Hetikiadás, 1925. július-december

1925-07-06 / 52 [1507]

A marokkói harcok továtt tartanak. A i-ennszülött . törzsek k" zött ugyan ellentétek mutatkoznak és tötl torzs Ahd-el Krici kénysze ritő erejével szenten a marokkój. szultánhoz fordult segitségőrt, A fenyegetett törzsek segítségére a szultán néhány katonai alakula­tot aozgó, j-tott. Jz ~z esemény annyitan font o*s, mert ez az első hir arról, hogy a marokkói szultán a felkelő riff-katilok ellen mozgó­sította csapatait. Ezzel egyidejűleg arról érkezik hir, hogy a fran­ciákat pártoló teiszülött törzsek t'öbbsége elpártolt a franciáktól és a felkelők, tá*órába ment át.-/­Angliától érkező hirek szerint Chamberlain külügyminiszter Eu­rópa td&éje és biztonsága ügyéren tárgyalásokat folytat, amelyek oly kedvezően haladnak előre, hogy remény van olyan egyezmény megkötésér mely az európai teke jövője szempontjától nagyott jelentőségű lesz mint bármij amit a háTroru é-ta l^tre hoztak. Szerbiában nagy tárgyalások folynak a Radics pártiak és a kor­mány között. Ezek a tárgyalások hir szerint már eredményre vezettek. Kedden teszik közzé a megállapodások szövegét és ugyanakkor megtörté­nik a kormány újjáalakítása oly formatan, hogy három Radics párti miniszter kerül az uj kormányt a.Belgrádi hirek szerint a kisantant július vagy augusztus folyamán katonai értekezletet fo- tartani/Ezt a rejtélyesen hangzó hirt még a cseh sajtó is megdőltenve fogadja é&l hangoztatja azt, hogy a léke ügyét nem szolgálja az ilyen katonai értekezlet,.ami csak jogos bízálmatlanságot, kelthet a szomszédok kö­ré ten. Varsóban a Népszövetségi Egyesületek nemzetközi uniójának ta­nácsa elhatározta, hogy a genfi jegyzőkönyv alapelveinek érdekéten nemzetközi kiáltványt bocsát ki. Á legközelebbi ülésszakot októberbe Svájcban tartják. Japántan a tettori-i kerületben ujabb földrengés volt, mely ke; várost teljesen elpusztított és más helyiségekben is százával dön­tötte össze a házakat. Tött vasútvonala^ megakadt a közlekedés. Sanghaiban a tömeg továbbra is kövekkel dotálja a villamosokat Három japánt bántalmaztak, akiket rendőrök szataditcttak ki, Swatautan a tömeg kifosztotta az angol és japán boltokat.A kinai háti ságek csak immel-ámmal avatkoznak közbe, A sztrájkvaeetők a terror politikáról<*kinzások módszerére tértek át- Hat városi vasúti alkalma­zottat elhurcoltak és a külvárosba vittek, ahol megkorbácsolták őket -/- A legújabb jelentések szerint francia és spanyol kiküldöt­tek és Ahd-el Krim között- egy esetleges béke ajánlat lehetőségére vonatkozólag tárgyalások kezdődtek. londoni jelentés szerint a Keresztes Lovagok rendje ünnepélyes koretek .között tette le a szivt- *:egek kórházához épülő u.i szárny alapkövét. Ez volt az első alkalom arra, hogy a 2 évv^ 1 *"»^lőtt meg­alakult Keresztes Lovagok rendje keresztes lovagokra emlékeztető fe~ tői szertartások keretében a nyilvánosság elé lépett. Tfalter Fater ezredes nagymester 's a rendi méltóságok viselőinek vezetése alatt lovagi rendf cko-atukna' • -V^elelő ,öltözékekt e n vonultak végig, % menetben résztv^/ők Marylei me londoni városrész utcáin át a plébános templomba, .miközben a menet élén vitték a rend zászlaját és a rend jelvényét á kivont kardot. Mikor a menet a templomhoz érkezett, az angol himnuszt énekelték és " AZ Isten is ugy akarja" kiáltással a rendjelszavának kiáltásával tiszteletük jeléül meghajtották a rend zászlaját jE^után Bürne apát a rend/káplán ja- misét mondott, majd az alapkőletétel töttént meg nagy ünnepélyesség közepette. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom