Hetikiadás, 1928. január-július

1928-07-31 / 31 [1513]

21> sz . 1928 július 31. Zk oldal. A/ világsajtó kulisszatitkaiból, /folytatás-/ s a napilapok sorában csak a Berliner Zeitung ara ;vlittag,a világhírű Ullstein féle B.Z. tesz kivételt,mert délben jelenik-meg,s ezért az egész jiapot már az előző nap délutánján kinyomják,s csak az első oldalt szedik frissen. Nobile tábornok eltűnésekor az üllstein vállalat aegbizott egy hírlapírót.hogy szervezzen aeg egy expedíciót és dolgozzék együtt Riiser Larsen embereivel,akik tudvalévőleg az első mentőexpediciót indították. Kifizettek az újságíró kezelhet 10.000 márkát előlegül és Kinsbayben ujabb 25.000 márkát,csa]: azért,hogy eredeti szikratávifcatot kapjanak a mentési akció részleteiről.,. Az eddigi éceánrepüláseket nagyrészt ujságvállalatok fi­nanszírozták,hogy a repülők utleirásait biztosithassák maguknak. A koppen­hágai Politika,Vei ne gyula ' > ^Á*X születésének jubileumán egy dán gyermekkel negyverfcét nap alatt utaztatta körül a földet,hogy lapjának ne* vét beledolgozhassa a közönségbe*A Berlinből Parisba fiakkerező " vas Gusz­táv " útját pedig | Morgenpost szervezte meg, A né iet lapbk fejlődésük „során eljutottak odáig,hogy .a kép­szolgálatot is favorizálják már.A konzervatív Berliner Tagblatt nap-nap után hoz a 3Zövegbm-fotografiákat, és lassankint el fog tűnni a betű a befc­lini újságok hasáb'airől.Ebben a percben előljár a Berliner Acht-üTir-Abend­blatt,amelynek kép. zolgálata a legtökéletesebb Berlinben,a az egész konti­nensen. Példc ul. Kohl ás Hühnefeld délután három órakor érkezett meg Berlinbe.A kistrő repülőgépen ült az Acht-Uhr-Abendblatt egyik munka­társa,aki már utkczben gépelt egy Sikket az ut lefojlyásáről, egy foto­ripporter... aki utkc zben képekot készített, továbbá a tempelhofi repülő­téren a Lufthansa 1ági pályaudvarán ott álltak a lup fotográfusai készen­ié toen,ugy hogy 4-kor mikor a lap kijött az utcára, eredeti címekkel rengeteg ké pel adtik hírűi az óceánjárók megérkezését. Ez a kommüni­ké 6000 márkájába ksrult a lapnak, de az első volt,amely a megérkezésről fotofelvételeket tu .ptt adni. A nag • világlapoknak természetesen politikai összekötteté­seik is példaszerűé".;:, , szinte \zt mondhatná az ember,hogy a nagyszabású békekémhálózatot je'. entenek,melyeknek meg van a maguk" beavatottjaik""a jó forrásaik" , amel; ek segítségével mindég rá tehet világítani egy-egy bonyoin. lultapb politikai tc ny belső rugóira. Sauerwein ur,a Matin külpolitikai szerkesztője szombat délutánonkint Londonba repül,hogy Lloyd Georgeval ebé­deljen együtt. Zuckei az Acht-Uhr Abendblatt főszerkesztője az uj német belügyminiszternek,3jveringnek barátja,s ezek az urak megbecsülik nagyon egy­mást, mert kölcsönöse í szükségük van egymásra. M :gjavultak a kapások terméskilátásai. A hoss u szárazság után a mult hét keddjén országos eső volt, ami felfrissítette a tikkadt növényzetet. A legnagyobb eső Surkevén volt, ahol 21 milliméter c; apadékot mértek.Egyéb helyen 10.15 milliméteres eső volt­A kapás növények és: kerti vetemények kilátásait megjavította az országos eső,amely nem volt ugyan nagy mennyiségű,de már nagyon szükséges volt ahhoz, hogy egyes növények elmaradt fejlődését annyira amennyire pótolhassa. Külö­nösen használt az esc a tengerinek.de jót tett a burgonyának is.A réteken és legelőkön újra megindult a füképződés.Az ország-több részében jégkárok is voltak.Ezek azonba í nem nagy méretűek,de sokkal kevesebbed ártottak,mint amennyit egyébként az eső használt. A szőlő és a tengeri érezték meg legin­kább" a jégverést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom