Házi Tájékoztató, 1940. december

1940-12-04 [1942]

/-/ Lá/Mu P r a g , den 4, Dezoraber /Magyar Távirati I r oda/ Eer Prageifr Zeitung sdicnst mcldct ttntcr dom Ti tol • . :' a "Dic nouc Zeit und dic ' . Tschochon" unior anderom folgo cs: Auf militárischon, politischom und sozialem Gcbiot kündigen sich dic gcwaltigonund epochalcn Neuordnungcn bercits jetzt dcutlich. für icdon cinsichtLgon Bourtcilor unserer Zeit erkennbar abzoichnond an. Eine neue Zeit wird von dem. Feuer dieses Krieges ge­borsn, ein neues Európa entsteht. Wie klein und erbármiioh nohmon sich dagogan die Propagadnakünsto der cnglischen Kriogsvorbraoher aus, über die London houtc noch verfügt. Kann C3 unter don Tschochon üborhaupt nooh oincn vernünftigon Monschon goben, dor unter dióson Umstandon dio Plaudorcióa und Illusionon der Emigrantcn noch irgondwio ernst nimmt? Kann cs noch cinon Tschohoon gebon, dor so kurzsiohtig odor vorbohrt ist, dass or dio tatsáchlichc Entwicklung nioht sicht und nooh ctwas auf dio Flüstcrprogaganda gibt? Dio Tschochon sind oinos <\ jonor Volkor in Európa, dic zu allor-orst don Anschluss an das nouo Eruopa suchon und findon müssen* Doshalb ist os nicht ihre Aufgaba, sich fortwárond umzudrohon und in dio Vorgangonhcit zu schaucn. Sio müssen violmohr torwárts schauon und mit f astoé 1 Schritt und ohrlichon Hqrzcns an dor Scito dos doutschon Volkos in das nouo Európa und in dio nouo Zukunft marsohioron. o L §Szeptember 5.-én indult el Budapestről a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság öt szalongőzöse, az "Erzsébet ki­rályné", "Szent István","Szent Imre", "Szent Gellért" és a "Leányfalu", . hogy a Német Birodalom felkérésére résztvegyenek a német, jugoszláv és román hajókkal együtt a Besszarábiában és Észekdobrudzsában élő németeknek a Német Birodalomba való áttelepítésében. A huszonhat hajóegységből álló dunai kereskedelmi flotta kitűnő eredménnyel oldotta meg feladatát és három hónap leforgása alatt körülbelül százhúszezer német telepest szállított a Német Birodalomba. December 5.-én hajnalban - ha az őszi ködök nem késlel­tetik a hajó útját - utolsónak az "Erzsébet királyné" is befut Buda­pestre , a német visszatelepítési bizottsággal fedélzetén. A százötven főből álló szervezőbizottság, míg az "Erzsébet királyné" üzemanyagait kiegészíti, társasgépkocsikon megtekinti a fővárost,s a üajó 18 órakor folytatja tovább útját Bécsbe./MTI./ Q,f Pj/Pj/L Athén, december 4* /Reuter./ A görög fegyveres erők főparancsnoksága december 3.-án este kiadott hivatalos jelontáse: Pcögradeo környékén heves harc után ujabb magaslatokat foglaltunk el. Foglyokat ejtettünk és önműködő fegyvereket, mozsa­rakat és három ágyút zsákmányoltunk. A harctér többi részén a harc tovább folyik, csapataink némi tért nyertek. Bombázó repülőgépbe­ink sikeresen bombáztak ellenséges oszlopokat és raktárakat. Repülő­ink nagy tüzeket figyeltek meg, Vadászropülőink a légi harcokban két ellenséges repülőgépet lelőttek. Egyik repülőgépünk nem tért vissza támaszpontjára./MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom