XXIII.220.a.2 / 22. kötet XX. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1956.12.29. Tájékoztatás a kerület heléyzetéreől (60 személy halt meg, 356 sebesült, temetés a kerület számlájára, a hozzátartozók segélyt kaptak, épületkárok, külföldre távozók, lakáshelyzet, kereskedelem, óvodák, iskolák helyzete)

igen gazdaságos lenne, ha két család végeztetné az átalakítási munkát kö­zösen, így több lakást lehetne nyerni. Felhívja a figyelmet az öntevékeny . ,stüzelő kereskedőkre, akik jé szándékkal igyekeznek a tüzeld nehézségeket ^ megoldani, kéri adjanak ezeknek segítséget. A tanácstagokkal valé foglal­kozásra jó megoldás lenne, ha fővárosi körzetenként tanácstag lakásán tar­tanának kis csoportokban beszélgetéseket a VB vezetői. S zabé Jézsefné: A fegyelem hiánya megmutatkozik kerületi viszonylatban is, bár egy része abból adódik, hogy a. közbiztonság még nincs megszilárdulva. Azt sem tudják a dolgozók, hogy ki marad meg állásában, ki nem. Az SZTK-bán már okt. 23 előtt is indítottak akciót a vezető elmozdítására, most úgy tudja ismét van ilyen. Helyesnek találná, ha összehívnák a dolgozókat és beszélnének velük. A kzülőknek általában a tanítással kapcsolatban az a kívánsága, hogy végre kezdődjön meg, mert attól félnek, hogy évet'vesztenek a gyermekek. Felajánlja a HaZafiaS Népfront segítségét a szülők lelátoga- tásához és azt is hiányolja, hogy a pedagógusokkal történt megbeszélésre nem hívták meg a Gépfontot. Vállalja, hogy a körzetéhez közel laké tanácstagok­kal foglalkozik. Kérdezi továbbá, hogy mi van Füredi elvtárssal. Halupka János: Közli a Végrehajtébizottsággai, hogy ha márciusig nem indul meg a tanítás, akkor sem vesztenek a gyermekek éve^ - ezt már illetékes helyen megtárgyalták. A legfontosabb az 1. és 8. osztályosokkal való fo­kozottabb foglalkozás, mert itt a legszembetűnőbb az időveszteség. A szü­lők látogatása bizony nem úgy megy mint kellene, mert a pedagógusok a^sza­badság ideje alatt vidékre mentek, valószínűiét ezt a tanítás megkezdése előtt sürgősen pótolni fogják. A pedagógusok bevonását a Vörösketesztes munkába úgy lehetne megoldani, hogy kiadnák körzetenként az iskolák igazga­tóinak a nyomozást. Baranyai János: Nem tartja helyesnek, hogy a szünidő alatt a pedagógusok szabadságra mennek, mert a fizetett két hónapos szabadságukat nyáron at meg­kapták. A VB kérése jogos volt, mikor a disszidált lakások leitározásánoz felkérte a pedagógusokat. Sgervári Istvánná: A Vöröskeresztbe dolgozik és igj> állíthatja, hogy csak elvétve lát ott pedagógusokat, azoknak a száma nem több mint 3o. Az a vé­leményé, ha az üzemek dolgozói saját hibájukon kivlil nem dolgozna^csak . 5o^-os fizetést kapnak, akkor a pedagógusokat joggal fel lehet Kérni muntca- rai akik teljes fizetésüket megkapják. -0elhívja a figyelmet a udogondozora, ahol egy középkáder disszidált és maga a főorvos panaszkodott, hogy a lét­számba hiányzik. Javasolja, hogy kérjék az alias zarolasanak ieloldasat. megemlíti meg, hogy a kerület óvodáiban csak 2 oraig vigyáznak a gyermekek-_ SKSakkSr a Izülók a munkából erre az időre nem,érnek a napközibe. Ken. hogy hosszabbítsák meg a munkaidőt ezekben az intézményekben. Bejelenti továbbá, hogy a tanács két dolgozója lemondott és disszidált, ezeknek a munakviszonya megszűnt. irts- nswress héten, mikor szovjet xocslkat kap • átszervezésével kapcsolatban Éid^rhi^ría^ri^?i8óz^nftíSif^rsraevaiósái.-Kovács Jánosnál Saját területén KnsÜ°fk0mÜoÜ«tÜeÜ\e^tár0S'daaLi munkát végeztek, tehát ő is mint tanaoe­’ 4, . .. i. 5 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom