Hetikiadás, 1927. július-december

1927-07-05 / 27 [1512]

Az aludttejről, T eavelt nyári elsdelün 1- az aludttej. neacsa v azúrtf aert vönnyü és könnyen emészthető étel, hanem azért is, mert különö­sen jól hűtött állapotban savanyu izénél fogva igen jól husit is. 3z az utóbbl"tulajdonsága pedig a nyári melegen nem megvetendő. Azt is tudjuk valamennyien, hogy az aludttej i~gen tápláló eledel is, hiszen a tej összes al'-ctcrészei benne vanna v és igy legalább ts annyira ért£'-es táplélóanyag, mint" maga a tej. Végül pedig igen könnyű étel, a v i tehát nem birja, - v ülcnösen nyáron -"a nehezebb eledelt, bízvást" élhet aludttejjel, csr> hasznára Vali 1 * az. A 1-özhiedelem azt tartja, hogy az aludttej jel megőrizni se*£it a tt"St erőit, az emésztés elősegítésével tisztitja a vért és hogy n Bal^ánfélsziget egyes részein oly so v ember éri el a száz éves v ort , azt javarészt a nagy Tiludttc-jí ogyasztással lehet magysrűzr.i . Ám még ha "nem is tulajdonit un 1- e vv ora csodatevő erőt Hz aludt t e j , azt el kell ismernünk: róla márkáz fentebb elmondó t terv alapján is, hog| étrendünkben a legjobb eledelek, kö zé-tartozi v és^ha ^é^Szitűs; acgfc- ** lelő gonddal történik. 1 egegés zsé ge s.: bb. eledelünk egyi v énc' u tarthatjuk Az aludttej a friss, édes tej ne 1- egyi 1- erjedési termébe. Itészitése nagyon egyszé"rü: a "tejet v is v ö*"c sö gö^be , pohara v ba töltve langyos helyre állit ju"* &a állani httgyju 1-, mig~az magitól űggalvad. Ezt"az r.lvadást olyan apró élőlény0"- /te jsavb"5 v tériumo 1-/ őhozzá 1-, me­lye 1 ' a levegőben nyáron mindenütt jelen vanna^és a tejbe kerülve gyorsan elszaporodna 1 ', ha meg-felelő v örülménye v azt me genge di 1-. A megalvada.sU pedig ugy o^ozzí 1 ', hö"gy a tejben lévő cukortartalmat elér-esztik é-s taj savvá alakítja 1-, ... z a sav azután a tejbcn"lév" mási 1 ' anyaggal, a fehérnyével v ocsonyás , savanyu tömeget alkot, h tej zsirtartalmát az egész folyamat nem"érinti, a zsir "szépen felszáll a tej felületére éc mint jóízű, -édeskés tejföl, csn 1- jaVitja az aludt­tej izét. Az alvadáB a w-or áll ls% ürogharaerabb és legtökéletesebb raódra, ha a hőmérséklet 26-30 fo 1- vörlil mozog. Ilyenkor szépen össze­áll a tej és ha mebjkoc sony áso.dott / behüthet ő , hogy aztán hl de gen még üditőbb és jobb izü eledelt szolgáltasson. Az aludté j élvezetét semmiféle egészségügyi sza"b"ly nan korlátozza."Terméazetc't*. _hogy ha a *~>-é s z* t é s i méd nem tiszta, vagy ha az üvege 1- , tartályo 1 * 'tisztántartására nefí fordítana 1- 1- el X 3 gondot, esetleg az éde-s tej" ís szennyezett volt, p>''or az"aludttej" élvezete bizonyos veszedelmekkel járhat, hiszen a tejSavbaktérittmo v on 1--fvül más, az emberre "árték 0 ny baktériumo 1- is belekerülhettek. Ilyen v or t apa s 2 t r.rhat j u 1-, hogy különösen tulzutt' fogyasztás mellett esetleg hasmenések, vagy gyomorrontások 'lépne'-. fel. A v is gyerao v e v "z~ilycs-r mi iránt "amúgy is érzékenyebbek lévén, jöhban tesszük, ha ne v i v nem adna 1-- aludttejet. Magún 1- azonban., a kellő tisztaság t± gy ilc mbcn~~ tartásával bátran fogyaszthatjuk* mert•egéssscgün v nc v csa v haszhálunv vele. . ', . _ Magyar Rádió Újság, A napokban érkezett meg külföldi tanulmányútjáról Szőts Srnő| a RádióhirmÖ~nt:ó igazgató ja.. Az igazgatót tanulmányút j Magyary Bndre postamérnök kísérte.. A Magyar Rádió" Újság legújabb számában a tanulmányút írde''es tanulmányai - Helye 1- az épitendö nagy adó és Stú­dió megépítésére kihatáSsai"les'zne 1- -^részletesen Vannak leirva. A lap szokott gazdag szakoi^-tartalm''ból"c számban különösen egy neutralizáli; ötl^mpás és egy nagy' szele* 1-tivi tésu négylámpás"vevőgép leírásai tűnnek *17 azonkívül több , pra'-ti^us ie.pfém. és szaktanács van közölve; aülye'-ne 1- az. amatőrvil^g nagy hasznát látja házi labora­tóriumában = - - -

Next

/
Oldalképek
Tartalom