XXXV.1.g / 9. MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma. 1956.11.23. - 1957.02.28. 1956-os eseményekkel kapcsolatos iratok: Munkástanácsok iratai és a munkástanácsokra vonatkozó iratok

' Á/4 v a^y-s ■ n * 13udapesti Írtiktorgvár: Döméi szaktársí ,i Szeretnék felvilágosítást kapni arra, hogy miért kezdték két 'órával később az értekezletet, mint ahogy azt meghirdették. Hol van a vezető- ség, Rácz atb. elvtársak. 4 .beszámoló nem egészen fejezi ki, hogy mit akarati):, ' illetve mi /legyen a határozat. A letartóztatottakért lesz-e sztrájk, vagy nem. Élére állunk a tömegnek, vagy nem. Én a magám ré­széről javasolom, hogy 1 egyen tiltakozó sztrájk és ezt a tömegeknek, illetve a dolgozóknak is hírül kell vinni. VII. kerület és Építésügyi minisztériumhoz tartozó 14 építési válla­lat nevében: Az előttem felszólalókkal teljesen egyetértek. Az öasz dolgozó) jtievé- zélek. Én tiltakozóm az ellen, h . -tá­maszpont legyen, de viszont tiltakozom az ellen is, hogy ke le ti tá­maszpont legyen. Jelentsült ki, hogy amíg egyetlen ülunkáwtanác sáagot a-karhatalom elvisz , addig mi szolidaritást vállalunk velük szembe a, • ezért az-előttem felszólalóhoz csatlakozom,, hogy a kormánynak adjunk 12 órás tanácakozási időt, ha pedig nem úgy válaszol, illetve a jogos követeléseket nem fogadja el, úgy 3 napos sztrájkot mondjunk ki. Szo­morúan re 11 megá xl-api t ani, hogy a központi munkáé tanács a l ivánt arad­éi, nincs meg az egység .a központi mühkástanácsbán. Ezen az értekezleten határozzuk el ás mondjuk ki éa tegyük felelőssé a központi munkástanácsot a cselekvések terén. Azt hiszem^mindenki előtt"ismeretes, hogy mi történt október 23. óta éppen ezért^nem le­hetünk .megalkuvók. Semmiféle üres beszédnek helye nincc, határ ozatké- pesnek kell hogy legyünk, mert a demokráciában a* többségnek kell, hogy érvényesüljön. Baranya megye, Barna Tamás: Három hete létrejött a bányászok között egy olyan megállapodás, hogy amsi nyiben az egyil bánya leáll, úgy a többi is egyöntetűen sorakozik háta mögött. Hétfőtől kezdve 3 napos sztrájk legyen. XIX. kér. 3-ránitgyár. liémeth Imre: Szeretném tudni, hogy lesz-e sztrájk vagy nem, de erre még nem ^sza­vaztunk. Olyan hangok vannak, hogy váljunk ki a budapesti munkásta­nácsból, mivel hiába -tárgyal a kormánnyal, nem tud eredményű felmutat- ' ni. y .- • A legtöbb tárgyaláson jelen voltam, amit a kádár-kormánnyal íolytat- tunk7 de legtöbbször azzal jöttem ki, hogy nem érdemes veiül: tárgyal­ni. marosán'ia azt a nyilatkozatot tette, hogy dögöljön meg a nép, akiknek külön szakszervezet kell. Ha a budapesti munkástanács be is megy, én ne menjek be, mert kiabálok, mert nem nagytan, hogy aertegée'— 30 q mert özzgí 1101- engem. sgi*to tt meg. li&ne.M b.z eg8e->2 íjIci^vbz dolf.cz.0 ribet. Én ebben a rendszerben nőttem fel, ebben a szellemben nevelked­tem, kommunista vingyok, de nem olyan, amilyen a kormányon belül egye­sek. i>e~líe állapi tanom, hogy ilyen i : zta erővel, mint a mi kormányunk, még nem találkoztam, akik fegyveres erővel al®r jak a munká­sok jogos-követeléseit elnyomni és újból a kommunistákat^ akarjak, ho 'v vezessék az országot. Ha olyan jó uocmunis uák voltán, m*.éi t en— gesték (kérőnek,-Rákodnak az országot eladni. Van Llagyarorazugon om- munista, a budapesti muhk&stanuc 3 bán is. vannak, de nem olya no-., r int őn, akik a nép vesztét, illetve leigázását akarjál . Azt ? *ogg

Next

/
Oldalképek
Tartalom