Népújság, 1960. május (11. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-11 / 110. szám

6 népújság I960, május 11., szerda fiz esélyes csapatok győztek a megyei labdarúgó-bajnokság vasárnapi fordulóiéban A Rozxaszent marton i Bányász újabb győzelmével nagy lépést tett a bajnokság felé — Több mint száz gólt kapott már a Bükkszenteezsébeti KSK — Magára tatáit a verpeléti csatársor A megyei labdarúgó-bajnokság Vasárnapi fordulója általában a várt eredményeket hozta. A Rózsa- szentmártoni Bányász nagy küz­delem után legyőzte a Honvéd Zalka SE-t és ezzel ismét komoly akadályon jutott keresztül. A va­lószínű bajnoknak látszik. Ritka jubileumhoz érkezett el a Bükk- szenterzsébeti KSK, amely eddig 101 gólt kapott. Honvéd Dobó István SE— Egri Előre 2:1 (1:0) Eger, 800 néző. Vez.: Nagy L. Honvéd: Molnár — Suhajda, Ko­la rik, Scher — Laczkó, Sehelli — Csermák, Vigh, Hack, Nagy. Vá­mos. Edző: Csutak Emil. Előre: Kelemen — Mezei, Mata, Kerékgyártó — Bagó, Hevér — Bod­nár, Petrányi, Lezsák, Tóth, Ba­lázs. Edző: Juhász Attila. Heves Előre-támadásokkal indult a mérkőzés, már az első percek­ben Petrányi, Hevér, majd Bagó és Lezsák lövése veszélyeztette a honvédek kapuját. A 15. percben egy ártatlannak látszó ellentámadás végén váratla­nul gólt ért el a Honvéd: Bagó rossz leadása után Hack csípte el a labdát, és a hálóba továbbította. 1:0. A gól után ismét Hack kitörése okozott izgalmakat, a csatár elhú­zott a védők mellett, de beadását Nagy közelről a kapu fölé fejelte. A játék további részében az Előre beszorította ellenfelét, a Honvéd sokszor 8—9 emberrel védekezett. Szünet után tovább folytatódtak az Előre-rohamok és az 53. perc­ben megszületett a kiegyenlítő gól: Petrányi labdájával Balázs a jobb­oldalon tört előre és futtából erős lövést küldött a kapu baloldalába. 1:1. Fokozódott a játék irama. Az 55. percben Kolarik nagyerejű szabad­rúgása centiméterekkel kerülte el a kaput, majd nagy védelmi hibá­ból a Honvéd megszerezte győztes gólját: Hack az Előre védelmének „díszkisérete” mellett egészen a kapuig tört előre, majd a jobb sarokba lőtt. 2:1. A 65. percben egy szögletrúgás- nál Molnár kapus fellökte a fejelni akaró Balázst, nyilvánvaló 11-es, a játékvezető azonban továbbot in­tett. A váratlanul kapott gól szemmel láthatólag visszavetette az Előrét, s így lassan a Honvéd lett a kez­deményező fél. Váltakozó mezőny­játékkal ért véget a végig izgal­mas, nagyiramú mérkőzés. A Honvéd szerencsés győzelmet aratott, az Előre legalább az egyik pontra rászolgált. Jók: Suhajda, Kolarik % Laczkó, Schein, Hack, illetve Kerékgyártó, Bodnár, Balázs, Tóth, Hevér (a mezőny legjobbja). A játékvezető tévedéseivel az Előrét sújtotta. ROMAN LÁSZLÓ Rózsaszentmárton— Honvéd Zalka SE 3:2 (1:1) Rózsaszentmárton, 800 néző, Ve­zette: Simon dr. Rózsaszentmárton: Mátra — Kuczka, Körösi, Halász I. — Bor- oély, Dorner II. — Laczik, Ocsovai, Zilahi, Imre III., Báti. Edző: Vágó Zoltán. Honvéd: Békeffy — Tóth H., Me­ző, Baranyai — Tóth I., László — jrubies, Kamondi, Harmatos, Ge- lics. Fábián. Edző: Hernádi Géza. A csúszós, mély talajon mindkét csapat nagy becsvággyal vetette magát a küzdelembe, a hazaiak kezdtek jobban, s már a 4. percben Laczik nagy lövését a kapufa mentette. Tíz perc elteltével kiegyensúlyo­zottá vált a játék, hol egyik, hol másik kapu forgott veszélyben. A mérkőzés első gólja a 40. percben született meg, amikor Halász I. jól eltalált lövése a háló­ba vágódott. 1:0. Rögtön utána egyenlített a Honvéd: gyors ellen- támadás végén Harmatos elé ke­rült a labda, akinek lövését Mátra nem tudta védeni. 1:1. A második félidőben tovább foly­tatódott a nagyiramú, heves küz­delem. Az 55. percben Báti ismét a hazaiaknak szerzett vezetést, majd a 63. percben Báti pontos át­adását Imre III. továbbította a há­lóba. 3:1. Ezután kissé alábbhagyott a2 iram. feljött a Honvéd és a 80 percben Gelics révén szépített. 3:2 A mérkőzés vége felé ismét fel­lángolt a harc, de újabb gól már nem esett. Jóiramú, izgalmakban bővelkedő mérkőzést vívott egymással a két csapat, az első félidőben kiegyen­súlyozott volt a játék, szünet után azonban a hazaiak felülkereked­tek. s végeredményben, biztosan győztek. Jó: Báti, Halász I., Imre III., La­czik, illetve Békeffy, Mező, Gelics, Tóth I. A játékvezető jól vezette a mér­kőzést. Juhász Miklós Hatvani Kinizsi— Hevesi MEDOSZ 3:1 (2:1) Hatvan, 250 néző. V: Szamosvöl- gyi. Hatvan: Bacsa — Eperjesi, Sár­közi. Pecze — Drabos, Szendi — Hadler, Rácz, Szigetváry. Kovács. Szécsényi II. Edző: Kókai János. Heves: Czakó — Nagy B., Frank, Nagy F. — Nagy S., Burovincz — Balogh, Tóth, Gombaszegi, Kán, Vermes. Edző: Nagy Ferenc. Esős időben, nehéz talajú pályán került sor a mérkőzésre. Az első veszélyes támadást a vendégek ve­zették, majd feljött a hazai csapat es nemi fölényt harcolt ki. Sziget­váry nyolc méterről mellé lőtt, ké­sőbb Kovács lövése kerülte el a kaput. A 7. percben Rácz, Hadler. Szi­getváry volt a labda útja, a közép­csatár kiugratta Kovácsot, aki mintegy 16 méterről hatalmas lö­vést eresztett meg, s a labda a ka­pufáról vágódott a hálóba. 1:0 Ezután a nagy lelkesedéssel játszó hevesiek jelentős mezőnyfölényt harcoltak ki, a hatvani védők sok­szor csak szabálytalanságok árán tudták a vendégcsatárokat feltar­tóztatni. Frank szabadrúgása három ízben is veszélyeztette a kaput, az egyik végén Gombaszegi fejese a kapufán csattant. A 31. percben góllá érett a heve- siek nyomása: Frank nagyerejű szabadrúgását Bacsa csak kiütni tudta és a befutó Tóth közelről a halóba lőtt. 1:1. A hátralevő időben a hatvaniak kezdeményeztek többet. A 40. perc­ben Kovács fejesgóljával Ismét megszerezték a vezetést. 2:1. Szünet után az 54. percben Szi­getváry szabadrúgását a kapufa mentette, majd fokozatosan feljött a vendégegyüttes. Balogh beívelt labdáját Bacsa szép vetődéssel há­rította. A 67. percben eldőlt a mér- sorsa: a kitörő Szigetváry elől Nagy F. hazaadással akart tisz­tázni, a labda azonban az időköz- ben kimozdult Czakó mellett aka­dálytalanul jutott a hálóba. 3:1. Az utolsó percekben Hatvan nagy fölénybe került, de csatárai sok jo helyzetet kihagytak A helyzeteket jobban kihasználó hatvaniak _ megérdemelten győztek. Jó: A közvetlen védelem és Dra­bos (a mezőny legjobbja), illetve Nagy B., Frank, Burovincz, Gom­baszegi. Szamosvölgyi jól vezette a mér- kozest. Szegedi Árpád Egri Spartacus— Gyöngyösi Bányász 4:1 (3:0) Eger, 700 néző. V: Barcs. Eger: Paláncz — Szántó. Bóta, Bozsik — Somody, Mester — Csep- csanyi, Polonkai, Szabó. Husi. Je- zoyic.?lki- Edző: Szentmarjay Tibor. Gyöngyös: Kisbenedek — Varga L, Vörös, Falcsik — Juhász, Bodó Sík, Varga H., Laboda, Borosi, Veres. Edző: Farkas Géza. A hazai csapat kezdett jobban és marr a 7. percben gólt ért el: Szabó —husi támadás végén az utóbbi ki­ugratta Polonkait, aki a kapu jobb- sarkaba lőtte a labdát. 1:0. Szép egri támadások következtek te a 13. percben újabb gól esett: Polonkai. Husi, Csepcsányi, Szabó volt a labda útja, és a középcsatár a kimozduló kapus mellett a bal­sarokba lőtt. 2:0. ■ A.20- .Percben már 3:0 volt a mér- kozes állasa: Husi nagy lövése Falcsikon irányt változtatva a bal felső sarokba jutott. 3-0 per'cben Falcsik kezezése nuatt 11-eshez jutott az egri csapat, dltMeSter 3 kapufára rúgta a lab­A félidő végefelé feljött a ven­dégcsapat, de támadásai nem voltak veszélyesek. A félidőt Szabó szabadrúgása vezette be, majd szépített a gvön- gyosi együttes: Bozsik röviden fel- laboda csípte el a «él a ,IesSyanús helyzetben levő Síkhez továbbított. A szélső egy-két lépest tett. majd élesen a bal alsó sarokba lőtt. 3:1 A 70. percben az előretörő Somo- dyt csak szabálytalanság árán tud­ták szerelni. újabb li-es. de Husi ismét a kapufát találta el. Az utolsó gól a 85. percben esett, amikor Polonkai jó labdával ug­ratta ki Jezoviczkyt és a szélső élesen a jobb sarokba lőtt. 4:1. Alacsony színvonal, közepes iram, biztos egri győzelem jelle- mezte a mérkőzést. •n*5?" PoIor>kai, Jezoviczky. illetve Falcsik, Sík, Borosi. y Barcs a gyöngyösiek góljánál hl­mlr°kőzésetgyébként jÓ1 Vezette a Balogh Béla Lőrinci Erőmű— Bélapátfalvi Építők 5:1 (3:0) Lőrtnpi. ,200 néző. Vez.: Paróczai. Lőrinci: Hegyi — Gregus, Ocskó, Nfgy r- - Nagy II., Hartman - Kiss, Juhasz, Németh Lőrinc, Bauer. Edző: Szalontai Béla. Bélapátfalva: Nagy — Mező, Ba- ranyi, Horváth - Antal, Erdélyi - Berecz, Molnár Mikó, Mihályi, Bo­csi. Edző: IN éber László. Tapogatózó kezdés után a ha­zaiak fokozatosan támadásba len­dültek. Juhász lövése a felső lécet súrolva hagyta el a játékteret, a másik oldalon Ocskó hibájából Mikó már csak a kapussal állott szemben, de nagy helyzetben mellé lőtt. A 10. percben Juhász erős lövé­sét Nagy csak kiütni tudta, Bauer szöglete után kavarodás támadt a kapu előtt, végül Németh a bal felső sarokba fejelte a labdát. 1:0. Üjrakezdés után ismét gólt ért el a hazai együttes: Németh kiug­ratta Bauert és a szélső laposan a bal sarokba lőtt. 2:0. A 20. percben Kiss és Horváth párharcából szöglet lett, Kiss szög­letét a bélapátfalvi kapus saját hálójába ütötte. 3:0. Kapushiba! Ezután a vendégek is vezettek néhány jó támadást, főleg a jobb- szarnyuk révén. . A II. félidőben folytatódtak a bélapatfalvi rohamok, amelyek az 50. percben góllá értek: a kitörő Bereczet a 16-oson belül Nagy I elkaszálta, a megítélt 11-est Antal ertekesítette. 3:1. A gólra fergeteges hazai támadá­sok következtek, Nagy több ízben is biztos gólnak látszó lövéseket mentett. A 73. percben Nagy II- Hartmann volt a labda útja, a fe­dezet átadását Németh szerezte meg és a jobb alsó sarokba lőtte a labdat. 4:1. A 79. percben Bauer szöglete nyomán kavarodás támadt a ven­dégek kapuja előtt, végül Kiss a védők feje fölött a hálóba emelte a labdát. 5:1. A hátralevő időben a vendégek teljesen beszorultak. A 84. perc­ben Németh lövése a kapufát ta­lálta el. A hazaiak még ilyen arányban is megérdemelten győztek. Jók: Juhász, Bauer,. Németh (a mezőny legjobbja), Hartmann, Lo­nne, illetve Antal, Nagy, Baranvi. Horváth, Mikó. A játékvezető az első félidőben kifogástalanul működött, szünet után azonban többször tévedett. BOZSIK FERENC Honvéd Korvin Ottó SE— Gyöngyösi Vasutas 4:0 (1:0) Verpelét, 1000 néző. Vez.: Ferencz. Verpelét: Papp — Kiss, Acs, Gu­lyas- — Marosi, Horti — Remport, Pypij Lohner, Sinkó, Molnár. Ed­ző: Mészáros Bertalan Gyöngyös: Feigl - Horváth. Dá­vid, Ivádi II. - Kévés, Varbai - Berta, Ivádi I., Szabó, Murányi Kovács. Edző: Ivádi László. Verpelét kezdett jobban, az első percben Sinkó lövését védte Feigl majd Marosi nagy lövése foglal^ koztatta a vendégek kapusát. A másik oldalon Szabó lövése a ka­pufán csattant. Fokozatosan beszorult a gyön­gyösi együttes, szöglet szögletet ért, de a gól csak nehezen akart megszületni. A szórványos gyön­gyösi támadások minden esetben veszélyesek voltak. A 36. percben Lohner senkitől sem zavartatva, közvetlen közelről fölé emelte a labdat, majd a 39. percben góllá erett a nagy nyomás: Molnár be­adását Lohner Remporthoz továb­bította, aki egy csel után közelről kapura lőtt és a labda a felső léc­ről vágódott a hálóba. 1:0. Szünet után a vendégek kezdtek jobban, de a 49. percben ismét hazai goi következett: Remport futott el a szélen és pontos be­adását Lohner mintegy 20 méter­ről* kapásból a hálóba zúdította. Az 53. percben Molnár lövésével 3:0-ra alakult a mérkőzés állása, s ezután mintha mindkét fél bele­nyugodott volna az eredménybe, lanyha iramú mezőnyjáték folyt. Az utolsó gól a 89. percben esett, amikor Pupi Lohnen ugratta ki, a kozepcsatár az üresen álló Molnár­hoz továbbította a labdát és a szélső a hálóba lőtt. 4:0. A hazaiak akár több góllal is győzhettek volna. Jók: Remport, Lohner, Molnár, Acs, Horti, Kiss, illetve Feigl (a mezőny legjobbja), Dávid, Hor­váth. A játékvezető határozottan bírás­kodott. VITÉZ DEZSŐ Selypi Kinizsi— Apci Vasas 1:1 (1:0) Apc. 700 néző. Vez.: Kiss. Selyp: Kovács - Tóth, Surányi I., Slusznyi - Borbás, Surányi n. - Szabó, Juhász I., Szokola. Kazin- czi, Juhász II. Edző: Fehér András. Apc: Szuhányi - Bagó, Kovács !•» Zelnik - Plessek, Lengyel - Molnár, Csirke, Bendik, Kovács Z. Kovács J. Edző: Takács László. Az. esős, hűvös idő ellenére’ is nagyszámú néző volt kíváncsi a két szomszédvár találkozójára. Apc kezdte a játékot, de azután fokozatosan a vendégek vették át az irányítást és a második percben megszerezték a vezetést is: a ki­törő Szabót a hazai védők szabály­talanul szerelték a 16-oson belül, a megítélt büntetőt Borbás értékesí­tette. l :0. Ezután a nagy becsvággyal küz­dő apci csapat került fölénybe, s szinte percekre beszorította ellen­felét. A csatárok lövéseit azonban nem kísérte szerencse. , A. JJi. félidő apci rohamokkal kezdődött, de az egyenlítés a vé­dekezésre berendezkedett selypiek- kel szemben csak a 66. percben si­került, amikor a selypi védők sza­bálytalankodása miatt az apciak 11-eshez jutottak, amit Bagó érté­kesített. 1:1. Ezután néhány kemény beleme- nes tarkította az izgalmas, válto­zatos, nagyiramú küzdelmet. A 71. percben Juhászt kiállította a játékvezető, majd a 72. percben Csirkét a lövés pillanatában elka­szálták a selypi védők, ll-es! A labdának ismét Bagó futott neki. lövését azonban Kovács jó érzék­kel kiütötte. Az utolsó 10 percben Selyp tel­jesen beszorult, újabb gól azonban már nem esett. Végig heves iramú, de eléggé mérsékelt színvonalú játék folyt. Jók: Kovács, Tóth, Surányi I., Szabó, illetve Szuhányi, Bagó, Len­gyel, Bendik. A játékvezető kitűnően bírásko­dott. KOMAROMI TIBOR Recski Bányász— Bükksz.-erzséb. KSK 7:3 (3:1) Recsk, 600 néző. Vez.: Körtvélyesl. Recsk: zám — Hadobás, Gál, Bódi — Maruzs I., Borsos - Zsol­dos, Gájász. Puporka, Garamtik, Albert. Edző: Kasmitter Antal. Bükkerzsébet: Utassy I. - Utassy II. , Utassy III., Utassy IV. - Utas­sy V., Ködmön II. — Ipacs I., Sza­bó, Zay 1., Kifusz, Spagina. Rögtön Recsk lépett fel támadó­lag és már az 5. percben megsze­rezte a vezető gólt: Maruzs I. elő­reívelt labdájára Zsoldos futott rá, s két védőt is kicselezve, a bal sarokba lőtt. 1:0. A gól után is a hazaiak támad­tak többet, mégis a vendégeknek sikerült szépíteniük: a cselezgető Hadobástóí Spagina elvette a lab­dát, majd középre ívelt és a be­futó Szabó fejese a hálóba jutott. l:l. Nem alakult ki szép játék, in­kább csak csapkodás folyt a mély­talajú pályán. A 30. percben Zsol­dos kiugratta Puporkát, aki né­hány lépés után élesen a jobb sa­rokba lőtt. 2:1. Egy perc sem telt el, ismét a vendégek hálójában táncolt a lab­da: Zsoldos vezette fel a labdát, majd Alberthez továbbított és a szélső biztosan lőtt a kapu bal- sarkába. 3:1. A II. félidőben is a recskiek tá­madtak, a vendégek teljes mérté­kig védekezésre rendezkedtek be. A 47. percben Maruzs I. bombája jutott a hálóba, majd Zay 1. szépí­tett. 4:2. Ezután Maruzs I. jó labdával szöktette Zsoldost, a szélső lövése a védőkről Puporka elé pattant és a csatár a jobb sarokba fejelt. 5:2. Ettől kezdve mezőnyjáték folyt, a 72. percben Zsoldos tört ki a szélen és beadását Maruzs l. ka­pásból a bal felső sarokba lőtte. 6:2. A 75. percben a recski védelem könnyelműségéből ipacs I. szerez­te meg a labdát és lövése Zám ke­zét érintve jutott a hálóba. 6:3. A 82. percben esett az utolsó gól, amikor a kitörő Zsoldost Utassy III. felvágta, a megítélt 11-est Zsol­dos értékesítette. 7:3. Jók: Gál, Zsoldos, Maruzs I., Ha­dobás, ületve Utassy 1., Utassy III., Ipacs Kifusz. A játékvezető hiba nélkül mű­ködött. ZSOLDOS GABOR A bajnokság állása 1. R-márton 24 19 1 4 59:26 39 2. Verpelét 24 14 6 4 40:13 34 3. Egri Sp. 24 16 2 6 61:27 34 4. Zalka HSE 24 15 1 8 52:30 31 5. Dobó HSE 24 14 2 8 55:33 30 6. Recsk 24 13 4 7 48:33 30 7. Lőrinci 24 14 — 10 50:31 28 8. Apc 24 9 5 10 43:51 23 9. H. Kinizsi 24 9 3 12 32:35 k 10. Egri Előre 24 8 4 12 34:37 20 11. Selyp 24 9 2 13 34:56 20 12. Gy. Bányász 24 7 5 12 33:44 19 13. B-falva 24 7 5 12 24:42 19 14. Gy. Vasutas 24 7 1 16 35:49 15 15. Heves 24 5 3 16 22:44 13 16. B-erzsébet 2-1 3 2 19 30:101 8 A Hatvani Építőipari Szövetkezet azonnali belépésre meg­felelő képesítésű ÉPÍTÉSVEZETŐT KERES. Jelentkezés: Hatvan, Horváth Mihály u. 9. sz. A Bükkszék és Vidéke Kör­jeti Földművesszövetkezet azonnali belépésre keres szakképzettséggel ren­delkező CUKRÁSZT és SZAKÁCSOT. Jelentkezés az fmsz. igaz­gatóságánál, Bükkszék, népújság A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja. Felelős szerkesztő: Soha Andor. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hőnapra 11 Ft. Kiadja: Népújság Lapkiadó Vállalat. Felelős kladő: Tóth József. Szerkesztőség: Eger. Beloiannisz u. S. Telefon: 56-74. 56-78. Postafiók: 33 Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy-Zslllnszky utca 1. Telefon: 24-44. Postafiók: 23. Heves megyei Nyomda Vállalat Eger, Bródy Sándot u. «. Felelős vezető; Mandula Ernő. Három új megyei csúcs a gyöngyösi atlétikai versenyen A gyöngyösi sportkörök közös rendezésben atlétikai dobóversenyt rendeztek, amelynek célja az atlé­ták formájának ellenőrzése volt. A vezetők azonban titokban c6Úcsja- vításra is gondoltak, s ez nem is maradt el. A jól felkészülés eredményekép­pen Márkus a diszkoszvetésben. Fejes a kalapácsvetésben ifjúsági, míg Takács Ferenc a súlylökésben serdülő megyei csúcsot állított fel Kedves jelenet volt, amikor a súly­lökés befejezte után elsőnek a régi csúcstartó Márkus gratulált Takács Ferinek és további sikereket kí­vánt a fiatal versenyzőnek. Alig télóra múlva aztán Márkus fogad­hatta a jókívánságokat a diszkosz- vetésben elért csúcseredményért. Nem akart kimaradni a csúcsjaví- tók sorából a kalapácsvető Fejes István sem. Jó sorozat közben más­fél métert javított a régi csúcson és egy méterre . megközelítette a felnőtt csúcsot is. Eredmények. Férfiak. Súly lökés, felnőtt: Pelle 13,01! Czitrom 11,31. Súlylökés, ifjúsági (6 kg): Márktt* 12,25, Fejes 10,70. Súlylökés, serdülő (5 kg): Takács Ferenc 13.63, új megyei serd. csúcs. Diszkosz, felnőtt: Czitrom 37,80: Pelle 33,10. Diszkosz, ifjúsági (2 kg): Márku« János 36,95, új megyei ifj. csúcs. Diszkosz, serd. (1,5 kg): Takács 37,82. Kalapácsvetés, ifj. (7,25 kg): Fejes István 34,10, új megyei ifj. csúcs. Nők. Súlylökés: Bozóky M. 869, Harasi 850, Dienes K. 848. Szekendi 847. Diszkosz: Szekendi 30,99. Harasi 27.50, Dienes 27,45. Bozóky 25,72. Gerely: T. Bognár 31,55, Bozóky 29.50. Zilahi 26,52. Dienes 26,10. KÖMLEY KAROLY Sportérdekességek SZERENCSEFILLÉR A PULÓVERBEN Az elmúlt évi téli olimpián részt vevő német csapat pulóvereibe a kötszövőgyár munkásnői egy -egy szerencse fülért varrtak bele. A gyár a kedves ötletéért köszönő­levelet kapott az olimpiai sporto­lóktól: azóta nem lehet lebeszélni őket arról, hogy részük van a né­met olimpiai csapat által nyert nyolc olimpiai érem dicsőségében. A MÉRLEG DÖNTI EL Finnország kötöttfogású birkózó­bajnokságán a pehelysúlyú ver­senyzők küzdelme döntetlent ho­zott. A versenybíróság erre lemér- legeltette a versenyzőket, s úgy döntött, hogy a bajnokság Kauppinent illeti, mert 50 gramma! könnyebbnek bizonyult ellenfelé­nél. LASSAN JÄRJ — TOVÁBB ÉLSZ! Az egyik dél-olaszországi város­ban. ahol a vadul száguldozó autó- versenyzők közül már sokan sze­rencsétlenségnek estek áldozatul, a polgármester az alábbi hirdetményt függesztette ki: Lassan hajts, s élvezni fogod városunk szépségeit! Ha átléped a megállapított sebességhatárt, meg­ismerkedsz a városi kórházzal. Ha őrült módjára hajtasz az utcákon, meggyőződsz róla, hogy városunk­nak szép a temetője’*. VILLANYMOTOROK, háztartási gépek tekercselése, javítása garan­ciával, lakások szerelése, átalakí­tása. Törökné, Eger. Szalapartköz. MINDENNEMŰ bútorok készíté­sét, átalakítását vállalom. Eger, Cegléd u. 14. MEGISMERKEDNÉNK intelligens fiatalemberekkel 24-28-ig, házasság céljából. Leveleket ,,négy barna, egy szőke’* jeligére: Eger, Főpos­tán maradóra kérjük. EGERBEN, Vörösmarty utca 19. alatt 3 szobás, nagykertes ház el­adó. Beköltözhető. PATTANÁSOS arcbőr kikezelése. végleges szőrtelenítés szövetkezeti kozmetikánkban. Füzesabony. Szi- halmi u. 53. Telefon: 78, ELC SERÉLNÉM gyöngyösi 3 szo­ba, hallos, összkomfortos lakáso­mat egri hasonlóra. „Főtéri” jeli­gére, egri hirdető. jo Állapotban levő 250 köb­centis, piros Pannónia motorkerék­pár eladó. Balázs Imre, Petőfibá- nya, kislakások. 3 SZOBA, hallos, komfortos, la­kott villa eladó. Vevő 2 szoba, konyha, speizes külön lakásba be­költözhet. Érdeklődni: Eger, Mak­iári u. 93. reggel 10-ig. ELADÓ ötszázas szalagfűrész. Eger, Széchenyi u. 30. VESZEK Egerben azonnal beköl­tözhető, kertes családi házat, 40 000-ig. Lehetőleg Kanada környé­kén. Cím: Kiadóhivatalban. fl tűzvédelem megjavításáért azonnal kicseréljük a tűzoliókészülékeket Várakozás nélkül, azonnal cseréljük a forgalomban levő összes szabványos tűzoltókészülékeket, így a szükséges töltés és javítás miatt eddig fennállt kiesés megszűnt. A tűzoltókészülékeket az alábbi címen cserélik azonnal: FÉMLEMEZIPARI MÜVEK, Háztartási és Kézi Tűzoltókészülékek Gyáregysége, 1. számú telepe. Budapest, XIII., Angyalföldi út 32. sz. Telefon: 202—647. FIGYELŐ! FIGYELŐ! A GAZDASÁGI SZAKEMBEREK HASZNOS TÄRSA a hetenként megjelenő Figyelő Foglalkozik a bel- és külföldi világgazdasági eseményekkel. — Népszerűek a lap közérdekű rendeletmagyarázatai, vitafóruma, s a hetenként közölt ártájékozta tők. MINDENKIT ÉRDEKEL, AKIKET ÉRDEKELNEK A GAZDASÄGI ESEMÉNYEK, JELENSÉGEK! FIGYELŐ! FIGYELŐ! Olvas!a-e már? a Technika legújabb számát? Májusi számának érdeke­sebb cikkei: Repülők, autók, hajók, vo­natok, légpárnás járművek elektrohidralitikus hatásá­ról... A szovjet légiforgalom két új repülőgépe... A mikroelektronika... Rádió a világűrben... Szárazon autóbusz...—vizen sun^-hajtású hajó... irtási kisgépek... Kor erű anyagvizsgálat. . Kapható min :n újságárusnál, a postás kézbesítek:tél. postahivatalokban Ara: 3.— forint.

Next

/
Oldalképek
Tartalom