XXXV.8.c.1957 / 18. Fővárosi Motor- és Gépipari Vállalat MSZMP Bizottsága. 1957.03.07. - 1957.03.19. Munkástanácsülés jegyzőkönyvek

Jegyzőkön j y . Felvéve a Fővárosi Motor és Gépipari Vállalatnál 1957. március 7- én megtartott rendkivüli Munkástanács gyűlésen.'' Jelen vannak: Szarka Sándor Munkástanács h. elru Hollósy Sándor, Mihalek János,^Makray Károly, Lutor Zoltán és Wip- pelhauser István munkástanács tagok és Kérni Kálmán ül. elnök,­Tárgys A Motor és Gépműhely dolgozói kérése műhelyenként a terv és munkabér felbontása.- ^ • Szarka Sándor* Megnyitja a rendkívüli értekezletet és felol­Hunkástaná e s h. eln. vasa a Budapesti Vas és Szerelőipari Trösztből W érkezett érte^itést, mely szerint Horváth IáUn­tot 1 hónapi próbaidőre főmérnökké nevezik.ki a Vállalathoz, Előadja továbbá, hogy a vállalat­nál ismét felmerült az a^kérdés, hogy nem tart­ják helyesnek, hogy globálisan legyen a fizetés Elszámolva* Egyben megkéri Mihalek Jánost, hogy I adja elő a panaszait.­Mihalek János: Előadja, hogy a gépműhely úgy döntött, hogy ra­MuhiCabtanacs tag. gaszkodik ahhoz, hogy a tervbontás meglegyen,úgy a terv,^mint a fizetés szempontjából is.— Terv- lemaradás csak anyaghiány miatt lehet a gépmű­helyben és azért ragaszkodnak annyira ahhoz a dolgozók, hogy a tervet választják szét, mert felmerült az a kérdés, hogy a hónap végén többre van értékelve a^félkász az alváz műhelyben, mint ^ r a tényleges értéke.­I Hollósy aándor.J Hozzászólásában előadja, hogy ez a vád elsősor­kunxastanács tag, bán is öt érinti, ezert megkéri a Munkástanács tagokat, hogy vegyék a kezükbe a munkalapokat és mivel itt mindenki szakember, azonnal tisztán fog látni mindenki mindent.­Szarka Sándor: Megkéri Hollósyt, hogy hozza be a munkalapokat, Munkástanács h. eln, hogy megnézzük, hogy az a munka valóban el vn - e vegezve.- vagy nincs.­Hollósy Sándor: Munkástanács tag. Ee hozza a munkalapokat és átadja Szarka Sándor Munkástanács h. elnökének. Szarka Sándor: Munkástanács h. eln. Ismerteti a munkalapokat. Előadja, hogy itt egy gyanúsitas merült fel, de a munkalapokból láthat- ^ "b6 oizoiiyi tót"tnak Is.*tszik, iiogy 3 sitas helytelen volt. És megmondja Mihalek János et-nak, hogy mondja meg a szaktársaknak, hogy tévés volt az allitásuk,­> '■ . 1 - __________________ • . A

Next

/
Oldalképek
Tartalom