XXXV.1.g / 4. MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma. 1957.02.15. - 1957.06.21. 1956-os eseményekkel kapcsolatos iratok: A budapesti és kerületi pártbizottságok székházi visszaadásáról és helyreállításával kapcsolatos iratok

I s j, . / f ► \ £ruo . , f Q ..!. .. ! M.Sz.M.P. Bp. XXII./6 körzet Pártszervezete. y .. ' -b0 Bp.XXII.ker. Tanács Végrehajtó Biz ott sága^^ Kedves Elvtársak 1 Az ideiglenes Intézőbizottság 1957 február l>-án foglalkozott a körzeti pártszervezettől lakásnak kiutalt helyiségek kérdésével. Az ideiglenes Intézőbizottság megállapitotta azt, hogy a Tanács helytelenül játt el, amikor lakásnak kiutalta ezeket a helyiségeket. Ezzel a tettel elég kárt okozott a Pártszervezetnek, mert a szobafes­tések tönkrementek, ugyanakkor a pártszervezet működését megakadá­lyozta, valamint a könyvtár működését is. k Az ideiglenes Intézőbizottság megállapította még azt, hogy amit az w ellenforradalom nem hajtott végre, azt az elvtársak végezték el a Párt* szervezetttel szemben. A Forradalmi Bizottmány úgy gondolta, hogy a Desies plébánosnak adja vissza az épületeta keresztény Írjak részére, hogy azok zavartalannl tudjanak működni. Sajnos a kommu­nista elvtársak meg nem gondoltak arra, hogy ezek a helyiségek nem használhatók lakások céljára és nem gondoltak az M.SZ.A&P. szer­vezet zavartalan müködéésre. lieg kell jegyeznünk, hogy az épület egy hétife nem volt a pártszerevezet birtokban, és a Forradalmi Bizottmány nem telepitett be lakót. Mihest az épület az M.Sz.M.P. Ideiglenes Intézőbizottság birtokába került, a Tanács azonnal tele­pitett be lakókat, anélkül, hegy a kerületi Pártbizottságot, vagy az Ideiglenes Intézőbizottságot megkérdezték volna. A lakók betelepítése óta több esetben beszéltünk már úgy Nagy Lezső elvtárssal mint Kovácsáé elvtársnővel a helyiségek szükségességéről de ezidáig még orvoslás nem történt. ' Kedves ElvtársakI Az ilyen és hasonló eljárások ellen az egész párt­tagság nevében tiltakozunk már annál is inkább, mert ezt latjuk, hogy a Pártszervezet működése akadályozva van. Határozottan követeljük, hogy ezen haladéktalanul változtassanak mert a Párszervezet fejlődése ezt megköveteli. Elvtársi üdvözlettel: j Budapest. 1957* február 15. / 6^^. /) ^ j Kapják: NagybUü-apesti Pártbizottság // T / ^ íWy í r , I Bp.XXII.ker.Pártbizottság ^ 7 I Fővárosi T nács V.B. / I Bp.XXII.ker.Tanács V.B. /ry / . \jf‘ ' , f y A,- /Y v' I A'Y v’ (xhc JvltítjCtÁ /ttvi'fV MÍA***, I /rb&jí ^ 8 * , Sma. ivA/l- I t dw ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom