Népújság, 1959. október (10. évfolyam, 230-256. szám)

1959-10-08 / 236. szám

é NÉPÚJSÁG 1959. október 8., csütörtök Ökölvívás LUKI ITSK—GYÖNGYÖSI bányász 13:9 : Bger, területi i£}úsági CSB. V: Tóth. A városi művelődési otthon kis tornatermében, kevés számú néző előtt került sor a két csapat baj­noki mérkőzésére. Az egrieknek váratlanul kemény ellenfele volt a Gy. Bányász együttese. Eredmények. (Elöl az egri ver­senyzők.) Papírsúly: Nagy Pál—Géczi dön­tetlen. Mindkét ökölvívó sokat ütött szabálytalanul, meg is intet­tjük őket. Az eredmény igazságos. 1:1. Légsúly: Lakatos—Horváth. Pon­tozással győzött Lakatos. Az első két menet kiegyensúlyozott küz­delmet hozott, a támadószelleműbb Lakatos azonban a harmadik me­netben többet ment előre, többet is ütött, s biztosan nyerte a mér­kőzést. 3:1. Harmatsúly: Puporka—Eperjesi. Puporka 10 dekával átesett a súly­határon, s így Eperjesi győzött. 3:3. Pehelysúly: Pifkó—Danyi. Ki­ütéssel győzött Pifkó. Nagy meg­lepetés! Az országos bányász-baj­nokságot nyert Danyi hatalmas erő bedobással kezdett és kemény horgokat ütött. Pifkó azonban nem ijedt meg ellenfelétől, balkézzel ügyesen keresztbeverte a támadá­sokat és az első menet végén egy szűk jobbhoroggal nyolcig padlóra küldte a gyöngyösi fiút. A máso­dik menetben tovább folytatódott a nagy küzdelem, Danyi ismét a padlóra került, s csak a gong mentette meg a kiütéstől. A har­madik menetben a kitűnő erőben ievő egri versenyző abszolút fö­lénybe került, s egy pontos jobb­horgától Danyit kiszámolták. 5:3. Könnyüsúly: Barta—Nagy I. Nagy I. a mérkőzést feladta. Vál­tozatos, egyenlő pontarányú első menet után a gyöngyösi versenyző teljesen érthetetlenül feladta a mérkőzést. 7 3. Kis váltósúly: Nyíri—Szabó. Szabó feladta a mérkőzést. Nyíri az első menetben keveset ütött, szemmel láthatóan kímélte ellenfelét, majd egy erősebb balhorog után Szabó feladta a kilátástalan küzdelmet. 9 '3 ’váltósúly: Serfőző (Eger) ellenfél nélkül győzött. 11:3. Nagyváltósúly: Tábori—Veress. Veress feladta a mérkőzést. A gyöngyösi fiú bátran kezdett, és néhány kemény ütéssel meglepte ellenfelét. A rutinosabb Tábori azonban pontos jobbegveneseivel keresztül verte Veress támadásait, és Veress a második menetben fel­adta a küzdelmet. 13:3. Középsúly: Stalmayer—Himmer. Pontozással győzött Himmer. Az ugyancsak bányászbajnők Himmer ellen a fiatal Stalmayer jól állta a Selyp, 200 néző. Vez.: Bacsó. Selyp: illés — Krizsák, Varga, Juhász — Rabecz, Kerek — Gyurá- ki, Jakab. Oldal, Marton, Szűcs. FVSC: Bocsi — Korcsog, Gál I., Horváth — Kelemen, Túróczi — Gál n., Molnár, Szén, Csáki, Kovács. A két veretlen csapat találkozója végig n/agyiramú, kemény küzdel­met hozott. A füzesabonyiak tar­talékosán álltak ki a mérkőzésre. Az első félidőben változatos volt a játék, az FVSC valamivel többet, a hazaiak veszélyesebben támad­tak. Az első gól a 16. percben esett, amikor Gyuráki beadása nyomán a vendégek védelme hi­bázott és Szűcs közelről a hálóba lőtt. 1:0 sarat és ha erőnléti hibák miatt nem esett volna vissza, fordított lehetett volna a végeredmény. Himmer ökölvívása egyébként igen jó benyomásokat keltett. 13:5. Félnehézsúly: Erdélyi—Pruzsin­szki. Pontozással győzött Pruzsin- szki. Az első menetben az iskolá- zottábban bokszoló Erdélyi némi előnyre tett szert, utána azonban kiengedte kezéből a kezdeménye­zést és a gyöngyösi fiú, kihasznál­va ellenfele megtorpanását, táma­dólag lépett fel, s biztosan győ­zött. 13:7. Nehézsúly: Fabricius (Gyöngyös) ellenfél nélkül győzött. 13:9. A területi CSB-ben Ózd és Eger egyforma pontaránnyal áll az első helyen. A bajnokság sorsát az Óz- don megrendezésre kerülő Ózd— Eger mérkőzés dönti majd el. A gól után erősödtek a füzes­abonyi rohamok és a 29. percben megszületett az egyenlítő gól: Molnár beívelt szögletét Gál 11. a jobb felső sarokba fejelte. l:l. A II. félidő elején továbbra is a lendületesen támadó füzesabonyiak kezdeményeztek, a G2. percben Csáki, a 35. percben pedig Molnár óriási helyzetben hibáztak. így az eredmény nem változott. A mérkőzés sportszerű keretek között zajlott le, a technikásabb vendégek közelebb álltak a győze­lemhez. Jók: Illés (a mezőny legjobbja), Varga, Szűcs, Gyuráki, illetve Bo­csi, Gál I., Kelemen, Szén, Kovács. A játékvezető kiválóan működött. KELEMEN GYÖRGY Különös rekordkísérlet Patrick Tennison, ausztráliai új­ságíró, különös rekordkísérletre szánta el magát: 24 óra leforgása alatt végig akarta utazni a londoni Oz összevont járási labdarúgé-tsajnokságért Selypi Építők— Füzesabonyi VSC 1:1 (1:1) A Vasas Természetbarát Egyesü­let Egri Elektromos Osztálya és a KISZ Heves megyei természetjáró bizottsága október 11-én, vasárnap délután, négy órakor ünnepélyes keretek1 között avatja fel a Tele- kesy-menedékháznál felépített Kölacskovszky Lajos emlékművet. jelentkeznek, amely egyben indító állomás is. A benevezési díj csa­patonként 40 foílrit, neveléseket az indító állomáson is elfogadnak. Az induló KIS'Z-csapatok költségeihez a KISZ megyei természetjáró bi­zottsága hozzájárul. földalatti 278 állomását. Elképzelé­sét azonban nem sikerült végre­hajtania* mert egy alkalommal rossz vonatra ült és 20 percet ve­szített é§ így . kilenc perccel ma­radt el tervezett eredményétől. Teljesül a hevesi sportolók régi vágya Ünnepi beszédet Kovács Domon­kos, Kolacskovszky Lajos veterán társa mond. Az ünnepséget nagy­szabású tábortűz fejezi majd be. Az ünnepség színhelye gép járó­müvei az Eger—Bélapátfalva—Tele- kesy-menedékház útvonalon köze­líthető meg (24 kilométer). A vo­nattal utazók Mónosbélben száll­nak le a vonatról, majd innen 30 perces gyalogtúrával közelítik meg a Telekesy-menedékházat. * Az avató-ünnepéllyel kapcsolat­ban az Egri Elektromos természet- járó szakosztálya és a KISZ me­gyei természetjáró bizottság tájé­kozódási ifjúsági csapatversenyt rendez október ll-én, vasárnap a Bükk-h egységben. A versenyen négy főből álló ifjúsági vegyes­csapatok indulnak, de versenyen kívül részt vehetnek felnőtt csapa­tok is. Az első három helyezett csapat díjazásban részesül, vala­mennyi részvevő emlékérmet kap. Ä részvevők vasárnap reggel 8 érakor Szarvaskő vasútállomásán „Csak már lenne egy rendes öl­töző Hevesen” — keseregtek min­dig a helybeli, de a Hevesre érke­ző sportolók is, mert eddig kriti­kán aluli körülmények között ké­szültek egy-egy labdarúgó-, vagy kézilabda-mérkőzésre. A községi tanács megértve a helyzet tarthatatlanságát, ebben az évben 30 000 forintot biztosított öl­töző-építés céljaira, és hónapokig tartó huzavona, kérés, könyörgés, kilincselés után most végre felvo­nultak a tamaőrsi ktsz dolgozói, valamint a társadalmi munkások és szeptember 26-án nekikezdtek a munkának. Kiásták az épület alap­jait, á színhelyre hordták a szük­séges építkezési anyagokat. Lázas sietséggel dolgozott mindenki. Se­gített az állami gazdaság, a föld­művesszövetkezet, a fogattal ren­delkező gazdák és fuvarosok, a sportkedvelők és a sportolók, va­lamint a sportvezetők együtt ásták az alapokat, s így minden remény megvan arra, hogy a közeljövőben már új, minden igényt kielégítő öltöző várja a Hevesre érkező sportolókat. Ehhez azonban további segítség­re van szükség, mert még 2000 da­rab téglát és cserepet kell a hely­színre szállítani, azonkívül szük­ség van a sportszerető hevesiek további társadalmi munkájára is. A hevesi MEDOSZ SK vezetősége köszönetét fejezi ki azoknak, akik időt és fáradságot nem kímélve, dolgoztak eddig az öltöző építésén! NAGY FERENC Köles Tibor megyei csúcsot javított Egri Spartacus— Ózdi Spartacus 7:1 (3381:2218) Az országos tízpróba-bajnoksá- gon megyénket Köles Tibor, a Hatvani VSE tehetséges atlétája képviselte. Sajnos, betegeskedése 'miatt nem tudta nyújtani a tele várt eredményt, így is 3690 pontot gyűjtött azonban össze, s ezzel megjavította a fennálló Heves me­gyei csúcsot. A bajnokságon egyéb­ként a 15. helyen végzett. Részeredményei. íoo m: 12,3, tá­volugrás: 562, súlylökés: 946, ma­gasugrás: 151, 400 m: 54,1, 110 m gátfutás: 19,5, diszkoszvetés: 26,85, gerelyhajítás: 37,20, rúdugrás: 260, 1500 m: 4:48,2. (Sperlágh) Eger, Vez.: skovrán. A Lukács, Losonczi, Zombori, Perencsei, Pumnier, Rátkai össze­tételű egri csapat könnyen győzött az NB II-be törő ózdi együttes ellen. Legjobb dobók: Pummér 415, Lo­soncai 409, Lukács 403. Gyöngyös és Hatvan atlétái jól szerepeltek Jászberényben A Jászberényi Vasas vasárnap atlétikai versenyt rendezett, me­lyen Jászapáti, Salgótarján, Hat­van. Gyöngyös és Jászberény at­létái indultak. Igen jó állapotban levő futópá­lya várta a versenyzőket, a dobó- tó ugróhelyek azonban lehettek volna jobbak is. A hűvös, szeles idő károsan befolyásolta az ered­ményeket. Üttörő fiúk. 60 m: 1. Tőzsér (Gyöngyös) 7.8, 3. Janotik (Gyöngyös) 9.2. Üttörö lányok. 60 m: 1. Pénzes (Hatvan) 9.1, 3. Szécsi (Hatvan) 9.3, 4. Csiba (Gy.) 9.4. Nők. 100 m: 1. Nagy Katalin (Hatvan) 13.6, 2. Halmóczki (Gyöngyös) 14, 4. Radnóti (Hatvan) 14.4. •100 m: 2. Gyenes (Hatvan) 68.3, 3. Demeter (Hatvan) 71.4. Távolugrás: 1. . Nagy Katalin (Hatvan) 475, 2. Dienes (Gyöngyös) 452. Magasugrás: 3. Balogh (Gyön­gyösi 130, 4-5. Bemáth, Csiba 125. Súlylökés: 2 . Bozóky (Gyön­gyös) 928 . 4. Harasi (Gyöngyös) 876. Diszkosz: 1. Harasy (Gyöngyös) ?1.97 (egyéni csúcseredmény). Gerely: 1 .Bozóky (Gyöngyös) 28.90. 2 Halmóczky (Gyöngyös) 28.«. Férfiak. 100 m: 2. Deák (Hatvan) 12, 4. Mester (Hatvan) 12.1. 400 m: 1. Jáger (Hatvan) 55.8, 2.' ?/Itíst6r 56»^ 1500 m: 1. Mátrai (Hatvan) 4:31.4, 4. ürdögh (Gyöngyös) 4:40. 4x100 m váltó: i. Hatvan 48.7. Magasugrás: 3. Garami (Hatvan) 170, Nagy (Hatvan) 155-öt, Vörös (Gyöngyös) 150-et ugrott. Súlylökés: 2. Czitrom (Gyöngyös) 11.28, 4. Csintalan (Hatvan) 10.36. Súly serdülő (4 kg): 1, Márkus (Gyöngyös) 13.94. Diszkosz: 1. Czätrom 77.82, disz­kosz serdülő: 1. Márkus 39.82 , 2. Lestány (Hatvan) 29.85. * Ma délután Hatvanban rendezik meg Hatvan-Gyöngyös általános iskoláinak atlétikai pontversenyét. Ha a pályát addig sikerül jól elő­készíteni, néhány számban igen jó eredményeket érhetnek el az at­léta-utánpótlás legjobbjai. Heves megye középiskoláinak „Dobó István” atlétikai vándor- díjas versenyét Egerben rendezik meg, október ll-én. A megye atlé­táinak körül’ elül 80 százaléka kö­zépiskolás, így a seregszemle több számban megyei csúcseredményt is hozhat. KOMI.EI KAROLY Egri Spartacus— Egri Posta 7:1 (2344:2240) Eger. Vez.: Albách. Spartacus: Lukács, Losonczi, Rátkai, Zombori, Perencsei, Pum- mer. Postás: Hangácsi, Gömöri, Kucz- kó, Lengyel. Juhász, Molnár. A két csapat hatalmas küzdel­met vívott egymással, a Spartacus csak nehezen nyert. Legjobb dobók: Pummer 421, Losonczi 405, Lukács 400, illetve Molnár 401, Kuczkó 385. Juhász 381. A Népújság toló-tippjei 4L hét: 1. Jugoszlávia—Magyar. 1 2 2. Magyar B—Jugoszláv B. 1 3. Alessandria—Bologna X I 4. Atalanta—Juventus 2 X 5. Bari—Genoa. 1 fi. Lazio—Lanerossi 1 7. Sampdoria—Inter. 1 X 2 8. Spal—Udinese 1 9. Anger—Nimes X 2 10. Lyon—Limoges ­2 1 11. Le Havre—Monaco 2 1 12. Toulon—Reims törölve 13. Fiorentina—Róma Pótmérkőzések: 1 14. Padova—Palermo 1 X 15. Milan—Napoli 1 1«. Bordeaux—Sochaux 1 X A szépészeti intézmények és a kozmetikai cikkek gyárosai már bemutatták, hogy milyen lesz a divatos női arc 1960-ban. Az alapozó krém csaknem fe­hér, enyhén drappos, rózsaszí­nű, vagy barackszínű árnyalat­tal. A púder két rétegben ke­rül az arcra, az első réteg ugyanolyan színű, mint az ala­pozó krém, a második kékes, vagy ezüstös árnyalású és az arcnak bársonyos fényt ad. Is­mét teret hódít a szemaláfes- lés, de csak „szolid” színeket szabad használni: ezüstszür­két, szürkészöldet, vagy szür­késkéket. A szemöldök színe világosabb a haj színénél, ha a haj fekete, vagy barna. A Konyhánkat széppé teszik, díszítik a fémtárgyak, decsas. akkor, ha a fémedények gon­dozottak, fényesek. Néhány jó tanácsunk a fémtárgyak tisztí­tásához. A tisztítószelt vékonyan kenjük fel puha ruhával, majd töröljük le összegyűrt papír­ral, ezután puha ruhával fé­nyesre dörzsöljük. Minél job­ban ledörzsöljük a tárgyakat, annál tovább maradnak fénye­sek. Az ezüst fémutánzataiból, ezüstből, nikkelből készült evőeszközeinket vagy egyéb holminiKat forró szappanos víz­zel mossuk meg és puha ru­TÖLTÖTT VAGDALTHÚS Hozzávalók: (személyenként) 80 g húr (borjú, fiatal marha, sovány sertés), 2 db tojás, fél zsemlye. 20 g zsiradék, mok- káskanálnyi hagymavagdalék, köménymag, petrezselyemle­vél. A darált húst összekeverjük egy tojással, az áztatott, ki­csavart zsemlyével, petrezse­lyemlevél vagdalékával, kevés törött köménnyel, csipetnyi só­val, s beburkoljuk vele a má­sik keményre főtt tojást. Ki­kent edényben, sütőben meg­sütjük, időnként kevés vízzel és a felengedett lével locsol- gatjuk. ERESZTETT TÉSZTALEVES Hozzávalók: 30 g vaj, 1 db tojássárgája, köménymag, pet­rezselyemlevél. A féladag lisztből a vajjal zsemlyeszínű rántást készí­tünk, amelyben a köményma­got kipattogatjuk. Felereszt­jük vízzel, felforraljuk. A to­jássárgáját elkeverjük a liszt másik -felével, tág lyukú szű­rőkanálon belecsurgatjuk a forró levesbe. Felfőzzük, kissé sózzuk, vagdalt petrezselymet teszünk bele. ,1 fémtárgyak tisztítása RECEPTEK lf)ÍKrlpiií?n a Népújságban és a Népszabadságban ■szőkéknek szürke, vagy világos gesztenyebarna szemöldök-ce­ruzát javasolnak. Rúzsban továbbra is a vilá­gos szín a divat, de az ajak­festéknek csillogónak kell len­nie. Ennyit a színekről. Ami a divatos „rajzot” illeti, a szem­öldökív enyhén emelkedő és vékony, az ajak íve is keskeny, a szájszögletben kissé emelke­dő. Csupán az alsó ajak kö­zepe lélesedik ki, a felső ajak rajza egyáltalán nem, vagy csak alig ívelődik. Az egész arcfestéknek bárso­nyos, tompított összképet kell adnia, mert ez lesz a divat. havai teljesen szárazra dör­zsöljük. Időnként ezüst-tisztító szappannal tisztítsuk meg. Vörösrezet sós ecettel tisztí­tunk. Sárgarezet sztearinolaj- ból péppé kevert bécsi mész­szel. Bádogot ugyanezzel a ke­verékkel, vagy kőporral súro­lunk. Alumínium-edényt eny­he szappanos vízzel, esetleg kevés denaturált szesszel. Zománcozott vasedényt fi­nom homokkal vagy fahamu­val, cinkvödröt petróleumos ruhával és finom kopárra tisztítjuk. Üvegholmit langyos szappanos vagy szalmiákos vízzel, esetleg porrá tort to­jáshéjjal súroljunk. csúsztatott palacsinta SONKAKRÉMMEL Hozzávalók: 5 dl tej, 50 dkg liszt, 2 tojás, 40 dkg sonka, 5 dkg vaj, 5 dkg zsír. A sonkát ledaráljuk, hozzá­adjuk a kikevert vajhoz. Liszt­ből, tojássárgájából és tejből palacsintatésztát keverünk, hozzáadjuk a két tojás ke­ményre felvert habját és forró zsírral kizsírozott palacsinta- sütőben egyik oldalán átsüt­jük. Kerek, tűzálló tálba csúsz­tatjuk, sonkakrémmel meg­szórjuk, majd újabb palacsin­tát sütünk a tetejére és így ré- tegezzük tovább. Sütőben át­melegítjük és frissen tálaljuk. DIÓ IIAB-S ZELET Hozzávalók: 50 dkg liszt, 30 dkg zsiradék, 40 dkg cukor, 1 tejás, 30 dkg dióbél, vanília, sütőpor. A lisztből, zsiradékból, tojás- sárgájából, egy sütőporral tésztát állítunk össze. Kis sütő­lemezre nyújtjuk. A habot fel­verjük, s belekeverjük a darált diót, a vaníliát és a cukrot. Amikor a tészta a sütőben fé­lig megsült, rákenjük a habot és készre sütjük. a szőlő tartósításától Nemcsak frissen felséges cse­mege, nemcsak kitűnő bort le­het, sajtolni belőle, de számos más formában is élvezhetjük. Szőlő cukorban. A szőlőfür­töket megmossuk, megszárít­juk. A szemeket ollóval levág­juk, hogy meg ne repedjenek és üvegbe rakjuk. Sűrű cukor­szörpöt készítünk (egy kiló cu­korhoz fél liter vizet véve), langyosan ráöntjük a szőlőre és az üveget légmentesen le­zárjuk. Deszkára rakjuk, s mindennap pár órára langyos sütőbe, vagy sütés után ke­mencébe tesszük. Onnan kivé­ve, másnapig vastag ruhával letakarjuk. Ezt az eljárást ad­dig ismételjük meg, amíg a zöld szőlőszemek teljesen meg- j sárgulnak, akkor hűvös, szel- i lős, száraz helyre rakjuk. Szőlő mártásnak. Szép, érett szőlőszemeket válogatunk ki. Szélesebb szájú boros- vagy sörösüvegbe ejtjük be egyen­ként. Vizet töltünk rá, leduga­szoljuk és lepecsételjük spa­nyolviasszal Egy óráig gőzöljük és utána szellős, hűvös hely­re rakjuk. Télen a szőlősze­meket kirázzük az üvegből, és mártást vagy kompótot készí­tünk belőle. Apróságok a női hajról A régi rómaiak nagyon ked­velték a szőke nőket, a görö­gök viszont jobban rajongtak más hajszínekért. Mivel a gö­rög nők többnyire szőkék vol­tak, tehát barnára, vörösre és feketére festették a hajukat, hogy nagyobb hatást keltse­nek. Jacqueline Mommand svájci fodrásznőt 1547-ben halálra ítélték és elégették, mert mes­terségesen hullámosította egy nő haját. Talleymand hercegnő (élt 1762—1835.) naponta felcsavar­ta haját, éspedig — bankje­gyekre. EZ A DIVAT NÉPÚJSÁG A Magyar Szocialista Munkáspárt Heves megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja. Felelős szerkesztő: Suta Andor. Kiadja: Népújság Lapkiadó Vállalat. Felelés kiadó: Tóth József. Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz' u. 3. Telefon: 56-74 56-78. Postafiők 33. Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. Telefon: 24-44 Postafiók: 23. Heves megyei Nyomda Vállalat. Eger. Felelős vezető: Mandula EmS. Eger. Bródy Sándor u. 4. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizet­hető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra U FL Heves megyei Tsz. Beruhá­zási Iroda keres sürgős felvételre ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖKET. kultúrmérnököket, agronómusokat, geodétát, műszaki rajzolót, gépírót. S ZIHÁLOM és Környéke Vegyes Ktsz-hez megfelelő szakképzettség­gel rendelkező főkönyvelőt kere­sünk. Jelentkezés a Heves megyei KISZÖV-nél, Eger, Dobó tér 4. sz. Felhívjuk a pincetulajdono- 50!** figyelmét, hogy gyü­mölcs és zöldség tárolására alkalmas pincéket bérbe veszünk Heves megyei MÉK, Dobj tér 3. sas. Értékesítsük bab termésünket a Terményforgalmí Vállalat fel vásárlóhelyein, magas árat fizetnek érte! HEVES MEGYEI TERMÉNYFORGALMI VÁLLALAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom