XXXV.1.g / 10. MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma. d.n. 1956-os eseményekkel kapcsolatos iratok: Újságok, röplapok

* . ttr?tyJ<-'S&6Gt**t /ér? r*« ' *áye/cTj " 7X7a < ." S*->' * fuy . «fcW íwUW t rí«/r‘4, '**.**, ú ^J- ^ fafts ■ j ^**> ,&«< '/*£?' I ) rui ű. ^^WZ.IrV ' . , . .­1 / ,. *W.. #/t7~”/>. ' * Va ^A^ZTTZ? V ­£v&g?*n* **<■* .jj •A>s t&ú**??*' I W ■*&?*£%£,, f^^ti I l£!t7*‘Átt/-, t Írl 1^?°****'*+/? jbrdu •L«i 1 ,^2^***%

Next

/
Oldalképek
Tartalom