XXXV.1.g / 11. MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma. 1960.09.20. - 1981.12.29. Adatgyűjtemény a Budapesti Bizottság székházában történt események megírásához

Gondolatok,érvek. Milyen tények bizonyítják az események ellenforradalmi .jellegét? Pártházak elleni támadások /VII.kerületi PB.,Budapesti PB, Pártoktaték Háza stb./ Egyszerű párttagok elbocsátása, vagy kidobása a forra­dalmi bizottságok és munkástanácsok által. ÁVH-sok elleni tömeges népítélet /néhány más elvtárs meggyilkolása Kalmár, Sziklai stb./ Terv a hősi halottak demonstrativ temetésére a Vérmezőn pogrommal egybekötve. Listák összeállítása kommunista funkcionáriusokról, de egyszerű kommunistákról is / Pl. Partizán Szövetség,Móricz Zs. körtéri házakban stb/. A különböző elemek a Rádióban nyíltan beszéltek többéves szervezkedésükről és a fegyveres felkelés előkészületeiről /pl.a különböző bányákban lévő elítéltek stb/. A letűnt rendszer különböző elemeinek megjelenése, horthysta tábornokok és tisztek megjelenése a Parlamentben és a IIM-ben, régi tanácsosok a Pénzügyminisztériumban, papok, volt részvénytulajdonosk, Mindszenthy stb. Különböző forradalmi bizottságok programjai, szélsőséges elemek a vezetésben. Ideológiai megjelenése: nacionalizmus, szovjetellenes- ség, az ENSZ csapatok iránti vágy/ az egyetemisták ez ellen tiltakoztak/. Titokzatos rémtörténetek alagutakról, bunkerekről, Köztársaság tér, Parlament, stb. helyeken. Az ÁVH-sok, párt­funkcionáriusok 9-áo.ooo forintig terjedő fizetéseiről stb. Jellemző, hogy úgy a röpcéduláikon, mint a lapokban a leg­ritkább esetben lehetett valamit olvasni a gyárak, bankok, föld visszavételét illetően. De, hogy erre törekvések voltak, azt bizonyítja, a Mindszenthy beszéd /magántulajdon alapján áll/, Hazánk cimü lap/ a Demokrata Néppárt lapja/ november h.-i számában közölte, hogy kártalanításban kell részesíteni az-33-

Next

/
Oldalképek
Tartalom