Házi Tájékoztató, 1940. október

1940-10-18 [1940]

Qf D/D Vé 3 t n 0k h o 1 m, október 18. /Reuter./ Péntek reggel a svéd légelhárító ütegek tüzelni kezd­tek három néniét bombázóraj amelyek svéd terület felett s^áBak el. Kevés­sel ÍO óra uán Helsiniborg felett repültek fl, de az .őgyulö^ések eltávo­lodásáé kény szeri tetté" Sket. A német bombázók később Landskrona városba. ­hoz x < zzele itek. h Iegvó< elmi ágyuk itt is tüzeltek rájuk.MII,/ Lf „f/nf/L Vé L e o d o n, október 18. /Reuter./ A londoni Leng. el lávirati Irodához a leng;el határról olyan hirek érkeztek, hogy a Gestapo a német megszállás alatt lévő len­27? 1 ter''léten körülbei"l ötezer lengyelt végzett ki, Hir szerint különleges törvényszékek naponta hoznak halálos Ítéleteket és törvény­szék mellőzesével .tömeges kivégzéseket is végrehajtanak, tiszgtára meg* *­tdrlásképen a varsái harcokért. A kivégzésedet Palmiry faluban hajtják végre* i-7. a falu s Visztula melletti Mlooinynál ven,mintegy husz flfi-re északnyugatra r arsótől. .A falu mellett már ötezer névtelen leng el sir van. Lze'-et a lengyeleket a Gestapo-embe.rek lőtték agyon.AíT I./ •of üf/af/i Vé D u e 1 i n, októb r 18. /Reuter./ Írország berlini ügyvivőjét u 4 ásították, nogy tiltakoz­zál az ellen, hogy egy nemet repülőgép Waterford előtt szeptember 17.-én bombázta az Lden Vale 474 tonna- ír motoroshajót, Írország kár­téritest követe l./M'I./ Qf áf/af/L Vé I o n d o n,októb r 13. /Reuter./ Pénteken ns^k egy légiriadó ~ 7 olt/ Ionöónban, ü'gt német repülőgép előtört a felh3 v mögül' és géppuskatűz alá vett/ egy londoni városrészben több munkást, a v ik a legutóbbi leni támadások során meg, rongált háztetők javításával voltak elfoglalva. Lon-'on közelében tíz bom­bát~dobtak egy tanyára, d p a bombák a mezőre hullottak és kevés kárt okoztak. E>mb réleLbe$ itt nem esett kár. Magános repülőgépek néha nyszor támadást inté~ eV Annii a délkeleti és déli részén. Lgy repülőgép átjutott Skócia kel'evi partjain es erősen megrongált egy házat, két asszonyt pedig megsebesített. Az. hiszik, hogy egy Spitfire később a tenger fel-Itt le let c 8 német rep ülőg epei /MTI./ Qf nf/af/I Vé L o n d o n, októb :r 18. Aeuier./ A légügyi minisztérium közli: Pénteken osak kevés magánosan repülő ellenséges gép in J .ézett támadást N&gybritennie ellen. Délelőtt Skócia délkeleti részén egy helységre, délután p dig Délkeletangliában dob'a k bombákat, Hempshire grófság egyik városában néhány házat megrongáltak; itt né­hány áldozat van. "másutt a bombázásod ak kevés ember esett áldozatul és csekély kárt okozta 1 '. /MTI./

Next

/
Oldalképek
Tartalom