Hetikiadás, 1925. április-június

1925-04-02 / 26 [1506]

Németországban a birodalmi elnökválasztás mcgismétlése­re készülődnek a pártok. Mivel a szocialisták a .kon^Ünist ákkal együtt a polgári pártokhoz viszonyítva lényegesen kevesebb szavazatot kaptak az .első szavazáson, azért aost c köztársasági alapon álló polgári pártok­kal a demokratákkal ós a c< ntruapárttal keresnek összeköttetést és kö­zös jelölt sz-mélyében igyekeznek megállapodni. Angliái011 Lloyd George jft parlamentben nagy 1 eszedet men­dott, amelyben éles n elitélté a'cseh és a rónán komány statisztikai adat szolgálat ásat, mely szerinte meghamisítja a tényeket, Rámutatott arra, hogy/a statisztikai kimutatásoknak, aelyek szerint a agyar kisebb­ségek x6acára\ csak elenyészően csekélyen találhatók, aégis tagadhatat­lanul aagy r képviselőket választanak, „eij - egyes elszakított vidékek, ftmiből az tűnik ki, hogy ott a magyarság t: megesen él együtt. Európában a nyugalaat csakis a határok kiigazítása állithatja helyre. Lloyd G-ecr • nak ez a feltűnő nyilatkozata pkrdöntp fontossága, aert Lloyd Geerga aaga volt az, aki a trianoni szerződés megkötésénél Anglia részéről közreműködő tt. Franciaországban az egyetemi hallgatók tüntetéseket rendeztek a párisi egyetemen. A tüntetés oka az vollj hogy aost kiiia'a tok egy. uj tanárt a jogi karba és annak a tanárnak a tanait sem az ifjú ság, sea pedig a jogi kar többi•tanárai nea hajlandók elfogadni. 2tLvc?. pedig az uj tanár Horriét miniszterelnöknek állítólag barátja, ezért ragaszkodnak a tanár kinevezéséhez, A tiltakozó jogi kari dékán ellcm £e gye Imi vizsgálatot rendeltek el,a tühtet5 diákokat pedig fegyveres rendőrök verték szét, és végezetül n jogi kart bezárt -k. AZ egyetemi ifjúság most egész Franciaország területén sztrájkolni készül. A törökországi Jelkelők hír szerint rendetlen futási, .eresnek menedéket. A török csapatok a menekülőket üldözik, AZ angorai képviselőház megszavazta azt, hogy az üldöző csapatok azonnal végre­hajtatják a f elkelő kire Jc kiszabott - halálbüntetést. ü p r ó h i r e k . A kassai sendSrségtől érkezett hivatalos értesítés szex Pötör Gyul't, Leirer Amália gyilkosát Sternbergben megtalálták, ahcl Slézinger Jakab nésr alatt .tartózkodott. Amikor a rendőrség emberei rajtaütöttek, Pötör agyonlőtte magát . Azonnal meghalt.. Eitel Teréz kőbányai szülésznőt letartó zattti'k, $ort ké es tben is végzett olyan tiltott mütétot# amely halállal Végződöt. Karinthy Frigyes, irót egyik tárcájában foglalt vall'.s­e'llcni kihágás miatt 8 napi fogházra Ítélte a bíróság. A népjóléti miniszter hat milliárd 716 millió koronát utalt a törvényhat ° s ág ok részérc. a hadirokkantaknak , ha diö z/egyek és árvák segélyezésére. Horvát Pál muzsai gazdát egy évvel ezelőtt szekerében Jeltan tal 'lták. ^Ásóval ölték meg. A gyanú a meggyilkolt Pál nevü fi.'.r irányult. Letartóztatták.A tj.r'ság előtt bevallotta tettét, de bevall. 4 , ta, hpgy ő csak segitett a .>yi "> Voss^gban. A gyilkosság ifj. Horvát P-'lt életfogytiglani fegyházra Ítélte, az ítéletet a Tábla is jóváhagyta, később a • fegyházban vallotta be a gyilkos legény, hogy tettét egyedül gkevette el és f e lebb oz és jt is visszavonta.­Xz oroszok lóvásá rl'sai ut-'n mo st a görögök vásárolnak 3000 lovat és 1000 ökröt Uagy rországon. A somogymegyei üsztcp--n községben a téglagyár telepén három méter mélységben egy mamnut megkövesedett csontvázára találtak. AZ őslénynek másfél méter hosszú agy rait is éps-égben megtalálták. §-•.• ',, # ~ n

Next

/
Oldalképek
Tartalom