XXIII.219.a.1 / 61. kötet XIX. Kerületi Tanács tanácsülései. 1957.11.19. Javaslat az 1958. évi költségvetésre ("ellenforradalom" okozta pénzügyi károk)

TISZTELT TANÁCS! Az 1958. évi költségvetésünk megtár­gyalása oly időpontra esik, amikor a múlt év ok­tóber-novemberi ellenforradalom után egy éves munkánkból kiindulva, a jövő évi feladatainkat határozhatjuk meg. Mindnyájunk előtt ismert tény, hogy a hazánkat ért politikai és gazdasági megrázkód­tatás igen komoly nehézségeket okozott. Az ellen- forradalom, valamint az ezt követő sztrájkok nem kevesebb, mint 22 milliárd forint kárt okoztak. Ha azonban az egy év távlatából visszatekintünk, megállapitható és büszkén vall­hatjuk, hogy kormányunk vezetésével úrrá lettünk gazdasági nehézségeinken. Hazánkban a gazdasági élet normális vérkeringése megindult.­■

Next

/
Oldalképek
Tartalom