Varga-Sabján Gyula (szerk.): Helyismereti könyvtárosok V. országos tanácskozása : Kiskunhalas - Kalocsa, 1998. július 15-17. (1999)

III. AZ EGYHÁZI GYŰJTEMÉNYEK SZEREPE A HELYTÖRTÉNETI KUTATÁSBAN. - Boros István: A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár és a helytörténet.

BOROS ISTVÁN A Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár és a helytörténet Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák! Ma már nem szokatlan, ha egy előadást mentegetőzéssel kezdenek, vagy a címben megjelölt téma értelmezése, vagy a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt. Most azonban technikai hiányosság ad okot elnézésük kérésére. Azt terveztük ugyanis, hogy az előadás második témáját számítógépes adatbázissal illusztráljuk, olymódon, hogy a monitoron megjelenő képet projek­torral felnagyítva kivetítjük, s így valóban élvezhető lett volna a szöveges/képi megjelenítés. Sajnos, a szervezők - jóllehet mindent elkövettek - nem jártak sikerrel. Remélem azonban, hogy messziről is lehet majd annyit látni, amennyi az előadás szemléltetéséhez szükséges, valamint a látottak alapján megismerkedhetnek a rekordok struktúráival, a feldolgozás mély­ségével és módszerével, az adatbázis használhatóságával, illetve a megfogalmazott koncepció­val és annak eddigi megvalósulásával. Bizonyára Önök közül már sokan ismerik a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár történetét, de azért nem érdektelen néhány adat, illetve fontos könyvtártörténeti esemény felelevenítése. Annál is inkább indokolt, mivel egyfelől egy helyi intézmény -jelen esetben a könyvtár - meg­alapítása, fejlődése és a mai állapotának kialakulása is helytörténet, másfelől fontos adalékot nyújthat más helytörténeti témák, pl. a helyi művelődés vagy olvasáskultúra kutatásához. Ez utóbbi szempontból ugyancsak nélkülözhetetlen a gyűjtemény összetételének, az állomány feltártságának, valamint a feldolgozás módszerének és eredményének az ismerete. S végül a helytörténeti kutatás lehetőségeiről és a Főszékesegyházi Könyvtárban lévő forrásairól szólnék. A könyvtár rövid története A 18. századi Főszékesegyházi Könyvtár előzményei az érseki, főpapi és a káptalani könyvtárak voltak. Kalocsai könyvtártörténete, és ezzel együtt a könyvhasználat-története visszanyúlik egészen az érsekség első évszázadaira, a középkorba. A középkori könyvtárakról és könyvekről egyrészt a megmaradt kötetek és írásos adatok árulkodnak, másrészt az érsekség és káptalan működése alapján feltételezhetjük meglétüket a középkori Kalocsán. Ahol templom volt, ott mindenképp kellett lennie néhány könyvnek, ha másnak nem, akkor egy Szentírásnak, lectionariumnak vagy más liturgikus könyveknek, sőt breviáriumra is szükség volt a klérus előírt napi imádkozásához. De nem csak liturgikus könyvek lehettek Kalocsán, hanem még jogi művek is, minthogy az érsekség egyházkormányzati tevékenysége nehezen képzelhető el egy­házjogi feljegyzések, könyvek nélkül. Tehát már az érseki székhely megalapításától kezdődően néhány könyv biztos, hogy jelen volt Kalocsán és ezeket a könyveket forgatták. Arra vonatkozóan semmiféle utalás nincs, hogy Kalocsán működött volna scriptorium, azt azonban joggal feltételezhetjük, hogy másoltak könyveket. A káptalan, illetve a székesegyházi vagy káp­talani iskola megszervezésével kibővült a könyvhasználat, amire már konkrét adataink vannak. 39

Next

/
Oldalképek
Tartalom