XXIII.219.a.2 / 18. kötet XIX. Kerületi Tanács Végrehajtó Bizottsága. 1957.03.11. Jelentés a március 22-itanácsülés előkészítéséről

Budapest Főváros TTX.Jcer^^anác^nak Végrehaj tó m«ottaága. ^ 11 1 ^ '»' ■* '.A>i iii ni ■ . ■;*" • • i VÁZLAT 1957. március 22-i tanácsülés napirendi pbntjához: Beszámold 1956. október 23. óta eltelt időről. .1.7 BEVEZETŐ: —*Z £°.lÁtikai ■ bevezető: ^-XíSSKsS/: ■— *— b./ Belpolitikai helyzet./Az M m -d t w?«n++ * * . Ideiglen°s Központi Bizottságának határozata szellemében/ t ff£a-tá“^^°--0iaíi-“Ji«^-októbir_21. elo'tt, c**/ Tanácstagi munka, b./ Állandőbizottságok munkája, c*/ Lakobisóttságok munkája II.7 TÁRGYALÁS: ~®Z ü^iSYiP^^alakultak az október ?R 1 r<=■ ™ ^ i / , m------------------- ~ AF-i_esemenyek november 4-ic • a ./. A Tanács munkájában. ' : * iga. W Kerületünkben /üzemek, vállalatok, stb./ 2»Z Novemberi-ét követő_események^alakulásax a./ Nemzeti Bizottságban. b,/ Kerületünkben* Z°L A £=as.£3_munkáJa_november ll-től_napiainkig, a./ A Végrehajtó Bizottság tevékenysége." ~ b./ Az apparátus munkája /gazdasági, tömegszervezeti/ C./ li Tanacs tomegkapcsalati tevékenysége. l.KI,*/ ELŐTTÜNK ÁLLÓ PTgT.'i'rv.fpmr. 1./ Helyi lakácsunk munltíjáitók_megif.vitásEi I a./ Gazdasági munka b./'Tömegszervezeti munka. Budapest, 1957. március 6. I Ive \V“ /. 1UJ0S mxhíbímé s.k. / X VB. Blnök. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom