Heves megyei aprónyomtatványok 19/H

1936. március 7-én születtem Borsodszemerén (Mezőszemere) Iskoláim: Általános Iskola, Mezőszemere Tanítóképző, Eger Pedagógiai Főiskola, Eger: földrajz - rajz szak A Képzőművészeti Főiskola által szervezett emelt szintű rajztanári továbbképzésben vettem részt, ahol a foglalkozásokat Balogh Jenő, Xantus Gyula és Duschanek János festőművészek tartot­ták. Érdeklődésemet a képzőművészet irányába jelentősen befolyásolták tanáraim: az általános iskola felső tagozatában rajztanárom, egyben osz­tályfőnököm, majd későbbi szakfelügyelőm, Bóta László volt. A tanító­képzőben az Aba-Novák-tanítvány, Hamza Tibor volt a rajztanárom. A főiskolán Jakuba János volt a tanszékvezetőm. A rajztanár stúdióban Blaskó János festőművész tartott több foglalkozást, ahol a művészeti vezetői teendőket Nagy Ernő festőművész, tanszékvezető látta el. Emlí­tést érdemel még , hogy pl. Szolnokon a művésztelep vezetőjével (Chiovini Ferenc), a sziráki alkotótáborban a Képzőművészeti Főiskola igazgatójával (Sváby Lajos) alkothattam együtt. Létrehoztam, és 20 évig vezettem a megyénkben élő és alkotó rajzta­nárok stúdióját. Szaktárgyaimat 43 évig tanítottam. Tanítványaim rajzait sok hazai és három nemzetközi pályázaton dí­jazták. Gyermekvárosi növendékeim közül két rajztanár, egy festőmű­vész és két képzőművész lett. Képzőművészeti tevékenységem fejlődését szolgálták a nyári, orszá­gos, illetve megyei szervezésű alkotótáborokba való bekapcsolódásaim: zománctábor Salgótarjánban 14, Balatonszemes 2, Debrecen, Szolnok, Mártély, Szilvásvárad, Mátraszentlászló, Szirák, Kőszeg; országos és megyei szervezésűek voltak egy-egy, összesen 22 alkalommal. Tagságom egyesületekben: Országos Képző- és Iparművészeti Társaság (OKIT), Budapest Szabad Szalon, Eger Alkotó Rajztanárok Székely Bertalan Köre, Budapest 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom