Népújság, 1959. május (10. évfolyam, 101-126. szám)

1959-05-20 / 116. szám

NEPÜJSAÜ 1959. május 20.. szerdi v fiz atlétikai csapatbajnokság első fordulójában a gyöngyösi sportkörök kerültek az élre a hatvani versenyen A női pontversenyt a Gy. Vasutas, a féríi pontversenyt a Gy. Bányász nyerte Alaposan megzavarta az; eső a bajnoki versenyt, melynek több szánét meg sem lehetett rendezni. Hat sportkör indult, hogy űjrend- szerű versenyben mérje össze ere­iét. A felkészültséget csak részben lehetett megállapítani az időjárás és a laza pálya fniatt. Hiányosság is akadt. A hatvaniak több igazo­latlan versenyzőt indítottak, s ezek eredményét utólag meg kel­lett semmisíteni. Jobb eredmények: Férfiak: 100 m: 1. Veesési (Gy. Bányász) 12. 2. Ligeti (ESC) 12.3. (A 11.9-el győztes Horváth (H. Kinizsi-) iga­zolás nélkül indult.) 400 m: 1. Köles (HVSE) 53.8, 2. Myazovszky (ESC) 57.1, 3. Me­] ich er (GYVSC) 58.1. Köles igen lendületesen futott, Myazovszky idejét elmérték. 1500 m: 1. Gubancsik (GYB) 4:20.8. 2. Mátrai (HVSE) 4:35.2, Távol: 1. Veesési (GYB) 583 cm. 2. Deák (H. Kinizsi) 582. 3. Máté (H. ginem.) 552. Súly: l. Peile (GYB) 1188 cm. 2. Citrom (GYB) 1164 cm. 3. Stark (ESC) 1106, 4. Márkus (GYVSC) 1047; A gátfutások, gátak, a gerelyha- •jítás gerely hiánya miatt, az 5000 rn induló hiányában elmaradt! Pontversenyen kívül a diszkosz­vetők is bemutatkoztak: 1. Citrom (GYB) 3675 cm, 2. Jász (ESC) 3340. 3. Márkusz (GYBSC) 3206 cm. Xők: 100 m? I; Nagy Katalin (H. G.) 13.8. 2: Erdélyi (ESC) 14.1. 3. Ju­hász (ESC) 14.3; 400 m: 1; Dienes Katalin (GYVSC) 65 mp, 2. Langer (ESC) 67.8, 3. Dö­mötör (HVSE) 68.2. Langer nagy iramban vezetett 300-ig, ott Dienes előretört, s szép, könnyed futással egyéni csúccsal győzött. 4x100 m váltó: 1; ESC 58 mp, 2. GYVSC 58.2 mp; Súly lökés: 1; Radnóti J. (HVSE) 945, 2. Bozóky Ms (GYB) 874. 3. A MISKOLCI Antikvárium má­jus hó 26-án és 27-én könyvfelvá­sárló napokat tart. Értékesítse nél­külözhető könyveit, könyvtárát. Címét adja le a helyi Állami Könyvesboltba. BÚTOROZOTT szobát keresek, lehetőleg a belvárosban: Címeket kérem: 19—27-es telefonszámon; ELCSERÉLNÉM két szoba, Kony­ha előszobás, kertes lakásomat belvárosi hasonlóért; Érdeklődni: Eger; Alkotmány xl. 7. Pafrlanüz- let. Az Egri Földművesszövet­kezet felnémeti mészüzeme mésségeíésre fizikai m u akavá Haló ka t alkalmas. Jelentkezés helye: Felnémet, mészüzem. Mihályi! É. (ESC) 869 , 4. Szekentíy (GYVSC) S67. Diszkosz: 1, Szekendy (GYVSC) 3230 cm (egyéni csúcs]), 2. Bozókv (GYB) 2620 . 3. Iváűy (H, Kinizsi) 25.77. A magasugrás elmaradt. A bajnoki pontverseny állása az r. forduló után: FÉRFIAK: győzelem. po-ni 1. Gy. Bányász 5 10 2. Egri SC 4 ' 8 3- Gy. Vasutas 3 6 4. Hatvani Vasutas 2 4 5. Hatvani Kinizsi 1 2 6. Hatvani Gimnázium 0 0 Az orvosegészségügyi szakszer­vezet Mátra klubjának természet- járó szakosztálya ötödlzben ren­dezte meg hagyományos „Mátra Kupa” n. osztályú, minősítő ter­mészetjáró versenyét, amely két- útvonalas, nappali. tájékozódási terrepversemy volt. A versenyen 23 csapat vert részt. Megyénk csapatai kitűnően meg- állták helyüket és a díszes serleg is Heves megyéhesn maradt, mivel a Siroki Vasas együttese kitűnő teljesítményt nyújtva az első he­lyen végzett. Jellemző a nagy érdeklődésre, hogy özdról és Tatabányáról kü­lön autóbuszok szállították me­gyénk gyönyörű terepeire a ter­mészetbarát szurkolóikat. Eredmények: X. Siroki Vasa* « hibapont, 2. ELADÓ családi ház, .2 szoba, komfortos, azonnali beköltöZhető- séggel. Heves, Kassai u. 25. sz. Érdeklődni lehet: Heves, Könyves­bolt. FIGYELEM! FIGYELEM! Elcserélném debreceni egy szoba, komfortos, különbejáratú, kis- kertes lakásomat egri hasonlóra. Érdeklődni Lehet a Heves megyei Nyomda Vállalatnál,­ELADÓ 500-as, kardáíitengelyee, kéthengeres, jó állapotban levő, új rendszámú Zündapp motorke­rékpár, Eger, Fazola (Vadász) u. 6. 1700-AT FUTOTT Moszkva 175-ös motorkerékpár eladó, fizetési ked­vezménnyel. Eger, Széchenyi u. 17. (Balázs). BRUNTON: „India titkait", Ban- sun: „Rejtelmek” c. könyveket megvenném. Árajánlatokat: Forst, Répáshuta. HINTŐ, csaknem új állapotban és egy kétéves, törzskönyvezett angol telivér kanca eladó. Tisza- nána, Sztálin u. 102. EGERBEN, Petőfi utca 6. számú ház, kettő szoba, összkomforttal, kerttel, beköltözhetőséggel sürgő­sen eladó. NŐK: győzelem: pont: 1. Gyöngyösi Vasutas 5 10 2. Egri SC 4 8 3. HVSE 3 6 4. Gyöngyösi Bányász 2 4 5. Hatvani Gimnázium 1 2 5. Hatvani Kinizsi 0 0 * A csapatverseny II. fordulóját június 7-én Egerben rendezi meg az ESC. * Az egyéni bajnokság első fordu­lója május 24-én Diósgyőrött kerti! sorra 5 megye részvételével. Komiéi Károly Vasas MA VÁG 10, 3. Egri Sparta­cus II. 11, 4. Salgótarjáni Kohász 11, 5. Szolnoki MÁV 12, 6. Egri Dohánygyár 15. 7. Bp. Spartacus 16, 8. Pécsi VM 17, 9. Bélapátfalvi Építők 18, 19. Ózdi Vasas 19, 11. Bélapátfalvi Építők n. 19, 12. SZ- VSE 24, 13, Mosonmagyaróvár 26. 14. Egri Elektromos 27, 15. Székes- fehérvári Köjál. 27, 16. Tatabányai Bányász 28, 17. Egri Gyógyszertár I. S2, 18. Egri gyógyszertár n. 32, 19. Egri Kórház 37. 20. Bp. Gyógy­szertár 38, 21. Hatvani Vasutas 39 hibaponttal. Versenyen kívül in­dult a Bp. Iparterv és az Egri Spartacus Ifjúsági csapata. A Mátra Klub elnöksége ezúttal is köszönetét mond azoknak, akik mindent elkövettek a verseny si­keres lebonyolításáért. MAGYARI ISTVÁN Vízilabda EGRI SC—BP. GYARÉPÍTOK 5:3 (3:0) Újonc bajnoki mérkőzés, Buda­pest. V: Dombi. Éger: Mártonffy — Cseh, Kap­csok — Bánhidi — Bobori, Törös.. Urbanovics. Jóiramú mérkőzés, az egri csapat mindkét félidőben sokat támadott, többet kezdeményezett ellenfelénél. A három gólt a n. félidőben ka­pushibából kapta az ESC. G: Törös (4), Bánhidi. Jó: Cseh, Kapcsok. Törös. Bánhidi. Bobon és Urbanovics szürkén mozgott, Mártonffy ezúttal gyenge teljesít­ményt nyújtott. Asstaliteni#s EGRI POSTAS—B-FAJLYT ÉPÍTŐK 9:7 Megyei bajnoki mérkőzés, Bél­apátfalva. A. szép számú közönség nagy küzdelmet, s helyenként színvona­las mérkőzéseket láthatott. Külö­nösen a Szálkái—Péteri, és a Sas —Radványi összecsapás volt szín­vonalas. Az egriek a vonat indu­lása miatt három mérkőzést is kénytelenek voltak feladni. . ; A győzelmeket Hompolt (3), Radványi (2), Péteri (2), Kormos (2), illetve Sas (4), Szálkái, Barta és Bocsi szerezték. (radványi) Aprólti rdelének A Siroki I atunt nyerte a „Máira Kupa“ természetjáró terményt gii1l!l!ll!I!lll!!llllll!lll!i!llllllllllllllllll!lllllllllllllllllll!lllllll>iii Egri L ok at o sár ugró r azonnali belépéssel FELVESZ vas-szerkezeti és lemez-lakatosokat Jelentkezni mindennap fél 7-tőíl 14 óráig a személyzeti osztályon. illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllillllllllllllllllllllllll mmmmmwmmmmmmmmm Termelőszövetkezetek figyelem! A kormány döntése alapján az új és területileg jelentősen megnövekedett termelőszövetkezetek — amelyek július hő 15-ig sertéshizlalásra szerződést kötnek — a szerződésben biztosított összes előnyökön felül — a leszerződött sertések minden darabja után egy-egy mázsa kölesöniakormányt kapnak. A folyó sertéshizlalási szerződéskötési akció kereté­ben lWtíO. ELSŐ NEGYEDÉVÉBEN TÖRTÉNŐ ÄTADASRA 20 KG-ON ALULI MALACOKRA IS KÖTÜNK SZERZŐDÉST. A szerződéskötési feltételek változatlanok. Kölcsöntakarmány ennél az akciónál is egy-egy mázsa, malac-darabonként. Előhasi kocák beállítása után is van kölcsöntakar­mány-juttatás. SZOLNOK—HEVES MEGYEI ÄLLATFORGALMI VÁLLALAT Pétervásárán megnyílt a földművesszövetkezet kezelésében levő önkiszolgáló CIPŐBOLT iÁAlAAAAAAi Az Egri Közúti Üzemi Vállalat megfelelő gyakorlattal rendelkező ÜT—VASŰT-SZÁROST ÉS GÉPÉSZMÉRNÖKÖT keres felvételre. Jelentkezni: Eger, Grónai Sándor u. 16. Tel.: 11-20. ’ ▼ T '*r ▼ T'T ▼ ▼ T " Házhelyeket a megye bármely községében az Országos Ih karék pénztár lói vásárolhat Közelebbi felvilágosítást az OTP-fiókok nyújtanak. Rózsaszentmárton legyőzte a Gy. Spartacust, s ezzel komoly bajnokjelöltté lépett elő Ismét az E. .Spartacus vezet a megyei labdarúg«» bajnokságban (Tudósítóink jelentik) Nincs forduló meglepetés nélküli És ez az, ami a bajnokságot hal­latlanul izgalmassá, érdekessé te­szi. A táblázat élén, szinte hétről hétre, változik a helyzet, a Gy. Spartacus, miután nagy harcban vereséget szenvedett Rózsaszent- mártonban — átadta vezető helyét az Egri Spartacusnak. Meglepetés a Verpeléti Honvéd súlyos veresége a Gy. Honvéd együttesétől, de arra is kevesen gondoltak, hogy a Recski Bányász pontot szerez a Gy. Bányász ott­honában és a legutóbb nagyon gyengén szereplő Apc győzni tud Selypen,. Kózsaszentmártoni Bányász— Gy. Spartacus 1:0 (0:0) Rózsaszentmárton, 1000 néző. Vez.: Zsigmond. R.-szentmárton: Mátra - Huczka, Kazi, Körösi - Laczik, Doraer-n.- Gubis, Báti, Zilai, Morvái, Imre II. Edző: Vágó Zoltán. Gyöngyös: Csaba - Nagy, Hárs­falvi. Rozgonyi - Bánhidi. Bujal­ka — Trencsényi. Marosvári, Bara­nyi, Túri, Kiss. Edző: Báli Ferenc. A bajnokság szempontjából rendkívül fontos rangadó mérkő­zésre rengeteg gyöngyösi szurko­ló kísérte el Rózsaszentmártonba kedvenc csapatát. Autóbusszal, gépkocsival, motorkerékpárral va­lóságos kis karaván haladt az or­szágúton és noha a mérkőzés va­sárnap helyett szombaton délután került sorra, 1000 néző övezte a játékteret. Kezdés után a szurkolóktól buz­dított gyöngyösiek rohamoztak mintegy tíz percen keresztül. A 4. percben Baranyi 7 méterről a ka­pu fölé lőtte a labdát, majd Mátra kiejtett egy nagy lövést, de aztán rávetődéssel tisztázott. Később feljött a hazai csapat, a nézőtéren nagy hangpárbaj ala­kult ki a két tábor között. A jól romboló gyöngyösi védelem előbb Morvái, majd Zilai és Gubis elől mentett. A 40. perctől ismét a gyöngyö­siek percei következtek, Kazi az utolsó másodpercben szögletre há­rított Baranyi elől. aztán a befeje­zés előtt közvetlenül Hársfalvi megsérült, de rövid ápolás után visszatért a pályára. A II. félidőben a nagy erőbedo­bással harcoló hazai csapat kezde­ményezett többet. A 63. percben esett a mérkőzés egyetlen gólja: Imre II. nehéz szögből kapura lőtt, Morvái és egy gyöngyösi vé­dőjátékos futott rá a labdára, amely a menteni akaró gyöngyösi védő lábáról a hálóba jutott. 1:0. A gólra heves gyöngyösi roha­mok következtek, Marosvári bom­bája a kapufán csattant és a vé­delem csak nehezen szabadított föl. A játék hajrájában ismét fel­jött a rózsái együttes, a jól záró gyöngyösi védelmen azonban min­den próbálkozás megtört. A két csapat találkozója nem hozott szép játékot, inkább küz­delem folyt a pályán. A gyöngyösi játékosok teljesítményére a nagy tét erősen rányomta bélyegét, so­kat idegeskedtek és meglehetősen sok hibát vétettek. Egyénileg Huczka. Gubis, Báti, Imre II., illetve Csaba, Nagy, Hársfalvi, Trencsényi és Maros­vári teljesítménye emelkedett ki a többi közül. A játékvezető - egy-két hibától eltekintve - megfelelően vezette a mérkőzést. Hatvani Kinizsi— Bélapátfalvi Építők 5:0 (2:0) Hatvan, 800 néző. v.: Nagy L. Hatvan: Bacsa — Szécsényi, Sár­közi. Pecze - Szendi, Nagy - Sza­ka, Rácz. Kristyán. Üsztöke, Szi­getvári. Edző: Kókai János. Bélapátfalva: Nagy - Barta I., Kriskó, Horváth — Baranyi. Szűcs- Barta II., Antal. Mikó. Berecz, Szécsi. Edző: Kudlák István. Az első húsz percben Bélapát­falva nagy erővel vetette magát a küzdelembe, csatárai három ízben is veszélyeztették Bacsa kapuját, a hatvani kapus azonban ragyogó formában, biztosan hárított. Húsz perc elteltével Hatvan vet­te át a játék irányítását és a 21. percben Szigetvári ll-esből meg­szerezte a vezetést, no. a gól na­gyon visszavetette a vendégeket, a hazaiak fokozatosan döntő fölény­NÉPÚJSÁG Az MSZMP megyei bizottsága és a Megyei Tanács napilapja. Megjelenik hétfő kivételével mindennap. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Szerkesztőség: Eger, Beloiannisz utca 3. Telefon: 56—74, 56—78. sz. Felelős kiadó: az MSZMP Heves megyei bizottsága Kiadóhivatal: Eger, Bajcsy-Zsilinszky utca 1. sz. Telefon: 24—44. sz. Postafiók: 23. Heves megyei Nyomda V,, Eger. Fv: Mandula Ernő, Eger. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A lapot árusításban és előfizetés­ben a megyei postahivatalok ter­jesztik. Előfizetési díj egy hónapra 11 forint. — Előfizethető bármely postahivatalnál és kézbesítőnél. be kerültek. Kristyán, Rácz és Üsztöke hagyott ki nagy helyzete­ket, majd a 38. percben újabb gól esett: egy előre ívelt labdára Nagy rossz ütemben indult ki, a labda mellé ütött és a berohanó Kris- tyán az üres kapuba lőtt. 2:0. Továbbra is Hatvan támadott, de a csatárok több jó helyzetet el­rontottak. A II. félidő a hazaiak nagy fö­lénye jegyében telt el. A bélapát- falviak mintha feladták volna a harcot, lélektelenül, szív nélkül játszottak. Jellemző, hogy ebben az időszakban egyetlen lövés esett Bacsa kapujára. A 65. percben Szigetvári—Kris­tyán—Rácz volt a labda útja, s az összekötő a kifutó Nagy mellett a hálóba gurította a labdái. 3:0. Nem sokat váratott magára a negyedik gól sem. A 27. percben szöglethez jutott a Kinizsi, a be­ívelt labdát Kristyán Üsztöke elé fejelte, s a fiatal balösszekötő a bal felső sarokba bombázott. 4:0. A mérkőzés utolsó gólja a 80. percben esette amikor üsztöke há­rom emberen átjátszotta magát, lövésszerű beadását a védők rövi­den szabadították fel, Szaka újból középre Ívelte a labdát, amely Rácz fejéről a hálóba vágódott. 5:0. A hátralevő időben Hatvan to­vább növelhette volna előnyét, de Kristyán előbb öt méterről a ka­pufát találta el, majd a kapust is kicselezve, hosszan szöktette ma­gát, s odalett a helyzet. A 85. perc­ben Szigetvári megsérült, de 10 emberrel is a hazaiak támadtak többet. A kitűnő formában levő H. Ki­nizsi akár kétszámjegyű . győzel­met is arathatott volna a kedvet­lenül és lélek nélkül játszó vendé­gek felett, jók: Bacsa, Nagy (a mezőny legjobbja), Rácz, Üsztöke, illetve Nagy, Kriskó, Mikó. Gyöngyösi Honvéd— Verpeléti Honvéd 4:1 (2:0) Gyöngyös, 400 néző. V.: Szabó. Gyöngyös: Horváth — Vadas, Révai, Tófei - Tompity, Szíj jártó — Peresztegi, Szedlák, Balázs, Ulakity, Fábián. Edző: Kiss Jenő. Verpelét: Vasas — Kiss, Kursics, Molnár - Marosi, Nagy - Kollár, Tóth, Sinkó, Mészáros, Kozma. Edző: Mészáros Bertalan. Hazai rohamok vezették be a mérkőzést, különösen a jobbszár­nyon vezetett támadások voltak rendkívül veszélyesek. A 15. perc­ben a középre húzódott Peresztegi két védőjátékost is kicselezett, majd mintegy 18 méterről hatal­mas lövést küldött a verpeléti ka­pu jobbsarkába. 1:0. Továbbra is a hazai együttes kezdeményezett többet, a verpelé­tiek kemény játékkal igyekeztek megőrizni kapujukat a góltól. Egy ilyen túlkemény szerelés követ­kezményeként a játékvezető ll-est ítélt, amit Ulakity értékesített. 2:0. A gól után néhány verpeléti já­tékos sportszerűtlenül reklamált a játékvezetőnél, aki Kozmát kiállí­totta. Ettől kezdve fokozatosan esett a játék irama. A II. félidőben fellángoltak a vendégek, és az 51. percben Mé­száros révén szépítettek. 2:1. To­vábbra is a nagy lelkesedéssel küzdő verpelétiek játszottak a me­zőnyben jobban, csatáraik azon­ban nem bírtak a jól záró hazai védelemmel. A 70. perctől kezdve ismét feljött a gyöngyösi csapat és tovább növelte előnyét: Peresz­tegi szögletét Tompity felhőfejes­sel juttatta a bal felső sarokba. 3:1. A 88. percben Szedlák közé­pen vitte fel a labdát, a verpeléti védelem hátrált, s az összekötő mintegy 18 méterre a kaputól lö­vésre szánta el magát, s a labda Vasas kezét érintve, a hálóba ju­tott. 4:1. A jól játszó gyöngyösi együttes ilyen arányban is megérdemelten győzött, jók: Révai, Peresztegi, Szedlák, Ulakity, illetve Kursics, Molnár, Mészáros. A játékvezető jól működött.. Egri Dobó Spartacus— Adácsj FSK 6:0 (2:0) Eger, 600 néző. V.: Répást. Eger: Szűcs — Heltovics. Bóta, Bozsik — Lubai II., Krichner — Miskolci, Szabó, Polonkai, Árvái, Csepcsányi. Edző: Kovács László. Adács: Varga I. — Major, Túri, Juhász - Varga II., Rapi - Szé­csényi I., Fodor, Szécsényi II., Kovács. Edző: Kovács János. A vendégek öltözőjében nagy iz­galmat okozott, hogy Ács balszél­ső a mérkőzés kezdetére nem ér­kezett meg, s így io emberrel vol­tak kénytelenek kiállni. Eger kezdett jobban, s már a 3. percben Árvái hatalmas lövését a kapufa mentette, majd az 5. perc­ben Szabó nagy helyzetben a kapu mellé lőtt. Nagy nyomás nehezedett a ven­dégek kapujára, Szabó átcselezte magát két védőjátékoson is, de az­tán jó helyzetben Varga kezébe lőtte a labdát. Szinte a levegőben lógott a gól, a jól védekező adá- esiak azonban nehéz helyzetekben is tisztázni tudtak. A 35. percben megtört a jég: Polonkai, mintegy 8 méterről, a kapu baloldalába lőtte a labdát. 1:0. Eleredt az eső, csúszóssá vált a pálya. A 38. percben Árvái növel­te az egri gólok számát. 2:0. A vendégek ekkor már teljesen vé­dekezésre rendezkedtek be. „több gólt nem kapni” - jelszóval. A II. félidőben sem változott a játék képe, állandóan a vendégek térfelén folyt a játék. Az egri csa­tárok előtt sok gólhelyzet akadt, de vagy rossz volt az irányzók, vagy pedig az öni’eláldozóan küz­dő adácsi védelem hárított. Az 55. percben Csepcsányi pontos beadá­sát Szabó védhetetlenül fejelte a jobb sarokba. 3:0. Nem sokkal később ismét Szabó volt eredményes, s így 4:0-ra ala­kult az eredmény. A 69. percben Szabó elöreívelt labdájává Miskolci jó ütemben ugrott fel és fejéről a jobb alsó sarokba hullott a labda. 5:0. A mérkőzés utolsó gólja a 75. percben esett, amikor Miskolci át­cselezte magát a védőkön és a labdát védhetetlenül a jobb alsó sarokba lőtte. 6:0. A 10 emberrel küzdő adácsi csa­pat játékosai minden dicséretet megérdemelnek önfeláldozó játé­kukért. Ugyancsak dicséret illeti a szurkolókat, akik a nagy esőben is végig kitartottak helyeiken. Jók: Polonkai, Árvái, Szabó, il­letve Varga (a mezőny legjobbja).. a hátvédhármás és Szécsényi II. A játékvezető, egy-két hibától el­tekintve, jól működött. Lőrinci Vasas— Hevesi MEDOSZ 1:0 (0:0) Lőrinci. 500 néző. V.: Kezes. Lőrinci: Hegyi - Nagy, Ocskó, Kiss — Gubola. Samu - Kalmár. Tóth, Szabó, Juhász, Falta. Edző. Kornél József. Heves: Lövei - Balogh n., Frank, Stolcz — Gombaszegi, Nagy S. — Balogh I., Nagy I., Magyar, Pataki, Nagy II. Edző: Nagy F. Nagy iramban kezdődött a mér­kőzés. A vendégek kaptak előbb lábra. Magyar remekül ugratta ki Nagy I-et, aki közelről Hegyibe lőtte a labdát és a kapus csak má­sodszorra tudta azt megkaparin­tani. A 8. percben Magyar hatalmas lövését védte Hegyi, a másik ol­dalon Szabó lövését védte köny- nyen Lövei. A 20. perctől feljött a hazai csapat és sok veszélyes tá­madást vezetett, főleg a gyors Ju­hász révén. A 29. percben Kalmár remek beadását Szabó kapásból a felső lécre bombázta. A II. félidő ismét hevesi táma­dásokkal kezdődött. Balogh I. be­adását Nagy n. fejelte kapura, és Hegyi nagy üggyel-bajjal a kapu fölé nyomta a labdát. Az 55. perc­ben Balogh I. labdájával Nagy I. kiugrott a védők között, de aztán nagy helyzetben közvetlen közel­ről a kapu fölé bombázott. A 85. perctől fokozatosan feljött a hazai együttes és a 73. percben megsze­rezte a mérkőzést eldöntő egyet­len gólt: Samu vitte fel a labdát, majd mintegy 25 méterről hirtelen lövésre szánta el magát. A labdát Lövei szögletre ütötte, a beívelt szöglet után Szabó remekül emel­kedett ki és homlokkal a hálóba juttatta a labdát. 1:0. A hátralevő időben a hazai csa­pat kezdeményezett, de erejéből már csak szögletekre tellett. Jók: Kiss. Ocskó, Kalmár, Sza­bó, Juhász, Hegyi, illetve Lövei (a mezőny legjobbja), Frank, Gom- baszegi. Balogh I., Nagy 1. Kezes játékvezető kiválóan mű­ködött. Apci Vasas— Selypi Kinizsi 1:0 (1:0) Selyp, 400 néző. V.: Demény. Apc: Szuhányi - Zelnik. Faczán, Bagó - Lesák, Kovács H. - Lit- kei, Csirke, Kovács m., Berendi, Kovács I. Edző: Serfőző István. Selyp: Kovács — Borbás, Surá- nyi I., Kazinczi - Tari, Surányi II. - Szabó, Zseleznyik, Tóth, Baj- záth, Slusznyi. Edző: Nagy s. A vendégek kezdtek jobban és a 2. percben Kovács í. révén meg­szerezték a vezetést. Ezután a Kinizsi fokozatosan magára talált és a félidő végéig nagy fölényt harcolt ki. csatárai azonban minden helyzetet el- ügyetlenkedtek. A n. félidőre megváltozott ösz- szeállítással jött ki a hazai csapai. de ez sem segített. A mérkőzés fokozatosan eldurvult, a túlke­mény belemenések miatt többször is szünetelt a játék. A 65. percben Litkeit kiállította a játékvezető, majd a 81. percben Zseleznyik ke­rült a kiállítás sorsára. Apc már csak az eredmény tartására töre­kedett, ami sikerült is. Az alacsony színvonalú, csaknem unalmas mérkőzést a játékvezető igen gyengén vezette. Gyöngyösi Bányász—Recsk 2:2. A Tiszafüred—FVSC mérkő­zés elmaradt. A megyei labilitrugó­ba,jnoksúg állása l. Egri Spart. 24 18 — 6 61:18 36 2. Gy. Spart. 24 16 3 5 73:23 35 3. R-márton 24 16 1 7 47:28 38 4. Lőrinci 24 12 6 6 48:30 30 o. Gy. Bányász 24 13 4 7 43:46 30 6. Verpelét 24 13 3 8 37:26 29 7. H. Kinizsi 24 12 2 10 46:43 26 8. Gy. Honv.. 24 10 4 10 44:30 24 9. Heves 24 10 3 11 47:29 23 10 . Apc 24 11 1 12 31:41 23 11. Recsk 24 9 4 11 40:44 23 12. B-falva 24 7 5 12 28:47 19 13. Selyp 24 6“ 4 14 35:41 16 14. T-Cüred 23 5 3 15 29:73 IS 15. Adács 24 6 1 17 30:86 13 16. FVSC 23 5 — 18 24:56 L«

Next

/
Oldalképek
Tartalom