XXIII.220.a.2 / 22. kötet XX. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1956.12.29. Tájékoztatás a kerület heléyzetéreől (60 személy halt meg, 356 sebesült, temetés a kerület számlájára, a hozzátartozók segélyt kaptak, épületkárok, külföldre távozók, lakáshelyzet, kereskedelem, óvodák, iskolák helyzete)

Budapest Főváros XX.kér. Tanácsának Végrehajt<5bizottsága 002/45/1956.VB.sz. ' Jegyzőkönyv a végrehajtóbizottság 1956 december 29. napján szombat reggel 10 órai kez- dettel a tanács‘épületében I.em. 65 sz. szobában tartott 54. üléséről. Jelen vannak: Futaki'Bernát elnökh., lukács Mátyás VB titkár, Szabd Jdzsef- né, Balogh Miklós, Halupka János, Serfőző Sándorné, Kovács Jánosné, Gémesi Bálint, Keszthelyi Gyula, Nau Jakabné VB ta­gok. Távol maradtak: Füredi László, Kökény Imre és dr. Szalai Ferenc. .Elnök: Futaki Bernát VB elnökh. Napirend: Tájékoztatás a kerület helyzetéről. Előadó: Futaki Bernát VB elnökh. ' A harci cselekmények folytán 60 személy halt meg, megsebesült 356. A teme­tés a kerület számlájára történt. A halottak hozzátartozói segélyt kaptak. A Vöröskereszt segélyakció a kerületben elég későn indult be, amiért soman őstromoltákva Tanácsot. Először a szükséges nyomtatványokat es a helyisége­ket kellett biztosítani, ami megtörtént. A küldemények elosztását a helyi Vöröskereszt, a pedagógusok segítségével végzi. A pedagógusok közül ^ves Jó­zsefié és Gyönyör Béláhé kiemelkedően jó munkát végeztek úgy a segélyezettek le látogatásában, mint irodai munkábanl Eddig összesen 1600 kervenyezuu l.yoo Ugattak le a nevelők és a helyi Vöröskereszt beosztottjai es munkatársai, m lyek közül 500-an kaptak egy vagy két csomagot. Az építési osztály és a Főv.Tanácstól kiküldött bizottság eddig 780 műszaki felülvizsgálást végzett. 500 ház kapott belovest, ebből 92 lakhatatlanná vált, ezenkívül kisebb sérüléseket szenvedett 450 lakas. ^ í a lat és ^ közül 210 állami, melynek helyreállitasat az IKV, a latarozó Vállalat eu lakáskarbantartó Vállalatok végzik. Eddig mintegy 35 ?-ban történt meg helyreállításuk. Az anyagellátás eleinte nem volt biztosítva, de az utóbDm időben erősen megjavult, igy a fentmaradt kar ok helyreállítását b*.zuoei.-ni tudjuk. A magánházak helyreállítását a zerulet kisiparosai végzik. A nelyr állítás elvégzésekor az OTP a kár teljes kiíizeteset bizrositja. A középületekből a Sor .Marx Z. u 111 sz. általános K^aLKsSíá 3 helyreállítási munka megtörtént. folyaStban van? A Soroksár üvegre adtunk kiutalást. Nehézségek vannak a háziszemét 2^ nem rendelkeznek megf<elelő sz;^csa-Sok téri szemét elszállítását és az üres közegészségügyi szempontból a Csa no Köztisztasági Vállalatot szorit­telkekre kihordott szemet eltakarítasat^ A mértékben, mint kellene. kedési^áléza^h^lyreállitásaVmegt-ört.ént. A 66-os autóbusz még mindig nem v ■ • ; á A ■ ! -

Next

/
Oldalképek
Tartalom