Heves megyei aprónyomtatványok 11/N

A Megyei Művelődési Központ rendezvényei J 4 Megyei Művelődési Központ rendezvényei TOVÁBBKÉPZÉSEK MŰSOROS RENDEZVÉNYEK Március 1-én és 2-án: Március 6—15 között: függetlenített népművelők továbbképzésé (MMK ll-es terem) TISZTELETŰT TAS NÉPMŰVELŐK JÁRÁSI TOVÁBBKÉPZÉSEI (Járásonként egyeztetés szerint) Március 12-én KI MIT TUD? HEVES MEGYEI DÖNTŐJE 10 órakor: (Gárdonyi Géza Színház) Március 20-án 19 órakor: OLASZ OPERAEST — AZ EGRI SZIMFONIKUS ZENEKAR FILHARMÓNIÁI BÉRLETI HANGVERSENYE (Gárdonyi Géza Színház) Március 7-én KTJTBVE.zetÖK MEGYEI TOVÁBBKÉPZÉSE 10 órakor: B-CSOPORT (MMK 24-es terem) Március 20-án 19 órakor: KÉZDY GYÖRGY ELŐADÓESTJE (MMK kamaraterem — Fiatal Előadóművé* szék Estjei bérlet III. előadása.) Március 15-én 10 órakor O AZDASÁni VEZETŐK MŰVELŐDÉSPOLITIKAI TANÁCSKOZÁSA (MMK kamaraterem) Március 27-én 19 órakor: ORGONAHANGVERSENY (Tanárképző főiskola zeneterem — IV. bér­leti előadás.) TANÁCSKOZÁSOK kiállítások Febr. 29-től március 1-ig: Március 7-én 15 órakor: Március 18-án 15 órakor: Március 20—21-én: Március 28-án 10 órakor: TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS NÉPMŰVELÉS TANÁCSKOZÁS (MMK 22-es terem) SZOCIALISTA brigádvezetők TANÁCSKOZÁSA (MMK 22-es terem) . s éves a honismereti szakkör" — JUBILEUMI FOGLALKOZÁS (MMK 14-es terem) FIATAT. NÉPMŰVELŐK KLUBJA (MMK 24-es terem) KEREK ASZTAL-BESZÉLGETÉS A PIACKUTATÓ INTÉZETTEL (MMK 22-es terem) Március 4—19-ig: Március 0—19-ig: ID. KATAT MIHÁLY ÉS KASTALY ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA (MMK nagyterem) BOTA LÁSZLÓ KIÁLLÍTÁSA (MMK Pallas Klub) SOROZATMŰSOROK Március 20-án MŰSZAKI FILMNAP 18 órakor: (Technika Háza) Március 4-én és DISC JOCKEY KLUB 18-án 18 órakor: (MMK kamaraterem) Március 12-én és GYERMEKMATINE 26-án 10 órakor: (MMK kamaraterem) Üzemi, tanácsi TlT-előadások Egerben Március 6-án 18 órakor: Március 6-án 8 órakor: Március 7-én 14.45 órakor: Március 8-án 18 órakor: Március 8-án 14 órakor: Március 10-én 14 órakor: Március ll-én 8 órakor: Március 13-án 18 órakor: Március 13-án 18 órakor: Március 13-án 14 órakor: Március 15-én 19 órakor: A FIATALKORÚAK BŰNÖZÉSE Előadó: Szaniszló Károly (11. sz. iskola) KRESZ- ÉS BTK-MÖDOSÍTÁSOK Előadó: Nádasdy Sándor (VOLÁN 4. sz. Vállalat) A MUNKAVERSENY ÉS A SZOCIALISTA BRIGÁDMOZGALOM HELYE ÉS SZEREPE AZ ÜZEMBEN Előadó: Rózsavölgyi Géza (Agria Bútorgyár) A NŐK JOGI HELYZETE Előadó: Dr. Egri Károly (9. sz. iskola) FEMEK KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSA Előadó: Bojtos Sándor (212. Ip. tan. int.) FÉM^K KÉPLÉKENY ALAKÍTÁSA Előadó: Bojtos Sándor (212. Ip. tan. int.) EGER HAGYOMÁNYAINAK SZEREPE A HAZAFIAS NEVELESBEN Előadó: Dr. Molnár József (Dobó Laktanya) AUTÓVAL AZ ALPOKBAN Előadó: Szelényi György (KlOSZ-székház) EGER Ü.I LÉTESÍTMÉNYEI Előadó: Borics László (10. sz. iskola) A TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK HATÁSA A GYFRMEK SZEMÉLYISÉGÉNEK FEJLŐDÉSÉRE Előadó: Kohajda József (VÖCSI) A SZOCIALISTA MUNKAERKÖLCS Előadó: Gere István (Mg. Szakiskola) Március 16-án 14 órakor: ENERGIAFORRÁSAINK Előadó: Szepesi Lajos (212. Ip. tan. int.) Üzemi, tanácsi TIT*előadások Egerben Március 20-án 13.30 órakor: Március 20-án 18 órakor: Március 20-án 18 órakor: Március 20-án 8 órakor: Március 21-én 14.45 órakor: Március 22-én 17 órakor: Március 22-én 17 órakor: Március 22-én 9 órakor: Március 22-én 14 órakor: Március 23-án 16.30 órakor: KULTÜRA ES VISELKEDÉS Előadó: Dr. Nagy Andor (Patyolat V.) AZ NDK NÉPI TÁJAIN Előadó: Tóth Géza (11. sz, isk.) A HELYES TÁPLÁLKOZÁSRÓL Előadó: Dr. Böszörményi Mátyás (Epftők Szálló) KRESZ- ÉS BTK-MODOSlTASOK Előadó: Pál Béla (VOLÁN) CTIBESZÁMOLÓ: OLASZORSZÁG Előadó: Krakkó Endre (Agria Bútorgyár) AZ ÁRUVÁLASZTÉK ALAKULÁS SN4K JELENTŐSÉGE AZ ÉRTÉKESÍTÉSBEN Előadó: Koppány János (ROVIKOT Lerakat) AZ EMBER ÉS A CSILAGOK Előadó: Dr. Zétényl Endre (Dobó István Gltrm.) A 7, RZTK-KIETZETÖHELYEK ellenőrzése ÉS A NYUGELLÁTÁS Előadó: Lakó Rudoll (VOLÁN) ENERGIAFORRÁSOK Előadó: Szepesi Lajos (212. Ip. tan. int.) az elvezett szerek karos hatAsa A SZERVEZETRE Előadó: Dr. Velancslcs István (Temetkezési Vé11 1 Má-cius 24-én 14 órakor: Március 27-én 18 órakor: Március 27_én 18 órakor: Március 27-én 18 órakor: Március 29-én 1« órakor: A dolgozó sztilO Er a GYERMEKNEVEI tr Előadó: Dr. Mák Mihály (VOCS1) A SPOET ÉLETTANI HATARA. AZ rr-t-RZSÍGES ÍT.ETMÓD. A TESTNEVELÉS JELENTŐSÉGE AZ ÉLETKOR meohorrzabbTtasaban Előadó: Nagy György (10. sz. isk.) KORSZERŰ NÖVÉNYVÉDELMI ELJÁRÁSOK Előadó: Gáspár László (8. sz. Isk.) EHETŐ ÉS MÉRGEZŐ GOMBÁK Előadó: Juhász Lajos (KlOSZ-székház) az ifjúsági törvény Előadó: Veres István (Mg. Szakiskola)

Next

/
Oldalképek
Tartalom