötelező nyugdíjbiztosí­tásáról szóló 1957. évi 61. sz. tvr. 36. §-ában foglaltak szerint a betegellátási díj, illetve a nyugdíjjárulék a tagokat ter­heli. A betegellátási díjat negyed­évenként utólag, míg a nyug­díjjárulékot negyedévenként előre kell a termelőszövetke­zeteknek befizetni. A termelő- szövetkezetek a betegellátási díjat és nyugdíjjárulékot rend­szerint előlegezik tagjaiknak és azt a tagokkal csak később számolják el. Rendszerint a zárszámadáskor. Ilyen rendkívüli eset, ha a termelőszövetkezetnek olyan tagjai is vannak, akik a közös munkában saját hibájukból részt nem vesznek. A termelő- szövetk.zetben az ilyen, a közös munkában részt nem vevő ta­gok után is be kell fizetni a betegellátási díjat és a nyug­díjjárulékot. Ezektől a közös munkában saját hibájukból részt nem vevő rendes tagok­tól a termelőszövetkezet év­közben is jogosan követelheti a befizetett betegellátási díj­nak és nyugdíjjáruléknak a termelőszövetkezet' részére való megfizetését. Ha a termelőszövetkezet ve­zetősége a befizetés után írás­ban felszólítja az érdekelt ta­got, hogy megjelölt határidőn belül (a határidőt a vezetőség jelöli meg 8 nap, 15 nap) fi­zesse be a termelőszövetkezet pénztárába az őt terhelő és a helyette befizetett betegellátá­si díjat és nyugdíjjárulékot. Amennyiben az így felszólí­tott tag a megjelölt határidő alatt nem fizeti meg, vagy a követelés jogosságát vitatja, úgy a követelés összegétől füg­gően, amennyiben az előlege­zett összeg 300 forintot nem halad meg, az 1960. évi 8. sz. tvr-el módosított 1959. évi 7. sz. tvr. 53. 8 (3) bekezdés b) pontja alapján a termelőszö­vetkezet vezetősége, ha pedig az előlegezett összeg 300 fo­rintot meghaladó, akkor a fent hivatkozott jogszabály 48. § (3) bekezdés h) pontja alapján a termelőszövetkezet közgyűlése határozattal kötelezi fi­zetésre az érdekelt tagot. A határozatot kézbesítési bizo­nyítvány mellett kell a tagnak kézbesíteni. Ha a határozat szabályszerű közlése után sem fizet a tag. akkor a vezetőség a fentiek szerint hozott határo­zat alapján — a kézbesítéstől számított 15 nap lejárta után, illetve a közgyűlési határozat kézbesítése után 30 nap lejárta esetén, ha az érdekelt fél fel­lebbezéssel a határozat ellen nem élt — a tvr. 70/C. § (1) be­kezdésében foglaltak alapján a tag járandóságából való levo­nás útján vonhatja, illetve hajthatja végre. A földjára­dék a befizetett vagyontár­gyakért, vagy az úgyneve­zett zöld leltárért (élő fa, évelő növények) járó térítés, továbbá az esetleg bérelt épü­let bére is, a tag olyan járan­dóságának minősül, amelyből ez a követelés kielégíthető. Abban az esetben, ha a meg­fizetésre kötelezett tagnak nincsen olyan járandósága, amelyből az előlegezett köve­telés levonható lenne, s ezért a vezetőség a végrehajtást nem tudja foganatosítani, a határo­zat végrehajtása a tvr. 70 (C. § 2.) bekezdésben foglaltak szerint a községi tanács végre­hajtó bizottsága szakigazgatási szervének hatáskörébe tarto­zik. Ilyen esetben té'hát a köz­ségi tanács végrehajtó bizott­sága fogja a nem dolgozó tag egyéb vagyonából a követelés összegét zálogolás útján behaj­tani. A Magyar Jogász Szövetség Heves megyei szervezete, a já­rási ügyészségek bármilyen, a termelőszövetkezet és tagjai közötti vitás ügyben szívesen rendelkezésére állanak az ér­dekelteknek, ha tehát a fent ismertetett előlegezett SZTK- járulékok behajlása terén is, akár a termelőszövetkezet ve­zetőségének, akár a termelő­szövetkezeti tagoknak valami­lyen nehézsége támad, fordul­janak bizalommal a járási ügyészekhez, vagy a megyei főügyészhez, vagy a Magyar Jogász Szövetség járási cso­portjaihoz. ) Megjelent a 32 oldalas új képes családi hetilap + Előfizethető és példányonként is vásárolható a postás kézbesítőknél és hírlapárusoknál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom