XXXV.1.g / 8. MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma. 1956.11.16. - 1957.01.02. 1956-os eseményekkel kapcsolatos iratok: Ifjúsági szervezetek felhívásai és programnyilatkozatai

XX*­I . > ' # FIGYELEM! ! ! Nép link iránt érzett felelőssegünk srra kötelez bennünket, hogy győztes forradalmunk eredményeinek megőrzése és továbbfejlesztése érdekében TÁMOGASSUK A BUDAPESTI MUNKÁSTANÁCS FELHÍVÁSÁT A MUNKA FELVÉTELÉBEN! A kormány követeléseink jó részét már tel-jesitette! VANNAK MÉG KÖVETELÉSEINK! Ezeket a követeléseinket az egész nép támogatásával ki fogjuk vivni. A TOVÁBBI SZTRÁJK ALÁÁSSA FORRADALMUNK VÍVMÁNYAIT? KATASZTRÓFÁBA SODORHATJA AZ ORSZÁGOT! % Dolgozzunk és minden hazafi dolgozzon a forradalomért! Budapest, 1956, november 16, EGYETEMI FORRADALMI IFJÚSÁG i

Next

/
Oldalképek
Tartalom