Népújság, 1960. május (11. évfolyam, 102-127. szám)

1960-05-19 / 117. szám

6 népüjsag I960, m’íjus 19. csütörtök Bélapátfalván 191, Kiskörén 162 induló a körzeti általános iskolás atlétikai versenyen A kiskörei sporttelepen került lebonyolításra a hevesi járás tiszai körzetének általános iskolás atlé­tikai versenye. A nagy tömegeket megmozgató versenyen Tarna- szentmiklós kivételével a körzet valamennyi községe képviseltette magát. A főleg fiatalokból álló szép szá­mú nézősereg az egyes számokban jó küzdelmeknek és biztató ered­ményeknek lehetett tanúja. Az eredmények közül kiemelkedik a kömlői Kiss Mária 135 cm-es ma­gas-, és 438 centiméteres távolug­rása. Jónak mondható a kiskörei pothasznik Erzsébet 9 másodperces ideje a 60 méteres síkfutásban. Csalódást keltett viszont a kiskö­rei Vasas Éva, aki edzésben állan­dóan 135 centimétert ugrott ma­gasba, most azonban a nagy izga­lomban csak 125 centiméterig ju­tott el. A verseny kitűnő rendezésben zajlott le, s ezért főleg a kiskörei pedagógusokat és általános iskolá­sokat illeti dicséret. Eredmények,. FIÚK: 60 m: 1. Csáti (Kömlő) 8,9, 2. Szé- csé (Pély) 9,0, 3. Kobolák (Kömlő) és Garamvölgyi (Kisköre) 9,0. Távolugrás: i. Kiss D. (Kömlő) 473, 2. Törőcsik (Kisköre) 455, 3. Homonnai (Kömlő) 450 cm. Csa­patban: 1. Kömlő 440 centiméteres átlag. Magasugrás: 1. Kiss A. (Kömlő) 140, 2. Homonnai (Kömlő) 135, 3. Kasza (Kömlő) 135 cm. Csapatban: 1. Kömlő 134 centiméteres átlag. Súly dobás: i. Oláh (Kisköre) 906, í. Törőcsik (Kisköre) 856, 3. Czakó (Kömlő) 804 cm. Csapatban: 1. Kis- fcöre 796 centiméteres átlag. Kislabdadobás: 1. Bíró (Pély) 62,10, 2. Kiss A. (Kömlő) 61, 3. Nagy M. (Kisköre) 57,33 m. Csapat­ban: í. pély 53,57 méteres átlag. 4x100 m váltó: l. Kisköre 60, 2. Tiszanána 63. 3. Pély 64,2. lányok: 60 m: 1. Pothasznik (Kisköre) 9, 2. Bolya (Kömlő) 9,1, 3. Fenyves (Hevesvezekény) 9,4 mp. Távolugrás; i. Kiss M. (Kömlő) 438, 2. Nagy M. (Kisköre) 409, 3. Kádár (Kömlő) 400 cm. Csapatban: 1. Kömlő 398 centiméteres átlag. Magasugrás: i. Kiss M. (Kömlő) 135, 2. Nagy M. (Kisköre) 125, 3. Vasas (Kisköre) 125 cm. Csapat­ban: 1. Kömlő 122 centiméteres átlag. B gyöngyösi Balcza István nagy sikere körzeti elődöntőjében a magyar sakk*bajnokság A magyar sakkbajnokság Gyön­gyösön megrendezett körzeti elő­döntője vasárnap véget ért. Az egy hétig tartó magasszínvonalú ver­seny — amelyen Észak-Magyar- ország legjobb versenyzői vettek részt —, nem várt, nagy hazai si­kert hozott. A jónevű, kiváló képességű Bor­sod és Nógrád megyei versenyzők előtt a fiatal Balcza István, a Gyön- gvösi Spartacus versenyzője, sze­rezte meg az elsőséget és ezzel jogot szerzett, hogy a második he­lyezett Bokor Istvánnal (DVTK) együtt részt vegyen a magyar sakkbajnokság középdöntőjében. Vasárnap délelőtt az utolsó for­duló lebonyolítása után, a Szakma­közi Bizottság székházában történt meg az ünnepélyes eredménykihir­detés. Csaba József versenyvezető, a Magyar Sakkszövetség megbízá­sából átadta az első három he­lyezettnek az arany-, ezüst-, illetve bronzérmeket; Követendő példa ifjúságunk egyre erőteljesebben veszi ki részét a társadalmi mun­kából. Hol itt, hol ott tűnnek fel a szerszámokkal felszerelt fiatalok és segítenek az építkezéseknél, a város különböző részeinek csinosí­tásánál. És a társadalmi munká­sok közül nem hiányoznak a spor­tolók sem. . Aki a napokban például végig­Pénteken játsszák le Egerben az U. Dózsa—E. Vasas vízilabda-mérkőzést Az egriek jogos kérelmére a MUSZ vízilabda-osztálya úgy dön­tött, hogy az Újpesti Dózsa-Egri Vasas OB I-es mérkőzést pénteken délután 6 órai kezdettel játsszák le Egerben. Mindkét csapat kitűnő formában van, az U. Dózsa első mérkőzésén 10 gólt dobott a jó erőkből álló Vörös Meteornak, az egriek szoros küzdelemben maradtak alul a jég­hideg Tüzér utcai uszodában a Bp. Honvéddal szemben, majd a szov­jet Burevesztnyik elleni mérkőzé­sen egészen kitűnő teljesítményt A megyék közötti labdarúgó- torna során Heves megye ifjúsági labdarúgó válogatottja legközelebb június 5-én játszik újabb mérkő­zést Budapest-Dél csapatával. A válogatott keret június elsején Apcon tart edzést, amikor is az Apci Vasas megyei L osztályú Súlylökés: i. Szombati (Kisköre) 108, 2. Kiss I. (Kömlő) 700, 3. Sin- kovics (Kisköre) 687 cm. Csapat­ban: i. Kisköre 672 centiméteres átlag. Kislabdadobás: i. cs. Kovács (Tiszanána) 40,45, 2. Kácz (Kömlő) 40,05 3. Sinkovics (Kisköre) 37,55 m. Csapatban: 1. Kömlő 32,50 mé­teres átlag. 4x100 m váltó: i. Kisköre 62,2, 2. Hevesvezekény 68,1, 3. Tiszanána 68,3 mp. LACZIK PÁL * Bélapátfalván a körzet valameny- nyi iskolája képviseltette magát a versenyen, az Egercsehi bányatele­piek például 30, a bélapátfalviak pedig 32 versenyzőt vonultattak fel. Az egyes versenyszámokban, iz­galmas küzdelmek után, jó ered­mények születtek, különösen az egercsehi Csirmaz tett ki magáért. Eredmények. FIÚK: Kislabdadobás; i. Csirmaz (Eger­csehi) 61, 2. Bartók (Bekölce) 58, 3. Tóth (Egercsehi) 55,5 m. Csa­patban: í. Egercsehi 53,99 méteres átlag. 20 m; 1. Csirmaz 7,5, 2-4. Nagy M. (Egercsehi), Székely (Szilvás­várad), Bélteki (Mónosbél), mind 7,9 mp. Súlylökés: i. Csirmaz 12,67, 2. Nagy M. 8,92, 3. Kovács (Bélapát­falva) 8,86 m. Csapatban: l. Eger­csehi 9,25 méteres átlag. Magasugrás: 1. Csirmaz 150, 2-3. Vass (Balaton), Kovács (Bélapát­falva) 135-135 cm. Csapatban: 1. Egercsehi 128 centiméteres átlag. Távolugrás: 1. Csirmaz 545, 2. Bélteki (Mónosbél) 522, 3. Józsa (Bekölce) 473 cm. Csapatban: l. Egercsehi 443 cm átlag. 4x100 m váltó: 1. Bélapátfalva 58,2, 2. Egercsehi 58,8, 3. Nagyvis- nyó 59,2 mp. Egyéni négy tusa: 1. Csirmaz (Egercsehi) 464 pont, 2. Nagy M. (Egercsehi) 355 pont, 3. Bélteki (Mónosbél) 336 pont. Csapatban: 1. Egercsehi 1741 pont, 2. Szilvásvá­rad 1444 pont. LÁNYOK: Súlylökés: 1. Mikó (Bélapátfalva) 802. 2. Sallai (Balaton) 730, 3. Havas (Szilvásvárad) 670 cm. Csapatban; 1. Bélapátfalva 656 cm átlag. Kislabdadobás: 1. Mikó 43,40, 2. Apró (Szilvásvárad) 42,50, 3. Józsa (Egercsehi) 40 m. Csapatban: 1. nyújtottak. A két csapat találko­zója tehát színvonalas küzdelmet ígér. A sorsolástól eltérően vasárnap kerül lejátszásra Szentesen a Szen­tesi Kinizsi-E. Vasas mérkőzés. Az Egri Vasas úszószakosztálya ez alkalomból autóbuszt indit Szentesre, amely reggel % 6 óra­kor indul és a késő esti órákban érkezik vissza Egerbe. A részvé­teli díj 60 forint. Jelentkezést már csak korlátolt számban fogad el a szakosztály. együttese lesz az ellenfele. Az ifjúsági bizottság ezúttal is közli a csapat játékosaival, hogy a vasárnapi rendes bajnoki forduló miatt elmarad a budapesti angol­magyar mérkőzés kollektív meg­tekintése. | Egercsehi 33,74 m átlag. Távolugrás: i. Ballai (Egercsehi) 401, 2. Fazekas (Bélapátfalva) 372, 3. Kormos M. (Bekölce) 369 cm. Csapatban; i. Egercsehi 350 cm-es átlag. Magasugrás: i. Havas (Szilvás­várad) 115, 2. Kovács G. (Mikó­t'alva) 115, 3. Kerek (Balaton) 115 cm. Csapatban: i. Bélapátfalva 108 cm-es átlag. 60 m: 1—2. Erdélyi (Mónosbél), Kormos (Bekölce) 8,7, 3—4. Ballai (Egercsehi), Lőrinc (Bélapátfalva) 9 mp. 4x100 m váltó: i. Bélapátfalva 60,5, 2. Balaton 66,2, 3. Szilvásvárad 67,8 mp. Egyéni négy tusa: i. Erdélyi Ildi­kó (Mónosbél) 297 pont, 2. Sibik Margit (Egercsehi) 263 pont, 3. Bal­lai Erzsébet (Egercsehi) 254 pont. Csapatban: i. Egercsehi 1244, 2. Nagyvisnyó 802 ponttal. SULYOK TIBOR Az öt város atlétikai versenyének második: fordulóját Jászapátiban rendezték meg. Az ugyanakkor tartott járási ifjúsági találkozó és az általános iskolák négytusa já­rási bajnoksága ugyancsak igény­be vette a rendezőket. A közel 200 atléta, akik Salgótar­jánból, Hatvanból, Gyöngyösről, Jászberényből és Jászapátiból in­dultak a versenyen — jobb pályára számítottak. A futópálya salakjá­ba például bokáig süllyedtek a fu­tók, a távolugró nekifutója valósá­gos portenger volt, de mindezt fe­lülmúlta a dobókör használhatat­lansága. A női diszkoszvetők hely­ből dobtak, mert a fűre hintett sa- lak-homokkeverékben nem tudtak forogni. A férfi versenyzők lelemé­nyesebbek voltak és a pálya ke­ményebb részén homokból készí­tettek kört dobásaikhoz. A gyöngyösi és a hatvani ver­senyzők 11 első, 9 második és 8 harmadik helyet szereztek; Eredmények. Férfiak. 100 m: 1. Jäger (H) 12, 3. Juhász (H) 12,1, 5. Bonszéki (Gy) 12,4. 400 m: 1. Jáger 56,8, Jáger kitűnő stílusban futott, jó pályán feltétle­nül 53-on belül tud. 800 m: 2. Mátrai (H) 2:18,6. 1500 m: 1. Kiss A. (Gy) 4:33,4, 2. ördög (Gy) 4:47,8, 4. Bozsik (H) 5:13. 3000 m: 1. Kiss A. 9:47,8, 2. ördög 10:25,6. A két gyöngyösi külön versenyt futott és messze maguk mögött hagyták ellenfeleiket. 4x100 m váltó; 1. Hatvan 49,2. Távolugrás; 3. Szabó (H) 549. Magasugrás: 2. Garami (H) 170, 6. Horváth (Gy) 160. Súly; 1. Czitrom (Gy) 11,48, 2. Kevés a kézilabda-játékvezető A füzesabonyi járásban egyre népszerűbbé válik a kispályás ké­zilabda-játék. A járás fiataljai nagy lelkesedéssel űzik ezt a sportágat, s nyugodtan állíthatjuk: fejlődé­sük rohamosan felfelé ível. Sajnos, ezzel a fejlődéssel, a sportág népszerűsödésével nem áll egyenes arányban a szakvezetés fejlődése. A játékvezetés színvonala pél­dául nem üti meg a kívánt mér­téket, mint ahogyan az a Füzes­abony—Besenyőtelek női mérkőzé­sen is történt. A találkozót ugyanis Németh János sok hibával vezette, érezhető volt, hogy a kézilabda egyes szabályaival nincs tisztában. Hozzá kell azonban azt is tennünk, hogy tárgyilagosságához nem fér­het kétség. Éppen ezért helyes lenne, ha a füzesabonyi JTST sürgősen to­vábbképző tanfolyamot rendezne — a mérkőzések zavartalan körülmé­nyek között való lebonyolítása ér­dekében. (-váry) HELYESBÍTÉS Tegnapi számunk sportrovatá­ban, elértés miatt, tévesen közöl­tük a Bükkszenterzsébet—Lőrinci megyei I. osztályú labdarúgó-mér­kőzés eredményét. Helyesen: Bükkszenterzsébet! KSK — Lőrinci Erőmű 1:3. A táblázat így módosul-: 6. Lőrinci 25 15 - 10 53:32 30 népüjsag A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja. Felelős szerkesztő: Suha Andor. ICiadja. Népújság Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Tóth Józsefe Szerkesztőség: Eger. Beloiannisz u. 3. Telefon: 56-74. 56-78. Postafiók: 33. Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. Telefon: 24-44. Postafiók: 23. Heves megyei Nyomda Vállalat. Eger. Bródy Sándor utca 4. Felelős vezető: Mandula Ernő. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra lű Ft; A Népújság toftó-tippfei 21. HÉT: 1. Magyarország—Anglia 1 2. Jászberény—Debrecen x 1 3. Miskolc—Szegedi VSE 1 4. Nagybátony—Bp. Spartacus 1 5. Orosháza—Bp. Előre 1 x 6. Atalanta—Spal x 1 7. Bari—Juventus 2 8. Genoa—Lazio x 2 9. Milan—Bologna l 10. Palermo—Lanerossi 1 x 11. Róma—Sampdoria 1 x 12. Udinese—Inter. 1x2 Pótmérkőzések: 13. Padova—Napoli 1 14. Fiorentina—Alessandria 1 x 15. Sedan—Monaco x 2 16. Le Havre—Sochaux 1 2 Sportember... Amikor csütörtökön délután Egerben véget ért a Burevesztnyik —Egri Vasas vízilabda-mérkőzés, Kisztyakoszkij, a szovjet csapat rendkívül népszerű, rokonszenves edzője volt az, aki az egri szak­vezetőknek elsőként gratulált a Vasas jó játékához. S amikor véleményét kértük a látottakról, készségesen, előzéke­nyen nyilatkozott és azzal fejezte be a beszélgetést: — Ne feledje megírni, hogy az egri együttes jobban játszott, mint mi... Igazi sportember. Mennyivel más, mint egy-két felfuvalkodott „sport­tudós” ... Márkus (Gy) 11,18, 3. Fejes (Gy) 972. Diszkosz: 1. Czitrom 36,25, 2. Már­kus 35,20, 3. Fejes 31,73. Gerely: 1. Nagy S. (Gy) 46.08, 2. Márkus 38,83. A gyöngyösi dobó­atléták messze kiemelkedtek a me­zőnyből. Nők. 100 m: 2. Pénzes (H) 14,7, 6. Szé­csi (H) 15,1. 300 m: 1. Dömötör (H) 51, 3. Nagy É. (Gy) 54,4. 500 m: 1. Gyenes (H) 1:32,6. A hatvani lányok a rossz pálya elle­nére is jól futottak. Magasugrás: 3. Szécsi (H) 135, 6. Csiba (Gy) 130. Súly; 2. Harasi (Gy) 874, 4. Sze- kendi (Gy) 861, 5. Horváth (H) 860, 6. Bozóky (Gy) 852. Diszkosz: 1. Szekendi 29.40, 2. Harasi 28,30, 3. Bozóky 25,30, 5. Horváth (H) 24,15. Gerely; 2. Zilahi (Gy) 29,10, 3. Bo­zóky 28,95, 4. Halmóczki (Gy) 26,35. A női dobók közül Harasi a disz­koszvetésben, Zilahi a gerelyhají­tásban egyéni csúcsot ért el; A városok közötti versenysorozat harmadik fordulójára május 22-én vasárnap Salgótarjában kerül sor. Kömley Károly A Hatvani Háziipari Szövetkezet konfekció-részleges bedolgozó varrókat, gomblyukazókat keres azonnali felvételre. Csökkent munkaképessé­gűek előnyben részesülnek. ♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦«♦*♦««»«« A Gyöngyösi 34. sz. Autó­közlekedés] Vállalat felvételre keres BELSŐ ELLENŐRT. Feltételek: mérlegképes, de legalább képesített köny­velői oklevél és erkölcsi bi­zonyítvány. — Jelentkezés esetén önéletrajzot kérünk. Fizetés kollektív szerint. — Jelentkezés a vállalat köz­pontjában, Gyöngyös, Fő tér 10. sz. alatt. SIRÁLY csőnakmotor, 175 köb­centis, öntözésre is alkalmas, eladó. Gárdonyi Géza Gimnázium. Tele­fon: 18-82. jö Állapotban levő, 125 köb­centis, feketetankos Csepel, első­hátsó teleszkópos, eladó. Eger. Sas utca 8. ZONGORA, kitűnő, modern, fe­kete, eladó. Verpeléti Kapás u. 7. ELADÓ Egerben, Szovjethadsereg u. 13. számú ház. MINDENNEMŰ bútorok készíté­sét. átalakítását vállalom. Eger, Ceglédi u. 14. A PEDAGÓGIAI Főiskola gyors­és gépirónőt felvesz. Jelentkezés: de. 10-12 óra között a főiskola igaz­gatói irodájában. (Eger, Szabadság tér 2. sz.j OlvasSa-e már? a Technika iegúiahb számát? Májusi számának érdeke­sebb cikkei: Repülök, autók, hajók, vo­natok, légpárnás járművek elektrohidralitikus hatásá­ról... A szovjet légiforgalom két új repülőgépe... A mikroelektronika... Rádió a világűrben... Szárazon autóbusz...—vizen sugárhajtású hajó... Háztartási kisgépek... Korszerű anyagvizsgálat... Kapható minden újságárusnál, a postahivatalokban és postás kézbesítőknél. . „ „ . , Ara: 3.— forint. Értesítjük megrendelőinket, hogy a megye területén a HÜTÖGÉP-JAVlTASOKAT az Egri Vas- és Fém Ktsz (a pétervásári, egri és füzesabonyi járás területére) és a Gyöngyösi Agrotechnika Ktsz (a gyöngyösi, hatvani és hevesi járás területére) részére adtuk át. Szíveskedjenek további megrendeléseikkel a két szö­vetkezetét változatlan bizalommal közvetlenül felkeresni. HŰTŐGÉPGYÁR, Budapest >MC^M<ÄÄÄÄÄÄAAÄAAÄAÄAAAAÄÄÄÄÄÄAA^ Vessünk tököt! Az állatállomány részére jelentősen több takar­mányunk lesz. több jövedelmet jelent, mert a Terményforgalmi Vállalat a tökmagért magas árat fizet. A termelőszövetkezetek, ha saját vetőmagjuk nincs, meg­vásárolhatják a terményforgalmi felvásárlóhelyeken. HEVES MEGYEI TERMÉNYFORGALMI VÁLLALAT yyywwvyyywvvwyYVvyvvvvvwő! Figyelem ! Figyelem ! ALKALMI VÉTEL A Mátravidéki Szénbányászati Tröszt, Petőfibánya, vételre felajánlja az alábbi elfekvő anyagokat: 1. Különféle vízvezetékszerelési cikkek (csatlakozók, szűkítők, idomdarabok, szelepek, tolózárak, csapok, stb): 2. Általános és szakipari szerszámok (menetfúrók, me­netmetszők, marók, fémcsigafúrók, esztergályos kanálfú­rók, kőművesszerszámok, gyaluvasak, vésők, bőrlyukasz­tók, fémreszelők); 3. Csavarok: félg. sülly. és hatlapfejű csavarok; 4. Szegecsek: félg. fejű szegecsek, különféle méretek­ben. 5. 125-ös Csepel Danuvia, 250-es Pannónia alkatrészek. 6. BMV és Skoda 1101-es személygépkocsi, valamint Csepel Diesel 350-es tehergépkocsi alkatrészek; 7. Különböző méretű ékszíjak. 8. Villamossági cikkek: különféle villamossági cikkek, huzalok, bakelit papírcsövek, lámpafoglalatok, bizt. beté­tek, átvezető szigetelők, fénycsövek, szénkefék. A jelzett anyagok Petőfibányán, a Központi Raktárban minden munkanap 9-től 3-ig megtekinthetők és rendelésre bélyegzővel átvehetők. Az időközbeni értékesítés jogát magunknak fenntartjuk. Felvilágosítást ad: Anyagosztály. Telefon: Selyp 4. Uf mérkőzésre készül o megyei labdarúgó ifjúsági válogatott A verseny végeredménye a kő­vetkező: 1. Balcza István (Gyön­gyös) 9 pont, 2. Bokor István (DVTK) 9 pont, 3. Tokaji Nagy György (DVTK) 8,5 pont, 4. Zentai Tibor (DVTK) 8 pont, 5. Harai Já­nos (Gyöngyös) 5,5 pont, 6. dr. Im- reffy László (Gyöngyös) 5 pont, 7. Fellegi Sándor (Gyöngyös) 4,5 pont, 8. Móré György (Sátoraljaújhelyi MÁV) 4 pont, 9. Kenyeres Géza (Balassgyarmat) 3,5 pont, 10. Né­meth Zoltán (DVTK), 11. Csépány László (Gyöngyös), 12. Balcza Já­nos (Gyöngyös) 3—3 ponttal. E nagy gyöngyösi sikerrel zárult verseny kapcsán ismét felvetődik a gyöngyösi sakkozók többéves prob­lémája. Evek óta képtelenek az ed­zések és versenyek megrendezésére alkalmas helyiséget találni. Ez a jóképességű szakosztály megérde­melné, hogy végre nyugodt edzési lehetőségeket biztosító helyiséghez jusson! M. I. sétált az egri Népkert gesztenye­virágtól illatos sétányain, az a Hajtóműgyár egri telepének lelkes brigádját láthatta munka közben. Utat építettek. Ringeüiann Gyuri kezében most vízilabda helyett la­pát és csákány feszült, és az üze­mi labdarúgó-csapat, Leszkovszky Zoltán vezetésével, ezúttal „kü­lönleges derék- és csípő-erősítő” gyakorlatokkal készült a követke­ző mérkőzésekre... Atlétika Gyenge pályán közepes eredmények a jászapáti versenyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom