Heves megyei aprónyomtatványok 19/F

JANUÁR T FEBRUÁR Z MÁRCIUS T ÁPRILIS 1 к Újév, Fruzsina 1 P Ignác 1 P Albin 2 SZ Ábel 2 SZ Karolina, Aida 2 SZ Lujza 3 CS Genovéva, Benjámin 3 V Balázs 3 V Kornélia 4 P Titusz, Leona 4 H Janka, Ráhel, Csenge 4 H Kázmér 5 SZ Simon 5 К Ágota, Ingrid 5 К Adorján, Adrián 6 V Boldizsár 6 SZ Dorottya, Dóra 6 SZ Leonóra, Inez 7 H Attila, Ramóna 7 CS Tódor, Rómeó 7 CS Tamás 8 К Gyöngyvér, Keve 8 P Aranka 8 P Zoltán 9 SZ Marcell 9 SZ Abigél, Alex 9 SZ Franciska, Fanni 10 CS Melánia 10 V Elvira 10 V Ildikó 11 P Ágota 11 H Bertold, Marietta 11 H Szilárd 12 SZ Ernő 12 К Lívia, Lídia 12 К Gergely 13 V Veronika 13 SZ Ella, Linda 13 SZ Krisztián, Ajtony 14 H Bódog, Viktor 14 CS Bálint, Valentin 14 CS Matild 15 К Lóránt Lóránd 15 P Kolos, Georgina 15 P Nemz. ü„ Kristóf 16 SZ Gusztáv 16 SZ Julianna, Lilla 16 SZ Henrietta 17 CS Antal, Antónia 17 V Donát 17 V Gertrud, Patrik 18 P Piroska 18 H Bernadett, Konrád 18 H Sándor, Ede 19 SZ Sára, Márió 19 К Zsuzsanna 19 К József, Bánk 20 V Fábián, Sebestyén 20 SZ Aladár, Álmos 20 SZ Klaudia, Hubert 21 H Ágnes 21 CS Eleonóra 21 CS Benedek 22 К Vince, Artúr 22 P Gerzson 22 P Beáta, Izolda 23 SZ Zelma, Rajmund 23 SZ Alfréd 23 SZ Emőke 24 CS Timót, Xénia 24 V Mátyás 24 V Gábor, Karina 25 P Pál 25 H Géza 25 H Irén, írisz 26 SZ Vanda, Paula 26 К Edina 26 К Emánuel 27 V Angelika 27 SZ Ákos, Bátor 27 SZ Hajnalka 28 H Károly, Karola 28 CS Elemér 28 CS Gedeon, Johanna 29 К Adél 29 P Auguszta 30 SZ Martina. Gerda 30 SZ Zalán 31 CS Marcella, Petur 31 V Húsvét, Árpád H Húsvét, Hugó 1 SZ Munka ü„ Fülöp. Jakab 1.SZ Tünde К Áron, Ferenc 2 CS Zsigmond 2 V Kármen, Anita SZ Buda, Richárd 3 P Tímea, Irma 3 H Klotild CS Izidor 4 SZ Mónika, Flórián 4 К Bulcsú P Vince 5 V Györgyi 5 SZ Fatime SZ Vilmos, Bíborka 6 H Ivett, Frida 6 CS Norbert, Cintia V Herman 7 К Gizella 7 P Róbert H Dénes 8 SZ Mihály 8 SZ Medárd к Erhard 9 CS Gergely 9 V Félix SZ Zsolt 10 P Ármin, Pálma 10 H Margit, Gréta CS Leó, Szaniszló 11 SZ Ferenc 1 11 К Barnabás p Gyula 12 V Pongrác x 12 SZ Villö SZ Ida 13 H Szervác, Imola 13 CS Antal, Anett V Tibor 14 К Bonifác 14 P Vazul H Anasztázia, Tas 15 SZ Zsófia, Szonja 15 SZ Jolán, Vid к Csongor 16 CS Mózes, Botond 16 V Jusztin SZ Rudolf . 17 P Paszkál 17 H Laura, Alida CS Andrea, Aladár, Ilma 18 SZ Erik, Alexandra 18 К Arnold, Levente p Emma 19 V Punkösd, ivÄ, Milán 19 SZ Gyárfás SZ Tivadar 20 H Pünkösd. Betnái. Felicia 20 CS Rafael V Konrád 21 К Konstantin 21 P Alajos, Leila H Csilla, Noémi 22 SZ Júlia, Rita 22 SZ Paulina к Béla 23 CS Dezső 23 V Zoltán SZ György 24 P Eszter, Eliza 24 H Iván CS Márk 25 SZ Orbán 25 К Vilmos p Ervin 26 V Fülőp, Evelin 26 SZ János, Pál SZ Zita, Mariann 27 H Hella 27 CS László V Valéria 28 К Emil, Csanád 28 P Levente, Irén H Péter 29 SZ Magdolna 29 SZ Péter, Pál к Katalin, Kitti 30 CS Janka, Zsanett 31 P Angéla, Petronel 30 V Pál 1 ' 2; з 4 . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30-------­JÚ LIUS [ AUGUSZTUS ] ^SZEPTEMBER ' 1 H Tihamér, Annamária 1 CS Boglárka 1 V Egyed, Egon 2 К Ottó 2 P Lehel 2 H Rebeka, Dorina 3 SZ Kornél, Soma 3 SZ Hermina, István 3 К Hilda 4 CS Ulrik, Babett 4 V Domonkos, Dominika 4 SZ Rozália 5 P Emese, Sarolta 5 H Krisztina 5 CS Viktor, Lőrinc 6 SZ Csaba 6 К Berta, Bettina 6 P Zakariás 7 V Apollónia, Cirill 7 SZ Ibolya 7 SZ Regina 8 H Ellák, Edgár, Teréz 8 CS László, Oszvald 8 V Mária, Adrienn 9 К Lukrécia 9 P Ernőd, Ibolya 9 H Ádám 10 SZ Amália 10 SZ Lőrinc 10 к Nikolett, Hunor 11 CS Nóra, Lili 11 V Zsuzsanna, Tiborc 11 SZ Teodóra, Igor 12 P Izabella, Dalma 12 H Klára 12 CS Mária 13 SZ Jenő 13 К Ipoly 13 p Kornél, Ludovika 14 V Örs, Stella 14 SZ Marcell, özséb 14 SZ Szeréna, Roxána 15 H Henrik, Roland 15 CS Mária, Marina 15 V Enikő. Melitta 16 К Valter 16 P Ábrahám, Ábris 16 H Edit 17 SZ Endre, Elek 17 SZ Jácint 17 к Zsófia, Hajnalka 18 CS Frigyes § 18 V Ilona 18 SZ Diána 19 P Emília 19 H Huba 19 CS Vilhelmina, Vilma 20 SZ Illés 20 К Áll. ü„ István, Vajk 20 p Friderika 21 V Dániel. Daniella 21 SZ Sámuel, Hajna 21 SZ Máté, Mirella 22 H Magdolna 22 CS Menyhért, Mirjam 22 V Móric 23 К Lenke 23 P Bence, Fülöp 23 H Tekla 24 SZ Kinga, Kincső 24 SZ Bertalan 24 к Gellért, Mercédesz 25 CS Kristóf, Jakab 25 V Lajos, Patricia 25 SZ Eufrozina, Kende 26 P Anna, Anikó 26 H Izsó 26 CS Jusztina 27 SZ Olga, Liliána 27 К Gáspár 27 p Adalbert 28 V Szabolcs 28 SZ Ágoston 28 SZ Vencel 29 H Márta, Flóra 29 CS Beatrix, Erna 29 V Mihály 30 К Judit, Xénia 30 P Rózsa 30 H Jeromos 31 SZ Oszkár 31 SZ Erika, Bella, Nimród OKTÓBER Z NOVEMBER ^ DECEMBER К Malvin 1 P Mindenszentek. Mananna 1 V Elza SZ Petra 2 SZ Achilles 2 H Melinda, Vivien CS Helga 3 V Győző 3 К Ferenc, Olivia P Ferenc 4 H Károly 4 SZ Borbála, Barbara SZ Aurél 5 К Imre 5 CS Vilma V Brúnó, Renáta 6 SZ Lénárd 6 P Miklós H Amália 7 CS Rezső 7 SZ Ambrus к Koppány, Etelka 8 P Zsombor, Gotfrid 8 V Mária SZ Dénes 9 SZ Tivadar 9 H Natália CS Gedeon 10 V Réka 10 К Judit p Brigitta, Gitta 11 H Márton 11 SZ Árpád SZ Miksa, Rezső 12 К Jónás, Renátó 12 CS Gabriella V Kálmán, Ede 13 SZ Szilvia, Szaniszló 13 P Luca, Otília H Helén 14 CS Aliz, Klementina 14 SZ Szilárd к Teréz 15 p Albert, Lipót 15 V Valér, Johanna SZ Gál 16 SZ Ödön 16 H Etelka, Aletta CS Hedvig 17 V Hortenzia, Gergő 17 К Lázár, Olimpia p Lukács 18 H Jenő 18 SZ Auguszta SZ Nándor 19 к Erzsébet, Zsóka 19 CS Viola V Vendel 20 SZ Jolán 20 P Teofil H Orsolya 21 CS Olivér 21 SZ Tamás, Izidor к Előd 22 p Cecilia 22 V Zénó, Anikó SZ Nemz. ü., Gyöngyi 23 SZ Kelemen, Klementina 23 H Viktória CS Salamon 24 V Emma, Flóra 24 К Ádám, Éva p 8lanka, Bianka 25 H Katalin, Katinka 25 SZ Karácsony, Eugénia SZ Dömötör 26 к Virág 26 CS Karácsony, István V Szabina 27 SZ Virgil 27 P János H Simon, Szimonetta 28 CS Stefánia 28 SZ Kamilla к Nárcisz 29 p Taksony 29 V Tamás, Tamara SZ Alfonz 30 SZ András. Andor 30 H Dávid CS Farkas 31 К Szilveszter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Next

/
Oldalképek
Tartalom