XXXV.1.g / 1. MSZMP Budapesti Bizottsága Archívuma. 1957.03.04. 1963.05.08. 1956-os eseményekkel kapcsolatos iratok: A Köztársaság téri pártház támadásáról feljegyzések és névsorok. A XIII. Kerületi Pártbizottság védelmében részvettek névsora. Visszaemlékezések

. - 3 BELÜGYMINISZTÉRIUM Személyügyi Főcsoportfőnökség* 12-4714/1966. 'k . MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG Budapesti Bizottsága, * B o s t a i Károlyné uttörőtitkár elvtársnő, Budapest . VIII.,Köztársaság tér 27. Kedves Elvtársnő! • Kérésére a Belügyminisztérium hősi halottai közül Egervári László, Fehér József, Magyar László, ötvös Tibor, Vági József, Várkonyi György, Szanyi Nagy István, Szepesi Róbert elvtársak munkásságára, hősi helytállásuk méltatására vonatkozó anyagokat és a Belső Karhatalom hősi halottairól készült két db. tablót mellékelten megküldöm. Az ellenforradalmi események idején hősi halált halt elvtársaink emlékének megőrzésére, önfeláldozó helytállásuk méltatására irányuló munkájukat nagyra becsüljük. Ehhez munkatársaimmal együtt jövőben is a legnagyobb készséggel nyújtunk segítséget. Budapest , 1966. szeptember 8. te vjpfím ' r.ezds. F I \ i ^ J

Next

/
Oldalképek
Tartalom