XXXV.1.g / 10. MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma. d.n. 1956-os eseményekkel kapcsolatos iratok: Újságok, röplapok

- ■ ZU hZJei ** í 4i ,-<€£ /ty eZJttfaUcu /ynya | t eii'j Xc/i&cé''i>oÁ*2/ Jj^yt/ udí- st+vu***#*! 4 sm/J cián. Oy <rv __JB| ? - xctt, a'^ te &<s +z %7 TF'ii ul ’JiunctifZtc *- • — -*v^ '* CL 9;(oO~ sy Uo"f> «iM -' ~ ’ 'Htsn / sUAK McÁ^Z. . mtn jÍAA^«f*4,'i • :_J TÍtc \'u*.s ,'i^ac.JLt mZi IuZua/ , _ ^ffZ'J Z\ j f.'.itufiL' fn-f nií*+*L<t/ llfs*ue4 /i<iJ&­ztcii&it 4- ríWWA i-y Ut!- H- /^>, X<A4»<L i j'i rrn^yZ Ajce/uzb/c c?J Zz£fccu*(: ó, C k*í((‘ ctj.'tut.^ wiJi'ű. J ca4**<- jftcu /'H/o i'c /T'X^*'' 'Bti.dv e'nu uiífulu tvrf&K., JH £ _ ,ci<i ÜTH-ei /m /hJ/'UCÍÍ' útfl o’Z. -,;3 éii, <f k üeci/rÁ a. /ifa*4 r»-<.^< .'<» J •í| J*ZZ Zii i'Zc a, ^Hfr/eJ/ eZű^yóuiZouui ■ töve, ~ S« Zsy ".'**& ,0é^Z/u‘ 4** s?ec<*- pj ico. X14ii<- £_ JcuytlftJcn.'ildi, ■ /éte-U.!)* C3íi 4 sün iéi ' fy'? &ÍCZ44ÍI '/0Q^Í 4r'O0, , sL**L ”'^|j jl WfTQcnJ 4tfn HZ <'ff V, £# *T i i rt&cptfti, tjf ^ Ali.ZtJf J j . •/„• ' ztié\ «leu> (< r« <y u, . <7-ztc <4L f 9 A^CZt oit<Zg £ <<ríő @ó^h.r^ #'>✓1' i <ZnioÍ/ a ni^<.Zr' /44Si+«*w.<4 )Ztl £•-*í ZZ­^ iyy liőiu/lij tte/zi /-? ' jl 2 ^ t, <í- ZwZ^-3»-kWk //^ Q >y?«^l'/ (Ulc^.utb I v^ ^ trii/zeJ t< -'oM Í| -&*‘K ~ * Za-^cU y ,y , .-«^t<lr 'li'C'Sj,7 A4s*4l'C'J /-í' I k _____________________ __________ ™

Next

/
Oldalképek
Tartalom