Népújság, 1957. augusztus (12. évfolyam, 61-69. szám)

1957-08-18 / 65. szám

8 NÉPÚJSÁG 1957. augusztus 18. vasarnap KERESZTREJTVÉNY 2 3 4 |5 [6 |4 |8 |9 J10 ü 1 14 "1 13 m mr mm 15 m 16 17 18 19 m 20 21 m 22 m 23 23/a 24 m 25 m 26 ar m 28 m 29 30 ! m 31 32 m m 33 34 m35 36 m 37 38 m 39 i© 40 41 42 W3 m 44 m 45 16 47 m 48 m 49 \m m 50 52 I 53 mmm 54 155 1 56 57 58 59 60 |61 62 1 m 63 64 m m 65 mmr i L 1 _L Vasárnap rajtol az NB II. mezőnye Vasárnap szerte az ország­ban megtelnek az NB Il-es csapatok labdarúgó pályái: in­dul az NB II! Heves megyéből — több évi szünet után — ismét két csa­pat vesz részt a küzdelmek­ben: az Egri ESC és a Hatvani VSE. Eddig nem sok sikert köny­velhetnek el csapataink, hi­szen évről-évre a sereghajtó szerepét töltötték be. Mit várhatunk az idén? Az Egri SC-ben és a Hatvani VSE-ben jelentős tisztulási fo­lyamat indult meg, új, hozzá­értő, lelkes sportemberek ke­rültek a vezetőségbe, és — ami talán a legfontosabb — egyik csapat sem igyekezett idegen Jó irányba halad Hatvan labdarúgó sportja 1952. őszén a hatvani szurkolók fájó szívvel vették tudomásul, — hogy kedvenc csapatuk, a HVSE kiesett az NB II-ből. A kiesés után széthullott a csa­pat: a fiatal, tehetséges játékosok vándorbotot fogtak, a vezetők pe­dig az állandó torzsalkodás, belső bajok miatt elkedvetlenedtek. A megyei bajnokságban megint elő kellett venni az öregebb játé­kosokat, Móra, Srei, Hídvégi, Au­tók és a többiek nagy türelemmel tanították az otthon maradt fiata­lokat. 1953—1956-ig kétszer első, — kétszer pedig második helyen vég­zett a csapat. 1954-b«n hajszál híján bekerültek az NB II-be, de utolsó osztályozó mérkőzésükön vereséget szenvedtek a csapat­győztes Bp. Spartacustól. Ami 1954-ben nem sikerült, — sikerült 1957-ben, mert a HVSE, mint Heves megye bajnoka, beju­tott az NB II-be. És hogyan készülnek Hatvan­ban az NB II. küzdelmeire Elsősorban erős, nagy tömege­ket felvonultató sportkört szeret­nének létrehozni, s mint ahogyan Hrabecz elvtárs, a városi párt­bizottság titkára és Hatvani elv­társ, a városi tanácselnök mond­Az egri fiatalok mindent letaroltak az országos ifjúsági úszóbajnokságon 12 megyei csúcs dőlt meg a versenyen! vő hatvaniak biztosan meg­szerzik a két bajnoki pontot, különösen akkor, ha a ,szurko- lók biztatni fogják a fiúkat. Az ESC-re jóval nehezebb feladat vár: idegenben, — a Bükkaljai Bányásszal kell megküzdenie. Vasárnap gyen­gén, erőtlenül játszott az egri együttes, ha nem is aggasztja, de némi borúlátással tölti el az egri szurkolókat. Bizony, sokkal jobban kell játszania a csapatnak, ha akár csak egy döntetlent is akar elérni. A bajnokság rajtján kö­szöntjük egri és hatvani lab­darúgóinkat és együtt kiáltjuk megyénk minden sportemberé­vel:- Hajrá, ESC! Hajrá, HVSE! szakosztályt. Részt kívánnak ven­ni a játékosok nevelésében, a lé­tesítmények karbantartásában, — sportesemények rendezésében, stb. S hogy ezek nemcsak üres sza­vak, Budai, Győré, Hoffman, Ro- kály, Herédi sporttársak már tet­tekkel is bebizonyították. A Pereces — HVSE mérkőzés előtt például a baráti kör elnöke felhívással fordult a közönséghez, sportszerű viselkedést, lelkes szur­kolást kért tőlük. Megbélyegezte azokat, akik trágár belekiabálá- sokkal próbálják megbontani a pálya rendjét. Kitért arra, hogy Hatvanban nem tud győzni a csapat, mert nincs, aki buzdítsa a játékosokat. Sőt! Buzdítás helyett szidalmakat kapnak a fiúk. Pedig nem rossz a csapat, hisz idegenből egyre- másra elhozta a pontokat. Ügylátszik, Hatvanban meg­szívlelték a baráti kör felhívását, mert a HVSE — Ózdi Vasas mér­kőzésen zúgott a „hajrá, vasút!“ és megszületett az első hazai győ­zelem. Csak így tovább, az NB II-ben is — Hatvan és az egész megye sporttársadalma örömére! NAGY KÁROLY VÍZSZINTES: 1. Ez a függőleges 1-ben folytatódó jelszó a mostani ün­neppel kapcsolatban időszerű. 13. Ásványi ételízesítő. 14. Hí­res magyar írónő, a „Hárfás” írója. 15. Kettős mássalhangzó. 16. A régi magyarok őt ünne­pelték augusztus 20-án. 20. Aratásnál kötik. 22. Bandi be­tűi keverve. 23. Hangszert já­tékra készít elő. 24. Én — la­tinul. 26. IÖR. 28. Fa része, 29. Sportklub. 30. Terjedelmét gyarapítja. 31. Harag — köz­ismert latin szóval. 33. Női név becézve. 35. Személygépkocsi. 37. Nem áradó. 39. Az opera­ház cseh származású balett­mestere volt. 40. LYT. 41. Tel­jes, egész. 43. Adél — idegene- sen. 44. Fej része;. 45. Muzul­mánok papja. 46. Női név. 48. Izomkötő szallagja. 50. Bátor Nándor. 51. BÁ. 52. Mezei ál­latka, cigányeledel. 54. Spa­nyol szó, egyébként egy köz­ismert tangó címének eleje is. (... Guapa). 56. Kánikulában ez a felirat felfrissítőleg hat a háziasszonyokra. 58. Ott vá; lasztották magyar őseink első királyukká. 65. A villamoson tányérsapkás hölgyé. 66. Szo­morúság. FÜGGŐLEGES 1. A vízszintes 1. folytatása. 2. Házi igavonó állat. 3. Nem — oroszul. 4. Eladásra szánt cikkek. 5. Sz-szel: Abesszínia tőszomszédságából való. 6. Gyapjas hajú. 7. Angol kutya­fajta. 8. Vissza: Fanyar alma­fajta. 9. Német fosztóképző. 10. Vissza: külső burkától meg­foszt 11. Két meghatározás: a) Gondol, b) Az ABC első két betűje. 12. Egyesült Államok — amerikai rövidítés. 16. Vizet HÉTFŐ, AUGUSZTUS 19. 8.10: Mindennapi kenyerünk­ért. — 8.15: Népdalcsokor. — 8.55: Édes anyanyelvűnk. — 9: Uj Zenei Újság. — 10: Ver­sek — 10.10: Az Ifjúsági Rádió műsora. —• 10.50: Tanczene. — 12.15: Népi zene. — 12.50: De- zséry László ünnepi jegyzete. — 13: Szív küdi szívnek szívesen... 13.40: Séta az Allatkertben. — 14: Operettmuzsika. — 15: Hét nap a külpolitikában. — 15.15 A műsort összeállította: Roberto Benzi a „Kis karmester“. — 16.15: Ascher Oszkár 60 éves. — 17.10: Versek. — 17.55: Ze­nés kirándulás a vígoperák, ope­rettek világába. — 19.15: Tánc­zene. — 19.50: Tíz perc vidám­ság. — 20.20: Két koldusdiák. Daljáték. — 22.10: Köznapi dol­gokról. — 22.20: Zenekari hang­verseny. — 23.28: Hanglemezek. — 0.10 Népdalok. KEDD, AUGUSZTUS 20. 8.10 Ünnepi népdalcsokor. — 9: Openahangverseny. — 10: Dobi István beszéde. — 10.10: Versek a kenyérről. — 10.20: A Gyermekrádió műsora. — 10.50: Tánczene. — 12.15: Jó ebédhez szól a nóta, — 13: Az elmúlt évek rádió-dalljátékaiból. — 14: Szimfonikus zene. — 15: Ho­mokmégyi aratási végző. — 15.30: Szikrák a múltból. — 16.10: Szív küldi szívnek szíve­sen. — 17.10: Táczene. — 18: Kádár János kisújszállási beszé­dének közvetítése. — 19.30: A Kincses Kalandárium nyilvános adása a Margitszigeten. — 21.37: Vidám népballadák. — 21.47: Liszt Ferenc XII. magyar rap­szódia. — 22.10: Sporthíradó. — 22.30: Zenekari hangverseny. —- 23: Tánczene. vagy szeszt fogyasztó. 17. Ta­gadó szó. 18. Lengő óraalkat­rész (első betűje I helyett Y). 19. Tág mássalhangzói. 21. Lángoló. 23. Ebbe csomagolják a keserű gyógyszert. 25. A A vértanúk jelzője október­ben. 27. Riadó — közismert idegen szóval. 31. Após — ré­giesen. 32. Vörös tenger és a Szuezi csatorna tájékán híres kikötő és szénbehajózó. 33. Időmérő. 34. Női név. 38. Álla­ti lakhelye. 42. Költői piros- ság. 45. Nem ingatlan. 47. Tö­rök rang a katonaságnál. 49. Névelővel: folytonossági hiány. 50. A te nyugalmad. 53. EP. 54. Ókori mitológiai alak. 55. EVZF. 56. Vissza: Süsd rá el fegyvered. 57. Közlekedési te­rület. 59. Mindennek van szük­ségképpen... 60. Légnemű anyag. 61. Francia eredetű szó, az „ilyen”, vagy „olyan” jelö­lésére, valamivel összehason­lítva. 62. Névelővel Ádám óta hitvestársunk. 64. Vissza: Északolaszországi folyó. 66. Bán mássalhangzói. TTIT nyelviskolák nyílnak A TTIT nyelviskolája szeptem­ber 15-én újra megnyílik. Jelent­kezni lehet orosz, német, francia, eszperantó és angol haladó, vagy kezdő csoportokba, Egerben a megyei titkárságon, (Knézich K. u. &, T: 24—63), Gyöngyösön, Szendi Vilmos, Hatvanban, Ig- náczy Béla, Hevesen, Juhász András tanároknál. ELADÓ kifogástalan 125-ös Csepel motorkerékpár. — Füzesabony, Úttörő u. 23. SZERDA, AUGUSZTUS 21. 8.10: Népszerű operarészletek. — 9: A Rádió nyári szabadegye­teme. — 9.30: Népi zene.— 10.10: A Gyermekrádió műsora. — 10.30: Kórusok. — 12.10: Tánc­zene. — 13: Lányok, asszonyok... — 13.10: Operettrészletek. — 14: Népi zene. — 14.45: A Gyermekrádió rejtvényműsora. — 15.05: Ifjúsági műsor. — 15.30: Válaszolunk hallgatóinknak. — 15.45: Hangszerszólók. — 16.10: Szív küldi szívnek szívesen... — 17.15: Vígoperákból. — 18.10: Népszerű melódiák. — 18.45: Ri­portműsor. — 19: Kovács Dénes hegedül. — 19.40: Tánczene. — 20.30: Tíz perc vidámság. — 20.40: Régi filmek, albuma. — 21.20: A Rádiószínház bemutató­ja.: A péntárca. — 22.20: Szim­fonikus zene. — 23.05 Könnyű zene. — 0.10: Verbunkosok. CSÜTÖRTÖK, AUGUSZTUS 22. 8.10: Könnyű zene. — 8.40: Kórusok. — 9: Édes anyanyel­vűnk. — 9.05: A Gyermekrádió műsora. — 10.10: Rádióegyelem. — 10.50: Kincs-keringő. — 11: Ifjúsági műsor. — 11.20: Népek zenéje. — 12.10: Operarészle­tek. — 13: Szovjet költők versei. — 13.15: Kórusok. — 13.55: Dó­zsa György alakja a magyar drámairodalomban. — 14.25: A Moszkvai Rádió esztrádzenekara játszik. — 15.10: Ifjúsági műsor. — 15.45: Mozartművek. — 16.10: Magyar nóták. — 17.10: Szív küldi szívnek szívesen... — 18.10: Mindennapi kenyerünkért. — 18.15: Paul Robeson énekeL — 18.45: A gyulai Népfront Klubban. — 19: Tánczene. — 19.15: Művészest a Román Nép- köztársaság nemzeti ünnepén. — 20.25: Tíz perc vidámság. — 20.35: Cosi fan tutto. Opera két felvonásban. — 23.35: Tánczene. Az idei országos ifjúsági baj­nokság hősei kétségenkívül az egriek voltak, akik ragyogó idő­ket úszva, hatalmas fölénnyel nyerték meg a pontversenyt, az FTC előtt. 12 új megyei csúcs született a kétnapos viadalon, s azok, akik évről-évre az egri úszósport elsorvadásáról beszél­tek, most csattanós választ kap­tak Katona Jóskáéktól! Soha ennyi tehetséges Ratal úszója nem volt még Egernek, s reméljük, hogy a magyar úszó- sport felvirágoztatásában nekik is részük lesz. Őszinte szeretettel üdvözöljük úszó-fiataljainkat és edzőjüket: Válent Gyulát. Részletes eredmények: 400 m ifi gyors: 1. Katóm 4:52.4 (új megyei ifj. csúcs), 2. Kádár (Szolnok) 4:53.8,5. Ringel- hann 5:05. A két vidéki fiú kü­lön versenyt vívott, Katona győ­zelme azonban egy pillanatig sem volt vitás. 100 m női gyors: 1. Bodóki, BVSC 1:09.8, 2. Frank 1:10,3, 3. Kelecsényi 1:11.3. Ha Frank bát­rabban kezd, megnyerhette vol­na a versenyt. A hajrában ra­gyogóan jött fel az egri lány és a célban erősen megközelítette el­lenfelét. Kelecsényi is kitünően úszott. 200 m női mellúszás: 1. Brindza Lenke 3:09.4, 2. Hóiba FTC 3:10.2, Gaál G. 3:13.2. A gyengélkedő Brindza biztosan győzött, a „retlingeni“ Hóiba ellen. Gaál G. elcsíphette volna a 2. helyet, de a harmadik 50 méteren kissé visszaesett. 100 m női pillangó: 1. Ringel- hann Klári 1:22.5, 2. Török, FTC 1:32.3. Az egri kislány egészen kiváló új megyei felnőtt, ifjúsági és serdülő csúccsal hagyta fakép­játékosokkal erősíteni, mind­két sportkörben bátran nyúl­tak a fiatalítás eszközeihez. A Nyári Kupában elért eredmények alapján biztosra vesszük, hogy mind az ESC, mind a HVSE megállja majd a helyét a bajnokságban és sok szép sikerrel örvendezte­tik meg híveiket. Egyet kérünk játékostól, ve­zetőtől, szurkolótól: becsületes munkával, fegyelmezetten, a sportszerűség elvét mindig tiszteletben tartva harcoljanak városaik, sport­köreik színeiért. Vasárnap Hatvan otthoná­ban fogadja a Nagybátonyi Bányász csapatát. Ügy érez­zük, hogy a most jól együttlé­ják: ilyen erős sportkör a. Cukor­gyár és a vasút összefogásából születhetne. Persze ez nem megy máról hónapra, s olyan akadályo­kat kell többek között legyőzni, mint a klub-sovinizmus. Milyen lesz a csapat? Brián Mi­hály, a HVSE elnöke szerint min­den remény megvan arra, hogy bent maradjanak az NB II-ben. Több hatvani nevelésű játékost igazoltak vissza, így Berényi, Sza­bó, Fehér, Édes, Rékási, és Zám- bó már a HVSE-t erősíti. A Nyári Kupa mérkőzések kiváló alkalmat szolgáltattak egyes csapatrészek kialakítására. A legutóbbi vezetőségi és játé­kos értekezleten szinte meglepő volt látni a nagy lelkesedést és tenniakarást. Előtérbe került az utánpótlás kérdése és ebben olyan döntés született, hogy a jövőben régi hatvani sportembereket bíznak meg az ifjúság képzésével. így esett a választás Pogonyi Lajos, Keller és Móra sporttársakra. Üj színt jelentett az értekez­leten a HVSE baráti kör tagjai­nak megjelenése, akik kifejtették elképzeléseiket és legmesszebbme­nő támogatásukról biztosították a nél a mezőnyt! Ebben a szám­ban indult Erlach és Stecz I., a két mellúszó is, de nem kerültek az első 6 közé. .Helyesebb lett volna mellen úsztatni őket). 4x100 m ffi vegyesváltó: 1. FTC 4:42.5, 2. ESC (Bánhidii:19, Pócsik 1:16.8, Bodnár 1:15.3, Katona 1:06.3) 4:57.3. A pillan- gozók közötti különbség döntött. 4x100 m. női gyorsváltó: 1. ESC 4:56.7 (Kelecsényi 1:12.2, Má- risch 1:18.6, Ringelhann 1:15.3, Frank 1:10.6). 2. FTC 4:59.9, 3. BVSC 5:06.3. Fölényes győze­lem. 800 m ffi gyors: 1. Katona Jó­zsef 10:09.6, 2. Kádár, Szolnok 10:35.4, 3. Ringelhann 10:38.5. Katona végig betartotta edzője utasításait, majdnem megdöntöt­te az országos csúcsot! Ideje így is a megyei felnőtt és ifjúsági csúcs! Ringelhann minden elis­merést megérdemel, hiszen több mint 40 másodperccel javította meg eddigi legjobb idejét. 400 m női gyors: 1. Kelecsé­nyi Zsuzsa 5:34.3. (Megyei ifjú- (Megyei serdülő csúcs). 6. Má- risch 6:09. A bajnokság legszebb, legizgalmasabb versenye. A két egri lány késhegyig menő harcot vívott egymással, a nézők tombo- lása közben! 100 m ifi gyors: 1. Gulrich, Bp. Honvéd 1:01.9, 5. Bodnár 1:04. (Megyei serdülő csúcs)! Bodnár szépen fejlődik! 200 m pillangó: 1. Kiss L., FTC 2:47, Bolya 3.13.1. Bolya rosszul osztotta be erejét, itthoni formájában 2. is lehetett volna. 200 m ifi mellúszás: 1. Pócsik Dénes 2:47.5, 2. Kransz, Deb­recen 2:47.6, 6. Tőrös K. 2:58.2. (Megyei serdülő csúcs). Gyönyö­rű verseny. Pócsik okosan takti­kázott szívós ellenfelével szem­ben. Igen örvendetes a fiatal Tő­rös teljesítménye! 4x100 m női vegyesváltó: 1. Újpesti Dózsa 5:33.5, 2. ESC 5:36.8. Kelecsényi 1:30.5, Brin­dza 1:24.5, Ringelhann 1:24.8, Frank 1:13.7). Vajdovich beteg­sége miatt nem állt rajthoz, vele biztosan győzött volna a váltó. Frank már nem erőlködött a vé­gén. 4x200 m ifi gyorsváltó: 1 ESC 9:37.1. Ringelhann 2:26.7, Bodnár 2:20.6, Pócsik 2:28.7, Katona 2:21.1), 2. FTC 9.43, 3. BVSC 9:51.5. A jól úszó váltó váratlan győzelmet aratott az esélyesebb FTC ellen. Pontversenyben: 1. ESC 168 pont, 2. FTC, 3. BBVSC. Augusztus 24—25-én Egerben rendezik meg az országos vidéki bajnokságot. Nagy megtiszteltetés érte a gyöngyösi Kiss Lászlót: tagja lett a külföldi vendégszerep­lésre távozott magyar vasutas ökölvívó-válogatottnak. Kiss László nem véletlenül került a válogatott csapatba, — sok veríték, sok-sok kemény, munka árán jutott el edzője, Medve István irányításával a legjobbak közé. A gyöngyösi fiú szorgalmá­nál csak a szerénysége na­gyobb, s sportszerű életmódja a fiatal ökölvívók példaképévé emeli. Ökölvívó pályafutása már eddig is rendkívül gazdag. Há­romszor nyerte meg Heves me­gye bajnokságát, egyszer meg az Építők SE bajnoka lett. Kitűnő képességeire jellem­Gratulálunk és továbbiakban is sok sikert kívánunk az egri SC ifjúsági úszóinak és edzőjüknek Válent Gyulának, az Országos Ifjúsági Bajnokságon elért kiváló ered­ményeikért. Megyei Sportfelügyelőség Atlétikai verseny Gyöngyösön A gyöngyösi VSE atlétikai szakosztálya a vasutasnap tisz­teletére atlétikai versenyt rende­zett, melyen fővárosi, salgótar­jáni, hatvani, zalaegerszegi ver­senyzők indultak. Két kiemelkedő eredmény szü­letett: P. Bardóczy Mária 61.2- őt futott 400 m-en, Kiss Antal pedig 2.41-re javította a megyei 1.000 m-es csúcsot Kár, hogy' az egriek nem in­dultak., pedig a gyöngyösi atléták nagyon szépen előkészítették a pályát Jobb eredmények: 100 m serdülő: Korenkó G51 S 12.4, 1.000 m felnőtt: Kiss. A., GYVS 2.41 (új megyei csúcs) Az ifjúsági Gubancsik, GYBSE 2:48.6-ot ért el. 3.000 m: Kiss A. 9.31.2, Magas: Pelle, GYBSE 165, Bogdány, GYVSE 165, Erki. GYVSE 155, Súly: Pelle 10.96, a serdülő Pozánszky 11.84 el lökött. Diszkosz: Kiss, HVSE 33.84. Ifjúságiak: Erky, 34.27, serdülők: Márkus, GYVSE 34.23. Nők: 100 m ifj.: Budai, HVSE 14. Serdülök: Nagy, HVSE 13.8, Dienes, GYVSE 14.2. 400 m: P. Bardóczy, GYBSE 61.2. serdü­lők: Gyenes K. HVSE 69.8. Magas serdülő: Nagy, GYVSE 125, Tuza HVSE 120. Távol ifj: Budai 419. Serdülők: Nagy K. 453, Dienes 418. Súly: serdülők: Ferencz K., GYVSE 921. Diszkosz: Király Eta, GYVSE 29.58, Horváth, HVSE 21.66. Gerely: ifj: Bozóky, GYVSE 27 ol. Serdülő: Ferencz K. 27.56. LABDARÚGÁS APCI VASAS - LŐRINCI VASAS 3:1 (0:0). Apc, 300 néző Az újonc apciak Pajkos—Ba­gó, Fáczán, Komáromi—Zsi­linszky, Valkó—Litkei, Bendik, Udvari, Gulics, Kovács össze­állítású csapata megérdemel­ten győzött a szétesően játszó lőrinciek ellen. Góllövők: Ud­vari (2), Gulics, illetve Német. Jók: Bagó, Szabó és Kiss. RECSKI BÁNYÁSZ - TARNASZENTMÁRIA 2:2 (2:0) Jó iramú mérkőzés, a hazai­ak közelebb álltak a győze­lemhez. A recski fiatalok jól megállták a helyüket. Góllö­vők: Bódi (2), illetve Sebes­tyén és Kiss. Jó: Botos, Czu- czor, Bódi, Puporka, illetve Se­bestyén, Kiss. MÁTRABALLA-RECSK II. 1:1 (1:0) A recskiek nagyobb tech­nikai tudását a hazaiak lelke­sedéssel pótolták. Góllövők: Répás, illetve Szabó. Jó: For­gó, Répás Miklós, illetve Ha- dobás (a mezőny legjobbja), Nagy, Zsoldos. ADÁCS- SÍROK 2:0. A megyei I. osztályba jutá­sért vívott osztályozón a jobb erőben lévő Adács rohamait a technikásabb futballt játszó sirokiak nem tudták feltartóz­tatni. Vasárnap az Egri Előre és Adács közül kerül ki a fel­jutó. GYÖNGYÖSI HONVÉD - GYÖNGYÖSI VSE 10:1 A második osztályozó mér­kőzés macska—egér harcot ho­zott! ző, hogy annakidején mint if­júsági versenyző — engedély- lyel — résztvett a felnőtt ököl­vívó bajnokságon, ahol a 2. he­lyen végzett. Katonai szolgálata idején fe­gyelmezett magatartása miatt többször is jutalom-szabad­ságot kapott. 1956-ban már a büszke „Hadsereg-bajnok” cím boldog tudajdonosa, s teljesít­ményéért egy rádiót kapott ju­talmul mellé. Az idén résztvett a magyar vasutas bajnokságon, ahol minden ellenfelét fölényesen győzte le. Többek közöött a jónevű Szolnoki Kálmánt. Gyöngyösön szeretik Kiss Lacit és bíznak benne... Lehóczky László szakosztályvezető. RÁDIÓ MŰSOR Egy tehetsége» gyöngyösi ökölvívó: KISS LÁSZLÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalom