Házi Tájékoztató, 1940. július

1940-07-28 [1937]

Wi B/B/VV Za Salzburg, iulius 28. A PU.hr er vasárnap délután 3 órakor fogadta Tiso Józsefet, a szlovák köztársaság elnökét, dr.Tuka egyetemi tanárt, szlovák miniszterelnököt.és Maoh Sanyót. Előtte Ribbentrop birodalmi külügyminiszter a Salzburg melletti Fuschl-házban fogadta a szlovák állam­férfiakat, majd Üörnberg protokollfőnök és -^ernard pozsonyi német követ , . Obersalzbergbe kisórte őket. Kíséretükben volt Csornák berlini szlovák követ is.A Pührer a Berghof előcsarnokában fo­gadta a szlovák államférfiakat. A bejáratnál Hitler Adolf test őrségé­nek egy szakasza állt diszőrséget. A Berghofban megkezdett megbeszé­léseken Ribbentrop birodalmi külügyminiszter is jelen-van. /MTI/ /A fogadás tényét kiadtuk a sajtónak./ Wi Dö/Dö/Vv Za Salzburg, julius 28. A Pührer és a szlovák államférfiak közötti meg­beszélés mintegy másfél óra hosszat tartott és délután fílöt órakor ért véget. Hir szerint a megbeszélések barátságos szollemben is szivólyes egyetértésben folytak le, tekintettol a két állam között fönnálló szoros kapcsolatokra, A beszóB^otós után a Führox kikisérto a szlovák államfőt ás Tuka mjjjisztorolnököt a Eerghof kapujáig, ahol sziveiyosonrnWsusotttS) tőlük. A szlovák államférfiak azután körutazást tettek Borchtosgadcn vidékén, majd visszatértek Salzburgba. Salzburgból va­sárnap este 7 órakor utaznak el. /MTI/ /A második bekezdés kivételével kiadtuk a sajtónak./ f Dö/Dö/Vv Za Salzburg, iulius 28 ./Német Távirati Iroda./ Dr.Tiso szlovák államelnök, dr.Tuka miniszterelnök és Maoh Sanyó a Ribbentrop birodalmi külügyminiszter által az Östorr^i­chischor-Hofban tiszteletükre adott szükkorü. fogadás után vasárnap este különvonaton elutazott Salzburgból. Ribbentrop külügyrainisztcr dr .Tiso államelnököt és dr.Tuka miniszterelnököt az állomásra kisórte ós ott a baráti Szlovákia államfórfiaitói a logszivélycscbbcn el­búcsúzott ./MTI/ /Az elutazás tényét kiadtuk a sajtónak./ Qf Gy/Rn Cs London ,juiius 28. /Reutsr/ ..< Vasárnap délután Déíke le tsnglia fölölt több mint 70 vadászgép közreműködésével a légicsaták sorozata zajlóit le ..Az ang» vadászgépek bárom ellenséges gépe ig£Őtiek-. .Bgp néma*, repülőgép lángba borulva a tengerbe zuhant.két vezetőié ejtőarynóval kiugróit,Motorcsó­nakok mentek a német repülők megmentés éra .Kó u másik német gépet a szá­razföld fölön, több kilométerre a parttól lelőitek. Az angol repülők végül elűzték az ellenséges vadászgépeket. M'il/

Next

/
Oldalképek
Tartalom