Hetikiadás, 1933. január-december

1933-01-03 / 1 [1519]

jnjnnnRQk: va.ndorl ri.sa a v ilágválság iiullaiffiin. #jp*"r­A háború utáni év ékben, ami kor az európai államok pénzügyi zavarokkal pküzdöttek,Amerika bfdig a legvirágzóbb prosperitás korszakát elte,igen sok euró­pai mekincs jutottját az Óceánon. Á hirtelen meggazdagodott amerikaiak nemcsak képeket ^szobrokat és, más értéktárgyakat vásároltak,de megtörtént olyan eset is, hogy egész kastélyokat,vagy építészeti remekműnek számító kisebb templomokat sp^ílitc iták át Amerika földjére, üriási költséggel ás nagy munkával járt egy-egy | épület lebontása,szállítása és ujraíelópitése: úgyszólván minden egyes téglát meg kellett számozni,vagy más módon meg , kel lett / jelölni a lebontásnál ,mert csak igy tudták Amerikában az , eredetinek tökéletes mását az ősi kövekből újra felépítő ni. . Surcpa műkincseiben állandóan szegényedett, és európai történelmi emlékek, többszáa éves értékek vándoroltak át ilyen módon az Újvilágba,ahogy akkor mindnyájan hit- A tük: örökre. Azóta nagyot fordult a^ helyzet. A több év óta tartó gazda sági'válság . Járatlanul csapott le Amerikára és valóságos pánikot idézett elő azok között,akik / ilyen eshetőségre nem voltak elkészülve ás akik a prosperitás állandóságában bíz­tak. A legtöbb amerikai olyan magától értetődőnek tartotta a jelétet,amelybe ju­tott,hogy el sem tudta képzelni,hogy más irányt is vehet a aolgok rendis .Az ame­rikai újgazdagok, a kiknek ugy sem lelkiszükséglet volt a. sok értékes dísztárgy, amit összehordtak,inkább csak a gazdagságukat akarták fitogtatni vele,elsősorban ezektől a műtárgyaktól váltak meg. Ágycs értékos darabok már régebben visszaván­J doroltak Európába, különösei az azóta pénzügyileg megerősödött Francit országba. A |arisi művészeti aukciókon nem egy ilyen műkincset árvereztek el az utolsó hons ­• pókban.Sok elszegényedett amerikai milliomos húzódozik úttól,hogy nyilvánosan ooosassa árverésre képtára büszkeségeit,mert nem akarja, eogy megtud ják, mii yen ne­héz helyzetbe került. Ezért szívesen adja el kéz alatt képeit,vagy más műtárgya­it; azokat azután visszahozzák Európába, elsősorban Francig országba, ahol ma sokkal jobb a piac műkincsek szamara,mint Ne-wyorkban. Legutóbbi egy világhírű francia művészeti szakértő érkezett az Egyesült ;ú.lamokba,hogy a gazdasági válság követ­kezteben elszegényedett dollármilliomosoktói egy szindikátus megbízásából vissza­vásárolja az európai műkincseket. A nowyorki lapok örömmel fogadták a francia - szakértőt és megírtak róla, hogy vastag csekkfüzetet hozott magával Parisból, to­• '•vabba az,olszegényedett dollármilliomosok hosszú névsorát. A s zi nái ká tu s, atílo 1 ynok mo|:bizasapol a irancia szakértő Amerikába érkezett, egy c.4 őre kétmillió dollár ... ertekd a,kincset akar visszavásárolni ez amerikaiak ől',azonban,ha ez a pénz nem bizonyulna elegendonok es ha a kínálat nagyobb lenne,ujabb dollármilliód -llnak majd rendelkezésére. A pénzszűkében szenvedő dollármilliomosok most eladhaeiák a >regi jo időben vásárolt mJkincseiket,hogv egy kis készpénzhez jussanak,vagy' pecig, hogy ne kelljen részvényeiktől a mai rendkívül alacsony árfolyamokon mogvalniok. ^bolí amerikai bisiK aboan,hogy a prosperitás korszaka rövidebcrhosszabb idő múlva visszatér s akkor a részvények árfolyama újra emclkodni fog. Érdemesebb tehát most a kepéket,es mas értéktárgyakat eladni, gondolj ^k ezeket a műgyűjtők és a részvé­nyekkel varm.,mig •, zok tényleg javulnak. Akkor azután pénzzé lofíöt tenni a oapi­rokat is es esetleg a * epeket újra vissza lehet vásárolni a részvények árából. . . . — ezőc:azoHse~i k ivi telünk jövőj e, -i , , MoKp&t a nyugateurópai fogyasztó államokban.,ahova ^sryar- • orszig élelmiszer -kivitoic gravitál,a legerősebb tempóban csökken a népesedési arányszám. Minek orcámén;,e,hogy . gyermekek száma jelentősen kisebbedik,a kereső szc^ly ok szama pcaig, cmolkerA k Is így a, lakosság fejenkénti jövedelme nagyobb lesz-eanoti, , atyán eraekésen mutatod rá egyik oLőaclásáfcn,mílyon kövcfezményc t?^t n a nepcbedesx említett változásának a magyar élelmiszer-kivitelre.Hivatkozott Kuxioxui s utwr.hi kai aaa tokra, amelyek kimutatják, hogy a gy ormok telén családok •.•háztartás? szr.uielyon.ient négyszer annyi vaja t, kétszer annyi iást,test,gyümölcse t K|'z.ldsegct log^aszt^mint a többgyermekes család.A sokgyermekes család'háztartá­sában a rozskenyer,a burgonya,* oej> a margarin kerür nagyobb marékben ÍV ass­tcsr«. nepcseaes csökkenésével tohat az olcsóbb élelmiszerek helyette drágábbal es jooo.-ií iránt mutatkozik ,kereslet.A szükséglet emelkedését különösen a'cukor­ínal,gyuiiolcsnel, oejter-.Aíoknjl -s főzelékeknél lőhet l.„tni f .. fogyasztók minőségi ''K?n n i V°í üs ? n Gl-' olk 9 1 di ? 1 . f9$.magyarorszagac k pedig epén ezekben az omli&ctt cikicck­f bon lőhetnek rigy KI la tasai normális, gazda sági ás kiviteli viszonyok melléét,..ár > T UC i Llíi:ck Jf^ 1 ? s minőségül fogv, Í3....Z emlitítü mező-; zdasási 4i&termieknek termelői főleg • , kisüzemeké magyar baromfiállománynak 92 százaléka ^umo les állománynak 90 százaléka esik kisgazda sápokra. A vaj,a szőlő és a bor, •boa a paprik kivitelében a kisbirtokból származó áru 1 \aiabb 7C száza likkal ^reszt... .asg: zd Ságokban termelt cikkek tehát fokozottabb mértékben fognak eli ciukckke válni. ° ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom